logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jitka Frodlová


 

Mgr. Jitka Frodlová, Ph.D.

addressaddress:
Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno

emailemail:
jitka.moutelikova@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0002-3113-9641

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Jitka-Frodlova

ScopusScopus author ID:
57196943379 

List of malacological publications

2021

Frodlová J. & Horsák M., 2021: High‐resolution mollusc record from the Mituchovci tufa (western Slovakia): a reference for the Holocene succession of Western Carpathian mid‐elevation forests. – Boreas, 50(3): 709–722. https://doi.org/10.1111/bor.12503

2020

Hájková P., Jamrichová E., Šolcová A., Frodlová J., Petr L., Dítě D., Hájek M. & Horsák M., 2020: Can relict-rich communities be of an anthropogenic origin? Palaeoecological insight into conservation strategy for endangered Carpathian travertine fens. – Quaternary Science Reviews, (234): 106241. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106241

2019

Dabkowski J., Frodlová J., Hájek M., Hájková P., Petr L., Fiorillo D., Dudová L. & Horsák M., 2019: A complete Holocene climate and environment record for the Western Carpathians (Slovakia) derived from a tufa deposit. – The Holocene, 29(3): 493–504. https://doi.org/10.1177/0959683618816443

Hájková P., Jamrichová E., Horsák M., Frodlová J., Šolcová A., Petr L. & Hájek M., 2019: Stankovanské travertiny – 20 tisíc let starý paleoarchiv v Západních Karpatech. – 15. KEA: „Historie nezná kdyby“, 11.-12. února 2019. (poster)

2018

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Creative Commons License

Dabkowski J., Frodlová J., Hájková P., Dudová J., Horsák M., Hájek M., Petr L. & Fiorillo D., 2018: Holocene environment and climate in the NW White Carpathian: a multidisciplinary approach (including geochemistry, sedimentology and malacology) on Mituchovci tufa in Slovakia. – Conference: Colloque Quaternaire Q11, O'Centre des enjeux, 13-15 February 2018, Orléans, France. (poster) abstract

Frodlová J., Hájková P. & Horsák M., 2018: Effect of sample size and resolution on palaeomalacological interpretation: a case study from Holocene calcareous-fen deposits. – Journal of Quaternary Science, 33(1): 68–78. https://doi.org/10.1002/jqs.2999

Jamrichová E., Gálová A., Gašpar A., Horsák M., Frodlová J., Hájek M., Hajnalová M. & Hájková P., 2018: Holocene development of two calcareous spring fens at the Carpathian-Pannonian interface controlled by climate and human impact. – Folia Geobotanica, 53: 243–263. https://doi.org/10.1007/s12224-018-9324-5

2017

Frodlová J. & Horsák M., 2017: Holocenní příběh bělokarpatského pěnovcového prameniště z pohledu malakologů. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 57 (přednáška)

2016

Hájek M., Dudová L., Hájková P., Roleček J., Moutelíková J., Jamrichová E. & Horsák M., 2016: Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape. – Quaternary Science Reviews, 133(1): 48–61. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.12.012

Moutelíková J. & Horsák M., 2016: Vliv velikosti vzorku a členění vrstev na paleomalakologickou interpretaci: případová studie sedimentů pěnovcových slatinišť. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: p. 151. (přednáška)

2015

Hájková P., Horsák M., Hájek M., Jankovská V., Jamrichová E. & Moutelíková J., 2015: Using multi-proxy palaeoecology to test a relict status of refugial populations of calcareous-fen species in the Western Carpathians. – The Holocene, 25(4): 702–715. https://doi.org/10.1177/0959683614566251

Moutelíková J., 2015: Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorku, členění vrstev a prostorové variability. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno, 89 pp.

Moutelíková J. & Horsák M., 2015: The effect of sample size and resolution: a case study from calcareous-fen deposits. – Molluscan Forum 2015, Natural History Museum, London. (přednáška)

2013

Moutelíková J.
& Horsák M., 2013: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 154–155. (přednáška)

2012

Moutelíková J., 2012: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno, 37 pp.

 

Copyright © 2021   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: