logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jana Škodová

 

Mgr. Jana ŠKODOVÁ

addressaddress:
Pržno 1, Jablůnka nad Bečvou, CZ-756 23

addressaddress:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra ekologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2

emailemail:
javesko@centrum.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-0894-4570

ScopusScopus author ID:
36994119200


 

List of malacological publications

2022

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License

Podroužková Š., Říhová D., Škodová J., Kocurková A., Drvotová M. & Juřičková L., 2022: Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 65–94. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65 Creative Commons License

Říhová D. B., Podroužková Š., Škodová J. P., Kocurková A., Drvotová M., Beran L. & Juřičková L., 2022: Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 24–29. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-24 Creative Commons License

2021

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15 Creative Commons License

2019

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T. & Ložek V., 2019: Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Lateglacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst, Czech Republic. – Boreas, 48(4): 929–939. https://doi.org/10.1111/bor.12390

2018

Beran L. & Škodová J., 2018: Měkkýši Národní přírodní památky Hrabanovská černava (střední Čechy) [Molluscs of the Hrabanovská černava National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 1–7. Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Creative Commons License

2017

Horsák M., Juřičková L. & Škodová J., 2017: Pod svícnem bývá tma – identita záhadné fosilní zrnovky z Brna odhalena [Darkest beneath the Candle – the Identity of the Mysterious Fossil Giant from Brno Is Revealed]. – Živa, 65(3): 124–125.

Škodová J., Juřičková L., Ložek V. & Horsák M., 2017: Nečekané osudy dvou glaciálních zrnovek: Pupilla loessica a Pupilla alluvionica. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 201 (přednáška)

2016

Horsák M., Juřičková L., Škodová J. & Ložek V., 2016: Pupilla alluvionica Meng & Hoffmann, 2008: a land snail extant in the Altai refugium recognised for the first time in Central European Early-Middle Pleistocene glacials. – Malacologia, 59(2): 223–230. DOI: 10.4002/040.059.0203. abstract

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J. & Ložek V., 2016: Sukcese měkkýšů Moravského krasu s postglaciálu. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 99–100. (přednáška)

2013

Beran L. & Škodová J., 2013: Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) [Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 93–98. Creative Commons License

2011

Škodová J. 2011: Rozšíření, ekologie a konchometrie mokřadních zrnovek Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) a P. pratensis (Clessin, 1871) v České republice a Západních Karpatech [Distribution, ecology and conchometry of wetland snails Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) and P. pratensis (Clessin, 1871) in the Czech Republic and in the Western Carpathians]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno. 49 pp. + přílohy.

Škodová J. & Horsák M. 2011: Ecology and distribution of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) in the Western Carpathians. – 6th Congress of the European Malacological Societies, Vitoria-Gasteiz, Spain. Sborník abstraktů z konference 18.-22. července 2011. pp. 36.

Škodová J. & Horsák M. 2011: Ekologie zrnovky alpské (Pupilla alpicola) v Západních Karpatech. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 219–220.

Škodová J., Horsák M. & Myšák J. 2011: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia - its ecology and conchometrical distinction from P. muscorum and P. alpicola. The Malacologist 56: 12.

Horsák M., Škodová J. & Cernohorsky N. H. 2011: Ecological and historical determinants of Western Carpathian populations of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) in relation to its present range and conservation. – Journal of Molluscan Studies, 77(3): 248–254. DOI: 10.1093/mollus/eyr010

2010

Škodová J. & Horsák M. 2010: Zrnovka slatinná (Pupilla pratensis (Clessin, 1871), Gastropoda) - staronový druh našich mokřadů. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 214–215.

Horsák M., Škodová J., Myšák J., Čejka T., Ložek V. & Hlaváč J. Č. 2010: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on multidimensional analysis of shell measurements. – Biologia, 65: 1012–1018. DOI: 10.2478/s11756-010-0117-4

2009

Škodová J. 2009: Rozšíření a konchometrie zrnovky alpské (Pupilla alpicola) v Západních Karpatech [Distribution and conchometry of the snail Pupilla alpicola in the Western Carpathians]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno. 37 pp.

 


Copyright © 2022   Published by author  Valid HTML
          4.01!
Updated: