logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Prof. Dr. Vladimír HUDEC


Jubilee

Ložek V. 1977: K padesátým narozeninám prof. dr. Vladimíra Hudce. – Živa, XXV(LXIII)(5): 180.
 

List of malacological publications


Hudec V. 19??: Nález plže Eucobresia nivalis (Dum. et Mort.) v reservaci "Černínovsko".

Hudec V. 1949: Malakozoologické průzkumy jurských vápencových ostrůvků v okolí Brna. Československý Kras, Brno, 2: 4546.

Hudec V. 1949: Poznámka k předběžné zprávě o malakozoologickém výzkumu Moravského Krasu. Československý Kras, Brno, 2: 70–71.

Hudec V. 1950: Arianta arbustorum lutescens Dum. et Mort. a Goniodiscus rotundatus turtoni Flem. z Mor. Krasu, noví plži (pro ČSR). Českoslov. Kras (Brno), 3: 137138.

Hudec V. 1950: Několik pozorování a vysvětlení velké vagility měkkýšů. – Příroda, Brno, 43(5–6): 103–104.

Hudec V. 1950: Plži čeledi Arionidae a Limacidae v Nízkém Jeseníku. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 11(1): 107108.

Hudec V. 1950: Příspěvek k poznání malakozoologické fauny v Nízkém a Hrubém Jeseníku (2. zpráva). –  Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 11(2–3): 275276.

Hudc V. 1950: 3. zpráva z malakozoologického průzkumu Jeseníků a Rychlebských hor. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 11(2–3): 276.

Hudec V. 1950: Rozšíření a nové rasy plže Orcula dolium Brug. v Československu. Vesmír, 27(910): 175.

Hudec V. 1951: Měkkýší fauna jurských vápencových bradel ve Chřibech.
Příroda, Brno, 44(7-8): 127.

Hudec V. 1951: Měkkýši v lese Chrástu u Kelčan. Příroda, Brno, 44(11–12): 188.

Hudec V. 1951: Měkkýši zřícenin hradu Cimburku u Koryčan. Příroda, Brno, 44(12): 31.

Hudec V. 1954: Měkkýší fauna Chřibů, Ždánského lesa a jejich podhůří svažujících se do Dolnomoravského úvalu. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 122(1953)(2): 193200.

Hudec V. 1954: Dva příspěvky k malakologickému průzkumu jihovýchodní Moravy. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 123(2): 223224.

Hudec V. 1954: Zpráva o mlakozoologickém průzkumu státní přírodní rezervace u hradu Lukova a několik dalších lokalit v Hostýnských horách. Ochrana přírody, Praha, 9(2): 4446.

Hudec V. 1954: Arion empiricorum Fér. v Nízkém a Hrubém Jeseníku. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 14(3–4): 536537.

Hudec V. 1954: Rozšíření hlemýždě Theba carthusiana na jižní Moravě. Vesmír, 33(9): 314315.

Hudec V. 1955: Zpráva o malakozoologickém průzkumu rezervace "Špramek" v okolí Javoříčka v Litovelsko-konickém krasu. Ochrana přírody, Praha, 10(1): 1012.

Hudec V. 1955: Delima ornata Rossm. u Boskovic a u Vratíkova Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 124 212--214.

Hudec V. 1955: Dva příspěvky k malakologickému průzkumu jihovýchodní Moravy. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 123 (1954): 223-224.

Hudec V. 1955: Zpráva o malakozoologickém průzkumu státních přírodních rezervací a některých dalších lokalit v Bílých Karpatech. Ochrana přírody, Praha, 10(8): 225233.

Hudec V. 1956: Měkkýši jihozápadní části Javorníků. Přírodovědný sborník Ostravského kraje, Opava, 17(3): 390396, 1 tab.

Hudec V. 1956: Rozšíření karpatského hlemýždě srstnatky huňaté v ČSR a jeho biologie. Živa, 42(4): 6465.

Hudec V. 1956: Měkkýši v rezervaci "Písečný rybník" u Miletic. Ochrana Přírody, Praha, 11(10): 308309.

Hudec V. 1957: Kritické poznámky k údajům o malakofauně Moravy. Práce Brněn. Zákl. Českoslov. Akad. Věd, Brno, 29(7), spis 360: 352368.

Hudec V. 1957: Předběžná zpráva o malakologickém výzkumu Kriváňské Fatry Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 126(1): 5668.

Hudec V. 1958: Měkkýši luhu u Bzence v Dolnomoravském úvalu. Ochrana přírody, 2325.

Hudec V. 1958: Malakofauna slovenského břehu Dunajce v Pieninách. (Příspěvek k studii J. Urbańského "Mięczaki Pienin").  Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 127(1): 512.

Hudec V. 1958: Měkkýši luhu Bzence v Dolnomoravském úvalu. Ochrana Přírody, Praha, 13(1): 2325.

Hudec V. 1958: Nález hlemýždě Trichia sericea Drap. v Praze. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 127(1): 6970.

Hudec V., Ložek V. & Mácha S. 1958: K výskytu plže Laciniaria (Psaudalinda) riloensis (A. J. Wgn.) na území severovýchodní Moravy. Práce Brněnské základny ČSAV, Brno. Brněnská základna ČSAV Brno 30, seš. 8, spis 374: 335368.

Hudec V. 1960: Kritické hodnocení druhů rodu Cochlicopa Risso 1862 (Mollusca) z Československa. [Critical evaluation of species of the genus Cochlicopa Risso 1826 (Mollusca) from Czechoslovakia]. Práce Brněnské základny ČSAV, 32(7): 277299.

Hudec V. 1960: Předběžná zpráva o průzkumu malakofauny Drahanské vrchoviny. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 129(2): 151160.

Hudec V. 1960: Nově popsané druhy a rasy plžů v ČSSR v posledních patnácti letech. Živa, 5(8): 182183.

Hudec V. 1960: Rozdíly na pohlavních orgánech plzáků Arion circumscriptus Johnst. a Arion fasciatus (Nilss.). Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 129(2): 204205.

Hudec V. 1961: K diskusi o plži Oxychilus (Riedelius) inopinatus (Uličný 1887). Zur Diskussion über die Schnecke Oxychilus (Riedelius) inopinatus (Uličný 1887). Acta Musei Nationalis Pragae, series B, 17(3–4): 97128, 8 tab.

Hudec V. 1961: Oxychilus villae (Strobel, 1853) v rezervaci "Velkoveský vrch" u Neratovic -- nový druh plže pro ČSSR. [Oxychilus villae (Strobel, 1853) in the reserve "Velkoveský vrch" by Neratovice]. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 130: 140150.

Hudec V. & Brabenec J. 1961: Mäkkýše vysokotatranskej oblasti. Zbor. Prác o Tatran. Nár. parku, Martin, 4: 151218, 6 tab.

Hudec V. & Mácha S. 1961: Pozoruhodný plž z rodu Boetgerilla Simr. na Ostravsku - nový druh pro ČSSR. [A noteworthy snail of the genus Boettgerilla Simr. In the Ostrava region - a new species for the Czechoslovakia]. Přírodovědný Časop. Slezska 22(3): 303310.

Hudec V. 1962: O nálezu dvou pro ČSSR nových druhů plžů. Živa, 10(3): 115.

Hudec V. 1962: Poznámky k výskytu plže Columella columella gredleri (Cl. 1872) v Belianských a Liptovských Tatrách. Biológia, Bratislava, 17: 447456.

Hudec V. 1962: Příspěvek k malakologickým výzkumům Dolnomoravského úvalu. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 131(2): 6575.

Hudec V. 1962: Výskyt plže Orcula dolium v Litovelsko-konickém krasu byl potvrzen. Přírodov. Čas. Slezský Opava 13: 366368.

Hudec V. 1963: Měkkýši rezervace "Harmanecká dolina". Českoslov. Ochr. Prír., Bratislava, 1: 187191.

Hudec V. 1963: Nové lokality plže Oxychilus mortilleti (Pfeiff.) z okolí Libčic. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 132: 116117.

Hudec V. 1963: Nové poznatky o zeměpisném rozšíření a anatomii plže Pseudalinda elata (Rssm) a Pseudalinda gulo (Blz.). Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 132(4): 199210.

Hudec V. 1963: Poznámky k druhům rodu Milax Gray (Mollusca, Pulmonata) z ČSSR. Zool. Listy, Brno, 12(2): 149155.

Hudec V. & Brabenec J. 1963: Clausilia dubia ingenua n. subsp. Aus den Westkarpaten.  Archiv für Molluskenkunde, 92(3-4): 117122.

Hudec V. 1964: Milax (Milax) bojanensis n. sp. aus Bulgarien. Archiv für Molluskenkunde, 93(5/6): 187191.

Hudec V. 1964: O výskytu plže Aegopinella epipedostoma (FAG.) a dalších druhů rodu Aegopinella Lindh. v ČSSR. [Zur Vorkommen der Schnecke Aegopinella epipedostoma (FAG: und der anderen Arten der Gattung Aegopinella Lindh. in der Tschechoslowakei]. Acta Musei Nationalis Pragae, series B Národní muzeum Praha 20B(2): 119132, 4 tab., I mapa.

Hudec V. 1964: O rozšíření hlemýždě Trichia striolata (C. Pfeiff.) na jihozápadním Slovensku. Zool. Listy, Brno, 13(3): 265266.

Hudec V. 1964: Ulity plže Laciniaria plicata (Drap.) bez středního záhybu hltanového. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 133(3): 150152, 1 tab.

Hudec V. & Brabenec J. 1964: Zur Vorkommen der Schnecke Candidula soosiana (J.Wagner) in der ČSSR. Biológia, Bratislava, 19(7): 522540.

Hudec V. 1965: Měkkýši bučin na Holém kopci u Buchlova. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 134: 6061.

Hudec V. 1965: Neue Erkenntnisse über die Anatomie von Argna bielzi (Rossmässler) und Bemerkungen zur systematischen Stellung der Gattung Argna Cossmann. Archiv für Molluskenkunde, 94(3-4): 157163.

Hudec V. 1965: Systematische Stellung und Verbreitung von Trichia bakowskii in der Tschechoslowakei. Biológia, Bratislava, 20: 245259.

Hudec V. & Brabenec J. 1965: Limax (Lehmannia) macroflagellatus (A. Grossu - D.Lupu, 1962) - nový druh nahého plže pro ČSSR. [Limax (Lehmannia) macroflagellatus (A. Grossu - D.Lupu, 1962) - a new naked slug species for the ČSSR]. Sbor. Nár. Mus. Praha, Acta Mus. Nat. Prague (B), Praha, 21B(5): 271282, 3 tab.

Hudec V. 1966: Měkkýši na zřícenině Hasištejnu v Krušných horách. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 135: 200.

Hudec V. 1966: Poznámky k anatomii plže Argna bielzi (Rssm.) a o jeho rozšíření v karpatských pohořích na Slovensku. Zbor. prác o Tatr. nár. parku, Martin, 9: 8394.

Hudec V. 1966: Slimák pestrý (Limax flavus L.) plž zavlečený s jižním ovocem. Živa, 14(3): 104105.

Hudec V. 1966: Succinea (Oxyloma) lejavai n. sp. aus der Grusinischen SSR. Archiv für Molluskenkunde, 95(3/4): 143149.

Hudec V. 1966: Zur Problematik des Vorkommens der Schnecken Helicopsis striata (Müll.) und Helicopsis hungarica (Soós et H. Wagner) im Karpatenbecken. Biológia, Bratislava, 21: 161176.

Hudec V. & Brabenec J., 1966: Neue Erkenntnisse über die Schnecken der Gesamtart Galba palustris (Müll., 1774) aus der Tschechoslowakei. Folia Parasitologica, 13(2): 132143.

Hudec V. 1967: Bemerkungen zur Anatomie von Arten aus der Gattung Anisus Studer, 1820 aus Slowakischen populationen (Mollusca, Pilmonata). Biológia, Bratislava, 22(5): 345363.

Hudec V. 1967: K výskytu plže Clausilia dubia Drap. s řídce žebírkovanými ulitami v pohořích kolem středního Váhu a na dalších místech na Slovensku. Českoslov. Ochr. Prír., Bratislava, 3: 231244.

Hudec V. 1967: Neue Funde der Nacktschnecken Lytopelte herculana Grossu, 1964 in Bulgarien und Deroceras praecox Wiktor, 1966 in der Tschechoslowakei (Mollusca). Věst. Čs. spol. zool. = Acta Soc. Zool. Bohemoslov., Praha, 31(4): 349354.

Hudec V. & Lezhawa G. 1967: Bemerkungen zur Erfoschung der Landmollusken der Grusinischen Sozialistischen Sowjetrepublik [Poznámky k výzkumu suchozemských měkkýšů Gruzínské sovětské socialistické republiky]. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, 23(3): 69–100.

Hudec V. & Lezhava G. I. 1967: Kalitinaia n. subgen. des Genus Xerosecta Monterosato, 1892 (Helicidae, Helicellinae). Archiv für Molluskenkunde, 96(3/6): 131137.

Hudec V. & Lezhawa G. 1969: Bemerkungen zur Erforschung der landmollusken der Grusinischen sozialistischen Sowjetrepublik (II) [Poznámky k výzkumu suchozemských měkkýšů Gruzínské sovětské socialistické republiky (II)]. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, 25(3): 93155.

Hudec V. & Lezhawa G. I. 1969: Drei neue Heliciden aus Grusinischen SSR. Archiv für Molluskenkunde, 99(1/2): 4148.

Hudec V. 1970: Alopia (Kimakowiczia) grossui n. sp. aus dem Bucegi-Gebirge in Rumänien. Archiv für Molluskenkunde, 100(1/2): 7780.

Hudec V. 1970: Für die Tschechoslowakei neue Nacktschneckenarten (Pulmonata, Limacidae, Deroceras). Biológia, Bratislava, 25: 109122.

Hudec V. 1970: Poznámky k anatomii některých plžů z Maďarska. Bemerkungen zur Anatomie einiger Schneckenarten aus Ungarn. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 137(3/4): 3343.

Hudec V. & Lezhawa G. I. 1970: Über konchyologisch sehr ähnliche kaukasische Heliciden (Mollusca, Pulmonata). Malakologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 3(1): 1531.

Hudec V. 1971: Helicidae (Gastropoda, Pulmonata) Gesammelt von der Niederländischen Biologischen expedition in die Türkei in 1959. I. Zoologische Mededelingen, Leiden, 45(27): 313323.

Hudec V. & Vašátko J. 1971: Beitrag zur Molluskenfauna Bulgariens. Acta Sc. Nat. Brno Academia, Praha, 5(2): 138.

Hudec V. 1972: K výskytu plže rodu Belgrandiella A. J. Wagner, 1927 v okolí Uherského Brodu. Práce Muz. Hradec Králové, Acta Mus. Reginahradecensis S. A.: Scientiae Nat., 13: 157160.

Hudec V. 1972: Poznámky k anatomii některých druhů plžů z Krymu. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 141(1-2): 7391.

Hudec V. 1972: Was ist eigentlich Chondrus pupoides Krynicki, 1833?. Archiv für Molluskenkunde, 102(4/6): 211219.

Hudec V. 1973: Helicidae (Gastropoda, Pulmonata) gesammelt von der niederländischen biologischen Expedition in die Türkei in 1959. II. Zoologische Mededelingen, Leiden, 46(18): 231259, Taf. 1.

Hudec V. 1975: K výskytu plže Jaminia (Euchondrus) ovularis (Olivier, 1801) v Bulharsku. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný, 144: 7375.


 

Copyright © 2021   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: