logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Mgr. Vladimír VRABEC, Ph.D.

addressaddress:
Katedra zoologie a rybářství AF, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká ul. 129, CZ-16521 Praha 6 - Suchdol

emailemail:
vrabec@af.czu.cz

ORCIDORCID:
0000-0003-4791-6190

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Vrabec

ScopusScopus author ID:
6507432045

Profil na webu České zemědělské univerzity v Praze

 

List of malacological publications

2024

Beran L., Beranová V. & Vrabec V., 2023: Vodní měkkýši Odlezelského jezera [Aquatic molluscs of Lake Odlezly]. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 1–5. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-1 Creative Commons License

2017

Patoka J., Kopecký O., Vrabec V. & Kalous L., 2017: Aquarium molluscs as a case study in risk assessment of incidental freshwater fauna. – Biological Invasions, 19: 2039–2046. https://doi.org/10.1007/s10530-017-1412-6

2012

Vrabec V. & Farkač J., 2012: Fauna vodních měkkýšů Přírodní památky Královská obora v Praze v letech 2001 až 2012 [Freshwater Molluscs fauna of Královská obora natural monument in Prague between 2001 - 2012]. – In: Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 186–203. ISBN: 978-80-213-2343-8.

2010

Vrabec V., 2010: Nález živých jedinců páskovky žíhané Cepaea vindobonensis (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) v přírodní rezervaci Dománovický les. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 9(1): 92. ISSN: 1210-6933.

2009

Vrabec V., Kurfürst J. & Hlava J., 2009: Vodní měkkýší fauna území předpokládaného záboru Dolu Bílina [The Freshwater Molluscan fauna of the anticipated conquest Mine Bílina]. – Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 22.-26.6. 2009 Třeboň, Česká limnologická společnost, p. 278.

2008

Hlava J. & Vrabec V., 2008: Malacozoological research of the Bílina mine territory near Mariánské Radčice (North-West Bohemia, Czech Republic). – Workshop of animal biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, 88–89.

2004

Funk A. & Vrabec V., 2004: Snails of the Partulidae family IV: Programs for surviving of Partulidae gastropods. – Sklípkan, 8(3): 89–92.

2003

Vrabec V., Čejka, T. Šporka F., Hamerlík L. & Král D., 2003: Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia)
the new freshwater clam for Slovakia (poster). Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1: 307.

Vrabec V., Čejka T., Šporka F., Hamerlík L. & Král D., 2003: First records of  Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) from Slovakia with a note about its dispersion in Central Europe. Biologia, Bratislava 58: 942–952.

Vrabec V. & Farkač J., 2003: Influence of the flood of august 2002 on the freshwater Mollusc fauna of the game preserve - Natural monument Královská obora in Prague. Acta Fac. Ecologiae, Banská Štiavnica, 10, Suppl. 1: 207211.


Vrabec V., 2003: Měkkýší fauna rybníka Strašík u Libouně (střední Čechy, okres Benešov) a poznámky k fauně rybníků na Podblanicku [The Molluscan Fauna of Strašík Pond by Libouň Village (Central Bohemia, Benešov District) and Several Notes to Malacofauna of Ponds in Podblanicko Region]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 19–26. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-19 Creative Commons License

Vrabec V. & Farkač J., 2003: Nově ohlášené druhy vodních měkkýšů pro ČR - doplňky našich klíčů. – 19. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie 2003, 5.-6. února 2003 Praha: 155–160.

Vrabec V., Hes O., Hnízdo J., Peš T., Funk A., Matoušek J., 2003: Zur Zucht afrikanischer Schnecken der Gattung Achatina (Mollusca, Gastropoda: Pulmonata) - Erfahrungen aus der Tschechischen Republik. – Arthropoda, Magazin für Wirbellose im Terarium, 11(1): 3–17.

Fechtner J. & Vrabec V., 2003: Poznámky k přežívání plžů ve standardní vodě pro ekotoxické testy na rybách a dafniích. – 19. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie 2003, 5.-6. února 2003 Praha: 219–227.

Hlaváč J. Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V., 2003: Měkkýši Českého lesa – III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 9: 145–166.

2002

Vrabec V., 2002: Breeding collection on exotic species of molluscs used for the tutorial purposes of the "Breeding of spineless animals" subject at the Department of zoology and fishery AF ČZU. Chovná kolekce exotických druhů měkkýšů využívaná k výuce "chovu bezobratlých". – Sborník referátů konference "Setrvalý rozvoj rostlinné a živočišné produkce - cesta k rozvoji českého venkova", 25.-26. 9. 2002, Agronomická fakulta, Praha: 199–200.

Vrabec V., Hes O. & Kovařík F., 2002: Helix aspersa (O. F. Müller, 1774). Hlemýžď kropenatý. – Akvárium terárium, Praha, 45(6): 43.

Vrabec V., 2002: Nález druhu Ferrissia wautieri (Mollusca: Gastropoda: Ancylidae) v tůni Bejkovna u Lžovic na Kolínsku a známé rozšíření tohoto druhu v ČR. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, Kolín, 4(2000): 33–44.

Vrabec V. & Farkač J., 2002: Poznámky k fauně měkkýšů (Mollusca) chráněného území - přírodní památky Královská obora v Praze. [Preliminary observation about fauna of Mollusca in the game preserve - Nature Monument Královká obora in Prague]. – Muzeum a současnost, ser. Natur, Roztoky, 17(2002): 3–14.

Vrabec V., 2002: Příspěvek k poznání fauny měkkýšů (Mollusca) CHKO Bílé Karpaty II. – Sb. přír. klubu v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště, 6(2001): 27–37.

Vrabec V., 2002: Results of long-time malacofauna research of jevany pond systém and surroundings. Výsledky dlouhodobého sledování měkkýší fauny Jevanské rybniční soustavy a okolí. – Sborník referátů konference "Setrvalý rozvoj rostlinné a živočišné produkce - cesta k rozvoji českého venkova", 25.-26. 9. 2002, Agronomická fakulta, Praha: 201–202.

Beran L., Fechtner J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch L. R., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V. (ed.), 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4.-7. května 2001 [Results of Malacological days in Podblanicko, May 4 - 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 63–79.

Hes O., Vrabec V. & Peš T., 2002: Plži rodu Achatina II. – Sklípkan, Plzeň, 6(5-6, 2001): 113.

Hes O., Vrabec V. & Peš T., 2002: Plži rodu Achatina III. - Achatina iredalei. – Sklípkan, Plzeň, 6(5–6, 2001): 114–127.

Hes O., Vrabec V. & Peš T., 2002: Plži rodu Achatina IV.: Achatina (Archatina) degneri Bequaert et Clench, 1936. – Sklípkan, Plzeň, 7(1): 16–17.

Hes O., Vrabec V. & Peš T., 2002: Plži rodu Achatina V.: Achatina fulica. – Sklípkan, Plzeň, 7(2): 39–40.

Hes O., Vrabec V. & Peš T., 2002: Plži rodu Achatina VI.: Achatina (Lissachatina) reticulata Pfeiffer, 1845. – Sklípkan, Plzeň, 7(4): 88.

Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V., 2002: Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy). – Silva Gabreta, 8: 205–228.

Fechtner J. & Vrabec V., 2002: Společné výskyty plžů člunice Acroloxus lacustris a kamomila Ancylus fluviatilis. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 40(2000): 57–62.

2001

Vrabec V., 2001: Eobania vermiculata (O. F. Müller, 1774) - jižanka středomořská. – (Album tera). Akvárium terárium, Praha, 44(8): 43.

Vrabec V. & Matoušek J., 2001: Chov plžů rodu Achatina. – Akvárium terárium, Praha, 44(5): 56–59.

Vrabec V. & Matoušek J., 2001: Chov plžů rodu Achatina (2). – Akvárium terárium, Praha, 44(6): 64–67.

Vrabec V., 2001: Malakozoologické dny 2001. – Živa, Praha, 49(4): 52.

Vrabec V. & Funk A., 2001: Memento plžů rodu Partula - aneb nejen obratlovci vymírají. – Ochrana přírody, AOPK, Praha, 56(5): 140–141.

Hes O., Vrabec V. & Peš T., 2001: Plži rodu Achatina I. – Sklípkan, Plzeň, 6(4, 2001): 89–92.

2000

Vrabec V., Velecká I. & Sládeček V., 2000: Bioindikační význam vodních měkkýšů. – Sborník referátů z XII. limnologické konference "Limnologie na přelomu tisíciletí"., 18.-22. 9. Kouty nad Desnou, Univerzita Palackého v Olomouci: 255–259.

Vrabec V., Velecká I. & Sládeček V., 2000: Klíč k určování mlžů (Bivalvia) z vodárenských toků ČR a jejich individuální saprobní index. – Sb. příspěvků 16.semináře - Aktuální otázky vodárenské biologie, 2.- 3. 2. 2000 Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha, Praha: 143–159.

Vrabec V. & Fechtner J., 2000: Jaký prací prostředek by zvolil druh Ancylus fluviatilis (Mollusca: Gastropoda: Ancylidae)? – Sborník referátů z XII. limnologické konference "Limnologie na přelomu tisíciletí", 18.-22. 9. Kouty nad Desnou, Univerzita Palackého.

Funk A. & Vrabec V., 2000: Záchranný chov plžů rodu Partula. – Sklípkan, 5(4): 90–92.

1999

Vrabec V., Velecká I. & Sládeček V., 1999 Plži: (Gastropoda) ve vodárenských tocích a nádržích II - klíč k určování. – Sb. příspěvků 15.semináře - Aktuální otázky vodárenské biologie, 3.-4. 2. 1999, Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha, Praha: 83–93.

Vrabec V., 1999: Příspěvek k poznání fauny měkkýšů (Mollusca) CHKO Bílé Karpaty. – Sb. přír. klubu v Uherském Hradišti Uherské Hradiště, 3: 12–22.

Vrabec V., 1999: Rozbor měkkýšího společenstva Semické hůry a jeho srovnání s obdobnými společenstvy ve středním Polabí. – Studie a Zprávy Okresního Muzea Praha - východ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 13(1998): 155–173.

1998

Vrabec V., Velecká I. & Sládeček V., 1998: Plži (Gastropoda) ve vodárenských tocích a nádržích České republiky a jejich individuální saprobní index. – Sb. příspěvků 14.semináře - Aktuální otázky vodárenské biologie, 4.-5. 2. 1998, Čes. vědeckotech. vodohosp. spol., Nár. komitéty IWSA ČR a SR, Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT, Česká limnolog. spol. Praha: 108–118.

1997

Vrabec V., 1997: Fauna vodních měkkýšů rybničních soustav Jevanské a Zásmucké. – Sborník ze semináře "Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod II." (sborník referátů ze semináře v Jizbici, 18.-20.10. 1996), ZO ČSOP Vlašim, Vlašim: 59–64.

Vrabec V., 1997: Vodní měkkýši (Mollusca) Jevanského potoka a Jevanské rybniční soustavy. – Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná, Kolín, 2(1996): 35–56.

Vrabec V., 1997: Vodní měkkýši (Mollusca) povodí Sobočického potoka u Zásmuk. – Studie a Zprávy Okresního muzea Praha-východ, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, 12(1996): 161–175.

Vrabec V. & Beran L., 1997: Vodní měkkýši nepůvodní pro českou faunu a jejich výskyt [Water molluscs derived for Czech fauna and their distribution.] – Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod II. (sborník referátů ze semináře v Jizbici, 18.-20.10. 1996), Hanel L. & Pešout P. (eds) ZO ČSOP Vlašim, Vlašim: 75–90.

1996

Vrabec V., 1996: Význam NPR Libický luh a komplexu lužních porostů mezi městy Kolínem a Poděbrady a jejich management z hlediska zoologie bezobratlých živočichů. – Sb. abstraktů z celostát. semináře Mokřady ČR, Třeboň: 121–123.

1994

Beran L. & Vrabec V., 1994: Vodní měkkýši řeky Cidliny [Water molluscs of Cidlina river]. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 1: 33–58.

 


Copyright © 2024   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: