logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Tereza
              Kosová


Mgr. Tereza Adamcová

addressaddress:
Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2

emailemail:
terez.kosova@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0003-4705-0737

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Tereza-Adamcova-3

ScopusScopus author ID:
57208016582


List of malacological publications

2024

Adamcová T., Juřičková L., Proćków M., Neubert E., Petrusek A. & Korábek O., 2024: Taxonomic revision and dissolution of the genus Monachoides (Gastropoda, Stylommatophora). – Zoologica Scripta. https://doi.org/10.1111/zsc.12658 Creative Commons License

2023

Adamcová T., Korábek O. & Juřičková L., 2023: Nový druh rodu Monachoides aneb nesnáze při popisu nového šneka (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 21–22. (přednáška)

Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License

2022

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License

Korábek O., Adamcová T., Proćków M., Petrusek A., Hausdorf B. & Juřičková L., 2022: In both directions: Expansions of European land snails to the north and south from glacial refugia. – Journal of Biogeography. https://doi.org/10.1111/jbi.14531

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Kosová T., Juřičková L., Korábek O., Petrusek A. & Proćków M., 2021: Central-European phylogeographic crossroads and postglacial colonization to the south in Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata). – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 37. (přednáška)

Korábek O., Kosová T., Dolejš P., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L., 2021: Geographic isolation and human-assisted dispersal in land snails: a Mediterranean story of Helix borealis and its relatives (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae). – Zoological Journal of the Linnean Society, zlaa186. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa186

2020

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus. – The Malacologist, (70): 15.

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Středoevropská křižovatka a postglaciální expanze směrem na jih u šneka Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – In: Zoologické dny Olomouc 2020. Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds), Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2020: 105. (přednáška)

2019

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T. & Ložek V., 2019: Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Lateglacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst, Czech Republic. – Boreas, 48(4): 929–939. https://doi.org/10.1111/bor.12390

Kosová T., 2019: Měkkýši přírodní rezervace Oheb v Železných horách (východní Čechy) [Molluscs of the Oheb Nature Reserve in the Železné hory Mts. (Eastern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 1–7. https://doi.org/10.5817/MaB2019-18-1 Creative Commons License


Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Molluscan Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Young Systematists’ Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

2017

Kosová T., 2017: Biologie měkkýšů extrémních stanovišť. Hradec Králové. – Diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, 107 pp.

2016

Dvořáčková M., Prausová R., Pech P., Kosová T. & Burešová A., 2016: The plants, ants and molluscs of the ore tailings basin in Chvaletice. – Conference: Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role, Łochów (Poland). (poster)

2014

Kosová T., 2014: Měkkýši rudního odkaliště ve Chvaleticích. Hradec Králové. – Bakalářská práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, 52 pp.

Kosová T. & Dvořáčková M., 2014: Měkkýši a mravenci rudního odkaliště ve Chvaleticích. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 102–103. (poster)
 

Copyright © 2024   Published by author
Updated: