logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Vojen Ložek

 

RNDr. Vojen LOŽEK, DrSc.

(*1925–†2020)


ScopusScopus author ID:
6603452815


Complete bibliography

2021: Bibliografie RNDr. Vojena Ložka, DrSc. [Bibliography of RNDr. Vojen Ložek, DrSc.]


1939

1. Ložek V., 1939: Přezimování hlemýždě zahradního. – Vesmír 17, 8: 202.

1942

2. Ložek V., 1942: Skalní step u Prahy. – Vesmír 20, 8: 204.

3. Ložek V., 1942: Pozorování o hlemýždi. – Vesmír 21, 4: 95.

1943

4. Ložek V., 1943: Truncatellina costulata Nilsson – nový plž pro Čechy. – Věda přírodní 22, 4: 104–105.

5. Ložek V., 1943. Dva noví plži pro Čechy. Polita depressa Sterki. – Věda přírodní 22, 5: 149–150.

1944

6. Ložek V., 1944. Nová naleziště některých vzácných měkkýšů. – Věda přírodní 22, 7: 209–211.

7. Ložek V., 1944. Cepaea hortensis Müller f. trochoidea (Poznámka k článku Jar. Petrboka.) – Věda přírodní 22, 9: 275–276.

8. Ložek V., 1944. Žije Laciniaria plicata Drap. ve středních Čechách? – Věda přírodní 23, 1: 26–27.

9. Ložek V., 1944. Rozšíření plže Vitrea contracta Westerlund ve středních Čechách. – Věda přírodní 23, 2: 62–63.

10. Ložek V., 1944. Vitrea inopinata (Uličný) zjištěna v severozápadních Čechách. – Věda přírodní 23, 3: 83–84.

11. Ložek V., 1944. Poznámka k článku Miroslava Dvořáka. – Vesmír 22, 8: 170.

1945

12. Ložek V., 1945. Vypalování travních i jiných porostů vždy škodí. – Vesmír 24, 2: 54.

13. Ložek V., 1945. Zajímaví měkkýši ledečských vápenců. – Věda přírodní 23, 5: 154–155.

14. Ložek V., 1945. Několik nových poznatků o rozšíření plže Retinella pura Alser v Čechách (Zonitidae). – Věda přírodní 23, 7: 214–215.

15. Ložek V., 1945. Praménka Bythinella austriaca Frauenfeld. – Věda přírodní 23, 8: 243.

16. Ložek V., 1945. O výskytu okružáka Planorbis corneus Linné v jižních Čechách. – Věda přírodní 23, 9–10: 290.

17. Ložek V., 1945. Vallonia enniensis Gredler - nový měkkýš pro Čechy. – Věda přírodní 23, 9–10: 296–297.

1946

18. Ložek V., 1946. Malakozoologický průzkum středočeské vápencové oblasti. – Časopis Národního muzea 115, 1–2: 73–82.

19. Ložek V., 1946. Některé nové nálezy vzácnějších měkkýšů. – Časopis Národního muzea 115, 1–2: 148–151.

20. Ložek V., 1946. Laciniaria cana Held ve středních Čechách. – Časopis Národního muzea 115, 1–2: 152–153.

1947
21. Ložek V., 1947. Ekologická studie plže Helicella striata O. F. Müller. – Časopis Národního muzea 116, 1: 65–79.

22. Ložek V., 1947. Příspěvek k poznání československých plžů z čeledi Vitrinidae. – Časopis Národního muzea 116, 1: 87–91.

23. Ložek V., 1947. Malakozoologické novinky z ČSR. I. – Časopis Národního muzea 116, 2: 125–134.

24. Ložek V., 1947. Měkkýši dolního Povltaví. – Časopis Národního muzea 116, 2: 135–148.

25. Ložek V., 1947. Rozšíření plže Clausilia pumila C. Pf. v Čechách. – Časopis Národního muzea 116, 2: 204–207.

26. Ložek V. & Leiský O. 1947. Zoologické obrázky z Nízkých Tatier. – Príroda 2, 6: 87–88. Turčinský Sv. Martin.

27. Ložek V., 1947. Klíč k určení československých měkkýšů. (Mlži.) – Vesmír 25, 9–10: 196–197.

28. Ložek V., 1947. Klíč k určování našich měkkýšů. (Plži, Ctenobranchia, Basommatophora.) – Vesmír 26, 3–4: 70–73.

29. Ložek V., 1947. Klíč k určení našich měkkýšů. (Stylommatophora.) – Vesmír, 26, 6–7: 133–138.

1948

30. Ložek V., Leiský O. 1948. Zoologické obrázky z Nízkých Tatier. – Príroda 2, 7: 100–101. Turčianský Sv. Martin.

31. Ložek V., 1948. Českoslovenští měkkýši. – Příroda 40, 6: 124–128.

32. Ložek V., 1948. Malakozoologické novinky z Muráňského krasu. – Príroda 4, 4: 89–90.

33. Ložek V., 1948. Přehled měkkýších druhů rodu Pupilla Leach. – Časopis Národního muzea 117, 1: 32–49.

34. Ložek V., 1948. Jaroslaw Urbański: Klucz do oznaczania krajowych Mieczaków (Mollusca). Zaklad zool. szczególowej Univ. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie 1946. – Časopis Národního muzea 117, 1: 104.

35. Ložek V., 1948. Studie plže Vitrea inopinata Uličný na území Československa. – Časopis Národního muzea 117, 2: 140–148.

36. Ložek V., 1948. Předběžná zpráva o malakozoologickém výzkumu Moravského krasu. – Československý kras 1, 4: 97–103.

37. Ložek V., 1948. Přehlížené druhy měkkýšů ve středních Čechách. – Hortus Sanitatis 1, 2: 141–143.

38. Ložek V., 1948. Příspěvek k ekologii plže Chondrina avenacea Bruguière v Čes. krasu. – Hortus Sanitatis 1, 2: 146–148.

39. Ložek V., 1948. Xerothermní květena Husova kostela v Komárovském pohoří. – Hortus Sanitatis 1, 5: 97.

40. Ložek V., 1948. Nový plž z rodu Chondrina v ČSR. - Chondrina tatrica n. sp. en Tchécoslovaquie. – Věstník československé zoologické společnosti 12: 83–88.

41. Ložek V., 1948. Naši okružáci. – Akvaristické listy 20, 1: 3–4.

42. Ložek V., 1948. Mäkkýše Juhoslovenského krasu. – Prírodovedecký Sborník 3, 2-3: 87–116. Turčianský Sv. Martin.

Prodromus českých měkkýšů43. Ložek V., 1948: Prodromus českých měkkýšů. – Příroda a věda, 3: 177.

44. Ložek V. & Leiský O., 1948. Juhoslovenský kras - perla západných Karpát. – Príroda 3, 4: 49–52.

1949

45. Ložek V., 1949. Malakozoologické exkurze. – Příroda 42, 3–4: 35–38.

46. Ložek V., 1949. Reliktní měkkýši Československa a jejich ochrana. – Ochrana přírody 4, 3: 49–59.

47. Ložek V., 1949. Nové výzkumy v jižní části Povážského Inovce. – Ochrana přírody 4, 6: 130–134.

Studie      českých stepí na základě recentních i fosilních měkkýšů48. Ložek V., 1949: Studie českých stepí na základě recentních i fosilních měkkýšů. – Rozpravy Českoslovesnké akademie věd, řada matematických a přírodních věd 63, 18: 91 pp.

49. Ložek V., 1949. Étude des steppes en Bohême sur la base des mollusques récents et fossiles. – Bulletin International 49, 18: 41 pp.

50. Ložek V., 1949. Revue critique des Mollusques de la République Tchécoslovaque. Kritický přehled československých měkkýšů. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, 5(3): 1–43.

51. Ložek V., 1949. Žije Chondrina avenacea (Brug.) opravdu v Moravském Krasu? – Československý kras 2, 7–8: 229–230.

52. Ložek V., 1949. Malakozoologické výzkumy v Sudetském mezihoří. – Hortus sanitatis 2, 4: 169–173.

53. Ložek V., 1949. Plž Fusulus varians C. Pf. ve Vysokých Tatrách. – Hortus Sanitatis 2, 6: 273–274.

54. Ložek V., 1949. Několik zajímavých malakozoologických nálezů z okolí Popradu. – Hortus Sanitatis 2, 6: 274–275.

55. Ložek V., 1949. Malakozoologické výzkumy na Broumovsku. – Broumovsko 3, 7–8: 53–56.

56. Ložek V., 1949. Mäkkýše Muránskeho krasu. – Prírodovedný sborník Slovenskej akadémie vied 4: 119–158.

57. Ložek V., 1949. Stepní měkkýši Žatecka. – Krajem Lučanů 15, 7–8: 54–57. Žatec.

1950

58. Ložek V. 1950. Náš nejmenší mlž. – Vesmír 28, 9-10: 167-168.

59. Ložek V. 1950. Některé přírodní památky v jižních Brdech. – Ochrana přírody 5, 3: 52-55.

60. Ložek V. 1950. Nástin přírodních podmínek Džbánu z hlediska ochrany přírody. – Ochrana přírody 5, 5-6: 97-104.

61. Ložek V. 1950. Malakozoologický výzkum jeskyně „Propadlá“ u Budňan, okres Beroun. – Československý kras 3, 1: 2-5.

62. Ložek V. 1950. Měkkýši maďarovské kulturní vrstvy na krasovém ostrohu Bašta u Ivanovců nad Váhom. – Československý kras 3, 4-5: 133.

63. Ložek V. 1950. Zpráva o malakozoologickém výzkumu československých krasových oblastí v letech 1940-1950. – Československý kras 3, 6-7: 156-163.

64. Ložek V. 1950. Několik malakozoologických nálezů z jižní části Tribečských hor. – Československý kras 3, 9-10: 294-295.

65. Ložek V. 1950. Zpráva o pedogeologickém mapování na listu Chomutov. – Věstník státního geologického ústavu, 2-3: 141-144.

66. Ložek V. 1950. Malakozoologické výzkumy v okolí Mariánských Lázní. – Sborník Masarykovy akademie práce 24, 3-4: 204-217.

67. Ložek V. 1950. Nález tisu (Taxus baccata) v Malých Karpatech. – Československé botanické listy 2, 8-9: 121-122.

68. K rozšíření tařice chlumní (Alyssum montanum L.) na Žatecku. – Československé botanické listy 2, 10: 148-149.

69. Ložek V. 1950. Rozšíření bahenky žíhané (Viviparus fasciatus Müller) v Československu. – Akvaristické listy 22, 7: 125-126.

1951

70. Ložek V. 1951. Malakozoologické novinky z ČSR. II. – Časopis národního muzea 118-119: 31-40.

71. Ložek V. 1951. Malakozoologický výzkum Ústeckého kraje. – Časopis Národního muzea 120, 1: 10-20.

72. Ložek V. 1951. Malakozoologické poměry luhu Černínovsko u Libiše. – Ochrana přírody 6, 1: 18-19.

73. Ložek V. 1951. Malakozoologické poměry reservace Peliny u Chocně. – Ochrana přírody 6, 1: 19-20.

74. Ložek V. 1951. Měkkýši reservace Kuzov a Lovoš v Českém Středohoří. – Ochrana přírody 6, 2-3: 46-47.

75. Ložek V. 1951. Malakozoologické poměry reservací Čertova a Týřovická skála v údolí Berounky. – Ochrana přírody 6, 2-3: 47-48.

76. Ložek V. 1951. Měkkýši reservace v Kopči u Neratovic. – Ochrana přírody 6, 2-3: 52.

77. Ložek V. 1951. Dvě památná naleziště měkkýšů na jižní Šumavě. – Ochrana přírody 6, 5: 109-110.

78. Ložek V. 1951. Několik poznámek o reservaci Kuchyňka a jejím okolí. – Ochrana přírody 6, 5: 111-112.

79. Prošek F., Ložek V. 1951. Zpráva o výzkumu kvarteru v Letkách nad Vltavou. – Věstník Ústředního ústavu geologického 26, 1-3: 101- 104.

80. Prošek F., Ložek V. 1951. Zpráva o výzkumu kvarteru paleolitického sídliště v Bojnicích. – Věstník Ústředního ústavu geologického 26, 1-3: 104-107.

81. Ložek V. 1951. Přehled měkkýších faun kvartérních sedimentů na základě novějších výzkumů. – Sborník Ústředního ústavu geologického 18: 553-572.

82. Ložek V. 1951. Zpráva o výzkumu karlštejnské chráněné oblasti v Českém krasu. – Československý kras 4, 1-2: 23-24.

83. Ložek V. 1951. Nové nálezy plže Vertigo arctica Wall. v Bielských Tatrách. – Československý kras 4, 7-8: 193-194.

84. Ložek V. 1951. Plž Schistophallus orientalis Cl. v Muráňském a Jihoslovenském krasu. – Československý kras 4, 9: 219-223.

85. Ložek V. 1951. Nové malakozoologické výzkumy na Českolipsku. – Sborník Masarykovy akademie práce 25, 138-139: 349-364.

865. Ložek V. 1951. Vodní měkkýš Fagotia esperi Fér. v Československu. – Akvaristické listy 23, 1: 3-4.

87. Ložek V. 1951. Vodní měkkýši na Šumavě. – Akvaristické listy 23, 7: 97.

88. Ložek V. 1951. Malakozoologické výskumy v Malých Karpatoch. – Prírodovedný sborník Slovenskej akadémie vied 5: 20-57.

1952

89. Ložek V. 1952. Nástin malakozoologických poměrů Pavlovských vrchů. – Časopis Národního muzea 120, 2: 103-112.

90. Ložek V. 1952. Zpráva o malakozoologickém výzkumu Poľany. – Časopis národního muzea 121, 1: 71-75.

91. Ložek V. 1952. Nové nálezy plže Vitrea inopinata (Uličný) v ČSR. – Časopis národního muzea 121, 2: 200.

92. Ložek V. 1952. Další naleziště plže Truncatellina claustralis (Gredler) v Českém Krasu. – Časopis národního muzea 121, 2: 200.

93. Ložek V. 1952. Měkkýši Malého Ružínku a několik připomínek k ochranářským otázkám v údolí Hornádu nad Košicemi. – Ochrana přírody 7, 3: 63-64.

94. Ložek V. 1952. Zpráva o ochranářském průzkumu Gaderské doliny ve Velké Fatře. – Ochrana přírody 7, 5: 116-118.

95. Ložek V. 1952. Kvartérní měkkýši sídliště „Zámeček“ u Nitrianského Hrádku. – Anthropozoikum 1 (1951): 37-52.

96. Ambrož V., Ložek V., Prošek F. 1952. Mladý pleistocén v okolí Moravan u Piešťan nad Váhom. – Anthropozoikum (1951): 53-142.

97. Ložek V. 1952. Jaroslav Petrbok se dožívá sedmdesáti let. – Anthropozikum 1 (1951): 235-236.

98. Ložek V., Prošek F., Vlček E. 1952. Zpráva o zasedání diluviální sekce na VI. pracovní konferenci státních archeologických ústavů v Brně. – Anthropozoikum 1 (1951): 237-239.

99. Hokr Z., Ložek V. 1952. Zpráva o pedogeologickém mapování na listu Rychnov nad Kněžnou. – Věstník Ústředního ústavu geologického 27, 3-4: 135-141.

100. Ložek V. 1952. Zpráva o paleontologickém výzkumu kvarteru v okolí Štúrova. – Věstník Ústředního ústavu geologického 27, 3-4: 174-179.

101. Prošek F. Ložek V. 1952. Výzkum sprašového pokryvu v Sedlci u Prahy. – Věstník Ústředního ústavu geologického 27, 6: 250-254.

102. Prošek F., Ložek V., Hokr. Z., Vlček E. 1952. Zpráva o výzkumu pleistocénních uloženin v jeskyni na Zlatém koni u Koněprus. – Věstník Ústředního ústavu geologického 27, 6: 254-257.

103. Ložek V. 1952. Plž Vitrea transsylvatica Clessin v Moravském Krasu. – Československý kras 5, 1-2: 14-15.

104. Ložek V., Prošek F. 1952. Nález jezerních sedimentů v Českém krasu. – Československý kras 5, 5: 112-115.

105. Ložek V., Bárta J. 1952. K otázce stáří holocénních travertinových poloh v našich jeskyních. – Československý kras 5, 6: 137-139.

106. Ložek V. Rozbor měkkýší fauny. – pp 170-172 In: Stárka V., Prošek F., Hrdlička L., Hokr Z., Ložek V., Dohnal Z. 1952: Výzkum jeskyně Zlatého koně u Koněprus. Zpráva za 1. výzkumné období rok 1951, 1. část, Československý kras 5, 7-10: 161-191.

107. Ložek V. 1952. Cochlodina remota sp. n. – nový plž z čeledi Clausiliidae. – Věstník Československé zoologické společnosti 16, 1-2: 135-142.

1953

108. Ložek V. 1953. Měkkýši reservací v okolí Štúrova. – Ochrana přírody 8, 1: 16-17.

109. Ložek V. 1953. Několik poznámek o reservaci na Štěpánovském vrchu v Českém Středohoří. – Ochrana přírody 8, 1: 17-18.

110. Ložek V. 1953. Vrch Baba u Ladmovců – památné naleziště měkkýše Jaminia tridens albolimbata (L. Pfr.). – Ochrana přírody 8, 3: 68-69.

111. Ložek V. 1953. Nový nález praménky Bythinella austriaca Frfld. v chráněné šárecké oblasti. – Ochrana přírody 8, 4: 92-93.

112. Ložek V. 1953. Malakozoologický výzkum reservace Žebračka u Přerova. – Ochrana přírody 8, 5: 115-116.

113. Ložek V. 1953. Výzkum ložiska sladkovodní křídy u Malého Újezda na Mělnicku. – Anthropozoikum 2 (1952): 29-92.

114. Prošek F., Ložek V. 1953. Mesolitické sídliště v Zátyní u Dubé. – Anthropozoikum 2 (1952): 93-160.

115. Žebera K., Ložek V. 1953. Postglaciální, preneolitická strž ve spraších „Na křižovatkách“ u Buštěhradu. – Anthropozoikum 2 (1952): 173-186.

116. Ložek V. 1953. Rozbor měkkýší fauny. – pp 192-193 In: Mazálek M., Žebera K., Zázvorka V., Ložek V.: Mousterské sídliště s buližníkovou a křemennou industrií na buližníkovém hřbetu u Lobkovic (Brandýs nad Labem), Anthropozoikum 2 (1952): 187-199.

117. Ložek V. 1953. Možnosti paleontologického výzkumu pleistocénu v Předmostí u Přerova. – Anthropozoikum 2 (1952): 279-280.

118. Skřivánek F., Ložek V. 1953. Šestá sluj na Chlumu u Srbska. – Československý kras 6, 2-3: 63-65.

119. Ložek V. 1953. Nové nálezy interglaciálních malakofaun v Českém krasu. – Československý kras 6, 8-10: 223-224.

120. Ložek V. 1953. O systematickém postavení plže Laciniaria nitidosa (Uličný) n. emend. – Rozpravy Československé akademie věd, řada matematických a přírodních věd 62, 5: 18 pp.

121. Ložek V. 1953. On the Taxonomic Position of the Snail Laciniaria nitidosa (Uličný) n. emend. – Bulletin International 53, 5: 10.

122. Ložek V., Prošek F. 1953. Woldstedt P.: Norddeutschland und angrenzende Gebiete im Eiszeialter. 464 pp. Stuttgart 1950. – Archeologické rozhledy 5: 115-116.

123. Ložek V. Pleistocénní měkkýši z gravettského sídliště u Dolních Věstonic. – pp 45-50 In: Knor A., Ložek V., Pelíšek J., Žebera K. 1953. Dolní Věstonice. Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945-1947, Monumenta archeologica 2, 87 pp. Praha.

1954

124. Ložek V. 1954. Malakozoologické výzkumy v ČSR v létech 1951-1952. – Časopis Národního muzea 122, 2: 123-139.

125. Ložek V. 1954. Pupilla bigranata (Rsm.) v Horehroní. – Časopis Národního muzea 122, 1: 126.

126. Ložek V. 1954. Nový nález okružáka Anisus septemgyratus (Blz.) v Potiské nížině. – Časopis Národního muzea 122, 1: 126-127.

127. Ložek V., Mácha S. 1954. Zeměpisné rozšíření plže Laciniaria moravica Brabenec (Čeleď Clausiliidae). – Časopis Národního muzea 122, 2: 148-155.

128. Ložek V. 1954. Návrh na zřízení reservace Obřany v Hostýnských horách. – Ochrana přírody 8, 6: 132-133.

129. Ložek V. 1954. Review: V. I. Žadin: Molljuski presnych i solonovatych vod SSSR. Akademia Nauk SSSR 1952, 376 pp. Moskva - Leningrad. – Ochrana přírody 8, 6: 3.

130. Ložek V. 1954. Měkkýši pralesní reservace Mionší u Jablunkova. – Ochrana přírody 9, 1: 23-24.

131. Ložek V. 1954. Měkkýší fauna luhu Království u Grygova. – Ochrana přírody 9, 2: 60-61.

132. Ložek V. 1954. Malakozoologický výzkum reservace Boreč v Českém Středohoří. – Ochrana přírody 9, 3: 93-94.

133. Ložek V. 1954. Měkkýši Milešovky. – Ochrana přírody 9, 4: 123.

134. Ložek V. 1954. Měkkýši Demänovské doliny. – Ochrana přírody 9, 5: 153-154.

135. Ložek V. 1954. Review: Jaroslav Veselý: Příroda Československa, její vývoj a ochrana, 142 pp. – Ochrana přírody 9, 5: 159-160.

136. Ložek V. 1954. Review: H. Wagner: Die Raublungenschnecken – Gatungen Daudebardia, Testacella und Poiretia. Akadémiai Kiadó, 259 pp., Budapest, 1952. – Ochrana přírody 9, 6: 192.

137. Ložek V. 1954. Měkkýši Francké hory u Milešova. – Ochrana přírody 9, 7: 218-219.

138. Ložek V. 1954. Měkkýši stepní reservace v Debři u Mladé Boleslavi. – Ochrana přírody 9, 8: 250.

139. Ložek V. 1954. Malakozoologické poměry reservace Radobýl u Litoměřic. – Ochrana přírody 9, 9: 275.

140. Ložek V. 1954. Měkkýši reservace Milá u Loun. – Ochrana přírody 9, 10: 310.

141. Žebera K., Ložek V. 1954. Profil kvartérními sedimenty v posadovickém štěrkopísku u Vliněvsi na Mělnicku. – Anthropozoikum 3 (1953): 29-35.

142. Ložek V. 1954. Rozbor měkkýší fauny ze slovanského hradiště v Libušíně (okres Slaný). – Anthropozoikum 3 (1953): 127.

143. Ložek V. 1954. Zpráva o výzkumu kvartérních měkkýšů ČSR v roce 1952. – Anthropozoikum 3 (1953): 129-134.

144. Ložek V. 1954. Zpráva o paleontologickém výzkumu cihelny v Zájezdu u Buštěhradu. – Anthropozoikum 3 (1953): 135-138.

145. Ložek V. 1954. Malakozoologický výzkum Ostravska v roce 1952. – pp 265-279 In: Žebera K., Pokorný M., Ambrož V., Holánek F., Poulík J., Ložek V.: Výsledky výzkumů čtvrtohorních pokryvných útvarů Ostravska za rok 1952. – Anthropozoikum 3 (1953): 237-279.

146. Žebera K., Ložek V. 1954. Příčný řez buližníkovým hřbetem s mousterienským sídlištěm u Lobkovic a jeho malakofauna. – Anthropozoikum 3 (1953): 281-288.

147. Prošek F., Ložek V. 1954. Sprašový profil v Bance u Piešťan (západní Slovensko). – Anthropozoikum 3 (1953): 301-323.

148. Ložek V. 1954. Noví měkkýši československého pleistocénu. Vertigo pseudosubstriata sp. n., Pupilla muscorum densegyrata ssp. n. a Pupilla loessica sp. n. – Anthropozoikum 3 (1953): 327-342.

149. Ložek V. 1954. Měkkýši vrchu nad jeskyní Domicou a jejich význam pro poznání paleogeografie Jihoslovenského krasu. – Československý kras 7, 2-4: 65.

150. Ložek V. 1954. Nález plže Iphigena latestriata A. Sch. (Clausiliidae) v bojnickém holocénu. – Československý kras 7, 2-4: 65-66.

151. Ložek V. 1954. Review: Jaroslav Veselý: Příroda Československa, její vývoj a ochrana. 142 pp. – Československý kras 7, 2-4: 87-88.

152. Ložek V. 1954. Profil holocénem na svahu Děvína a jeho význam pro poznání původní tvářnosti Českého krasu. – Československý kras 7, 5-7: 134-136.

153. Ložek V. 1954. Měkkýši Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 25, 1: 16-65.

154. Ložek V. 1954. Malakozoologický výzkum Slezska v posledních 5 letech. – Slezský studijní ústav, Opava, 61. zpráva: 1-2.

155. Prošek F., Ložek V. 1954. Stratigrafické otázky československého paleolitu. – Památky Archeologické 45, 1-2: 35-74.

156. Ložek V. 1954. Historický vývoj naší přírody a její přetváření člověkem. – pp 35-54 In: Veselý J. (Ed.): Ochrana československé přírody a krajiny. Díl I. 355 pp. Nakladatelství ČSAV. Praha.

1955

157. Ložek V. 1955. Měkkýši okolí Skalska (u Mladé Boleslavi). – Časopis Národního muzea 124, 1: 82-85.

158. Ložek V. 1955. Měkkýši okolí Lubné (u Rakovníka). – Časopis Národního muzea 124, 1: 86-88.

159. Ložek V. 1955. Měkkýši lanšperské soutěsky u Ústí nad Orlicí. – Časopis Národního muzea 124, 1: 96-98.

160. Ložek V. 1955. Plž Cochlodina commutata (Rossm.) na Hřebečově. – Časopis Národního muzea 124, 2: 221.

161. Ložek V. 1955. Okružák Gyraulus riparius West. na Velkém Žitném ostrově. – Časopis Národního muzea 124, 2: 221-222.

162. Ložek V. 1955. Malakozoologické poznámky z okolí Brlohu u Loun. – Časopis Národního muzea 124, 2: 222.

163. Ložek V. 1955. Hippeutis riparius (Westerlund) im Donau-Tiefland. – Archiv für Molluskenkunde, 84, 1-3: 107.

164. Ložek V. 1955. Měkkýši Kalvarie u Velkých Žernosek. – Ochrana přírody 10, 4: 117-118.

165. Ložek V. 1955. Měkkýši lužní reservace u Kozel nad Labem. – Ochrana přírody 10, 6: 186.

166. Ložek V., Gulička J. 1955. Zoologický výzkum pralesní reservace „Stužica“ ve slovenských Východních Karpatech. – Ochrana přírody 10, 7: 202-209.

167. Ložek V. 1955. Měkkýši luhu Zástudánčí u Kojetína na Hané. – Ochrana přírody 10, 10: 310-311.

168. Ložek V. 1955. Měkkýši československého kvartéru. – Rozpravy Ústředního ústavu geologického 17, 510 pp.

169. Kukla J., Ložek V. 1955. O některých profilech v kvartérních sedimentech Jihoslovenského krasu. – Anthropozoikum 5 (1954): 53-69.

170. Ložek V. 1955. Měkkýši pleistocénních travertinů v Gánovcích. – Anthropozoikum 5 (1954): 91-105.

171. Prošek F., Ložek V. 1955. Výzkum sprašového profilu v Zamarovcích u Trenčína. – Anthropozoikum 5 (1954): 181-212.

172. Ložek V. 1955. Malakozoologický výzkum Ostravska v roce 1953. – pp 269-284 In: Fejfar O., Kneblová V., Dohnal Z., Ložek V.: Paleontologický a cenologický výzkum kvartérních sedimentů Ostravska v roce 1953. – Anthropozoikum 5 (1954): 241-284.

173. Ložek V. 1955. Geologické poměry bývalé Společenské cihelny. – pp 296-310 In: Žebera K., Ložek V., Kneblová V., Fejfar O., Mazálek M.: Zpráva o II. etapě geologického výzkumu kvartéru v Předmostí u Přerova na Moravě. – Anthropozoikum 5 (1954): 291-362.

174. Ložek V. 1955. Zpráva o VIII. pracovní konferenci archeologických ústavů ČSAV a SAV. – Anthropozoikum 5 (1954): 493-496.

175. Ložek V. 1955. Zpráva o malakozoologickém výzkumu Velkého Žitného ostrova v roce 1953. – Práce 2. sekcie slovenskej Akadémie vied, Bratislava, Biologická séria 1, 6: 31 pp.

1956

176. Ložek V. 1956. Měkkýši Komorního Hrádku a Staré Dubé. – Časopis Národního muzea 125, 1: 79-80.

177. Ložek V. 1956. Malakozoologické novinky z ČSR. III. – Časopis Národního muzea 125, 2: 142-151.

178. Ložek V. 1956. Hlemýžď Cepaea vindobonensis (Fér.) u Skoupého na Sedlčansku. – Časopis Národního muzea 125, 2: 202-203.

179. Ložek V. 1956. Malakozoologické nálezy z oblasti Čertova břemene. – Časopis Národního muzea 125, 2: 203-204.

180. Ložek V., Prošek F. 1956. O změnách přírodních poměrů Jihoslovenského krasu v nejmladší geologické minulosti. – Ochrana přírody 11, 2: 33-42.

181. Ložek V. 1956. Několik poznámek o reservaci Tobiášův vrch. – Ochrana přírody 11, 4: 119.

182. Ložek V. 1956. Měkkýši Vyšenských kopců u Českého Krumlova. – Ochrana přírody 11, 8: 250.

183. Ložek V. 1956. Malakozoologický výzkum reservace „Teplica“ u Jasova. – Ochrana přírody 11, 9: 264-268.

184. Ložek V. 1956. Review: Maršáková-Němejcová, M. (Ed.): Seznam státních přírodních reservací, Stát. památková správa 1956, 134 pp. Praha. – Ochrana přírody 11, 10: 314.

185. Ložek V., Sekyra J. 1956. Zpráva o výzkumu jeskynních sedimentů v roce 1955 (List speciální mapy Košice – 4566 a Pohorelá – 4464). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1955: 103-106.

186. Ložek V. 1956. Výsledky výzkumu kvartérních měkkýšů v Čechách po druhé světové válce. – pp 146-152 In: Pelíšek J., Ambrož V., Sekyra J., Ložek V., Dohnal Z., Žebera K., Fencl J.: Přednášky v sekci kvartérní a inženýrské geologie sjezdu ČSSMG v roce 1954. – Anthropozoikum 5 (1955): 123-160.

187. Ložek V. 1956. Sprašové pokryvy v Sedlci u Prahy. – pp 176-177 In: Roth Z., Fiala F., Žebera K., Ložek V., Záruba Q.: Průvodce k exkurzím sekce kvartérní a inženýrské geologie sjezdu ČSSMG v roce 1954. – Anthropozoikum 5 (1955): 171-178.

188. Ložek V., Kukla J. 1956. Holocénní „klíny“ ve sprašové strži u Hostimi. – Anthropozoikum 5 (1955): 219-232.

189. Ložek V. 1956. Malakozoologický výzkum Ostravsko-Karvinské pánve. – pp 337-350 In: Kneblová V., Ložek V.: Paleontologický a cenologický výzkum kvartérních sedimentů Ostravska v roce 1954. – Anthropozoikum 5 (1955): 337-358.

190. Ložek V. 1956. Vertigo pseudosubstriata Ložek v pleistocénu v Horkách nad Jizerou (Gastropoda: Stylommatophora). – Anthropozoikum 5 (1955): 363-364.

191. Ložek V., Kukla J. 1956. Profil holocénními svahovinami ve Velké Chuchli (V dolích). – Anthropozoikum 5 (1955): 407-424.

192. Ložek V. 1956. Interglaciální malakofauna z Předmostí u Přerova. – Anthropozoikum 5 (1955): 439-454.

Klíč československých měkkýšů193. Ložek V. 1956. Klíč československých měkkýšů. – Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava, 437 pp.

194. Ložek V. 1956. Měkkýši křešické holocénní slatiny. – pp 119-122 in: Kneblová V.: Nález holocénní flory v Křešicích u Litoměřic. – Preslia 28: 113-124.

195. Ložek V. 1956. Měkkýši Hrabětického lesa u Jeseníku nad Odrou. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 17, 1: 153-154.

196. Ložek V. 1956. Měkkýši vrchu Svinice a „Tropického údolí“ u Nového Jičína. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 17, 4: 596-597.

197. Ložek V. 1956. Měkkýši doliny Zabó ve Slovenském Rudohoří. – Biológia 11, 8: 472-479.

198. Ložek V. 1956. Vertigo moulinsiana (Dupuy) in Czechoslovakia. – Basteria 20, 1: 12-17.

1957

199. Ložek V. 1957. Malakozoologické sběry v údolí Střely. – Časopis Národního muzea 24, 1: 99.

200. Ložek V. 1957. Měkkýši Velké Hůrky u Tříman. – Časopis Národního muzea 24, 1: 99-100.

201. Ložek V. 1957. Malakozoologické poznámky ze středního Posázaví. – Časopis Národního muzea 24, 2: 159-166.

202. Ložek V. 1957. K měkkýší fauně okolí Libáně. – Časopis Národního muzea 24, 2: 191.

203. Ložek V. 1957. Okružák Anisus vorticulus (Troschel) v Moravské bráně. – Časopis Národního muzea 24, 2: 192.

204. Ložek V., Fejfar O. 1957. K otázce staropleistocénní fauny ze Stránské skály u Brna. – Věstník Ústředního ústavu geologického 32, 4: 290-294.

205. Ložek V. 1957. K otázce stáří hranovnických travertinů na Slovensku. – Věstník Ústředního ústavu geologického 32, 6: 427-429.

206. Ložek V. 1957. Měkkýši reservace Blatenský svah. – Ochrana přírody 7, 7: 221.

207. Ložek V. 1957. Jak vypadaly Pavlovské vrchy v interglaciálu. – Ochrana přírody 7, 10: 285-288.

208. Ložek V. 1957. Plzák Arion intermedius Normand v reservaci „Soutěsky“ u Hřenska. – Ochrana přírody 7, 10: 295.

209. Ložek V., Kneblová V. 1957: Paleontologický výzkum interglaciálních travertinů v Hradišti pod Vrátnom. – Anthropozoikum 6 (1956): 103-117.

210. Ložek V., Sekyra J., Kukla J., Fejfar O.: Výzkum Velké Jasovské jeskyně. – Anthropozoikum 6 (1956): 193-282.

211. Ložek V. 1957. Výzkum ložisek přirozených hnojiv ve středních Čechách (Listy generální mapy Praha - 32°50°, Kolín - 33°50° a Plzeň - 31°50°). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1956: 104-105.

212. Ložek V., Prošek F. 1957. Krasové zjevy v travertinech a jejich stratigrafický význam. – Československý kras 10, 4: 145-158.

213. Ložek V. 1957. Československé druhy rodu Carychium Müller (Mollusca, Basommatophora). – Věstník Československé zoologické společnosti v Praze 11, 3: 225-232.

214. Ložek V. 1957. Daudebardia fallax Soós na Ostravsku (Mollusca, Stylommatophora). – Věstník Československé zoologické společnosti v Praze 11, 4: 326-331.

215. Ložek V., Mácha S. 1957. Nástin malakozoologických poměrů Vsetínských vrchů. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 18, 3: 342-357.

216. Ložek V. 1957. Nové nálezy vzácnějších hrachovek (Pisidium, Bivalvia) na Ostravsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 18, 4: 578-579.

217. Ložek V. 1957. Malakozoologické výzkumy na horním Hronu. – Biológia 12, 1: 44-62.

218. Ložek V. 1957. Helicella (Xerocincta) neglecta (Draparnaud) in Böhmen und Thüringen. – Archiv für Molluskenkunde 86, 4/6: 167-170.

210. Prošek F., Ložek V. 1957. Stratigraphische Übersicht des tschechoslowakischen Quartärs. – Eiszeitalter und Gegenwart 8: 37-90.

220. Ložek V. 1957. Quaternary travertines of Czechoslovakia. – pp 110-111 In: INQUA, 5. Congr. Int., Résumés des communications, Madrid - Barcelona.

1958

221. Ložek V. 1958. Měkkýši Křemešníku u Pelhřimova. – Časopis Národního muzea 127, 1: 72-73.

222. Ložek V. 1958. Měkkýši vápencové oblasti u Padouchova na jižním svahu Ještědu. – Časopis Národního muzea 127, 1: 73.

223. Ložek V. 1958. Malakozoologické novinky z ČSR. IV. – Časopis Národního muzea 127, 2: 120-131.

224. Ložek V. 1958. Arion fasciatus (Nilsson, 1822) v ČSR. – Časopis Národního muzea 127, 2: 219-220.

225. Ložek V. 1958. K ochraně Velkého Blaníku. – Ochrana přírody 13, 1: 20-21.

226. Ložek V. 1957. Několik poznámek o vrchu Hradišti u Březiny na Rokycansku. – Ochrana přírody 13, 3: 77-78.

227. Ložek V. 1958. Připomínky k ochraně Libochovické strouhy s hlediska malakozoologie. – Ochrana přírody 13, 4: 110-111.

228. Ložek V. 1958. Měkkýši reservace Čičov u Hořence na Lounsku. – Ochrana přírody 13, 5: 137-138.

229. Ložek V. 1958. Měkkýši státní přírodní reservace Choustník. – Ochrana přírody 13, 7: 193.

230. Ložek V. 1958. Měkkýši reservace „Rač“ u Lochočic. – Ochrana přírody 13, 10: 263.

231. Záruba Q., Ložek V. 1958. 5. kongres Mezinárodního sdružení pro studium kvartéru ve Španělsku v roce 1957. – Věstník Ústředního ústavu geologického 33, 3: 156-163.

232. Ložek V. 1958. K otázce stáří pleistocénní malakofauny z Chlupáčovy sluje na Kobyle u Koněprus. – Věstník Ústředního ústavu geologického 33, 5: 380-384.

233. Ložek V. 1958. Stratigrafie a měkkýši holocénních travertinů v Háji u Turni. – Anthropozoikum 7 (1957): 27-36.

234. Ložek 1958. Nové interglaciální malakofauny ze Slovenska. – Anthropozoikum 7 (1957): 37-45.

235. Ložek V. 1958. Quartäre Weichtiere der Drei-Ochsen-Höhle. – pp 66-69 In: Prašek F. Die Erforschung der Drei-Ochsen-Höhle am Kotýs-Berg bei Koněprusy. – Anthropozoikum 7 (1957): 47-78.

236. Ložek V., Tyráček L. 1958. Stratigrafický výzkum travertinu v Tučíně u Přerova. – Anthropozoikum 7 (1957): 261-286.

237. Ložek V. 1958. Výzkum kvartérních měkkýšů Ostravska v roce 1956. – Anthropozoikum 7 (1957): 287-289.

238. Kukla J., Ložek V. 1958. K problematice výzkumu jeskynních výplní. – Československý kras 11: 19-83.

239. Ložek V. 1958. Krasové studie v referátech předložených 5. mezinárodnímu kongresu INQUA ve Španělsku. – Československý kras 11: 226-227.

240. Ložek V. 1958. Výzkum krasových oblastí a jeho cíle. – Krasový sborník 1: 3-11.

241. Ložek V. 1958. Z výzkumu Veľkého jazera u Hrhova v Jihoslovenském krasu. – Krasový sborník 1: 35-38.

242. Hudec V., Ložek V., Mácha S. 1958. K výskytu plže Laciniaria (Pseudalinda) riloensis (A. Wgn.) na území severovýchodní Moravy. – Práce brněnské základny ČSAV 30, 8: 335-368.

243. Ložek V. 1958. Z výzkumu severovýchodní Moravy. – Práce brněnské základny ČSAV 30, 8: 335-369.

244. Ložek V. 1958. Cochlicopa nitens (Kokeil) in Czechoslovakia. – Basteria 22, 4: 69-74.

245. Ložek V. 1958. Die pleistozänen Weichtiere der Travertinkuppe „Hrádok“ in Gánovce bei Poprad. – pp 52-60 In: Vlček E.: Zussammenfassender Bericht über den Fundort Gánovce und die Reste des Neanderthalers in der Zips (ČSR), MS, Prag.

1959

246. Ložek V. 1959. Měkkýši Chýlavy u Blovic. – Časopis Národního muzea 128, 1: 88.

247. Ložek V. 1959. Měkkýši vrchu Vápenný (789 m) u Jitravy. – Časopis Národního muzea 128, 1: 88-89.
248. Ložek V. 1959. Malakozoologické novinky z ČSR. V. – Časopis Národního muzea 128, 2: 146-151.

249. Ložek V. 1959. Malakozoologické nálezy na horní Šembeře. – Časopis Národního muzea 128, 2: 204-205.

250. Ložek V. 1959. Malakozoologický výzkum reservace Skařina u Mikulčic. – Ochrana přírody 14, 1: 20-21.

251. Ložek V. 1959. Malakozoologické poměry reservace „Studený vrch“ u České Kamenice. – Ochrana přírody 14, 2: 54-55.

252. Ložek V. 1959. Měkkýši reservace Pučanka u Hejné. – Ochrana přírody 14, 3: 90-91.

253. Ložek V. 1959. Malakozoologické poměry hradu Lopata u Šťáhlav. – Ochrana přírody 14, 4: 115.

254. Ložek V. 1959. Malakozoologický výzkum kdyňských reservací. – Ochrana přírody 14, 6: 169-170.

255. Ložek V. 1959. Review: Alt - Thüringen. Jahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, 3. Bd. 1957/58, 200 pp. Weimar 1958. – Věstník Ústředního ústavu geologického 34, 5: 393-394.

256. Ložek V. 1959. Výzkum ložisek přirozených hnojiv v oblasti Českého masivu. Listy mapy 1: 200 000 M- 33 - IX, XIV, XV, XVI, XXI, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1957: 123-124.

257. Ložek V. 1959. Zoopaleontologický výzkum pleistocenních travertinů (Listy genenerální mapy Trenčín - 36°49°, Bánská Bystrica - 37°49°a Spišská Nová Ves - 38°49°). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1957: 124-125.

258. Ložek V. 1959. Kvartérní travertiny Československa. – Časopis pro mineralogii a geologii 4, 1: 85-90.

259. Zázuba Q., Ložek V. 1959. Exkurze během 5. kongresu INQUA ve Španělsku. – Časopis pro mineralogii a geologii 4, 1: 112-115.

260. Ložek V., Mach V. 1959. Profil nivou Suchomastského potoka u Litohlavského mlýna. – Anthropozoikum 8 (1958): 159-176.

261. Ložek V., Tyráček J., Fejfar O. 1959. Die quartären Sedimente der Felschnische auf der Velká Kobylanka bei Hranice (Weisskirchen). – Anthropozoikum 8 (1958): 177-203.

262. Ložek V., Tyráček J. 1959. Pleistocenní travertiny u Radslavic na Přerovsku. – Anthropozoikum 8 (1958): 227-235.

263. Ložek V. 1959. Výzkum kvartérních měkkýšů Moravské Brány v roce 1957. – pp 277-278 In: Šibrava V., Macoun J., Pokorný M., Holánek F., Tyráček J., Ložek V.: Zpráva o výzkumu a mapování čtvrtohorních pokryvných útvarů Ostravska a Moravské Brány za roce 1957. – Anthropozoikum 8 (1958): 253-278.

264. Ložek V., Vlček E. 1959. Zpráva o Fuhlrottově oslavě a pracovním zasedání kvartérních badatelů středního Německa a jihovýchodní Evropy. – Anthropozoikum 8 (1958): 285-289.

265. Ložek V. 1959. Zpráva o pracovní cestě do Maďarska v létě 1956. – Anthropozoikum 8 (1958): 289-295.

266. Ložek V. 1959. Měkkýši lidického katastru. – Musejní Zpravodaj Pražského Kraje 3, 5-6: 114-118.

267. Záruba Q., Ložek V. 1959. K otázce stáří podhorských kuželů na úpatí Malé Fatry. – Geologický sborník Slovenskej akadémie vied 10, 2: 291- 300.

268. Ložek V. 1959. Zur Verbreitung von Laciniaria turgida und Iphigena tumida im Böhmerwald. – Archiv für Molluskenkunde 88, 1,3: 69-74.

269. Ložek V., Kukla J. 1959. Das Lößprofil von Leitmeritz an der Elbe, Nordböhmen. – Eiszeitalter und Gegenwart 10: 81-104.

270. Ložek V. 1959. Mäkkýšia fauna. – pp 209 In: Bánesz L.: Paleolitické stanice pri Kechneci. – Slovenská archeológia 7, 2: 205-240.

1960

271. Ložek V. 1960. Malakozoologické novinky z ČSR. VI. – Časopis Národního muzea 129, 1: 72-78.

272. Ložek V. 1960. Měkkýši Poračského járku a doliny Vernárského potoka. – Časopis Národního muzea 129, 1: 102-103.

273. Ložek V. 1960. Měkkýši hradu Landštejna. – Časopis Národního muzea 129, 1: 104-104.

274. Ložek V. 1960. Měkkýši Pohanské u Plaveckého Mikuláše. – Časopis Národního muzea 129, 2: 202.

275. Ložek V. 1960. Malakozoologické poznámky z kraje mezi Plzní a Klatovy. – Časopis Národního muzea 129, 2: 202.

276. Ložek V. 1960. K výskytu rodu Gastrocopta v čs. pleistocénu (Mollusca). – Časopis Národního muzea 129, 2: 202-203.

277. Ložek V. 1960. K ochraně zbytku suťového lesa v zámeckém parku v Opočně. – Ochrana přírody 15, 4: 124.

278. Ložek V. 1960. Měkkýši Nedošínského háje. – Ochrana přírody 15, 4: 124.

279. Ložek V. 1960. K výzkumu travertinu u Sv. Jana pod Skalou. – Ochrana přírody 15, 6: 177.

280. Ložek V. 1960. Review: Elisabeth Schmid: Höhlenforschung und Sedimentanalyse: Ein Beitrag zur Datierung des Alpinen Palaolithikums. Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 13, 186 pp, Basel, 1958. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 1: 78.

281. Ložek V. 1960. Review: Jörg Werner: Zum Kenntnis der Braunen Karbonatböden (Terra fusca) auf der Schwäbischen Alb. Arbeiten aus dem Geol.-Paläont. Inst. der Techn. Hochschule. 16, 94 pp., Stuttgart, 1958. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 1: 59-60.

282. Ložek V., Tyráček J. 1960. Stratigrafická posice „vysoké terasy“ v Turčianské kotlině. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 1: 61-63.

283. Ložek V. 1960. Review: Quartär 10/11 (1958/59), Bonn, 1959. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 1: 64.

284. Ložek V. 1960. Review: Festschrift zum 70. Geburgstag von Paul Woldstedt. Geol. Jb., 76, 334 pp., Hannover, 1958. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 2: 165-166.

285. Ložek V. 1960. Review: R. Maignien: Le cuirassement des sols en Guinée (Afrique Occidentale). Mém. du Service de la carte géol. d’Alsace et de Lorraine, 16, 239 pp., Strasbourg, 1958. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 2: 166.

286. Záruba Q., Ložek V., Kukla J. 1960. Starokvartérní sedimenty v hliništi cihelny u Žalova. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 3: 225-228.

287. Ložek V. 1960. Review: Karl Brunnacker: Zur Kenntnis des Spät- und Postglazials in Bayern. Geol. Bavarica, 43: 74-150, München, 1960. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 4: 317-318.

288. Ložek V. 1960. Review: Lothar Zotz: Kösten, ein Werkplatz des Praesolutréen in Oberfranken. Quartär-Bibliothek, 3. Bd., 145 pp., Bonn, 1959. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 4: 333-334.

289. Ložek V. 1960. Review: Márton Pécsi: A Magyarorsági Dunavölgy kialakulása és felszínalaktana. Földrajzi monográfiák. Földrajzi monográfiák 3, 346 pp., Budapest, 1959. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 5: 355-356.

290. Ložek V. 1960. Review: F. Felgenhauer: Willendorf in der Wachau. Monographie der Paläolithfundstellen I–VII. Mitteilungen der Prahistorischen Kommission in Wien 8–9: 1-218. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 5: 406.

291. Ložek V. 1960. Review: László Vértes: Untersuchungen an Höhlensedimenten. Régészeti Füzetek, Ser. II, 176 pp., Budapest, 1959. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 6: 450.

292. Ložek V. 1960. Muráňská brekcie. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 6: 469-471.

293. Ložek V. 1960. Review: Herbert Franz: Feldbodenkunde. Georg Fromme u. Co., 583 pp., Wien, 1960. – Věstník Ústředního ústavu geologického 35, 6: 472.

294. Ložek V. 1960. Výzkum ložisek přirozených hnojiv v západní polovině ČSR (Listy mapy 1: 200 000 M - 33 - IX, X, XVI, XIX, XX, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXVI). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1958: 86-88.

295. Ložek V. 1960. Výzkum pleistocenních měkkýšů ČSR (Listy speciální mapy Praha - 3953, Beroun - 4052, Roudnice - 3852, Trenčín - 4460). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1958: 88-89.

296. Ložek V. 1960. Problematika stratigrafie mladého pleistocénu. – Časopis pro minerologii a geologii 5, 2: 226-227.

297. Ložek V. 1960. Význam krasových oblastí pro paleontologii kvartéru. – Československý kras 12: 123-170.

298. Ložek V. 1960. Jak vypadal Zlatý kůň ve středověku. – Krasový sborník 2: 4-16.

299. Ložek V. 1960. K otázce stáří svahových hlin pod Spodním Červeným převisem nedaleko ústí Kačáku u Srbska. – Krasový sborník 2: 19-24.

300. Ložek V. 1960. Nález interglaciální malakofauny v krasových dutinách u Jelšavy. – Krasový sborník 5: 43-52.

301. Ložek V., Tyráček J. 1960. Příspěvek k poznání vývoje údolí Váhu mezi Trenčínem a Piešťany. – Sborník Československé společnosti zeměpisné 65, 1: 6-14.

302. Ložek V. 1960. K současné problematice stratigrafie mladopleistocénních spraší a časového zařazení mladého paleolitu. – Archeologické rozhledy 12, 4: 560-579.

303. Ložek V. 1960. In: Svoboda J. (Ed.): Naučný geologický slovník 1. a 2. díl, Nakladatelství ČSAV, Praha.

1961

304. Ložek V. 1961. Měkkýš Monachoides umbrosa (C. Pf.) v interglaciálních travertinech v Hradišti pod Vrátnom. – Časopis Národního muzea 130, 1: 115.

305. Ložek V. 1961. Plž Laciniaria gulo (Blz.) v holocénu u Hranovnice. – Časopis Národního muzea 130, 1: 115.

306. Ložek V. 1961. Trichia bakowski (Poliński) na Čertovici v Nízkých Tatrách. – Časopis Národního muzea 130, 1: 115-116.

307. Ložek V. 1961. Nálezy interglaciálních měkkýšů z cihelny v Sedlci u Kutné Hory. – Časopis Národního muzea 130, 1: 116-117.

308. Ložek V. 1961. Plž Abida secale (Drap.) u Borinky v Karpatech. – Časopis Národního muzea 130, 2: 218-220.

309. Ložek V. 1961. Travertin u Komni v Bílých Karpatech. – Časopis Národního muzea 130, 2: 220-222.

310. Ložek V. 1961. Jaroslav Petrbok zemřel. – Věstník Ústředního ústavu geologického 36, 2: 155-156.

311. Ložek V. 1961. Review: Paul Woldstedt: Das Eiszeitalter. 2. Bd. - Europa, Vorderasien und Nordamerika im Eiszeitalter, 2. Aufl., 438 pp., F. Enke. Stuttgart, 1958. – Věstník Ústředního ústavu geologického 36, 5: 353-354.

312. Ložek V. 1961. Nález interglaciálních sedimentů v Pavlově. – Věstník Ústředního ústavu geologického 36, 5: 365-368.

313. Ložek V. 1961. Review: Leszek Starkel: Rozwój rzeżby Karpat fliszowych w holocenie. Prace Geogr. 22, 239 pp., Warszawa, 1960. – Věstník Ústředního ústavu geologického 36, 5: 380.

314. Ložek V. 1960. Review: Ralf Ruske - Manfred Wünsche: Lösse und fossile Böden im mitteleren Saale- und unteren Unstruttal. Geologie 10, 1: 9-29, Berlin, 1961. – Věstník Ústředního ústavu geologického 36, 5: 388.

315. Ložek V. 1961. Review: Eiszeitalter und Gegenwart. Bd. 11, 240 pp., Öhringen, 1960. – Věstník Ústředního ústavu geologického 36, 6: 452.

316. Ložek V. 1961. Výzkum ložisek přirozených hnojiv v roce 1960 (Dokončení prací v oblasti Čechy a Morava). (Listy M - 33 - VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXIII, M34 - XIII, XIX). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1960: 172.

317. Ložek V. 1961. Biostratigrafický výzkum čs. kvartéru v roce 1960 (Listy M - 33 - XV, M - 33 - XXI, M - 33 - XXII, M - 33 - XXIX, M - 33 - XXX a M - 33 - XXXVI). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1960: 173-175.

318. Ložek V., Vlček E. 1961. František Prošek a jeho životní dílo. – Anthropozoikum 12 (1959): 7-14.

319. Ložek V. 1961. Stratigrafický výzkum travertinu u Skřečoně. – Anthropozoikum 12 (1959): 35-45.

320. Ložek V. 1961. Stratigrafický výzkum travertinu v Želatovicích u Přerova. – Anthropozoikum 12 (1959): 47-63.

321. Ložek V. 1961. Stratigrafický výzkum ložiska sypkých sintrů a slatin u Dluhonic na Přerovsku. – Anthropozoikum 12 (1959): 65-76.

322. Ložek V. 1961. Další interglaciální malakofauny ze Slovenska. – Anthropozoikum 12 (1959): 77-85.

323. Ložek V. 1961. Měkkýši skupiny Vysoké Běty v předhoří Šumavy u Netolic. – Sborník Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 3: 137-146.

324. Ložek V. 1961. Příspěvek k poznání měkkýšů východních Čech. – Práce Musea v Hradci Králové, Série A, Vědy příodní 2 (1960), 1-2: 211-223.

325. Ložek V. 1961. Stratigraphical Significance of Quaternary Molluscs. – pp 25 In: Abstracts of papers INQUA, 4th Congress, Lódź.

326. Ložek V. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Introduction – pp 7-10 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

327. Kukla J., Ložek V. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Loesses and related deposits – pp 11-28 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

328. Ložek V. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Cave fills – pp 47-51 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

329. Ložek V. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Moorland deposits – pp 53-54 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

330. Kukla J., Ložek V. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Soils – pp 59-63 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

331. Ložek V. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Lacustrine deposits – pp 77-79 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

332. Ložek V. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Travertines – pp 81-86 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

333. Ložek V. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Mollusca – pp 119-124 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

334. Ložek V., Kukla J. 1961. Survey of Czechoslovak Quaternary. Outline of the Stratigraphy of the Czechoslovak Quaternary – pp 155-170 In: Instytut Geologiczny, Prace, Tom 24, Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej, Część 1, INQUA, Warszawa.

335. Kukla J., Ložek V., Záruba Q. 1961. Zur Stratigraphie der Lösse der Tschechoslowakei. – Quartär 13: 1-29.

336. Ložek V. 1961. Stratigrafické tabulky holocénu a pleistocénu. – In: Soboda J. et al.: Stratigrafické tabulky. – Příloha k naučnému geologickému slovníku. Nakladateství ČSAV, Praha.

1962

337. Ložek V. 1962. Z výzkumu měkkýšů jihozápadního a středního Slovenska. – Časopis Národního muzea 131, 1: 1-9.

338. Ložek V. 1962. Okružák Gyraulus laevis (Alder) v Malém Tisém u Třeboně. – Časopis Národního muzea 131, 1: 60.

339. Ložek V. 1962. Review: William Adam: Mollusques, Tome I, Mollusquae Terrestres et Dulcicoles. „Faune de Belgique“, 402 pp., Bruxelles, 1960. – Časopis Národního muzea 131, 1: 62-63.

340. Ložek V. 1962. K poznání měkkýší fauny Štiavnického pohoří. – Časopis Národního muzea 131, 2: 113.

341. Smolíková L., Ložek V. 1962. Nález pleistocénního člověka a interglaciální fauny u Svitávky. – Časopis Národního muzea 131, 4: 232-233.

342. Ložek V. 1962. Poznámky k malakozoologickým poměrům Kremnických hor. – Časopis Národního muzea 131, 4: 233-234.

343. Ložek V. 1962. Měkkýši reservace Jezvinec v Všerub. – Časopis Národního muzea 131, 4: 234.

344. Ložek V., Šibrava V. 1962. 4. kongres Mezinárodního sdružení pro výzkum kvartéru (INQUA) v Polsku v roce 1961. – Věstník Ústředního ústavu geologického 37, 2: 149-154.

345. Ložek V. 1962. Výzkum ložisek přirozených hnojiv v západní třetině Slovenska (Listy M -33- XXXV - Vídeň, M - 33 - XXXVI - Bratislava, M - 34 - XXV - Žilina, M - 34 - XXXI - Nitra L - 33 - VI - Čalovo). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1961: 245-246.

346. Ložek V. 1962. Biostratigrafický výzkum čs. kvartéru v roce 1961 (Listy M - 33 - XXXV - Vídeň, M -33 - XXXVI - Bratislava, M - 34 - XXV - Žilina, M - 34 - XXXI - Nitra a L - 33 - VI - Čalovo). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1961: 246-248.

347. Záruba Q., Kukla J., Ložek V. 1962. Die altpleistozänen Ablagerungen in Žalov bei Prag. – Anthropozoikum 11 (1960): 135-162.

348. Ložek V., Tyráček J. 1962. Die holozänen Travertine von Bernatice an der Oder. – Anthropozoikum 11 (1960): 171-188.

349. Ložek V. 1962. Jaroslav Petrbok a jeho význam pro československou kvartérní geologii. – Anthropozoikum 11 (1961): 7-11.

350. Ložek V. 1962. Interglaziale Molluskenfauna aus dem Lössprofil Litoměřice (Leitmeritz) II. – Anthropozoikum 11 (1961): 13-18.

351. Ložek V. 1962. Der spätglaziale Süsswassermergel von Dobroměřice bei Louny (Laun, NW-Böhmen). – Anthropozoikum 11 (1961): 19-28.

352. Ložek V. 1962. Paläontologische Funde. – pp 104-114 In: Klíma B., Kukla J., Ložek V., Hessel de Vries. Stratigraphie des Pleistozäns und Alter des paläontologischen Rastplatzes in der Ziegelei von Dolní Věstonice (Unter-Wisternitz). – Anthropozoikum 11 (1961): 93-145.

353. Ložek V. 1962. Stratigrafický výzkum jeskyně Dudlavá skala. – Československý kras 13 (1960-1961): 121-146.

354. Ložek V. 1962. Několik poznámek o kvartéru Hrhovského amfiteátru. – Československý kras 13 (1960-1961): 186-189.

355. Ložek V. 1962. Pěnitcový převis na Kľaku u Nitranského Pravna. – Krasový sborník 3: 31-46.

356. Ložek V. 1962. Interglaciální jeskynní výplň ve Skalce u Nového Mesta nad Váhom. – Krasový sborník 3: 47-55.

357. Ložek V. 1962. Aké zmeny prekonala príroda Hornej Nitry v najmladšej geologickej minulosti. – Horná Nitra (Vlastivedný Sborník) 1: 203-228. Banská Bystrica.

358. Ložek V. 1962. Truncatellina strobeli (Gredler, 1853) im böhmischen Pleistozän. – Archive für Molluskenkunde 91: 21-23.

359. Kukla J., Ložek V., Bárta J. 1962. Das Lößprofil von Nové Mesto im Waagtal. – Eiszeitalter und Gegenwart 12: 73-91.

360. Smolíková L., Ložek V. 1962. Zur Altersfrage der mitteleuropäischen Terrae calcis – Eiszeitalter und Gegenwart 13: 157-177.

361. Ložek V. 1962. Soil conditions and their influence on terrestrial Gastropoda in Central Europe. – Progress in soil zoology 1: 334-342.

362. Ložek V. 1962. Malakozoologický výskum slovenských Východných Karpát. – Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach 2-3 A (1961-1962): 167-190.

363. Ložek V., Gulička J. 1962. Gastropoda, Diplopoda a Chilopoda slovenskej časti Východných Karpát. – Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae 7, (1-2): 61-93.

1963

364. Ložek V. 1963. Předožábrý plž Acicula parcelineata (Clessin) ve slovenském holocénu. – Časopis Národního muzea 132, 2: 115-116.

365. Ložek V. 1963. Šedesát let Jaroslava Brabence. – Časopis Národního muzea 132, 3: 174-175.

366. Ložek V. 1963. Plž Vertigo arctica (Wall.) ve skupině Červených vrchů. – Časopis Národního muzea 132, 3: 175-176.

367. Ložek V. 1963. K otázce tvorby svahových sutí v Českém krasu. – Československý kras 14: 7-16.

368. Ložek V. 1963. Pěnovec – nový název pro sypké a polopevné travertiny. – Slovenský kras 14: 113-114.

369. Ložek V. 1963. Bradavičnaté sintry. – Československý kras 14: 114-117.

370. Ložek V. 1963. Ein Interglazial in der Pyropschottern bei Podsedice in Nordwestböhmen. – Sborník geologických věd, Antropozoikum A 1: 19-32.

371. Ložek V. 1963. Das Profil durch die Nitra-Aue bei Ochrana Opatovce und einige Bemerkungen zur Problematik der Flußablagerungen. – Sborník geologických věd, Antropozoikum A 1: 33-49.

372. Ložek V. 1963. Der altholozäne Dauch von Mrsklesy im Böhmischen Mittelgebirge. – Sborník geologických věd, Antropozoikum 1: 63-74.

373. Ložek V. 1963. Biostratigrafický výzkum některých významnějších nalezišť čs. kvartéru v roce 1962. – Zprávy o geologických výzkumech 1962: 278-279.

374. Ložek V. 1963. Výzkum ložisek přirozených hnojiv ve střední třetině Slovenska (M - 33 - XX, M - 34 - XXI, M - 34 - XXVI, M - 34 - XXVII, M - 34 - XXXII). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1962: 282-284.

375. Ložek V. 1963. Malakozoologicky významná území Slovenska z hlediska ochrany přírody. – Československá ochrana přírody, Bratislava 1: 76-113.

376. Ložek V. 1963. Interglaciály na Slovensku a jejich význam pro stratigrafii kvartéru. – Geologické práce Bratislava 64: 77-92.

377. Ložek V. 1963. Zpráva o pracech na úkolu 6/10 - Stratigrafický výzkum kvartéru ČSSR za rok 1963. – MS. Geologického ústavu ČSAV, pracoviště kvartér, Praha 2, Trojanova 13.

1964

378. Ložek V. 1964. Zasedání subkomise INQUA pro stratigrafii spraší v Československu. – Věstník Ústředního ústavu geologického 34, 3: 233-237.

Quartärmollusken Der Tschechoslowakei379. Ložek V., 1964: Quartärmollusken der Tschechoslowakei. – Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 31: 374 pp. Praha.

    at National Library of the Czech Republic (Národní knihovna České republiky):
    https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:02d289ea-08f2-4f31-99e2-f5528537c6a1

    at Internet Archive:
    https://archive.org/details/QuartarmolluskenDerTschechoslowakei


380. Ložek V. 1964. Výzkum ložisek přirozených hnojiv na východním Slovensku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963: 346-348.

381. Ložek V. 1964. Biostratigrafický výzkum významných kvartérních odkryvů v ČSSR. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963: 348-350.

382. Ložek V. 1964. Růžový převis ve Vrátné dolině u Turčianské Blatnice. – Československý kras 15: 105-117.

383. Ložek V. 1964. K otázce vzniku a stáří svislých korozních dutin v Českém krasu. – Československý kras 15: 125-127.

384. Ložek V. 1964. Eine Lößserie mit roten fossilen Bodenbildungen bei Milanovce im Nitra-Tal. – Sborník geologických věd, Antropozoikum A 2: 27-40.

385. Smolíková L., Ložek, V. 1964. The Holocene Soil Complex of Litoměřice. – Sborník geologických věd, Antropozoikum A 2: 41-56.

386. Ložek V. 1964. Genéza a vek spišských travertínov. – Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach 5 A: 7-33.

387. Ložek V. 1964. Neue Mollusken aus dem Altpleistozän Mitteleuropas. – Archiv für Molluskenkunde 93: 193-199.

388. Ložek V., Brtek J. 1964. Neue Belgrandiella aus den Westkarpaten. – Archiv für Molluskenkunde 93: 201-207.

389. Ložek V. 1964. Die Umwelt der urgeschichtlichen Gesellschaft nach neuen Ergebnissen der Quartärgeologie in der Tschechoslowakei. – Jahrbuch für mitteldeutsche Vorgeschichte 48: 7-24.

390. Ložek V. 1964. Stratigraphische Bedeutung der Quartärmollusken. – Reports of the 6th International Congress on Quaternary, Warszaw 1961, Vol. 2: 131-143. Lódž.

391. Ložek V. 1964. Mittel- und jungpleistozäne Löss-Serien in der Tschechoslowakei und ihre Bedeutung für die LössStratigraphie Mitteleuropas. – pp 525-549 In: Reports of the 6th International Congress on Quaternary, Warszaw 1961, Vol. 4: 525-549. Lódž.

392. Smolíková L., Ložek V. 1964. Interglaciál a nález pleistocenního člověka u Svitávky. – Časopis pro mineralogii a geologii 3, 8, 2: 189-197.

1965

393. Ložek V. 1965. Zasedání subkomise INQUA pro stratigrafii spraší v NDR. – Věstník Ústředního ústavu geologického 15, 1: 77-78.

394. Ložek V., Šibrava V. 1965. Pracovní zasedání subkomise INQUA pro stratigrafii spraší v Maďarsku. – Věstník Ústředního ústavu geologického 15, 5: 395-397.

395. Sekyra J., Ložek V. 1965. Pleistocenní terasa s měkkýší faunou u Bezděkova na Pardubicku. – Časopis pro mineralogii a geologii 10, 4: 447-453.

396. Ložek V. 1965. The relationship between the development of soils and faunas in the warm Quaternary phases. – Sborník geologických věd, Antropozoikum A 3: 7-33.

397. Ložek V., Záruba Q. 1965. Pleistocenní suťové brekcie v krasových oblastech Slovenska. – Československý kras 16: 67-76.

398. Ložek V. 1965. K otázce skalního řícení v Jihoslovenském krasu. – Slovenský kras 16: 113-114.

399. Ložek V. 1965. The Formation of Rock Shelters and Foam Sinter in the High Limestone Capathians. – Problems of the Speleological Research (Proceedings of the International Speleological Conference held in Brno, June 29 – July 4, 1964): 73-84. Praha.

400. Ložek V. 1965. Entwicklung der Molluskenfauna der Slowakei in der Nacheiszeit. – Informationsbericht der Landwirtschaftlichen Hochschule Nitra – Biologische Grundlagen der Landwirtschaft 1, 1-4: 9-24. Nitra.
 
401. Schlickum W. R., Ložek V. 1965. Aegopis klemmi, eine neue Interglazialart aus dem Altpleistozän Mitteleuropas. – Archiv für Molluskenkunde 94: 111-114.

402. Ložek V., 1965: Das Problem der Lößbildung und die Lössmollusken. – Eiszeitalter und Gegenwart, 16: 61–75. https://doi.org/10.3285/eg.16.1.05 Creative Commons License

403. Ložek V. 1965. Molluscan fauna and absolute chronologie. – Reports of the 6th International Congress on Quaternary, Warszaw 1961, Vol. 1: 687-697. Lódž.

404. Smolíková L., Ložek V. 1965. Stratigrafíčeskoje i paleoklimatíčeskoje značénije četvěrtíčnych iskopájemych počv srédněj Jevrópy. – Bjull. Kom. po izučéniju četvertíčnovo perióda 30, 26-46.

405. Ložek V. 1965. The Loess environment in Central Europe. – Abstracts, Internazional Association for Quaternary Research, 7 Int. Congr. 301 pp. Boulder and Denver.

406. Ložek V. 1965. Climatic zones in Czechoslovakia during Quaternary climatic phases. – p 302. Abstracts, Internazional Association for Quaternary Resrarch, 7th Int. Congr. 301 pp. Boulder and Denver.

407. Ložek V. 1965. Problems of Analysis of the Quaternary Nonmarine Molluscan Fauna in Europe. – pp 201-218 In: Wright H. E., Frey D. G. (Eds.): International Studies on the Quaternary, Papers prepared on the occasion of the VII. Congress of the International Association for Quaternary Research Boulder, Colorado, 84.

408. Ložek V. 1965. Analyse der Konchylienfauna. – pp 551-552 In: Kunert R., Altermann N.: Das Pleistozän zwischen Saale und Wipper. – Geologie 14, 5-6: 526-553.

409. Ložek V. 1965. Pěnitcové převisy. – Ročenka Lidé a Země (1964): 107.

1966

410. Ložek V. 1966. K malakofauně Pohronského Inovce. – Časopis Národního muzea 135, 1: 24.

411. Ložek V. 1966. Plž Pupilla sterri (Voith) na střední Sázavě. – Časopis Národního muzea 135, 2: 73.

412. Ložek V. 1966. Review: Adolf Zilch, Siegfried G. A. Jaeckel: Ergänzung zu: P. Ehrmann: Mollusken (Brohmer – Ehrmann – Ulmer): Die Tierwelt Mitteleuroas 2. Bd., Lief. 1, 294 pp. – Časopis Národního muzea 135, 2: 92.

413. Záruba Q., Ložek V. 1966. Interglaciální limnické uloženiny u Mikšové nad Váhom. – Věstník Ústředního ústavu geologického 41, 1: 45- 50.

414. Ložek V. 1966. Review: I. K. Ivanova: Geologíčeskij vozrast iskopajemogo čeloveka. Akad. Nauk SSSR (Izd. Nauka), 192 pp., Moskva, 1965. – Věstník Ústředního ústavu geologického 41, 2: 148.

415. Ložek V. 1966. Sprašová série s třemi interglaciály u Dolních Kounic. – Věstník Ústředního ústavu geologického 41, 3: 203-207.

416. Záruba Q., Ložek V. 1966. Skalním zřícením hrazené jezero v údolí Blatné u Lubochně. – Věstník Ústředního ústavu geologického 41, 5: 375-377.

417. Ložek V., Skřivánek F. 1966. The Significance of Fissures and their Fills for Dating of Karst Processes. – Československý kras 17: 7-22.

418. Ložek V. 1966. Review: L. Vértes: Tata, eine mittelpaläolitische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archeol. Hung., Ser. Nova, 43, 284 pp., Budapest, 1964. – Časopis pro mineralogii a geologii 11, 2: 196.

419. Ložek V. 1966. Geneze spraší a stavba sprašových sérií. – Časopis pro mineralogii a geologii 11, 4: 501-502.

420. Ložek V. 1966. Mäkkýše hornej Nitry. – Horná Nitra 3: 185-218. Banská Bystrica.

421. Ložek V. 1966. Die quartäre Klimaentwicklung in der Tschechoslowakei. – Quartär 17: 1-19.

422. Ložek V. 1966. Ljósy i ljosovídnyje paródy Čechoslovákiji. – Sovrémennyj i červěrtíčnyj kontiněntalnyj litogenez: 72-82. Moskva.

423. Ložek V. 1966. Paleontologický výzkum československého kvartéru na podkladě měkkýšů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1964: 372-374.

424. Ložek V. 1966. Paleogeografický výzkum čs. kvartéru na podkladě malakofauny (M - 33 - 53 -A, C). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965: 295-296.

425. Ložek V. 1966. Výzkum fosilních půd čs. kvartéru (M - 33 - 117 -A, M - 33 - 120 - D, M - 33 - 118 - B). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965: 296-298.

1967

426. Ložek V. 1967. Vědecký význam vápencových oblastí. – Ochrana přírody 22, 10: 145-147.

427. Ložek V. 1967. Epiatlantikum. – Československý kras (1966) 18: 99-100.

428. Ložek V. 1967. Z výzkumu zkrasovělých rozsedlin na Bani u Bešeňové a na Pažici u Spišského Podhradí. – Československý kras (1966) 18: 101-103.

429. Ložek V. 1967. Pseudokrasové dutiny v rozvětralých dolomitech u Malých Kršteňan. – Československý kras (1966) 18: 103-104.

430. Ložek V. 1967. Puklinová jeskyně v Bojnicích. – Československý kras (1966) 18: 114-115.

431. Ložek V. 1967. Geologie a zemědělství. – Geologický průzkum 9, 7: 219-222. Praha.

432. Ložek V. 1967. Měkkýši Šumavy z hlediska ochrany přírody. – CHKO Šumava, zpravodaj 6: 6-23.

433. Ložek V. 1967. Beiträge der Molluskenforschung zur prähistorischen Archäologie Mitteleuropas. – Zeitschrift für Archäologie 1: 88-138. Berlin.

434. Ložek V. 1967. Die Bedeutung der Binnenmollusken für die Rekonstruktion der Umwelt des urzeitlichen Menschen. – pp 271-280 In: „Frühe Menschheit und Umwelt, T. 2“, Fundamenta B, 2. Köln-Graz.

435. Ložek V. 1967. Climatic Zones of Czechoslovakia during the Quaternary. – pp 381-392 In: Cushing E. J., Wright H. E. (Eds.): Quaternary Paleoecology 7, New Haven, Yale University Press.

436. Ložek V. 1967. In: Šibrava V. (Ed.): Quaternary of the Bohemian Massif and the Carpathian Foredeep. – Guide to Excursion 25 AC: Czechoslovakia – Svazek 25, International Geological Congress, 23 Session, 40 pp. Praha.

437. Ložek V. 1967. In: Bouček B. (Ed.).: Significant Paleontological Localities in Czechoslovakia. – Guide to Excursion 30 AC, Svazek 30, International Geological Congress, 32 Session, 43 pp. Praha.

438. Ložek V. 1967. Holozäne Landschaftsentwicklung im nordwestböhmischen Trockengebiet. – pp 122-136 In: Kliewe H. et al.: Probleme und Befunde der Holozänstratigraphie in Thüringen, Sachsen und Böhmen. – Arbeitsexkurs. der INQUA-Subkomm. on Holocene, 180 pp. Berlin – Prag.

439. Ložek V. 1967. Holozäne Binnenwasserkalke und klastische Hangsedimente im Böhmischen Karst. – pp 137-178 In: Kliewe H. et al.: Probleme und Befunde der Holozänstratigraphie in Thüringen, Sachsen und Böhmen. – Arbeitsexkurs. der INQUA-Subkomm. on Holocene, 180 pp. Berlin – Prag.

1968

440. Ložek V. 1968. Barrandien. – Lidé a Země 17, 2: 82-86.

441. Jäger K.-D., Ložek V. 1968. Beobachtungen zur Geschichte der Karbonatdynamik in der holozänen Warmziet. – Československý kras 19: 7-22.

442. Ložek V. 1968. Výzkum stratigraficky významných profilů československého pleistocénu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966: 353-355.

443. Ložek V. 1968. Paleogeografický výzkum československého holocénu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966: 355-357.

444. Ložek V. 1968. Možnosti korelace kvartéru Francie a střední Evropy. – Časopis pro minerologii a geologii 13, 3: 347-356.

445. Ložek V. 1968. Bedeutung des tschechoslowakischen Raumes für die Quartärstratigraphie. – Reports of the 23th International Geological Congress, Proceedings of Section 10: 79-88. Institute of Geology, Praha.

446. Ložek V. 1968. Geologický vývoj čs. území ve čtvrtohorách. – pp 242-268 In: Kolektiv autorů: Československá vlastivěda – 1. díl, Příroda – Svazek 1, Geologie a Fyzický zeměpis. 852 pp. Praha.

447. Ložek V. 1968. The loess environment in Central Europe. – pp 67-80 In: Schultz B., Frye J. C.: Loess and related eolian deposits of the World, Vol. 12, Proceedings of the 7th Congress INQUA, Part 1: 369 pp. Lincoln, Neb.

448. Ložek V., Šibrava V. 1968. The loesses of Czechoslovakia. – pp 305-307 In: Schultz B., Frye J. C.: Loess and related eolian deposits of the World, Vol. 12, Proceedings of the 7th Congress INQUA, Part 1: 369 pp. Lincoln, Neb.

449. Ložek V. 1968. Importance of the Czechoslovak Territory for Quaternary Stratigraphy. – p 280 In: Book of Abstracts, Reports of the 23th Session, Czechoslovakia 1968, INQUA. Praha.

450. Ložek V., Šibrava V. 1968. Zur Altersstelung der jüngsten Labe-Terrassen. – Sborník geologických věd, Antropozoikum A 5: 7-31.

451. Ložek V. 1968. Paleontologíčeskaja charakteristika ljosóvych sérij Čechoslovakii. – pp 49-84 In: Kukla J.: Ljosóvije serii Čechoslovakii. – Institut geografie ČSAV, Tom 1: 130 pp. Brno.

452. Ložek V. 1968. Die Paläontologische Charakteristik der Löss-serien der Tschechoslowakei. – pp 36-62 In: Kukla, J. (Ed.): Die Lössserien der Tschechoslowakei. – Geografický Ústav ČSAV, Band 1: 101 pp. Brno.

1969

453. Smolíková L., Ložek V. 1969. Mikromorphologie und Molluskenfauna des mittelpleistozänen Aubodenkomplexes von Brozany (NW-Böhmen). – Věstník Ústředního ústavu geologického 44, 2: 107-113.

454. Ložek V. 1969. Pokroky ve výzmumu kontinentálního holocénu ve střední Evropě (z exkurze subkomise INQUA). – Věstník Ústředního ústavu geologického 44, 5: 311-324.

455. Ložek V. 1969. Malakozoologický výzkum významných kvartérních profilů v ČSSR. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967: 296-297.

456. Ložek V. 1969. Paleogeografický výzkum časného würmu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1968: 298-299.

457. Ložek V. 1969. Paleomalakologický výzkum kvartéru ČSSR. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1968: 268-270.

458. Ložek V. 1969. Paleogeografický výzkum holocénu středních Čech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1968: 271-273.

459. Ložek V. 1969. Historická biogeografie a výzkum čtvrtohor. – Studia Geographica 6: 37-42.

460. Ložek V. 1969. K vývoju malakofauny Lúčanskej Malej Fatry v postglaciále. – pp 26-28 In: Lisický M.: Mäkkýše Lúčanskej Malej Fatry. – Zborník Slovenského Národného Múzea, Prírodné Vedy 15, 2: 11-30.

461. Ložek V. 1969. Mäkkýši Radzimu a Ondrejska. – Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach Séria A, 8 A (1967): 63-67.

462. Ložek V. 1969. Über die malakozoologische Charakteristik der pleistozänen Warmzieten mit besonderer Berücksichtigung des letzten Interglazials. – Berichte der Deutschen Gesellschaft für Geologische Wissenschaften / hrsg. vom Vorstand. Reihe A, Geologie und Paläontologie 14, 4: 439-469. Berlin.

463. Ložek V. 1969. Zur Sediment und Bodenbildung im Altpleistozän der Böhmischen Masse. – Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 53: 1-16. Halle.

464. Kukla J., Ložek V. 1969. Trois profils caracteristiques de la Bohême Centrale et de la Moravie du Sud. – pp 53-56 In: INQUA. Bull. de l’Assoc. franç. pour l’Étude du Quaternaire, Suppl.: Stratigraphie des Loess d’Europe, 176 pp. Paris.

465. Ložek V. 1969. Paläontologische Charakteristik der Löss-Serien. – pp 43-59 In: Demek J., Kukla J.: Periglazialzone, Löss und Paläolithikum der Tschechoslowakei. Herausg. zum 8. Int. Kongr. der INQUA, Frankreich 1969. Geografický Institut ČSAV: 158 pp. Brno.

466. Ložek V. 1969. Paleontologíčeskaja charaktěristika ljósovych sérij. – pp 158-179 In: Paleolit na těritórii Srédněj i Vastóčnoj Jevrópy: 158-179. Moskva.

467. Ložek V. 1969. Značénije moljuskov dlja izučénija kontiněntálnovo golocéna. – Golocén (8th Kongres INQUA, Paris 1969): 58-78. Moskva.

468. Ložek V. 1969. Auswertungen der Mollusken-Funde. – pp 147-150 In: Brunnacker K., Basler D., Ložek V., Beug H. J., Atemüller H. J.: Zur Kenntnis der Lösse im Neretva-Tal. – Neues Jahrbuch für Geologie Paläontologie Abhandlugen 132, 2: 127-154. Stuttgart.

469. Brunnacker K., Ložek V. 1969. Löss-Vorkommen in Südostspanien. – Zeitschrift für Geomorphologie 13/3: 297-316. Gebrüder Borntraeger, Berlin - Stuttgart.

470. Ložek V. 1969. An die Mitglieder und korrespondirenden Mitglieder der Subkommission für Holozänforschung der INQUA. – p 9 In: 3th Bulletin of the Subkommission on the Study of the Holocene of the INQUA 1969. Haarlem.

1970

471. Jeník J., Ložek V. 1970. Stepi v Čechách? – Vesmír 49, 4: 113-119.

472. Ložek V. 1970. Pěnovec a malakofauna v údolí Kavínky u Trpína na Poličsku. – Časopis Národního muzea 137 (1968), 3/4: 73.

473. Plž Truncatellina claustralis (Grd.) v Českém Středohoří. – Časopis Národního muzea 137 (1968), 3/4: 118-119.

474. Ložek V. 1970. Review: V. Šibrava, O. Fejfar, J. Kovanda, K. Valoch: Quaternary in Czechoslovakia (History of investigation between 1919–1968). Academia, 152 pp., Praha, 1969. – Věstník Ústředního ústavu geologického 45, 2: 105-106.

475. Ložek V. 1970. Review: B. Frenzel: Grundzüge der pleistozänen Vegetationsgeschichte Nord-Europas. Erdwissenschaftliche Forschung I, 326 pp., Wiesbaden, 1868. – Věstník Ústředního ústavu geologického 45, 4: 237-238.

476. Ložek V. 1970. Český kras chráněnou krajinnou oblastí. – Lidé a Země 19, 9: 404-408.

477. Ložek V. 1970. Měkkýši rezervace „Ve studeném“ u Samechova. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 11: 19-27.

478. Ložek V., Mácha S. 1970. Nové nálezy karpatského plže Pseudalinda turgida (Rossm) na Šumavě. – Zpravodaj CHKO Šumava 11: 7-11.

479. Ložek V. 1970. Stepní plži Chondrula tridens (Müller) a Helicella obvia (Hartmann) v jižních Čechách. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 10, 2: 73-79.

480. Vašátko J., Ložek V. 1970. Příspěvek k poznání měkkýší složky geobiocenóz Polomených hor v okolí Dubé. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV 7: 1-9.

481. Ložek V. 1970. Měkkýši Šimonky a několik poznámek k malakofauně Slánských vrchů. – Ochrana fauny 4, 4: 165-168.

482. Ložek V. 1970. Zur Grenze zwischen Pleistozän und Holozän nach konchylienstatistischen Untersuchungen. – pp 155-166 In: Kliewe H.: Probleme der weichsel-spätglazialen Vegetationsentwicklung in Mittel- und Nordeuropa. – Quartärkomitee der DDR bei der DAW zu Berlin, Kommiss. f. das Stud. des Holozäns in der INQUA, 260 pp. Frankfurt/Oder.

483. Ložek V. 1970. Historický vývoj krajiny ČSSR. – Acta ecol. natur. region. – Sborník pro ochranu a tvorbu přírodního prostředí, Terplan 1-2: 72-80. Praha.

484. Ložek V. 1970. Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby). – Vesmír 49, 2: 105-107.

1971

485. Ložek V. 1971. Přílipkovití plži v našich vodách. – Živa 19, 3: 101.

486. Ložek V. 1971. Nahý plž Boettgerilla vermiformis Wiktor v Milešovském Středohoří. – Časopis Národního muzea 140, 1-2: 18.

487. Kukla J., Ložek V. 1971. Význam krasových oblastí pro poznání poledové doby. – Československý kras 20 (1968): 35-49.

488. Ložek V. 1971. Nález plže Vertigo geyeri Lindholm v ČSSR a jeho ochranářský význam. – Ochrana přírody 26, 5: 113-114.

489. Ložek V. 1971. Vývoj přírody jižních Čech v nejmladší geologické minulosti. – Acta ecol. natur. region. – Sborník pro ochranu a tvorbu přírodního prostředí VTEI, Terplan, E 3-4: 68-73. Praha.

490. Ložek V. 1971. K otázce stepí ve střední Evropě. – Zprávy Československé společnosti botanické 6, 3: 226-232.

491. Ložek V. 1971. Review: Sborník pro ochranu a tvorbu životního prostředí. VTEI, řada E, 1-2. 122 S. Terplan Praha. – Zprávy geografického ústavu ČSAV 8, 2: 35.

492. Vašátko J., Ložek V. 1971. K postglaciálnímu vývoji malakofauny Pavlovských vrchů. – Zprávy geografického ústavu ČSAV 8, 4: 20-24.

493. Ložek V. 1971. Review: Miloš Hostička a kolektiv: Chráněná území v západočeském kraji. – pp. 190, Kraj. SSPPOP Plzeň. – Zprávy geografického ústavu ČSAV 8, 7: 52.

494. Ložek V. 1971. Měkkýši Hradiště u Lštění. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 12: 21-27.

495. Ložek V. 1971. Karpatský hlemýžď Trichia lubomirskii (Ślósarski) na Lužnici. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 11, 2: 63-66.

496. Ložek V. 1971. Alpský měkkýš Trichia edentula (Drap.) na české Šumavě. – Zpravodaj CHKO Šumava 12: 28-31.

497. Ložek V. 1971. Vorläufige Kurzauswertung der Molluskenfunde. – pp 83-86 In: Brunnacker K., Heller F., Ložek V.: Beiträge zur Stratigraphie des Quartär-Profils von Kärlich am Mittelrhein. – Mainzer Naturwisseschaftliches Archiv 10: 77-100. Mainz.

498. Ložek V. 1971. Die Weichtierfunde von Lipenski Vir. – pp 35-39 In: Schwabediesen H.: Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. - Fundamenta - Inst. f. Ur- und Frühgesch. d. Univ. zu Köln, Teil 2. Östliches Mitteleurope, R. A, Bd. 3: 39 pp. Köln - Wien.

1972

499. Ložek V. 1972. Člověk a příroda včera, dnes a zítra? – Vesmír 51, 6: 163-167.

500. Ložek V. 1972. Hlemýžď Helicodonta obvoluta (Müller) na horní Mži. – Časopis Národního muzea 140, 3-4: 167.

501. Ložek V. 1972. Nové nálezy plže Discus perspectivus (Mühl.) v Českém Středohoří. – Časopis Národního muzea 140, 3-4: 187.

502. Ložek V. 1972. Xerothermní plž Abida frumentum (Drap.) u Hudlic na Křivoklátsku. – Časopis Národního muzea 140, 3-4: 217.

503. Ložek V. 1972. Kras a měkkýši. – Českosloveský kras 21 (1969): 7-21.

504. Ložek V. 1972. Chráněná krajinná oblast „Český kras“. – Českosloveský kras 21 (1969): 143-144.

505. Ložek V. 1972. Interglaciály v jeskyních. – Českosloveský kras 22 (1970): 7-22.

506. Ložek V. 1972. Profily „pod skálou“ a jejich stratigrafický význam. – Českosloveský kras 23 (1971): 17-32.

507. Ložek V. 1972. Nové výskyty pěnovců v českém metamorfiku. – Slovenský kras 23 (1971): 118-119.

508. Ložek V. 1972. Interglaziale Molluskenfauna von Litoměřice III. – pp 392-393 In: Smolíková L.: Zur Genese der Reliktbraunlehme im Böhmischen Mittelgebirge. – Časopis pro mineralogii a geologii 17, 4: 383-394.

509. Ložek V. 1972. Z historie přírody Malé Fatry. – Ochrana přírody 27, 9: 206-209.

510. Ložek V. 1972. Rozbor malakofauny z výkopů na Velízu u Kublova. – Archeologické rozhledy 24, 5: 578-579.

511. Ložek V. 1972. Droliny Českého Středohoří. – Lidé a Země 21, 2: 70-72.

512. Ložek V. 1972. Měkkýši Podhrázského rybníka. – Sborník přírodovědeckých prací Podblanicka 13: 42-46.

513. Vašátko V., Ložek V. 1972. Mollusken und Stratigraphie des Dauchlagers von Pustý Žleb-Štajgrovka im Moravský kras (Mährischen Karst). – Zprávy geografického ústavu ČSAV 9, 8: 15-26.

514. Ložek V. 1972. Malakofauna Malých Karpat v kvartéru. – Zborník Slovenského Národného Múzea 64, 1: 107-114.

515. Ložek V. 1972. Malakozoologické nálezy z vrtu PV-5 pri Šrobárovej. – pp 158-159 In: Vaškovský I.: O litológii, genéze a veku spraší v doline Dunaja na úseku Komárno - Štúrovo. – Geologické práce, Bratislava, Správy 58: 149-168.

516. Ložek V. 1972. Malakozoologické nálezy z odkryvu Štúrovo - tehelňa 1. – p 162 In: Vaškovský I.: O litológii, genéze a veku spraší v doline Dunaja na úseku Komárno - Štúrovo. – Geologické práce, Bratislava, Správy 58: 149-168.

517. Ložek V. 1972. 5. Travertines. – pp 112-140 In: Vaškovský I., Ložek V.: To the Quaternary stratigraphy in the western part of the basin Liptovská kotlina. – Geologické práce, Bratislava, Správy 59: 101-140.

518. Ložek V. 1972. Malakozoologický výskum Liptova. – Liptov (Vlativedný Zborník) 2: 43-65.

519. Ložek V. 1972. Molluskenfauna aus Tonhorizonten der Ville. – pp 133-136 In: Boenigk W., Kowalczyk G., Brunnacker K., Kempf K., Kočí A., Ložek V.: Zur Geologie des Ältestpleistozäns der Niederrheinischen Bucht. – Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 123: 119-161.

520. Ložek V. 1972. Zum Problem der Zahl der quartären Klimaschwankungen. – Quartär 22: 1-16.

521. Ložek V. 1972. Die Molluskenfunde. – pp 57-61 In: Ložek V., Thoste V.: Eine spätglaziale Molluskenfauna aus dem Bereich der Niederterrasse südlich von Köln. – Decheniana 125, 1/2: 55-61.

522. Ložek V. 1972. Le loess et les formations assimilées: corrélation entre l’Europe Centrale et la France par la faune de Mollusques. – pp 597-606 In: Études sur la Quaternaire dans le Monde, Vol. 2, 8 Congr. INQUA, Bull. del’Assoc. franç. pour l’Étude du Quat., No 4, 1971. Paris 1971.

523. Ložek V. 1972. Holocene Interglacial in Central Europe and its Land Snails. - Quaternary Research 2, 3: 327-334.

524. Ložek V. 1972. Zur Problematik der landschaftsgeschichtlichen Entwicklung in verschiedenen Höhenstufen der Westkarpaten während des Holozäns. – pp 10-12 In: INQUA, Commis. for the Study of the Holocene, Bull. 7 (Poland): 25 pp. Haarlem - Hannover.

1973

525. Ložek V. 1973. Relikty a výsadky. – Živa 21, 5: 180-184.

526. Ložek V. 1973. Čeká nás doba ledová? – Vesmír 52, 1: 3-7.

527. Ložek V. 1973. Význam krasu pro poznání přírodní historie krajiny. – Československý kras 24 (1972): 19-36.

528. Ložek V. 1973. Z výzkumu převisů na Čierném kameni ve Velké Fatře. – Československý kras 24 (1972): 118-123.

529. Smolíková L., Ložek V. 1973. Der Bodenkomplex von Velký Hubenov als Beispiel einer retrograden Bodenentwicklung im Laufe der Nacheiszeit. – Časopis pro mineralogii a geologii 18, 4: 365-377.

530. Ložek V. 1973. O významu a přínosu ekologických věd (II. část). – Botanické listy 38, 4: 307-309.

531. Skřivánek F., Ložek V. 1973. Kras v Československu a jeho ochrana. – Geologický průzkum, Praha 15, 7: 193-196.

Příroda ve čtvrtohorách532. Ložek V. 1973. Příroda ve čtvrtohorách. – Academia, 372 pp. Praha.

533. Ložek V. 1973. K historii eroze půdy v holocénu. – pp 16-21 In: Ochrana a tvorba životního prostředí, Úkoly geologických věd, Sborník referátů symposia konaného 26. 6. 1972. Universita Karlova. Praha.

534. Ložek V. 1973. Chaty a rekreace v Posázaví. – Sborník vlastivědných prací Podblanicka 14: 7-17.

535. Vašátko J., Ložek V. 1973. Der holozäne Bodenkomplex von Pavlov und seine Bedeutung für die Landschaftsgeschichte des südmährischen Tschernosemgebietes. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV 10, 7: 1-10.

536. Ložek V. 1973. Vědecký přístup k otázkám ochrany přírody. – Sborník CHKO Jeseníky. Campanula 4: 13-26. Ostrava.

537. Ložek V. 1973. Historie zoologické složky biocenóz a její perspektivy. – pp 111-127 In: Zborník referatov zo seminára Človek a príroda v dobe vedecko-technickej revolúcie. Vrátna. Žilina.

538. Brunnacker K., Ložek V., Basler D. 1973. Beobachtungen am Kalktuf von Jajce, Mittelbosnien. – Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina III C, (Naturwiss.): 21-27. Bosnisch-Hercegovinischen Landesmuseum, Sarajevo.

539. Ložek V. 1973. Brief Review of the Holocene Studies in Czechoslovakia 1969-1973. – INQUA, Commis. for Study of Holocene, Bulletin 8: 1. Haarlem-Hannover.

540. Ložek V. 1973. The Karst and the Quaternary climatic cycle. – International Speleology, Abstract of Papers p 118. Olomouc.

1974

541. Ložek V., Brabenec J. 1974. Sylvestr Mácha se dožívá 60 let. – Živa 22, 5: 181.

542. Ložek V. 1974. Měkkýši Českého krasu z hlediska ochrany přírody. – Bohemia centralis 3: 163-174.

543. Ložek V. 1974. Příroda Českého krasu v nejmladší geologické minulosti. – Bohemia centralis 3: 175-194.

544. Ložek V. 1974. Pěnovce v Krabině a jejich význam pro paleogeografii Českého krasu. – Československý kras 25 (1973): 7-17.

545. Skřivánek F., Ložek V. 1974. Z výzkumu skalního převisu na Kobyle u Koněprus. – Československý kras 25 (1973): 87-90.

546. Kočí A., Ložek V., Małkowski Z., Pagáč P. 1974. Palaeomagnetic investigation of the Suchdol terrace of the river Vltava. – Studia Geophysica et Geodaetica 18: 259-265. Praha.

547. Ložek V. 1974. Říční fenomén Vltavy a Sázavy. – Sborník vlastivědných prací Podblanicka 15: 7-15.

548. Ložek V. 1974. Měkkýši vápencového hřebene u Žestova na Českokrumlovsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 14: 109-111.

549. Ložek V. 1974. Vývoj přírody Súľovských skal v nejmladší geologické minulosti. – pp 55-76 In: Súľovské skaly ŠPR, Monografie Vlastivedný Zborník Povážia 1. Martin.

550. Ložek V. 1974. Měkkýši Súľovských skal. – pp 223-241 In: Súľovské skaly ŠPR, Monografie Vlastivedný Zborník Povážia 1. Martin.
 
551. Ložek V. 1974. Malakofauna. – pp 65-73 In: Zmoray I. et al.: Fauna Tatranského národného Parku. – Zborník prác o Tatranskom národnom parku, Tatranská Lomnica.

552. Ložek V. 1974. Review: Adam Kotarba: Powierzchniowa denudacja chemiczna w wapienno - dolomitowych Tatrach Zachodnich. P.A.N. Institut Geografii; Prace Geograficzne 96, 116 pp, Wroclaw– Warszawa–Kraków–Gdansk, 1972. – Českosloveský kras 25 (1973): 115-116.

553. Ložek V. 1974. Korrelation der Quartärformationen des Kartenbeckens und der Böhmischen Masse auf Grund von Mollusken. – Carpathian-Balkan Geologica Association Proceeding of the 10th Congress, Section 1: 116-125. Bratislava.

554. Ložek V. 1974. Historický úvod. – pp 14-18 In: Moldan B., Jetel J., Ložek V., Pačes T., Pícha F., Pokorný J.: Geologie a životní prostředí. – Knihovna Ústředního ústavu geologického 47: 141 pp. Praha.

555. Ložek V. 1974. Půda. – pp 43-51 In: Moldan B., Jetel J., Ložek V., Pačes T., Pícha F., Pokorný J.: Geologie a životní prostředí. – Knihovna Ústředního ústavu geologického 47: 141 pp. Praha.

556. Ložek V. 1974. Molluskenfauna. – pp 204-206 In: Brunnacker K., Rad M. Razi., Ložek V., Poplin F.: Das Interglazial von Leutesdorf unterer Mittelrhein. – Mainzer naturwissenchaftliches Archiv 13: 197-212. Mainz.

1975

557. Ložek V. 1975. Nálezy skelnatky Oxychilus draparnaudi (Beck) na přirozených stanovištích v Českém krasu. – Časopis Národního muzea 142 (1973), 1-4: 118.

558. Ložek V. 1975. Der Karst und das Steppenproblem in Mitteleuropa. – Československý kras 26 (1974): 7-19.

559. Ložek V. 1975. Několik slov o krasovění křídy a jiných nezpevněných vápenců. – Československý kras 26 (1974): 104-106.

560. Ložek V. 1975. Přehled měkkýšů Křivoklátska. – Bohemia centralis 4: 104-131.

561. Ložek V. 1975. Úloha vědy v ochraně přírody. – Ochrana přírody 30, 5-6: 135-142.

562. Ložek V. 1975. Biostratigraphy of the Molluscan Fauna. – pp 10-11 In: Bucha V., Horáček J., Kočí, A., Šibrava V., Ložek V.: Palaeomagnetic correlations of Pleistocene sediments of Central Europe. – pp 9-36. – Project 73/1/24: Quaternary glaciations in the Northern Hemisphare, Rep. 2, Salzburg 1974.

563. Ložek V. 1975. Schneckengemeinschaften der Urwälder von Badín, Dobroč und Klenovský Vepor vom Gesichtspunkte der nacheiszeitlichen Faunengeschichte. – Biológia 30, 11: 831-840.

564. Ložek V. 1975. Zur Problematik der landschaftsgeschichtlichen Entwicklung in verschiedenen Höhenstufen der Westkarpaten während des Holozäns. – Biuletyn Geologiczny uW 19: 79-92. Warszawa.

1976

565. Ložek V. 1976. Sivý vrch - jedna z pozoruhodných a málo známých rezervací Tater. – Vesmír 55, 11: 342-343.

566. Ložek V. 1976. Vápenná - jedna z rezervací připravované chráněné krajinné oblasti „Malé Karpaty“. – Vesmír 55, 11: 349.

567. Ložek V. 1976. Měkkýši pěnovců U Eremita na Křivoklátsku. – Bohemia centralis 5: 147-157.

568. Ložek V. 1976. Stratigrafie a malakofauna výplavového kužele v Lesnici jako doklad mladokvartérního stáří vývoje krasu Stratenských vrchů. – Československý kras 27 (1975): 65-78.

569. Ložek V. 1976. Měkkýši propasti Ľadová jama na Muráňské planině. – Československý kras 27 (1975): 106.

570. Ložek V. 1976. Z výzkumu holocenního souvrství ve vchodu jeskyně na Malé Stožce. – Československý kras 27 (1975): 106-109.

571. Ložek V. 1976. Der Karst im klimatischen Zyklus des Quartärs. – Proceeding of the 6th International Congress of Speleology 4: 261-266. Praha.

572. Ložek V. 1976. Význam úživnosti hornin pro fytogeografické členění. – pp 73-78 In: Holub J. (ed.): Problémy fytogeografického členění zemského povrchu. – Studie Československé akademie věd 13: 31-38. Praha.

573. Ložek V. 1976. Klimaabhängige Zyklen der Sedimentation und Bodenbildung während des Quartärs im Lichte malakozoologischer Untersuchungen. – Rozpravy Československé akademie věd, řada matematických a přírodních věd 86, 8: 97 pp.

574. Ložek V. 1976. Měkkýší fauna potoční nivy pod Kuzovem u Třebívlic a její význam pro poznání vývoje přírody Milešovského středohoří. – Severočeskou přírodou 7: 1-14.

575. Vaškovský I., Ložek V. 1976. Putěvodítěl ekskursii po golocénu Zapádnych Karpát. – Guide to excursion in the Holocene of the West Carpathians. – INQUA, Comm. on the Study of the Holocene, 6th Field Conference: 110 pp. Tatranská Lomnica – Bratislava.

576. Ložek V. 1976. Malakologie (Paudorf). – pp 67-70 In: Fink J., Fischer H., Klaus W., Kočí A., Kohl H., Kukla J., Ložek V., Piffl L., Radebeder G.: Exkursion durch den österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. – Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, 113 pp, Wien.

577. Ložek V. 1976. Malakologie (Aigen). – pp 72-75 In: Fink J., Fischer H., Klaus W., Kočí A., Kohl H., Kukla J., Ložek V., Piffl L., Radebeder G.: Exkursion durch den österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. – Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, 113 pp, Wien.

578. Ložek V. 1976. Malakologie (Hohlweg Furth). – pp 76-77 In: Fink,J., Fischer H., Klaus W., Kočí A., Kohl H., Kukla J., Ložek V., Piffl L., Radebeder G.: Exkursion durch den österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. – Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, 113 pp, Wien.

579. Ložek V. 1976. Malakologie (Krems-Schießstätte). – pp 84-87 In: Fink J., Fischer H., Klaus W., Kočí A., Kohl H., Kukla J., Ložek V., Piffl L., Radebeder G.: Exkursion durch den österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. – Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, 113 pp, Wien.

580. Ložek V. 1976. Malakozoologické vyhodnocení CHÚ Medník. – MS, depon in Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody a Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha, 5 pp.

581. Ložek V. 1976. Zur Geschichte der Bodenerosion in den mitteleuropäischen Lößlandschaften während des Holozäns. – Newsletters on Stratigratigraphy 5, 1: 44-54. Berlin – Stuttgart.

1977

582. Ložek V. 1977. Holocén - geologická současnost. – Vesmír 56, 11: 328-335.

583. Ložek V. 1977. Co dnes víme o vývoji středoevropské krajiny v poledové době. – Živa 25, 4: 122-126.

584. Ložek V. 1977. K padesátým narozeninám prof. dr. Vladimíra Hudce. – Živa 25, 5: 180.

585. Ložek V. 1977. Malakologické poměry Chráněné krajinné oblasti Český ráj. – Bohemia centralis 6: 125-142.

586. Ložek V. 1977. Stratigrafie a měkkýši jeskynní výplně v průlomu Dunajce v Pieninách. – Československý kras 28 (1976): 75-83.

587. Záruba Q., Bucha V., Ložek V. 1977. Significance of the Vltava terrace system for Quaternary chronostratigraphy. – Rozpravy Československé akademie věd, řada matematických a přírodních věd 87, 4: 89 pp.

588. Knížetová L., Jeník J., Ložek V. 1977. Krkonošský národní Park. – pp 29-35 In: Maršálková-Němcová M., Mihálik Š. et al.: Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. – Academia, 474 pp. Praha.

589. Knížetová L., Ložek V. 1977. Český kras. – pp 47-50 In: Maršálková-Němcová M., Mihálik Š. et al.: Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. – Academia, 474 pp. Praha.

590. Maršálková-Němcová M., Ložek V. 1977. Český Ráj. – pp 57-59 In: Maršálková-Němcová M., Mihálik Š. et al.: Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. – Academia, 474 pp. Praha.

591. Pleva V., Ložek V. 1977. Jeseníky. – pp 59-61 In: Maršálková-Němcová M., Mihálik Š. et al.: Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. – Academia, 474 pp. Praha.

592. Mašálková-Němcová M., Ložek V. 1977. Jizerské hory. – pp 67-69 In: Maršálková-Němcová M., Mihálik Š. et al.: Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. – Academia, 474 pp. Praha.

593. Ložek V. 1977. Jan Šimr a České Středohoří. – Stipa, Vlastivědný sešit, řada Ochrana přírody 3: 111-113. Ústí nad Labem.

594. Jäger K.-D., Ložek V. 1977. Indications of Holocene Stratigraphy concerning the changing natural structure and metabolism of Landscape in consequence of Human Impact. – Proceedings of work Session of Commission on Holocene – INQUA (Eurosiberian Subcommission), Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 1976: 93-110. Tatranská Lomnice – Bratislava.

595. Ložek V. 1977. Dr. Karol Brančík jako malakozoolog. – Zborník referatov zo seminára k 100. výročí založení Prírodovednej Spoločnosti župy Trenčianskej a Múzea v Trenčíně: 38-45. Trenčín.

596. Krolopp E., Ložek V., Jäger K.-D., Heinrich W. D. 1977. Die Konchylien aus dem fossilen Tierbautensystem von Pisede bei Malchin. – pp 257-274 In: Klein H. (Ed.): Die quartäre Wirbeltierfundstätte Pisede bei Malchin (Bez. Neubrandenburg) – Ein Beitrag zur Erd- und Lebensgeschichte des Jung-Pleistozäns und des Holozäns im nordmitteleuropäischen Tiefland – Teil II. – Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin / Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe 26, 3: 225-365. Berlin.

597. Ložek V. 1977. Význam úživnosti hornin pro fytogeografické členění (Bedeutung des Nährstoffgehaltes der Gesteine für die phytogeographische Gliederung). – Studie ČSAV 13: 73-78. Praha.

1978

598. Ložek V. 1978. Chráněná krajinná oblast Jeseníky. – Vesmír 57, 1: 30.

599. Ložek V. 1978. K rozšíření a současnému stavu slávičky v Československu. – Živa 26, 2: 64.

600. Ložek V. 1978. Jak plži osídlují Zemplínskou Šíravu. – Živa 26, 2: 66.

601. Ložek V. 1978. Review: Václav Zelený: Chráněné a méně známé rostlliny Podblanicka. Středočeské nakladatelství pro Okresní Muzeum Benešov. 1976. 218 pp. – Živa 26, 3: 120.

602. Ložek V. 1978. Odešel Jaroslav Brabenec. – Živa 26, 4: 140.

603. Ložek V. 1978. Skalní okno v Kováčovských kopcích. – Památky a příroda 4: 253.

604. Ložek V. 1978. Über postglaziale Schwankungen der oberen Waldgrenze im Gebirgskarst der Westkarpaten. – Československý kras 29 (1977): 7-25.

605. Ložek V. 1978. Malakozoologický příspěvek k poznání vývoje stanovišť na Plešivecké planině. – Československý kras 29 (1977): 127-128.

606. Ložek V. 1978. Pracovní zasedání a exkurze holocenní komise INQUA v Západních Karpatech v září 1976. – Československý kras 29 (1977): 147-148.

607. Ložek V. 1978. Měkkýši Medníku a jejich význam z hlediska ochrany přírody. – Bohemia centralis 7: 171-184.

608. Ložek V. 1978. Význam kvartérních uloženin v krasu pro poznání vývoje krajiny. – Speleologický věstník 9: 19-40. Brno.

609. Ložek V. 1978. Review: Sborník geologických věd, Antropozoikum 11: 84 pp. Ústřední ústav geologický, Academia 1977. Praha. – Věstník Ústředního ústavu geologického 53, 4: 236.

610. Ložek V. 1978. Spolupráce věd o Zemi a archeologie. – Věstník Československé akademie věd 87, 3: 155-157. Praha.

611. Ložek V. 1978. Měkkýši v lesní rezervaci pod Panskou skálou u Týnce nad Sázavou. – Sborník vlastivědných prací Podblanicka (1977) 18: 55-61.

612. Ložek V. 1978. Správa o malakozoologickém výskume v oblasti Kysúc v roku 1977. – 13. Tábor ochránců přírody 1977 (SZOPK, Okresní výbor Prievidza a Kysucké Múzeum Čadca) 31-38. Prievidza.

613. Pleiner R., Ložek V. 1978. Část I. Přírodní prostředí. – pp 51-54, In: Pleiner R., Rybová A. et al.: Pravěké dějiny Čech. Academia. Praha.

614. Pleiner R., Ložek V. 1978. Část II. Vývoj přírodního prostředí v kvartéru. – pp 63-84 In: Pleiner R., Rybová A. et al.: Pravěké dějiny Čech. Academia. Praha.

615. Ložek V., Opravil E.: Část V. Změny přírodního prostředí. – pp 159-168 In: Pleiner R., Rybová A. et al.: Pravěké dějiny Čech. Academia. Praha.

616. Smolíková L., Ložek V. 1978. Die nacheiszeitlichen Bodenabfolgen von Poplze und Štětí als Beleg der Boden- und Landschaftsentwicklung im böhmischen Tschernosemgebiet. – Beiträge zur Quartär und Landschaftsforschung, Festschrift zum 60. Geburtstag von Julius Fink: 531-549. Verlag F. Hirt. Wien.

617. Ložek V. 1978. Molluskenstratigraphie in Gebiet der skandinavischen Vereisungen. – Schriftenreihe für geologische Wissenschaften 9: 121-136. Berlin.

618. Jäger K.-D., Ložek V. 1978. Umweltbedingungen und Landeausbau während der Urnenfelderbronzezeit in Mitteleuropa. – pp 221-229 In: Coblenz W., Horst F. (Hrsg) Mitteleuropäische Bronzezeit – Beiträge zur Archäologie und Geschichte. 326 pp. Berlin.

619. Jäger K.-D., Ložek V. 1978. Befunde und Ausgemöglichkeiten der Holozänstratigraphie über antropogene Einwirkungen auf den natürlichen Landschaftshaushalt im ur- und frühgeschichtlichen Mitteleuropa. – Petermanns geographische Mitteilungen 122, 3: 145-148. Gotha – Leipzig.

620. Ložek V. 1978. Möglichkeiten und Perspektiven der Malakoanalyse in Ablagerungsfolgen des Binnenlandes. – Paleontologická konference 77, Universita Karlova, Praha, 253-268.

621. Ložek V. 1978. Malakologie (Krems-Schießstätte). – pp 27-31 In: Fink J. (Ed.): Exkursion durch den österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. – Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Ergänzung zu Bd. 1: 31 pp. Wien.

622. Ložek V. 1978. Zvláštnosti kvartéru Třeboňska. – pp 93-95 In: Jeník J., Přibyl S. (Eds.) Ekologie a ekonomika Třeboňska. Sborník přednášek, Botanický ústav ČSAV Třeboň, 470 pp.

623. Ložek V. 1978. Co může říci minulost naší přírody dnešku. – Práce a studie, Východočeský sborník přírodovědný 10: 5-6. Pardubice.

624. Ložek V., Mácha S. 1978. Jaroslav Brabenec sedmdesátníkem. – Acta Musei Silesiae, 22: 98.

1979

625. Ložek V. 1979. Měkkýši a historie krajiny. – Vesmír 58, 2: 35-37.

626. Ložek V. 1979. Chráněná krajinná oblast Velká Fatra. – Vesmír 58, 3: 90.

627. Ložek V. 1979. Chráněná krajinná oblast „Slovenský Raj“. – Vesmír 58, 5: 154.

628. Ložek V., Pleiner R. 1979. Pravěké dějiny Čech. (Interview). – Vesmír 58, 6: 184.

629. Ložek V. 1979. Akademik Záruba – osmdesát let. – Vesmír 58, 6: 186-187.

630. Štěpánek P., Ložek V. 1979. Křivoklátskou chráněnou krajinnou oblastí. – Vesmír 58, 7: 195-198.

631. Ložek V. 1979. Zub času. – Vesmír 58, 8: 253.

632. Ložek V. 1979. Review: Rudolf Šály: Pôda základ lesnej produkcie. Príroda (1978), Bratislava, 236 pp. – Vesmír 58, 9: 265.

633. Ložek V. 1979. Český svaz ochránců přírody zahajuje. – Vesmír 58, 10: 306.

634. Ložek V. 1979. Několik slov o našich sudovkách. – Živa 27, 4: 145.

635. Ložek V. 1979. Vývoj přírody během čtvrtohor. – pp 17-24 In: Kubíková J., Kříž J., Ložek V., Strejček J.: Pražská příroda a její ochrana. – Pražské Středisko památkové péče a ochrany přírody, Praha: 63 pp.

636. Ložek V. 1979. Die Entwicklung der Natur im Quartärzeitalter. – pp 14-17 In: Strejček J., Kubíková J., Kříž J., Ložek V.: Naturschutz in Prag. – Prager Zentralstelle für Denkmalpflege und Naturschutz, Praha, 40 pp.

637. Ložek V. 1979. Přírodní a krajinné hodnoty Českého krasu. – Památky a příroda 4, 8: 449-452.

638. Ložek V. 1979. Přírodní a krajinné hodnoty Českého krasu. – Pracovní konference „Poslání a další rozvoj CHKO Český kras (3.-5. 5.1979), Teze referátu A. 1/1: 7 p. Beroun.

639. Ložek V. 1979. Ochranářské otázky kolem hlemýždě zahradního. – Památky a příroda 4, 10: 634-635.

640. Ložek V. 1979. K rozšíření plže Aegopinella nitidula (Drap.) v Čechách. – Časopis Národního muzea 146 (1977), 1-4: 150.

641. Ložek V. 1979. Naše krajina v ledové době. – Ročenka Lidé a Země 1979: 22-30.

642. Ložek V. 1979. Ctiněves pod Řípem. – pp 80-84 In: Šibrava V. (Ed.): Guide to Excursions – A Moravia, B Bohemia, C Slovakia. – International Geolological Correlation Programme, 6th Session of the Project 24: „Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere“, Ostrava 1979: 98 pp. Prague.

643. Ložek V. 1979. Malakofauna Poľany z hlediska ochrany přírody. – 14. Tábor ochrancov prírody 1978: 44-51. Prievidza.

644. Ložek V. 1979. Měkkýši CHPV Štangarígel. – 14. Tábor ochrancov prírody 1978: 62-63. Prievidza.

645. Ložek V. 1979. Malakofauna luhu Černínovsko u Neratovic. – Český svaz ochránců přírody 19: 169-177. Bratislava.

646. Ložek V. 1979. Nejmladší geologická minulost a plánování krajiny. – pp 65-68 In: Píchal Z. (Ed.): Praha a inženýrská geologie, ČSVTS stavební, pobočka PÚDIS, 132 pp. Praha.

647. Ložek V. 1979. A co příroda / Ejhle člověk. – Věda a technika mládeži 33, 2: 52-53. Praha.

648. Ložek V. 1979. Malakofauna Tatier v historickom pohlade. – Sborník prác o TANAPu 21: 103-129. Tatranská Lomnica.

1980

649. Ložek V. 1980. Národní park Nízké Tatry – 1978 - 81 095 ha. – pp 105-108 In: Rubín J., Ložek V., Galvánek J.: Nová chráněná území přírody v ČSSR. – Ročenka Lidé a Země (1980): 105-111.

650. Ložek V. 1980. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – 1978 - 62 792 ha. – pp 108-111 In: Rubín J., Ložek V., Galvánek J.: Nová chráněná území přírody v ČSSR. – Ročenka Lidé a Země (1980): 105-111.

651. Bílková D., Ložek V. 1980. Chráněná krajinná oblast, životní prostředí – a názory občanů. – Vesmír 59, 1: 24-25.

652. Ložek V. 1980. Jaro na Pálavě. – Vesmír 59, 3: 86 a 92.

653. Ložek V. 1980. Jak se popularizuje archeologie. – Vesmír 59, 4: 116.

654. Ložek V. 1980. Změny říčních údolí za posledních patnáct tisíciletí. – Vesmír 59, 5: 156.

655. Ložek V. 1980. Review: B. Moldan, J. Zýka, J. Jeník: Životní prostředí očima přírodovědce. Academia, 168 pp., Praha, 1979. – Vesmír 59: 232.

656: Ložek V. 1980. Review: Alois Mezera a kolektiv: Tvorba a ochrana krajiny. Státní zemědělské nakladatelství, 476 pp., Praha, 1979. – Vesmír 59, 11: 338.

657. Ložek V. 1980. Review: Irena Bozalková, Juraj Galvánek, Dušan Slivka: Ochrana neživej prírody Slovenska. Nakladatství ČSTK – Pressfoto, 23 pp., Bratislava, 1979. – Vesmír 59, 11: 345.

658. Ložek V. 1980. Review: Pavel Pecina, Alena Čepická: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. Státní pedagogické nakladatelství, 224 pp., Praha, 1979. – Vesmír 59, 12: 378.

659. Ložek V. 1980. Z červené knihy našich měkkýšů – piskořka (Fagotia). – Živa 28, 2: 61.

660. Ložek V. 1980. Z červené hnihy našich měkkýšů – žitovka Abida secale. – Živa 28, 4: 142-143.

661. Ložek V. 1980. Z červené knihy našich měkkýšů – suchomilka Helicopsis striata. – Živa 28, 6: 223.

662. Ložek V. 1980. K osudu opuštěných lomů v chráněných územích. – Památky a přírody 5, 6: 359-365.

663. Ložek V. 1980. Měkkýši Státní přírodní rezervace Sv. Alžběta na Klíčavě. – Bohemia centralis 10: 207-214.

664. Ložek V. 1980. Klonk u Suchomast jako naleziště měkkýšů. – Bohemia centralis 10: 262-264.

665. Ložek V. 1980. Z výzkumu nejmladší geologické minulosti pražských chráněných území. – Nika 1, 8-9: 26-27. Praha.

666. Ložek V. 1980. Quaternary Molluscs and Stratigraphy of the Mažarná Cave. – Československý kras 30 (1978): 67-80.

667. Ložek V. 1980. K rozšíření plže Alopia clathrata (Rossm.) ve Slovenském krasu. – Československý kras 30 (1978): 132.

668. Ložek V. 1980. Chronological Position of the Last Phase of Slope Retreat in Czechoslovak Karst areas. – Československý kras 31 (1979): 7-17.

669. Ložek V. 1980. Zpráva o biostratigrafických výzkumech v jeskyních Řečiště, Srnčí a Holštejnské v Moravském krasu. – Československý kras 31 (1979): 114-115.

670. Ložek V. 1980. Review: Jan Fridrich, Karel Sklenář: Die paläontologische und mesolitische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. Fontes Archeologici Pragenses 16, 122 pp., Praha, 1976. – Československý kras 31 (1979): 117.

671. Ložek V. 1980. Vzpomínka na Miloslava Hesse. – Československý kras 31 (1979): 126-127.

672. Ložek V. 1980. Když odtály ledy. – Lidé a Země 29, 8: 359-364.

673. Ložek V. 1980. Holocén. – Slovenská archeológa 28, 1: 107-118.

674. Ložek V., Horáček I. 1980. Jeskynní výplně. – Stalagmit, Příloha 3: 12 pp. Praha.

675. Ložek V. 1980. Výzkum historie krajiny v Gaderské oblasti. – Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody, Bratislava 3 A: 41-59.

676. Ložek V. 1980. Souborná zpráva o výzkumu měkkýšů Gaderské a Blatnické doliny. – Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody, Bratislava 3 C: 55-76.

677. Ložek V. 1980. Vývoj přírody středních Čech v nejmladší geologické minulosti. – pp 9-43 In: Slavík B. (Ed.): Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Studie Československé akademie věd 1980/1, 241 pp. Praha.

678. Vývoj území ve čtvrtohorách. – Severočeskou přírodou 11: 7-9. Litoměřice.

679. Ložek V. 1980. Malakologie. – pp 20-21 In: Petříček V. et al.: Přírodovědný inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Bílé stráně u Litoměřic. Severočeskou přírodou 11. Litoměřice.

680. Ložek V. 1980. Altersstellung und Umwelt des Aurignacien. – pp 139-151 In: Colloque Int. L’Aurignacien et Gravettien (Périgordien) dans leur cadre écologique. Inst. Archeol. de l’Acad. Slovaque des Sci. Nitra.

681. Ložek V. 1980. Doslov. – pp 195-196 In: Mikula J.: Zuby machairodů. Albatros, 196 pp. Praha.

1981

682. Ložek V. 1981. Spraš nebo prachový plášť? – Vesmír 60, 3: 93.

683. Ložek V. 1981. Kdo byl Jaroslav Petrbok. – Vesmír 60, 11: 344-345.

684. Ložek V. 1981. Kvartérní sedimenty a půdy Amazonie. – Vesmír 60, 11: 348.

685. Ložek V. 1981. Z červené knihy našich měkkýšů – pláštěnka Myxas glutinosa. – Živa 29, 2: 62.

686. Ložek V. 1981. Z červené knihy našich měkkýšů – drobničky Truncatellina claustralis a T. costulata. – Živa 29, 4: 142-143.

687. Ložek V. 1981. Z červené knihy našich měkkýšů – údolníček Vallonia enniensis. – Živa 29, 6: 224.

688. Ložek V. 1981. Review: Das Pleistozän von Burgtonna in Thüringen. Quartärpaläontologie 3, 339 pp., Academie-Verlag, Berlin, 1978. – Věstník Ústředního ústavu geologického 56, 4: 248.

689. Ložek V. 1981. Jak člověk přetvářel přírodu. – Naší přírodou 1, 1: 9-11.

690. Ložek V. 1981. Co dělat – jak začít? – Naší přírodou 1, 2: 23.

691. Ložek V. 1981. Výzva k obrazové dokumentaci vývoje chráněných území. – Naší přírodou 1, 7: 23.

692. Ložek V. 1981. Ke spolupráci mezi Českým svazem ochránců přírody a Státní ochranou přírody. – Památky a příroda 6, 1: 63.

693. Ložek V. 1981. Měkkýši jako modelová skupina v ochranářském výzkumu. – Památky a příroda 6, 3: 171-178.

694. Ložek V. 1981. Review: Petr Rybář, František Procházka a kolektiv: Chráněné druhy rostlin a živočichů Východočeského kraje. Práce a studie SSPPOP Východočeského kraje, Supplementum 1: 174 pp., Pardubice, 1979. – Památky a příroda 6, 8: 511.

695. Ložek V. 1981. Měkkýši v Praze. – Nika 2, 4: 12-14. Praha.

696. Ložek V. 1981. Malakozoologické nálezy z lokality Šakvice-Štěpničky. – p 89 In: Unger J.: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Mikulov. – Archeologické rozhledy 33: 55-90.

697. Ložek V. 1981. Měkkýši v archeologii. – Archeologické rozhledy 33: 166-175.

698. Ložek V. 1981. Změny krajiny v souvislosti s osídlením ve světle malakologických poznatků. – Archeologické rozhledy 33: 176-188.

699. Ložek V. 1981. In: Kubíková J., Kříž J.: Prokopské údolí. Průvodce naučnou stezkou. – Pražské Středisko památkové péče a ochrany přírody, Praha, 51 pp.

700. Ložek V. 1981. Příroda státní přírodní rezervace Rozsutec v nejmladší geologické minulosti. – Rozsutec – ŠPR: 31-50. Osveta. Martin.

701. Ložek V. 1981. Měkkýši státní přírodní rezervace Rozsutec. – Rozsutec – ŠPR: 676-706. Osveta. Martin.

702. Ložek V. 1981. Měkkýši Číčovského mrtvého ramene. – ŠPR Číčovské mrtve rameno, I. časť. Spravodaj Oblastného podunajského Múzea 3: 55-60. Komárno.

703. Ložek V. 1981. Zur Altersstellung der jüngsten Tiefenerosion in den Tälern der innerböhmischen Hügelländer. – Biuletyn Instytutu Geologicznego 321. Z badań czwartorzedu w Polsce, Tom XXIII: 239-248. Warszawa.

704. Ložek V. 1981. Nástin přírodních poměrů Křivoklátska. – pp 4-12 In: Sborník referátů konference „Funkce lesních rezervací“ ČSVTS. Plzeň.

1982

705. Ložek V. 1982. Stydlá voda. – Vesmír 61, 1: 25.

706. Ložek V. 1982. Ochmet jako indikátor podnebí. – Vesmír 61, 2: 61.

707. Ložek V. 1982. Review: Georg Müller a kol.: Bodenkunde. VEB Deutsch. Landwirtschaftsverlag, 392 pp., Berlin. – Vesmír 61, 4: 101.

708. Ložek V. 1982. 80 let akademika Jaromíra Koutka. – Vesmír 61, 4: 123.

709. Ložek V. 1982. Review: Bohumil Kučera, Jaroslav Hromas a František Skřivánek: Jeskyně a propasti v Československu. Academia, 252 pp., Praha, 1981. – Vesmír 61, 5: 153.

710. Ložek V. 1982. Osudy našich vod v nedávné geologické minulosti. – Vesmír 61, 6: 170-174.

711. Ložek V. 1982. Review: Helena Kholová a kolektiv: Naše přírodní ráje. Práce, edice Kotva, 304 pp., Praha, 1980. – Vesmír 61, 9: 260.

712. Ložek V. 1982. Review: Magdalena Beranová: Zemědělství starých Slovanů. Academia, 398 pp., Praha, 1980. – Vesmír 61, 9: 266.

713. Ložek V. 1982. Review: Hans Dietrich Kahlke: Das Eiszeitalter. Urania-Verlag, 192 pp., Leipzig-Jena-Berlin, 1981. – Vesmír 61, 12: 356.

714. Ložek V. 1982. Z červené knihy našich měkkýšů – sivěnka Alopia clathrata. – Živa 30, 2: 63-64.

715. Ložek V. 1982. Z červené knihy našich měkkýšů – zrnovka Pupilla alpicola. – Živa 30, 4: 145.

716. Ložek V. 1982. Z červené knihy našich měkkýšů – terčovník Planorbis carinatus. – Živa 30, 6: 223.

717. Ložek V. 1982. Prof. MVDr. Václav Dyk se dožívá 70 let. – Památky a příroda 7, 2: 126.

718. Ložek V. 1982. Otázky ochrany našich niv a luhů ve světle jejich vývoje. – Památky a příroda 7, 8: 494-500.

719. Ložek V. 1982. K poznání měkkýšů SPR Žehuňská obora. – Bohemia centralis 11: 155-158.

720. Ložek V. 1982. Dolomity a dolomitový fenomén. – Naší přírodou 2, 6: 14-17.

721. Ložek V. 1982. K ochraně sněženek, bledulí a jiných jarních rostlin. – Naší přírodou 2, 6: 17.

722. Horáček I., Ložek V. 1982. Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době. – Českosloveský kras 32: 21-39.

723. Ložek V. 1982. Biostratigrafický výzkum suťových osypů pod skalami Martinky na Pálavě. – Českosloveský kras 32: 125-126.

724. Ložek V. 1982. Jaroslav Petrbok a kras. – Českosloveský kras 33: 7-11.

725. Darola J., Ložek V. 1982. Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan. – Českosloveský kras 33: 53-67.

726. Ložek V. 1982. Z výzkumu pěnitcových převisů v rezervaci Ohniště v Nízkých Tatrách. – Československý kras 33: 106-107.

727. Horáček I., Ložek V. 1982. Ostrany u Rimavské Soboty – nové naleziště středpleistocenní fauny na Slovensku. – Československý kras 33: 108-109.

728. Ložek V., Šibrava V. 1982. The Late Glacial of the Labe valley in Bohemia. – Sborník geologických věd, Antropozoikum 14: 9-27.

729. Ložek V. 1982. Review: Sborník geologických věd, Antropozoikum 13. Ústřední ústav geologický 188 pp., Praha, 1980. – Věstník Ústředního ústavu geologického 57, 1: 58.

730. Havlíček P., Ložek V. 1982. Sympozium IGCP 158 „Paleohydrologie mírného pásma“ a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu. – Věstník Ústředního ústavu geologického 57, 4: 255-256.

731. Ložek V. 1982. Faunengeschichtliche Grundlinien zur spät- und nacheiszeitlichen Entwicklung der Molluskenbestände in Mitteleuropa. – Rozpravy Československé akademie věd, řada věd matematických a přírodovědných 92, 4: 106 pp.

732. Ložek V. 1982. Neživá příroda Prahy 5. – Informace ONV v Praze 5, Únor 1982: 14-16. Praha.

733. Ložek V. 1982. Měkkýši ŠPR Čierny Kameň ve Velké Fatře. – Ochrana prírody 3, 111-133. Vydala Príroda v Bratislave pre Ústav ŠOP v Liptovskom Mikuláši.

734. Ložek V. 1982. Malakozoologický výzkum vybraných území v okrese Komárno. – 16. Tábor ochrancov prírody, Ostrov Velký Lél, okres Komárno 1980: 129-140. Komárno.

735. Ložek V. 1982. Nacheiszeitliche Entwicklung der mitteleuropäischen Vertebraten- und Molluskenfauna in gegenseitiger Korrelation. – Zeitschrift für Geologische Wissenschaften 10, 7: 1019-1027. Berlin.

736. Ložek V. 1982. Mollusca Analysis. – IGCP Project 158 (Subproject B), Project Guide 3: 149-163. Lund.

737. Ložek V. 1982. Skalné previsy. – pp 79-81 In: Zmoray I., Podhorská V. et al.: Zaujímavosti slovenskej prírody. – 365 pp. Osveta. Martin.

738. Ložek V. 1982. Všadeprítomné slimáky. – pp 214-220 In: Zmoray I., Podhorská V. et al.: Zaujímavosti slovenskej prírody. – 365 pp. Osveta. Martin.

739. Ložek V. 1982. Schôdzkujúce slimáky. – pp. 221 In: Zmoray I., Podhorská V. et al.: Zaujímavosti slovenskej prírody. – 365 pp. Osveta. Martin.

740. Ložek V. 1982. Slimák živiaci se skalou. – pp 222 in: Zmoray I., Podhorská V. et al.: Zaujímavosti slovenskej prírody. – 365 pp. Osveta. Martin.

741. Ložek V. 1982. Život, dílo a odkaz J. Petrboka. – pp 2-3 In: Vzpomínka na J. Petrboka 1881–1981. Stalagmit, Zpravodaj ÚV ČSS, 39 pp., Praha.

742. Ložek V. 1982. Nové výzkumy v mladém pleistocénu a holocénu Českého krasu. – pp 18-21 In: Vzpomínka na J. Petrboka 1881–1981. Stalagmit, Zpravodaj ÚV ČSS, 39 pp., Praha.

743. Jäger K.-D., Ložek V. 1982. Environmental conditions and land cultivation during the Urnfield Bronze Age in Central Europe. – Climatic change in Later Prehistory: 162-178. Edinburg.

744. Ložek V. 1982. Contribution of Malacology to the Chronological Subdivision of the Central European Holocene. Striae 16: 84-87. Uppsala.

1983

745. Ložek V. 1983. Review: Emil Hadač: Krajina a lidé. Academia, 152 pp., Praha, 1982. – Vesmír 62, 1: 5.

746. Ložek V. 1983. Review: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Vydavatelstvo SAV a Slov. ústav geod. a kartogr., Bratislava, 1980. – Vesmír 62, 4: 122.

747. Ložek V. 1983. Review: T. Pačes: Voda a Země. Academia, 176 pp., Praha, 1982. – Vesmír 62, 4: 122.

748. Ložek V. 1983. Review: Miloš Anděra, Ivan Horáček: Poznáváme naše savce. Mladá fronta, 254 pp., Praha, 1982. – Vesmr 62, 5: 142.

749. Ložek V. 1983. Přírodní park Prokopské údolí. – Vesmír 62, 5: 153-154.

750. Ložek V. 1983. Review: Karel Žebera – Jiří Mikula: Říp, hora v jezeře. Panorama, 128 pp., Praha, 1982. – Vesmír 62, 5: 174.

751. Ložek V. 1983. Review: Ivan Zmoray, Vladimír Podhradský a kolektiv: Zaujímavosti slovenskej prírody. Osveta, 366 pp., Martin, 1982. – Vesmír 62, 8: 235.

752. Ložek V. 1983. Review: Jan Jeník, Václav Větvička: Život hor. Albatros, 80 pp., Praha, 1983. – Vesmír 62, 12: 368.

753. Ložek V. 1983. Z červené knihy našich měkkýšů – srstnatka Trichia edentula, plž na státní hranici. – Živa 31, 2: 65.

754. Ložek V., Šteffek J. 1983. Z červené knihy našich měkkýšů – vrkoč Vertigo moulinsiana. – Živa 31, 4: 145.

755. Ložek V. 1983. Několik dalších slov k našim páskovkám. – Živa 31, 5: 186.

756. Ložek V., Skalický V. 1983. Hrady očima přírodovědce. – Památky a příroda 8, 6: 361-369.

757. Ložek V. 1983. Review: Alojz Čaputa, Juraj Holčík, Zdeněk Berger: Atlas chránených živočichov Slovenska. Obzor v edici Obrázky z prírody, 436 pp., Bratislava, 1982. – Památky příroda 8, 6: 383.

758. Ložek V. 1983. Současný stav přírodního prostředí Křivoklátska podle výpovědi malakofauny. – Bohemia centralis 12: 91-113.

759. Ložek V. 1983. Rozbor malakozoologických nálezů z jeskyně 1504. – pp 28-30 In: Matoušk V.: Zpráva o druhé sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu u Srbska. – Český kras 8: 7-37.

760. Ložek V. 1983. Změny početnosti a problematika ochrany čs. malakofauny. – pp 49-53 In: Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR. Sborník referátů z konference Brno, 18.-19. 11. 1982. Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV – Krajské Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno.

761. Ložek V. 1983. Vývoj prírody Malej Fatry vo štvrtohorách. – pp 69-74 In: Pagáč J., Vološčuk I. et al.: Malá Fatra, CHKO. – Príroda, 358 pp. Bratislava.

762. Ložek V. 1983. Měkkýší fauna navrhovaných chráněných území Rakša, Marské vŕšky a Hriadky. – pp 23-27 In: 18. Tábor ochrancov prírody, 1982, ONV – odbor kultúry Martin, Správa CHKO Veľká Fatra, Martin-Vrútky.

763. Jäger K.-D., Ložek V. 1983.: Paleohydrological Implications on the Holocene development of Climate in Central Europe based on Depositional Sequences of Calcareous Fresh-Water Sediments. – Quaternary Studies in Poland, 4: 81-89. Warszawa-Poznań.

764. Ložek V. 1983. Quaternary Malacology and Fauna Genesis in Central Europe. – pp 80 In: Krolopp E. (Ed.): Book of Abstracts, 8th International Malacological Congress, Budapest.

765. Ložek V. 1983. Geomorfologie a kvartérní stratigrafie. – pp 53-59 In: Přibyl J. (Ed.) Třicet let geomorfologie v ČSAV. Sborník referátov z geomorfologické konference v Lipovci, 4.-6. 10. 1982, Svazek 1, Geografický ústav ČSAV Brno, 338 pp.

766. Ložek V. 1983. (co-author) In: Svoboda J. (Ed.) Encyklopedický slovník geologických věd. 1. a 2. díl. Academia. Praha.

767. Ložek V. 1983. (co-author) In: Kerney M. P., Cameron R. A. D., Jungbluth J. H. (Eds.): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. – Paul Parey, 384 pp., Hamburg-Berlin.

768. Ložek V., Vaškovský I. 1983. Kvartér. – pp 83-88 In: Andrusov D., Samuel O. (Eds.): Stratigrafický slovník Západnych Karpát. 1 A/K, Geologický ústav Dionýsa Štúra. Bratislava.

769. Ložek V. 1983. Brodecká terasa – pp 234 In: Andrusov D., Samuel O. (Eds.): Stratigrafický slovník Západnych Karpát. 1 A/K, Geologický ústav Dionýsa Štúra. Bratislava.

770. Ložek V. 1983. Dolnověstonická „séria“ – pp 272 In: Andrusov D., Samuel O. (Eds.): Stratigrafický slovník Západnych Karpát. 1 A/K, Geologický ústav Dionýsa Štúra. Bratislava.

771. Ložek V. 1983. Hajanská terasa – pp 325 In: Andrusov D., Samuel O. (Eds.): Stratigrafický slovník Západnych Karpát. 1 A/K, Geologický ústav Dionýsa Štúra. Bratislava.

772. Ložek V. 1983. Kralická terasa – pp 425-426 In: Andrusov D., Samuel O. (Eds.): Stratigrafický slovník Západnych Karpát. 1 A/K, Geologický ústav Dionýsa Štúra. Bratislava.

773. Ložek V., Horáček I. 1983. Postglaciální sukcese společenstev měkkýšů a obratlovců ve vzájemné korelaci. – MS., Závěrečná zpráva Státního plánu vědeckého výzkumu, Ústav geologie a geotechniky ČSAV, Praha, 30 pp.

1984

774. Ložek V. 1984. K práci sekce ochrany přírody. – Naší přírodou 4, 5: 1-2.

775. Ložek V. 1984. Měkkýši jako indikátory změn prostředí. – Využití chráněných území k monitorování změn životního prostředí. Společnost lesnická, Botanický ústav ČSAV Průhonice, SÚPPOP: 86-91. Praha.

776. Ložek V. 1984. Z červené knihy našich měkkýšů – přežije ovsenka Chondrina avenacea v Českém krasu? – Živa 32, 2: 65-66.

777. Ložek V. 1984. Z červené knihy našich měkkýšů – točenka Valvata pulchella, glaciální relikt našich nížin. – Živa 32, 4: 141.

778. Ložek V. 1984. Z červené knihy našich měkkýšů – zůstane bahenka pruhovaná obyvatelem českých řek? – Živa 32, 6: 219.

779. Ložek V. 1984. Variace klimatu Země ve světle sedimentologie a paleontologie. – pp 209-228 In: Bucha V. et al: Vztahy Slunce – Země, říjen 1983, Věd. kolegium astron. a geof. ČSAV Praha, Věd. kolegium geol. a geogr. ČSAV Praha, Slov. ústredie amatérskej astron. Hurbanovo, 242 pp. Praha.

780. Ložek V. 1984. Late Glacial and Holocene development of Bohemian river valleys. – p 1 In: Havlíček P. (Ed.): Paleohydrology of the temperate zone in the last 15.000 years. INQUA Eurosiber. Subcomm. for the Study of the Holocene, IGCP Project 158, Subproject A: 9 pp. Mikulčice.

781. Ložek V. 1984. Výzkum kvartérní malakofauny v jeskyních Zlatého koně. – Český kras 9: 76-83.

782. Ložek V. 1984. Měkkýši luhů Vrť a Mydlovar na středním Labi. – Bohemia centralis 13: 215-223.

783. Ložek V. 1984. 70 let Sylvestra Máchy. – Časopis Slezského Muzea, Série A 33, 1: 95-96.

784. Ložek V. 1984. The Foam Sinter as Paleoclimatic Indicator. – Československý kras 34: 7-14.

785. Ložek V. 1984. Review: Bohumil Kučera, Jaroslav Hromas a František Skřivánek: Jeskyně a propasti v Československu. Academia, 252 pp., Praha, 1981. – Českosloveský kras 34: 130.

786. Ložek V., Horáček I. 1984. Staropleistocenní fauna z jeskyně Na Skalce u Nového Mesta nad Váhom. – Českosloveský kras 35: 65-75.

787. Ložek V., Horáček I. 1984. Nález fauny ve vchodu Němcovy jeskyně 1 v Moravském krasu. – Českosloveský kras 35: 95-96.

788. Horáček I., Ložek V. 1984. Z výzkumu výplně Mladečské jeskyně u Litovle. – Českosloveský kras 35: 98-100.

789. Horáček I., Ložek V. 1984. Nález staropleistocenní fauny v krasových dutinách u Brekova. – Českosloveský kras 35: 100-102.

790. Ložek V. 1984. Měkkýši z jeskyně č. 1504. – pp 13-17 In: Matoušek V.: Zpráva o třetí sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu u Srbska. – Český kras 10: 7-34.

791. Horáček I., Ložek V. 1984. Paleontologické nálezy a jejich stratigraficko-paleoekologické zhodnocení. – pp 52-66 In: Bosák P. et. al.: Krasové jevy vrchu Turold u Mikulova. – Studia ČSAV, Praha, 5: 105 pp.

1985

792. Ložek V. 1985. Z čeho se rodí půda. – Vesmír 64, 1: 17-23.

793. Ložek V. 1985. Zrcadlo geologie. – Vesmír 64, 1: 43-44.

794. Ložek V. 1985. Invaze plzáka Arion lusitanicus do Rakouska. – Živa 33, 1: 25-26.

795. Ložek V. 1985. Z červené knihy našich měkkýšů – kde ještě u nás žije oblovka Cochlicopa nitens? – Živa 33, 2: 64-65.

796. Ložek V. 1985. Měkkýši Průhonického parku. – Živa 33, 4: 149-151.

797. Ložek V. 1985. Z červené knihy našich měkkýšů – je ohrožen vřetenec horský? – Živa 33, 6: 221.

798. Ložek V. 1985. Půda jako objekt ochrany přírody. – Památky a příroda 10, 1: 45-51.

799. Ložek V. 1985. Výzkum kvartéru a ochrana přírody. – Památky a příroda 10, 6: 363-370.

800. Ložek V. 1985. Měkkýši jako indikátory změn životního prostředí v Praze. – Nika 6, 4: 86-88. Praha.

801. Ložek V. 1985. Plž ovsenka – pozoruhodný obyvatel vápencových skal v Praze. – Nika 6, 8: 14-15 (182-183). Praha.

802. Ložek V. 1985. The site of Soutěska and its significance for Holocene climatic development. – Českosloveský kras 36: 7-23.

803. Ložek V. 1985. Příspěvek k poznání vývoje údolí Slané ve Slovenském krasu. – Československý kras 36: 101-102.

804. Ložek V. 1985. Malakozoologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984. – pp 19-23 In: Matoušek V., Beneš J., Ložek V., Horáček I.: Zpráva o 1. sezóně revizního archeologického výzkumu na Axamitově bráně. – Český kras 11: 7-35.

805. Ložek V. 1985. Měkkýši Veltruského parku. – Bohemia centralis 14: 215-219.

806. Ložek V. 1985. Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny. – Bohemia centralis 14: 225-241.

807. Ložek V. 1985. Významné čtvrtohorní lokality v Praze. – pp 39-44 In: Staletá Praha 15. Přírodovědný význam Prahy. Sborník Pražského Střediska státní památkové péče a ochrany přírody, Panorama, Praha, 303 pp.

808. Ložek V. 1985. Měkkýši Prahy. – pp 151-162 In: Staletá Praha 15. Přírodovědný význam Prahy. Sborník Pražského Střediska státní památkové péče a ochrany přírody, Panorama, Praha, 303 pp.

809. Ložek V. 1985. Malakozoologické výzkumy v okolí Rimavské Soboty. – pp 77-89 In: 17. Tábor ochrancov prírody, Kokava nad Rimavicou – Hámor, 11.-19. 7. 1981. Bratislava – Rimavská Sobota.

810. Ložek V. 1985. Malakozoologické výzkumy vybraných okrsků na okrese Povážská Bystrica. – pp 25-43 In: 19. Tábor ochrancov prírody, Povážská Bystrica.

811. Ložek V. 1985. Zpráva o malakozoologickém a krajinně historickém výzkumu státní přírodní rezervace Suchý. – Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody, Bratislava 6: 95-110.

812. Ložek V. 1985. Vývoj prírody Slovenského Raja v štvrtohorách. – pp 79-84 In: Huňa L., Kozák M., Vološčuk I.: Chránená krajinná oblasť Slovenský Raj, Príroda, Bratislava, 379 pp.

813. Ložek V. 1985. Modřická „séria“ – p 66 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

814. Ložek V. 1985. Modřická terasa – p 66 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

815. Ložek V. 1985. Muglinovská terasa – pp 72-73 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

816. Ložek V. 1985. Muglinovský pôdny komplex – p 73 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

817. Ložek V. 1985. Muránska brekcia – p 74 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

818. Ložek V. 1985. Nenakonická terasa archeológia – pp 85-86 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

819. Ložek V. 1985. Ostravská pôda – p 112 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

820. Ložek V. 1985. Ostravská terasa – p 112 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

821. Ložek V. 1985. Pasovská terasa – pp 128-129 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

822. Ložek V. 1985. Pôdny komplex (pedokomplex – PK) – pp 148-149 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

823. Ložek V. 1985. Radslavická terasa – p 166 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

824. Ložek V. 1985. Rajhradická terasa – p 168 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

825. Ložek V. 1985. Rajhradská terasa – p 168 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

826. Ložek V. 1985. Rebešovická terasa – p 174 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

827. Ložek V. 1985. Skřečoňská terasa – p 218 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

828. Ložek V. 1985. Slatinská terasa – p 220 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

829. Ložek V. 1985. Stillfried A a Stillfried B – p 254 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2 – L/Z. Bratislava.

830. Ložek V. 1985. Šenovská terasa – p 254 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

831. Ložek V. 1985. Šlapanická terasa – p 257 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

832. Ložek V. 1985. Tuřanská terasa – p 286 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

833. Ložek V. 1985. Typ travertínu Banícka – pp 288-289 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

834. Ložek V. 1985. Typ travertínu Dreveník – p 289 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

835. Ložek V. 1985. Typ travertínu Gánovce-Hrádok – p 289 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

836. Ložek V. 1985. Typ travertínu Horbek – p 290 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

837. Ložek V. 1985. Typ travertínu Pažica – p 290 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

838. Ložek V. 1985. Vysoká terasa Turca – pp 332 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západnych Karpát, 2–L/Z. Bratislava.

1986

839. Ložek V. 1986. Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Veselého. – Vesmír 65, 4: 233.

840. Ložek V., Benko J., Zapletal V., Háberová I., Mitter P., Tereková V.: Čo ohrozuje Slovenský kras? (Interview – ptá se Vesmír) – Vesmír 65, 6: 317-323.

841. Ložek V. 1986. O geologii vědecké i praktické. – Vesmír 65, 6: 345-346.

842. Ložek V. 1986. Pagodulina pagodula v československém kvartéru. – Živa 34, 2: 61.

843. Ložek V. 1986. Z červené knihy našich měkkýšů – kde najde útočiště svinutec sedmitočný? – Živa 34, 4: 143.

844. Ložek V. 1986. Z červené knihy našich měkkýšů – záhadný relikt u Tisovce. – Živa 34, 6: 219.

845. Ložek V. 1986. Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie Polabí. – Bohemia centralis 15: 103-112.

846. Ložek V. 1986. Doplňky a poznámky k malakofauně Českého krasu. – Bohemia centralis 15: 143-145.

847. Ložek V. 1986. Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu Západních Karpat. – Československý kras 37: 53-67.

848. Ložek V. 1986. Plž Pupilla sterri (Voith) v Moravském krasu. – Československý kras 37: 82-83.

849. Ložek V. 1986. Příspěvek k otázce stáří suťových brekcií v údolí Slané. – Československý kras 37: 93-94.

850. Ložek V. 1986. Biostratigrafický výzkum údolních výplní. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1984: 130-131.

851. Ložek V. 1986. Výzkum měkkýších společenstev čs. kvartéru. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1984: 131-132.

852. Ložek V. 1986. Biosférické rezervace v ČSSR. – Ročenka Lidé a Země 1987: 62-68.

853. Ložek V. 1986. Výzkum měkkýšů chráněných území v okolí Rajeckých Teplic. – pp 30-41 In: 20. Tábor ochrancov prírody, Bratislava – Žilina.

854. Ložek V. 1986. Příspěvek k malakozoologickému výzkumu CHKO Štiavnické vrchy. – pp 28-37 In: 21. Tábor ochrancov prírody, Počúvadlo 1985, Žiar nad Hronom.

855. Ložek V. 1986. Měkkýši státní přírodní rezervace Šrámková. – Ochrana prírody 7: 275-289. Príroda Bratislava.

856. Ložek V. 1986. Vývoj prírody v štvrtohorách. – pp 74-82 In: Vestenický K., Vološčuk I. et al.: Chránená krajinná oblast Veľká Fatra, Príroda, Bratislava, 341 pp.

857. Ložek V. 1986. Mollusken. – p 395 In: Seitl L., Svoboda J., Ložek V., Přichystal A., Svobodová H.: Das Spätglazial in der Barová-Höhle im Mährischen Karst. – Archeologisches Korrespondenzblatt 16, 4: 393-398. Mainz.

858. Ložek V. 1986. Quaternary Malacology and Fauna Genesis in Central Europe. – Proceedings of the 8th International Malakological Congress, Budapest, 1983: 143-145.

859. Ložek V. 1986. Antropogene Umweltveränderungen während der Urnenfelder-Bronzezeit, dargestellt am Beispiel mitteleuropäischen Karstlandschaften. – Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens 20: 133-136. Berlin.

860. Ložek V. 1986. Mollusca Analysis. – pp 729-740 In: Berglund B. E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, 869 pp. J. Wiley and Sons, Chichester – N. York – Brisbane – Toronto – Singapore.

861. Ložek V. 1986. Břehová nátrž – p 210 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp. Praha.

862. Ložek V. 1986. Krtina – p 232 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.).: Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

863. Ložek V. 1986. Krasová kapsa – p 308 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.).: Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

864. Ložek V. 1986. Geologické varhany – p 310 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

865. Ložek V., Rubín J. 1986. Skalní převis – p 82 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

866. Ložek V. 1986. Nickamínkový povlak – p 258 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

867. Ložek V. 1986. Travertinová kupa – p 262 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

868. Ložek V. 1986. Travertinový kráter – p 264 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

869. Ložek V. 1986. Travertinová kaskáda – p. 266 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

870. Rubín J., Ložek V. 1986. Mikrokaskádky – p. 268 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

871. Pilous V., Ložek V., Rubín J. 1986. Kamenná dlažba – p 140 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.
 
872. Ložek V., Malkovský M., Rubín J. 1986. Lom – p 272 In: Rubín J., Balatka B. (Eds.): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia, 385 pp., Praha.

1987

873. Ložek V. 1987. Review: Rudolf Šály: Svahoviny a pôdy Západných Karpát. Veda, vydavatelstvo SAV, 190 pp., Bratislava, 1986. – Vesmír 66, 6: 336.

874. Ložek V. 1987. Review: Eduard Krippel: Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska. Veda, vydavatelstvo SAV, 307 pp., Bratislava, 1986. – Vesmír 66, 9: 532.

875. Ložek V. 1987. Z červené knihy našich měkkýšů – otazník nad lačníkem. – Živa 35, 1: 67.

876. Ložek V. 1987. Z červené knihy našich měkkýšů – co víme o bahnivce nadmuté? – Živa 35, 6: 224.

877. Ložek V. 1987. Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou. – Československý kras 38: 55-69.

878. Ložek V., Horáček I. 1987. K otázce stáří suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu. – Československý kras 38: 132-133.

879. Horáček I., Ložek V. 1987. Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském krasu. – Československý kras 38: 133-134.

880. Ložek V. 1987. Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení). – pp 233-238 In: Chlupáč I., Tyráček J.: Stratigrafické problémy kvartéru. – Časopis pro minerogii a geologii 32, 3: 225-240.

881. Ložek V. 1987. Současná fauna ve světle poznání kvartéru. – Zprávy Československé zoologické společnosti 21-22: 59-69.

882. Ložek V., Horáček I., Gaál Ľ. 1987. Stratigrafický výskum jaskyne Mara Medvedia pri Divíne. – pp 17-26 In: 22. Tábor ochrancov prírody, Uhorské 1986, Bratislava – Lučenec.

883. Ložek V. 1987. K poznání měkkýší fauny okresu Lučenec. – pp 93-106 In: 22. Tábor ochrancov prírody, Uhorské 1986, Bratislava – Lučenec.

884. Ložek V., Galvánek J. 1987. Geologická poloha a biostratigrafický rozbor chráneného prírodného výtvoru Mičinské travertíny. – Ochrana prírody 8: 221-240. Bratislava.

885. Ložek V. 1987. Měkkýši jako indikátory změn životního prostředí. – chraňte hrou – náměty k ochranářské činnosti dětí během roku. – Český svaz ochránců přírody: 17-19. Praha.

886. Ložek V. 1987. Vývoj prírody Vihorlatu v štvrtohorách. – pp 50-55 In: Vološčuk I., Terray J. et al.: Chránená krajinná oblasť Vihorlat. Príroda, 291 pp., Bratislava.

887. Jäger K.-D., Ložek V. 1987. Landesausbau zur Urnenfelderbronzezeit und während des Mittelalters im östlichen Mitteleuropa. Tendenzen kulturlandschaftlicher Entwicklung im Vergleich. – pp 15-26 In: Plesl E., Hrala J. (Eds.) Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas. Symposium Liblice 21. - 25. 10. 1985, Archäologisches Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, 450 pp., Praha.

1988

888. Ložek V. 1988. Říční fenomén a přehrady. – Vesmír 67, 6: 318-326.

889. Ložek V. 1988. Z červené knihy našich měkkýšů – zdrojenka a jakost pramenů Slovenského krasu. – Živa 36, 2: 64.

890. Ložek V. 1988. Z červené knihy našich měkkýšů – stane se suchomilka Candidula soosiana dobrým druhem? – Živa 36, 4: 145-146.

891. Ložek V. 1988. Z červené knihy našich měkkýšů – kam zmizela hrachovka říční? – Živa 36, 6: 226-227.

892. Ložek V. 1988. Slope deposition in karst environments of central Europe. – Československý kras 39: 15-33.

893. Horáček I., Ložek V. 1988. Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras. – Československý kras 39: 61-68.

894. Šilar J., Ložek V. 1988. Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin). – Československý kras 39: 69-76.

895. Maté V., Ložek V. 1988. Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu. – Československý kras 39: 116-117.

896. Horáček I., Ložek V. 1988. Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko). – Československý kras 39: 121-124.

897. Ložek V., Horáček I. 1988. Postglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova. – Bohemia centralis 17: 119-137.

898. Ložek V. 1988. Měkkýši chráněného území Drbákov – Albertovy skály. – Bohemia centralis 17: 139-144.

899. Ložek V. 1988. Měkkýši a změny prostředí. – Památky a příroda 13, 9: 547-553.

900. Ložek V. 1988. Páskovka žíhaná – Cepaea vindobonensis. – Nika 9, 9-10: 33-34 (209-210). Praha.

901. Ložek V. 1988. K poznání měkkýší fauny okresu Veľký Krtíš. – pp 119-132 In: 23. Tábor ochrancov přírody, Horné Plachtince, 11.-19. júla 1987. Bratislava – Veľký Krtíš.

902. Ložek V. 1988. Zpráva o výzkumu kvartérních měkkýšů (34-12 Pohořelice, 37-34 Domica). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1985: 117-119.

903. Ložek V. 1988. Nejmladší geologická minulost a dnešek. Zákonitosti vývoje biosféry a noosféry. – Sborník Československé společnosti zeměpisné 123: 66-71. Praha.

904. Ložek V. 1988. Litosféra. – pp 77-97 In: Kudrna K.: Biosféra a lidstvo. Academia, 530 pp., Praha.

905. Ložek V., Moldan B. 1988. Důsledky lidské činnosti v litosféře. – pp 312-322 In: Kudrna K.: Biosféra a lidstvo. Academia, 530 pp., Praha.

906. Ložek V. 1988. Neživá příroda ve vztahu k flóře a vegetaci. – pp 31-35 In: Hejný S., Slavík B. et al.: Květena České socialistické republiky 1, 557 pp., Academia. Praha.

907. Ložek V. 1988. Měkkýši státní přírodní rezervace Radotínské údolí. – MS, Inventarizační zpráva depon in Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha, 20 pp.

908. Ložek V. 1988. Výzkum a změny malakofauny chráněných území v Praze. – pp 5-11 In: Ložek V., Pfleger V.: Výzkum měkkýšů chráněných území v Praze. – Natura Pragensis 6: 125 pp.

909. Ložek V. 1988. Měkkýší fauna Prokopského údolí a její význam z hlediska ochrany přírody. – pp 57-87 In: Ložek V., Pfleger V.: Výzkum měkkýšů chráněných území v Praze. – Natura Pragensis 6: 125 pp.

910. Ložek V. 1988. Měkkýši chráněného území Meandry Botiče. – pp 89-102 In: Ložek V., Pfleger V.: Výzkum měkkýšů chráněných území v Praze. – Natura Pragensis 6: 125 pp.

911. Ložek V. 1988. Měkkýši Pitkovického údolí a Uhříněveské obory z hlediska ochrany přírody. – pp 103-125 In: Ložek V., Pfleger V.: Výzkum měkkýšů chráněných území v Praze. – Natura Pragensis 6: 125 pp.

912. Horáček I., Ložek V. 1988. Palaeozoology and the Mid-European Quaternary Past: scope of the approach and selected results. – Rozpravy Československé akademie věd, řada matematických přírodních věd 98, 4: 102 pp.

913. Ložek V., Horáček I. 1988. Vývoj přírody Plešivecké planiny v poledové době. – Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody, Bratislava 6A: 151-175.

914. Ložek V. 1988. Vývoj prírody v štvrtohorách. – pp 60-65 In: Vološčuk I. et al.: Chránená krajinná oblast Východné Karpaty. Príroda, 335 pp., Bratislava.

915. Ložek V. 1988. Bratislavská terasa – p 12 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. 3. Doplnky. Geologický ústav Dionýza Štúra.

916. Ložek V. 1988. Lafrankonská terasa – p 32 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. 3. Doplnky. Geologický ústav Dionýza Štúra.

917. Ložek V. 1988. Mužlianska terasa – p 42 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. 3. Doplnky. Geologický ústav Dionýza Štúra.

918. Ložek V. 1988. Petržalská terasa – p 45 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. 3. Doplnky. Geologický ústav Dionýza Štúra.

919. Ložek V. 1988. Terasa botanickej záhrady – p 59 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. 3. Doplnky. - Geologický ústav Dionýza Štúra.

920. Ložek V. 1988. Varínska terasa – pp 60-61 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. 3. Doplnky. Geologický ústav Dionýza Štúra.

921. Ložek V. 1988. Žilinská terasa – p 65 In: Samuel O. et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. Doplnky. Geologický ústav Dionýza Štúra.

922. Ložek V. 1988. Nacheiszeitliche Molluskenfaunenfolge in der Aue des Tales Tiché údolí bei Prag (ČSSR). – Malakologische Abhandlungen 13, 12: 109-117. Dresden.

923. Ložek V. 1988. Paleozoologie a vývoj přírody v kvartéru. – pp 27-31 In: Geosféra – Biosféra – Globální změny (Mezinár. program ICSU), Sborník referátů z přípravné konference, Astronomický Ústav ČSAV Ondřejov.

924. Ložek V. 1988. Měkkýši Plešivecké planiny. – Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody, Bratislava: 173-201.

1989

925. Ložek V. 1989. Sahel – návrat staré pouště. – Vesmír 68, 7: 364.

926. Ložek V. 1989. Z červené knihy měkkýšů – proč u nás vymírá válcovka karpatská? – Živa 37, 2: 79.

927. Ložek V. 1989. Z červené knihy našich měkkýšů – svinutec tenký a znečištění vod. – Živa 37, 4: 173.

928. Ložek V. 1989. Z červené knihy měkkýšů. Relikt z konce ledové doby. – Živa 37, 6: 270.

929. Ložek V. 1989. Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus. – Československý kras 40: 57-72.

930. Maté V., Ložek V. 1989. Zpráva o nálezech postglaciální fauny v krasu Ještědského hřbetu. – Československý kras 40: 113-114.

931. Ložek V. 1989. Výzkum převisu ve skalní skupině Tři panny na Pálavě. – Československý kras 40: 128-129.

932. Ložek V. 1989. Review: Raymond S. Bradley: Quaternary Paleoclimatology (Methods of Paleoclimatic Reconstruction). Unwin Hyman, 472 pp., Boston, 1985. – Československý kras 40: 147-148.

933. Ložek V. 1989. Měkkýši chráněných území Klokočka a Rečkov. – Bohemia centralis 18: 189-194.

934. Ložek V. 1989. Měkkýši obory v Liblicích. – Bohemia centralis 18: 195-200.

935. Horáček I., Ložek V. 1989. Biostratigrafický výzkum opěrných lokalit čs. kvartéru. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1986: 59-60.

936. Ložek V. 1989. Výzkum kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1986: 97-98.

937. Ložek V., Gaál Ľ., Holec P., Horáček I. 1989. Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline. – Slovenský kras 27: 29-56. Martin.

938. Ložek V. 1989. Měkkýši státní přírodní rezervace Skalná Alpa. – Ochrana prírody 10: 185-201. Bratislava.

939. Ložek V. 1989. Měkkýši státní přírodní rezervace Prípor. – Ochrana prírody 10: 355-368. Bratislava.

940. Ložek V. 1989. Zur Stratigraphie des Elster – Holstein – Saale – Komplexes in der Tschechoslowakei. – EAZ Ethnographisch Archäologische Zetschrift 30, 579-594. Berlin.

941. Ložek V. 1989. Přínos Paleozoologie k poznání vývoje krajiny. – Sborník prací, Geografický Ústav ČSAV 23: 55-64. Brno.

942. Ložek V. 1989. Čtvrt století TOPu. – Naší přírodou 12: 284-285.

1990

943. Ložek V. 1990. Vědec, technik, učitel. – Vesmír 69, 3: 105-107.

944. Ložek V. 1990. Současná krajina ve světle svého vývoje. – Vesmír 69, 9: 517-524.

945. Ložek V. 1990. Review: Paleokarst, a systematic and regional review. Academia, 725 pp., Praha, 1989. – Vesmír 69, 10: 576.

946. Ložek V. 1990. Z červené knihy našich měkkýšů – alpská vřetenovka na Vtáčniku. – Živa 38, 2: 78.

947. Ložek V. 1990. Z červené knihy našich měkkýšů – zmizí škeble plochá z našich řek? – Živa 38, 4: 174.

948. Ložek V. 1990. Z červené knihy našich měkkýšů – najdeme v Dunaji ještě točenku říční? – Živa 38, 6: 270.

949. Ložek V. 1990. Měkkýší fauna z výplně Dolní jeskyně. – pp 35-38 In: Matoušek V.: Komplexní výzkum Dolní jeskyně č. 1119 u Koněprus v Českém krasu. – Československý kras 41: 25-54.

950. Horáček I., Ložek V. 1990. Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince. – Československý kras 41: 83-99.

951. Ložek V. 1990. Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové. – Československý kras 41: 101-110.

952. Horáček I., Ložek V. 1990. Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu. – Československý kras 41: 124-125.

953. Ložek V. 1990. Karst and human impact. – Studia Carsologica 3: 61-67 In: Proceedings of the International Conference on Anthropogenic Impact and Environmental Changes in Karst, 2nd Vol., Blansko – Češkovice – Lipt. Mikuláš – Aggtelek – Jósvafö – Budapest, 15.-23. 9. 1990. Brno.

954. Ložek V. 1990. Mokřady v historickém pohledu. – Památky a příroda 15, 10: 611-618.

955. Ložek V. 1990. Měkkýši chráněných území Třebichovická olšinka a Čtvrtě. – Bohemia centralis 19: 139-145.

956. Ložek V. 1990. Údolí Únětického potoka. – Nika 11, 7-8: 42 (174).

957. Ložek V., Šteffek J. 1990. Malakofauna jižních svahů skupiny Ďumbieru. – pp 61-77 In: 25. Tábor ochrancov prírody, Tále, 1989. Bratislava – Banská Bystrica.

958. Ložek V. 1990. Quaternary in the Karst Areas of the West Carpathians. – Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 24: 13-32. Kraków.

1991

959. Cílek V., Ložek V. 1991. Jaroslav Petrbok a ochrana přírody. – Památky a příroda 16, 10: 630-632.

960. Ložek V. 1991. Úvaha nad stavem našich lesů. – Vesmír 70, 11: 643-644.

961. Ložek V. 1991. Recenze: Životní prostředí České republiky. – Živa 39, 1: 47.

962. Ložek V. 1991. Z červené knihy našich měkkýšů – k osudu skalnice Chilostoma rossmaessleri. – Živa 39, 2: 79.

963. Ložek V. 1991. Z červené knihy měkkýšů – úhyn horských lesů a řasnatka tmavá. – Živa 39, 4: 174.


964. Ložek V. 1991. Měkkýši rezervací Stráně u splavu a Stráň u Chroustova. – Bohemia centralis 20: 35-41.

965. Ložek V. 1991. Review: Mikuláš Lisický: Život v schránke. Mladá letá, 135 pp., Bratislava, 1990. – Vesmír 70, 8: 447.

966. Ložek V. 1991. Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990: 97-98.

967. Ložek V. 1991. Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990: 98-100.

968. Ložek V. 1991. Kras nejsou jen jeskyně. – Ročenka Lidé a Země 91: 40-49.

969. Ložek V. 1991. Rozbor malakofauny z polohy 4. – p 8 In: Svoboda J. (Ed.): Stránská skála, Výsledky výzkumu v letech 1985-1987. – Památky archeologické 82: 5-47.

970. Ložek V., Vašátko J. 1991. Landscape development of the northern part of the Moravian Karst (since the Holocene). – Studia carsologica 5: 97-104. Brno.

971. Ložek V. 1991. Hynutí lesů v Československu a měkkýši. – Životné prostredie 25, 2: 88-91. Bratislava.

972. Ložek V. 1991. Vývoj prírody Muránskej planiny v štvrtohorách. – pp 59-65 In: Vološčuk I., Pelikán V. et al.: Chránená krajinná oblasť Muránska planina. Obzor, 343 pp., Bratislava.

973. Ložek V. 1991. Palaeogeography of Limestone Areas. – pp 413-429 In: Starkel L., Gregory K. J, Thornes J. B. (Eds.): Temperate Palaeohydrology. J. Wiley and Sons, 548 pp., Chichester.

974. Ložek V. 1991. Molluscs in loess, their Paleoecological significance and role in geochronology – Principles and methods. – Quaternary International 7/8 (1990): 71-79.

1992

975. Cílek V. Ložek V. 1992. Přírodovědci na cílové ploše. – Vesmír 71, 6: 343-345.

976. Ložek V. 1992. Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu. – Vesmír 71, 7: 372.

977. Ložek V. 1992. Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd. – Vesmír 71, 8: 433-435.

978. Ložek V. 1992. Slávička se vrací do Čech. – Živa 40, 1: 33-34.

979. Ložek V. 1992. Review: Mikuláš Lisický: Mollusca Slovenska. Veda, vydavateltvo SAV, 341 pp., Bratislava, 1991. – Živa 40, 1: 45.

980. Ložek V. 1992. Z červené knihy měkkýšů – kružník severní a rybniční hospodářství. – Živa 40, 3: 130.

981. Ložek V. 1992. Recenze: Rozhovory o ekologii a ochraně přírody. – Živa 40, 3: 142.

982. Ložek V. 1992. Opět ochrana přírody. – Ochrana přírody 47, 1: 1-2.

983. Ložek V., Cílek V. 1992. Ekologická těžba v koněpruské oblasti. – Ochrana přírody 47, 3: 72-75.

984. Ložek V. 1992. K problematice národního parku Podyjí. – Ochrana přírody 47, 6: 163-167.

985. Ložek V. 1992. Z výzkumů historie přírody biosférické rezervace Pálava. – Ochrana přírody 47, 9: 259-262.

986. Ložek V. 1992. Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu. – Bohemia centralis 21: 47-67.

987. Matoušek V., Ložek V. 1992. Bacín – nové mystérium Českého krasu. – Speleo 8: 38-41. Praha.

988. Ložek V. 1992. Co ještě může poskytnout výzkum jeskyně Na Průchodě. – Speleo 8: 44-45. Praha.

989. Cílek V., Sklenář K., Ložek V. 1992. Nejstarší krasový průvodce Českým krasem. – Speleo 9: 37-45. Praha.

990. Ložek V. 1992. Petrbokův odkaz. – Speleo 9: 65-68. Praha.

991. Ložek V. 1992. Měkkýši. – pp 7-16 In: Ochrana živočichů v ČR. Příručka 2 (ČSOOP). Praha.

992. Ložek V. 1992. Železné hory ve světle rozboru měkkýší fauny. – pp 16-21 In: Bárta F. (Ed.) Sborník referátů z konference, 1. výročí vyhlášení CHKO Železné hory, 21.-22. května 1992, Seč u Chrudimi. Leknín – Společnost pro kulturu, 93 pp., Heřmanův Městec.

993. Kirchner K., Ložek V., Vašátko J. 1992. K poznání malakocenóz některých geomorfologických jednotek CHKO Železné hory. – pp 22-27 In: Bárta F. (Ed.) Sborník referátů z konference, 1. výročí vyhlášení CHKO Železné hory, 21.-22. května 1992, Seč u Chrudimi. Leknín – Společnost pro kulturu, 93 pp., Heřmanův Městec.

994. Ložek V., Horáček I. 1992. Slovenský kras ve světle kvartérní geologie. – Slovenský Kras 30: 29-56. Martin.

995. Ložek V. 1992. Měkkýši chráněných mokřadů Velké Fatry. – Ochrana prírody 1: 189-195. Bratislava.

996. Ložek V. 1992. Měkkýši CHN Suchý vrch. – Ochrana prírody 1: 309-316. Bratislava.

997. Ložek V. 1992. Vývoj prírody v štvrtohorách. – pp 70-76 In: Kuča P., Májsky J., Kopeček J., Jongpierová I.: Biele/Bílé Karpaty – chránená krajinná oblasť, Ekológia, 380 pp., Bratislava.

998. Ložek V. 1992. Vývoj prírody v štvrtohorách. – pp 67-74 In: Vološčuk I. et al.: Pieninský národný park. AKCENT press service, Banská Bystrica, 382 pp., Banská Bystrica.

999. Ložek V. 1992. Significance of travertine deposits of the Spiš region for the Late Tertiary and Quaternary relief development. – pp 31-33 In: Stankovinsky M., Lacika J. (Eds.): Excursion Guide-Book. Int. Symp.: Time, Frequency and Dating in Geomorphology (Stifdig). Tatranská Lomnica – Stará Lesná, June 16-21, 1992: 83 pp. Bratislava.

1000. Ložek V. 1992. Travertines of the Spiš Castle Hill – Biostratigraphic dating. – pp 33-34 In: Stankovinsky M., Lacika J. (Eds.): Excursion Guide-Book. Int. Symp.: Time, Frequency and Dating in Geomorphology (Stifdig). Tatranská Lomnica – Stará Lesná, June 16-21, 1992: 83 pp. Bratislava.

1001. Ložek V. 1992. The Hôrka – Ondrej travertine mound – Biostratigraphic dating. In: Stankovinsky M., Lacika J. (Eds.): Excursion Guide-Book. Int. Symp.: Time, Frequency and Dating in Geomorphology (Stifdig). Tatranská Lomnica – Stará Lesná, June 16-21, 1992: 83 pp. Bratislava.

1002. Ložek V. 1992. Geomorphic processes in the light of Quaternary biostratigraphy. – pp 33-34 In: Int. Symp. Time, Frequency and dating in Geomorphology, Abstract of Papers. Bratislava.

1003. Přibyl J., Ložek V. (Eds.). Základy karsologie a speleologie. – Academia, 354 pp., Praha.

1004. Ložek V. 1992. Krasové sedimenty a půdy. – pp 55-66 In: Přibyl J., Ložek V. (Eds.): Základy karsologie a speleologie. Academia, 354 pp., Praha.

1005. Ložek V. 1992. Povrchové ekosystémy. – pp 153-156, In: Přibyl J., Ložek V. (Eds.): Základy karsologie a speleologie. Academia, 354 pp., Praha.

1006. Ložek V. 1992. Paleontologie krasu a jeskyní. – pp 179-190 In: Přibyl J., Ložek V. (Eds.): Základy karsologie a speleologie. Academia, 354 pp., Praha.

1007. Ložek V. 1992. Měkkýši (Mollusca). – pp 22-39 In: Škapec L. et al.: Červená kniha (ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR), 3 – Bezobratlí, 157 pp., Príroda. Bratislava.

1008. Ložek V. 1992. Der Beitrag der Karstforschung zur holozänen Klimageschichte. – pp 243-248 In: Billwitz K., Jager K.-D., Janke W. (Eds.): Jungquartäre Landschaftsräume. Berlin.

1993

1009. Ložek V. 1993. Na okraj červené knihy našich měkkýšů. – Živa 41, 2: 73-75.

1010. Ložek V. 1993. Vzpomínka na Vladimíra Skalického (12. 4. 1930 – 6. 7. 1993). – Živa 41, 4: 189.

1011. Ložek V. 1993. Hledání hodnot. – Ochrana přírody 48, 3: 65-66.

1012. Cílek V., Ložek V. 1993. Hodnotná maloplošná území středních Brd. – Ochrana přírody 48, 7: 207-211.

1013. Ložek V. 1993. Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu – holocénu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991: 93-95.

1014. Ložek V. 1993. Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991: 95-96.

1015. Ložek V. 1993. Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992: 63-64.

1016. Ložek V., Horáček I. 1993. Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou. – Bohemia centralis 22: 111-125.

1017. Cílek V., Ložek V. 1993. Předmluva. – p 4 In: Cílek V. (Ed.): Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. Knihovna ČSS 21: 96 pp. Praha.

1018. Ložek V. 1993. Biostratigrafie, kras a tvorba reliéfu. – pp 5-9 In: Cílek V. (Ed.): Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. Knihovna ČSS 21: 96 pp. Praha.

1019. Kukla J., Ložek V. 1993. Průzkum říčních teras v okolí Tetína a otázka prvního říčního paradoxu. – pp 30-41 In: Cílek V. (Ed.): Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. Knihovna ČSS 21: 96 pp. Praha.

1020. Horáček I., Ložek V.: Biostratigraphic investigation in the Hámorská Cave (Slovak Karst). – pp 49-60 In: Cílek V. (Ed.): Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. Knihovna ČSS 21: 96 pp. Praha.

1021. Ložek V. 1993. Z revizního výzkumu Průchodnic. – pp 79-80 In: Cílek V. (Ed.): Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. Knihovna ČSS 21: 96 pp. Praha.

1022. Ložek V. 1993. Význam krasu pro stanovení hranice pleistocén/holocén. – Speleo 10: 20-23. Praha.

1023. Ložek V. 1993. Vývoj Slovenského krasu v holocénu podle V. Ložka. – Speleo 13: 12-13. (tabulka). Praha.

1024. Svoboda J., Ložek V. 1993. Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích. – Bulletin České geologické Společnosti 1, 1/2: 39-40. Praha.

1025. Ložek V. 1993. Brdy z hlediska malakozoologie. – pp 47-48 In: Seminář Příroda Brd a perspektivy její ochrany. OÚ Příbram a MO. Příbram.

1026. Ložek V. 1993. Význam Brd v systému ekologické stability. – pp 74-75 In: Seminář Příroda Brd a perspektivy její ochrany. OÚ Příbram a MO. Příbram.

1027. Ložek V. 1993. The past 2000 years in the light of Mid-European Quaternary Zoostratigraphy. – pp 12-15 In: Růžičková E., Mireck J.: Application of direct and indirect data for the reconstruction of climate during the last two millenia. Papers of PAGES – Stream I. Brno in June 1992: 105 pp. Prague.

1028. Ložek V. 1993. Malakozologie: výpověď schránek měkkýšů. – pp 53-55 In: Sklenář K., Lutovský M.: Vepřek. Archeologický výzkum na Kralupsku. Národní Muzeum, 66 pp. Praha.

1029. Ložek V. 1993. Vývoj bioty v poledové době. – pp 248-252 In: Vašátko J., Ložek V., Vaněčková L., Gaisler J., Raušer J., Zima J.: Biota Moravského krasu, pp. 248-269 In: Musil R. a kol.: Moravský kras – labyrinty poznání. – J. Bližňák GEOprogram, 336 pp. Mavel, spol. s r.o. Brno.

1030. Ložek V. 1993. Diversity changes in Mid-European molluscan fauna during the Postglacial. – Ekológia 12, 3: 247-258. Bratislava.

1031. Ložek V. 1993. Limity a cíle renaturace z hlediska vývoje krajiny ve čtvrtohorách. – Životné prostredie 28, 3: 120-123. Bratislava.

1032. Ložek V. 1993. Malakofauna z jeskyně Slaninová v Hájské dolině. – pp 27-30 In: Lamiová-Schmiedlová M., Mačala P. (Eds.): Východoslovenský pravek IV. C Archeol. Ústav SAV Nitra, Košice.

1033. Ložek V. 1993. Vertigo geyeri in Böhmen. – Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 50/51: 53-54.

1034. Ložek V. 1993. Malakofauna Poľany a její význam z hlediska biogeografie Západních Karpat. – pp. 27-35 In: Urban P. (Ed.) Fauna Poľany. Zborník referátov zo seminára, 8.-9.6.1993, Technicka univerzita, Lesnícka fakulta, Zvolen.

1035. Ložek V. 1993. Molluskenfauna der Travertinekuppe von Hôrka-Ondrej. – pp 108-112 In: Kaminská Ľ., Kovanda J., Ložek V., Smolíková L.: Die Travertinfundstelle Hôrka-Ondrej bei Poprad, Slowakei. – Quartär 43/44: 95-112.

1036. Ložek V. 1993. Výzva ochraně přírody. – Ochrana přírody 48, 10: 289-190.

1994

1037. Ložek V. 1994. Měkkýši. – p 138 In: Svoboda J.: Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu. – Vesmír 73, 3: 138.

1038. Ložek V. 1994. Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie. – Vesmír 73, 3: 158.

1039. Ložek V. 1994. Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd. – Bohemia centralis 23: 7-14.

1040. Ložek V., Horáček I. 1994. Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (č. 1504) v Kodě. – pp 71-73 In: Matoušek V.: Výsledky archeologického výzkumu jeskyně Ve Stráni (č. 1504) v Českém krasu. – Bohemia centralis 23: 47-83.

1041. Ložek V. 1994. Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993: 62.

1042. Ložek V. 1994. Zpráva o činnosti ÚOK vědecké. – Speleo 18: 29-30. Praha.

1043. Ložek V. 1994. Osídlení a změny jeskynního prostředí. – Český kras 20: 49-58.

1044. Ložek V. 1994. Přírodní rezervace Sprašová rokle u Zeměch. – p 30 In: Němec J. – Nika 15, 1: 30. Praha.

1045. Ložek V. 1994. Příroda už v minulosti prováděla ekologické pokusy. – Respekt 5, 13: 14. Praha.

1046. Ložek V. 1994. K problematice drolin v Brdech. – pp 20-25 In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany. II. seminář, 25. 2. 1994. Příbram.

1047. Ložek V. 1994. Kaňon Labe – kombinace říčního a pískovcového fenoménu. – Labe, řeka současnosti a budoucnosti: 36-40. PS Děčín pro Amici Decini.

1048. Ložek V. 1994. Vývoj přírody a podnebí. – pp 17-24 In: Svoboda J. (Ed).: Paleolit Moravy a Slezska, 209 pp. Brno.

1049. Ložek V. 1994. Paleontology. – pp 465-466 In: Svoboda J., Ložek V., Svobodobá H., Škrdla P.: Předmostí after 110 Years. – Journal of Field Archeology 21, 4: 457-472. Boston.

1050. Ložek V. 1994. Zpráva o výzkumu měkkýšů řeky Turiec v roce 1991. – pp 49-51 In: Zborník Turiec 1992 a 28. Tábor ochrancov prírody Turček. SZOPK Martin.

1051. Ložek V. 1994. Vývoj prírody v štvrtohorách. – pp 24-33 In: Vološčuk I. et al.: Tatranský národný park. Biosférická rezervácia. – Gradus, 555 pp. Martin.

1052. Ložek V. 1994. Vývoj prírody v najmladšej geologickej minulosti. – pp 77-88 In: Rozložník M., Karasová E. et al.: Slovenský kras, CHKO – biosférická rezervácia. – Osveta, 479 pp. Martin.

1053. Ložek V. 1994. Mäkkýše (Mollusca). – pp 138-143 In: Rozložník M., Karasová E. et al.: Slovenský kras, CHKO – biosférická rezervácia. – Osveta, 479 pp. Martin.

1995

1054. Ložek V., Cílek V. 1995. Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou? – Vesmír 74, 1: 16-24.

1055. Ložek V. 1995. Ekologické okusy ve střední době kamenné. – Vesmír 74: 333.

1056. Ložek V. 1995. Po stopách vývoje přírody Českého krasu. – Živa 43, 2: 91-93.

1057. Ložek V. 1995. Polomené hory nejsou jen pískovce. – Ochrana přírody 50, 3: 65-66.

1058. Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích. – Ochrana přírody 50, 7: 227-235.

1059. Ložek V. 1995. Stratigrafie a malakofauna holocenní terasy Bakovského potoka u Vepřeku. – Bohemia centralis 24: 17-26.

1060. Ložek V. 1995. Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994: 74-75.

1061. Ložek V., Cílek V. 1995. Late Weichselian – Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas. – Sborník geologických věd, Antropozoikum 22: 87-112.

1062. Ložek V. 1995. Molluscan fauna from the travertine at Hôrka-Ondrej. – pp 131-133 In: Kovanda J., Smolíková L., Ford D. C., Kaminská Ľ., Ložek V., Horáček I.: The Skalka travertine mound at Hôrka-Ondrej near Poprad (Slovakia). – Sborník geologických věd, Antropozoikum 22: 113-140.

1063. Ložek V. 1995. Biogeografický význam Labských pískovců. – Sborník České geografické společnosti 100, 3: 203-209.

1064. Ložek V. 1995. Litavka – biokoridor i hranice krajinných celků. – pp 157-162 In: Němec J. (Ed.): Krajinotvorné programy. Consult. Praha.

1065. Ložek V. 1995. Kras a živá příroda. – Biologie – Chemie – Zeměpis 4, 2: 77-80. Fortuna. Praha.

1066. Ložek V. 1995. Kras – klíč k nejmladší geologické minulosti. – Biologie – Chemie – Zeměpis 4, 3: 132-136. Fortuna. Praha.

1067. Ložek V., Cílek V. 1995. The Humidity and Temperature Course of the Mid-European Holocene. – pp 79-81 In: Růžičková E., Zeman A. (Eds.): Manifestation of climate on the Earth’s Surface at the Workshshop of PAGES – Stream I held in Kolín, Octob. 1994, 176 pp. Praha.

1068. Ložek V. 1995. Armáda jako ochránce přírody. – pp 43-51 In: Sborník referátů 3. celoarmádní ekologogické konference Vyškov.

1069. Ložek V., Vašátko J. 1995. Comparative Study of Karst Landscapes in Bohemia and Moravia. – Studia Carsologica 6: 81-95. Brno.

1070. Ložek V. 1995. The molluscs. – pp 141-142 In: Svoboda J., Přichystal A., Ložek V., Svobodová H., Toul J.: Kolíbky, A Magdalenian Site in the Moravian Karst. – Quartär 45-46: 135-159.

1071. Ložek V. 1995. Zeměchy near Kralupy. – pp 249-250 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1072. Ložek V. 1995. The Bohemian Karst. – pp 250 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1073. Ložek V. 1995. Zadní Kopaniny, Dezort’s quarry. – pp 250-251 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1074. Ložek V. 1995. Karlštejn, Altán. – pp 251-253 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1075. Ložek V. 1995. Chlum near Srbsko. – pp 252- 253 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1076. Ložek V. 1995. Svatý Jan pod Skalou. – pp 253-254 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1077. Ložek V. 1995. The Capuš cave (near Tobolka). – pp 254-255 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1078. Ložek V., Havlíček P. 1995. Dolní Věstonice-Brickyard. – pp 255-258 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1079. Ložek V. 1995. The Moravian karst. – pp 260 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1080. Ložek V. 1995. The Brumlerka cave (near Sloup). – pp 261-262 In: Jäger K.-D. et al.: Czech-Slovakian Traverse: pp 236-294 In: Schirmer W. (Ed.): Quaternary field trips in Central Europe, Vol. 1. Regional field trips. 14 International Congress INQUA. F. Pfeil. München.

1996

1081. Ložek V. 1996. Review: Milan Chytrý a Jiří Vicherek: Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Academia, 166 pp., Praha, 1995. – Vesmír 75, 1: 36.

1082. Ložek V. 1996. Hrozba okyselování. – Vesmír 75, 7: 374.

1083. Ložek V. 1996. Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy. – Vesmír 75, 12: 681-682.

1084. Ložek V. 1996. Skelnatka česneková v Čechách. – Živa 44, 2: 76.

1085. Ložek V. 1996. Poutě Šumavou. – Ochrana přírody 51, 2: 33-34.

1086. Cílek V., Jarošová L., Ložek V., Svoboda J., Škrdla P. 1996. Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I. – Ochrana přírody, 2: 43-47.

1087. Cílek V., Jarošová L., Karlík M., Ložek V., Mikuláš R., Svoboda J., Škrdla P. 1996. Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II. – Ochrana přírody 51, 3: 82-85.

1088. Ložek V. 1996. In: J. Kolbek a J. Moravec (Eds.): Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 12 listů 1:25 000. Botanický ústav AV ČR spolu s MŽP ČR. Praha. – Ochrana přírody 51, 3: 95-96.

1089. Cílek V., Mikuláš R., Ložek V., Jarošová L., Svoboda J., Škrdla P., Karlík M. 1996. Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III. – Ochrana přírody 51, 4: 104-108.

1090. Ložek V. 1996. Monitoring Doupov – podle výpovědi měkkýšů. – Ochrana přírody 51, 6: 174-175.

1091. Ložek V. 1996. K nedožitým devadesátinám dr. J. O. Martinovského. – Ochrana přírody 51, 8: 254.

1092. Ložek V. 1996. Úvaha o krajině. – Ochrana přírody 51, 9: 257-258.

1093. Ložek V. 1996. Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého koně během holocénu. – Bohemia centralis 25: 127-137.

1094. Ložek V. 1996. Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995: 122-123.

1095. Ložek V. 1996. Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou. – Speleo 22: 7-9. Praha.

1096. Cílek V., Hradilová J., Ložek V. 1996. Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí. – Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 3: 73-81. Praha.

1097. Ložek V. 1996. Měkkýši v oblasti Ledových slují. – Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 3: 117-122. Praha.

1098. Ložek V. 1996. CHKO Kokořínsko ve světle výzkumu měkkýšů. – Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 3: 169-180. Praha.

1099. Svoboda J., Opravil E., Škrdla P., Cílek V., Ložek V.: Mezolit z perspektivy regionu: nové výzkumy v Polomených horách. – Archeologické rozhledy 48: 3-15.

1100. Svoboda J., Škrdla P., Ložek V., Svobodobá H., Frechen M.: Předmostí II, Excavations 1989 - 1992, pp 147-171 In: Svoboda J. (Ed.): Paleolithic in the Middle Danube Region. Spisy Archeoleologického Ústavu AV ČR 5. Brno.

1101. Ložek V. 1996. Měkkýši PR Dománovický les. – Práce Muzea v Kolíně 2: 21-26. Kolín.

1102. Ložek V. 1996. Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích. – Železné Hory (Sborník prací) 4: 13-21. Seč.

1103. Ložek V. 1996. Měkkýši v Řevnických hřebenech. – ZOPOP-Z (Ročenka) 17: 41-42. Praha.

1104. Hladíková J., Žák K., Kadlec J., Cílek V., Ložek V. 1996. Holocene Climatic Record in the Calcareous Tufa Mound in Svatý Jan pod Skalou, Bohemian Karst (Czech Republic). – Climate Change: The Karst Record. – Karst Waters Inst. Spec. Publication 2: 59-61. Department of Geology University of Bergen.

1105. Ložek V. 1996. Horniny a reliéf. – pp 16-17 In: Culek M. (Ed.): Biogeografické členění České republiky. – Enigma, 347 pp. Praha.

1106. Ložek V. 1996. Podnebí a půdy. – pp 16-17 In: Culek M. (Ed.): Biogeografické členění České republiky. – Enigma, 347 pp. Praha.

1107. Ložek V. 1996. Pleistocene Paleoenvironments – pp 15-36 In: Svoboda J., Ložek V., Vlček E.: Hunters between East and West (The Paleolithic of Moravia). – Interdisciplinary Contribution to Archeology. Plenum Press, 307 pp. New York and London.

1108. Němec J., Ložek V. (Eds.): Chráněná území ČR, 1 Střední Čechy. – Pro AOPK ČR vydal Consult, 320 pp. Praha.

1997

1109. Ložek V. 1997. O přirozené vegetaci Křivoklátska. – Vesmír 76, 10: 582-583.

1110. Ložek V. 1997. Říční fenomén ve Svatojánských proudech. – Živa 45, 1: 46-47.

1111. Jeník J., Ložek V. 1997. Bílé Karpaty – nová biosférická rezervace České republiky. – Živa 45, 3: 98-100.

1112. Ložek V. 1997. Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica). – Ochrana přírody 52, 4: 112-113.

1113. Ložek V. 1997. Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech. – Ochrana přírody 52, 5: 146-148.

1114. Ložek V. 1997. ÚOK vědecká. – Speleo 24: 19-20. Praha.

1115. Ložek V. 1997. Review: Mitteilungen der ANISA. 17. Jahrgang (1996), 1. Verein ANISA, Gröbming. Austria. – Speleo 24: 69. Praha.

1116: Ložek V. 19976. Review: Cerwinka, G., Mandl, F. (Ed.): Dachstein (Vier Jahrtausende Almen im Hochgebirge). Das östliche Dachstenplateau (4000 Jahre Geschischte der hochalpinen Weide und Almwitschaft). 165 pp. Verein ANISISA Gröbming. Austria. – Speleo, 24: 69-70. Praha.

1117. Ložek V. 1997. Povodně na Litavce a ochrana přírody. – pp 171-172 In: Němec J. (Ed.): Krajinotvorné programy (Sborník příspěvků z konference 4. – 6. 11. 1997 v Příbrami). Příbram.

1118. Ložek V. 1997. Návrat luhů k Berounce a Vltavě. – ZOPOP-Z (Ročenka 18: 42-45.

1119. Ložek V., Vašátko 1997. Měkkýši Národního parku Podyjí. – Knihovna ČSS 31: 67 12 pp.

1120. Ložek V. 1997. Molluskenfauna aus dem Kreisgraben der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová. –pp 177-180 In: Němcová-Pavúková V.: Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová. – Studia Archeologica et Mediaevalia, Tommus 3, 218 pp. Bratislava.

1121. Ložek V. 1997. Malakofauna NPR Hrdzavá. – pp 75-79 In: Uhrin M. (Ed.): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 1. Revúca.

1122. Ložek V. 1997. Mäkkýše (Mollusca). – pp 44-45 In: Sláviková D., Krajčovič V. et al.: Ochrana biodiverzity a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov CHKO - Biosférickej rezervácie Poľana. Nadácia IUCN. Bratislava.

1123. Ložek V. 1997. Development of Sediments, Soils, Erosional Events, Molluscan and Vertebrate Assemblages in Connection with Human Impact in Central Europe During the Time Span 3,000–5,000 BP. – pp 551-564 In: Nüzhes Dalfes H., Kukla G., Weiss H. (Eds.): Third Millenium BC Climate Change and Old World Collapse, NATO ASI Series, Series I: Global environmental Change, Vol. 49. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg.

1124. Hladíková J., Kadlec J., Žák K., Cílek V., Ložek V. 1997. Climatic changes during the Holocene: comparison between stable Isotope. Biostratigraphical and Lithological Climate Records in Freshwater Calcareous Tufa. – J. Czech. Geol. Soc., Abstract, Volume, 42, 3. Conf. MAEGS-10. Praha.

1125. Němec J., Ložek V. (Eds.) 1997: Chráněná území ČR 2 - Praha. – Pro AOPK ČR vydal Consult, 154 pp. Praha.

1126. Beran M., Dolanský V., Flašar J., Flíček J., Fuka Z., Loppl L., Ložek V., Novák V., Sádlo J., Štorm V., Vydrová A. 1997. Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. – 32 pp. Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les s podporou MŽP ČR, Správy CHKO Blanský les a RŽP OÚ. Český Krumlov.

1127. Ložek V. 1997. Souborné vyhodnocení malakofauny z profilu Laskár – břeh Turca. – pp 125-126 In: Turiec 1996 (Zborník príspevkov zo seminára „30 rokov ochrany rieky Turiec“ a odborných príspevkov z povodia rieky Turiec). MŽP SR. Bratislava.

1128. Ložek V. 1997. Palaeoecology of Quaternary Molluscs. – Heldia 5: 20-26. München.

1129. Ložek V. 1997. Poznámka k vývojovým vztahům našich přílipkovitých plžů. – Živa 45, 3: 127.

1998

1130. Ložek V. 1998. Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví. – Vesmír 77, 2: 77.

1131. Ložek V. 1998. Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat. – Ochrana přírody 53, 9: 274-276.

1132. Ložek V. 1998. Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část I – Základní údaje a měkkýši. – Archeologické rohledy 50, 2: 436-451.

1133. Ložek V. 1998. Šumava a Blanský les – srovnání na základě malakofauny. – Silva Gabreta 2: 211-220. Vimperk.

1134. Ložek V. 1998. Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi měkkýšů. – Regiom (Kulturně vlastivědná revue okresu Břeclav): 4-9. Brno.

1135. Ložek V. 1998. Ekologický význam malých vodních toků. – pp 60-62 In: Němec J. (Ed.): Krajina a voda. – AOPK, MŽP a MZ ČR. Veselí n. Moravou.

1136. Ložek V. 1998. Půdy Brd a měkkýši. – pp 24-28 In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany. OÚ Příbram, MŽP a AOPK ČR. Příbram.

1137. Ložek 1998. Biogeografické členění brdské oblasti na podkladě měkkýšů. – pp 116-119 In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany. OÚ Příbram, MŽP a AOPK ČR. Příbram.

1138. Ložek V. 1998. Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997: 92-93.

1139. Ložek V. 1998. Late Bronze Age environmental collapse in the Sandstone areas of northern Bohemia. – pp 57-60 In: Hänsel B. (Ed.): Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas. Oetker-Voges-Verlag. Kiel.

1140. Ložek V. 1998. Národní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály. – pp 52-54 In: Veselý F., Páv J., Čáka J., Němec J., Ložek V., Hlaváček R. 1998. Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov – Abertovy skály, 61 pp., AOPK ČR, Praha.

1141. Ložek V. 1998. Střední Povltaví z pohledu malakozoologa (Měkkýši ve středním Povltaví). – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, Praha, 19: 33-38.

1142. Ložek V. 1998. Měkkýši ŠPR Borišov. – Naturae Tutela 3 (1995): 201-211. Liptovský Mikuláš.

1143. Ložek V. 1998. Měkkýši přírodní rezervace Velká a Malá Olšina. – Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná 3: 99-102. Kolín.

1144. Ložek V. 1998. Postglacial Development of Bohemian River Valleys in the Light of Malacology. – pp 81-89 In: Ikinger A. (Ed.): Festschrift Wolgang Schirmer – Geschichte aus der Erde. GeoArcheoRhein 2, 272 pp., Münster.

1999

1145. Ložek V. 1999. Review: Ivo Flasar: Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung. Heldia 3, Sonderheft 4, 210 pp. München. – Živa 47, 1: X.

1146. Ložek V. 1999. Epilitičtí plži. – Živa 47, 3: 126.

1147. Ložek V. 1999. Jihoevropský plž Monacha carthusiana v Českém krasu. – Živa 47, 4: 175.

1148. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část: Okno do minulosti – klíč k problémům současnosti. – Ochrana přírody 54, 1: 7-12.

1149. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část: Vývoj současných ekosystémů. – Ochrana přírody 54, 2: 35-40.

1150. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část: Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku. – Ochrana přírody 54, 3: 67-72.

1151. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část: Ústup zalednění. – Ochrana přírody 54, 4: 99-104.

1152. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část: Holocén a jeho problematika. – Ochrana přírody 54, 5: 131-136.

1153. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část: Časný holocén - velká migrace, nástup lesních a teplomilných druhů. – Ochrana přírody 54, 6: 163-168.

1154. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část: Postglaciální klimatické optimum. – Ochrana přírody 54, 7: 195-200.

1155. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8. část: Zemědělská kolonizace a její dopad. – Ochrana přírody 54, 8: 227-233.

1156. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část: Po klimatickém optimu – mladý holocén. – Ochrana přírody 54, 9: 259-265.

1157. Ložek V. 1999. Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část: Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti. – Ochrana přírody 54, 10: 291-297.

1158. Ložek V. 1999. Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata). – Ochrana přírody 54, 3: 80-81.

1159. Ložek V. 1999. Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998: 114-115.

1160. Ložek V. 1999. Malakofauna z Velké Ružínské jeskyně. – Speleo 28: 30-34. Praha.

1161. Ložek V. 1999. Malacostratigraphic investigation of the Malá Stožka Cave. – pp 83-89 In: Uhrin, M. (Ed.): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 2, Správa NP Muránska planina, Revúca.

1162. Ložek V. 1999. Geologické poměry. – pp 9-11 In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. AOPK ČR, Botan. Ústav AV ČR, 232 pp. Praha.

1163. Ložek V. 1999. Geomorfologie. – pp 11-12 In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. AOPK ČR, Botan. Ústav AV ČR, 232 pp. Praha.

1164. Ložek V. 1999. Půdy. – pp 12-13, In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. AOPK ČR, Botan. Ústav AV ČR, 232 pp. Praha.

1165. Ložek V. 1999. Vývoj v nejmladší geologické minulosti. – pp 13-16 In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. AOPK ČR, Botan. Ústav AV ČR, 232 pp. Praha.

1166. Ložek V. 1999. Analýza měkkýšů z převisu Pod zubem (K. O. Česká Lípa). – pp 266-267 In: Svoboda J., Cílek V., Jarošová L., Peša V.: Mezolit a perspektivy regionu: výzkumy v ústí Pekla. – Archeologické rozhledy 51, 2: 243-279.

1167. Ložek V. 1999. Odumřelé dřevo v lesích a měkkýši. – pp 99-106 In: Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. – Sborník příspěvků ze semináře a exkurzí 8.-9. 10. 1999. Správa NP Podyjí. Znojmo.

1168. Ložek V. 1999. Kaltzeitliche Umweltbedingungen in Mitteleuropa nach Aussage der Quartärmollusken. – pp 253-259 In: Becker-Haumann R., Frechen M. (Eds.): Terrestrische Quartärgeologie, Logabook. Köln.

1169. Jäger K.-D., Ložek V. 1999. Zum Aussagevermögen der Stratigraphie holozäner Binnenwasserkalke bezüglich Klimawandel und Besiedlungsablauf in der mitteleuropäischen Nacheiszeit. – pp 303-308 In: Festschrift für Günter Smolla. Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hessen 8, I. Wiesbaden.

1170. Frechen M., Zander A., Cílek V. & Ložek V. 1999: Loess chronology of the Last Interglacial/Glacial cycle in Bohemia and Moravia, Czech Republic. – Quaternary Science Reviews 18: 1467–1493. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(98)00087-0

2000

1171. Ložek V. 2000. Co skrývá úpatí Řípu. – pp 34 In: Ulrych J.: Říp, bájná hora předků a soudobá geologie. – Vesmír 79, 1: 33-36.

1172. Ložek V. 2000. Biodiverzita, ekofenomény a geodiversita. – Vesmír 79, 2: 97-98.

1173. Ložek V. 2000. Termofytikum – mezofytikum – oreofytikum a měkkýši. – Živa 48, 4: 177-179.

1174. Ložek V. 2000. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří. – Ochrana přírody 55, 1: 18-24.

1176. Ložek V. 2000. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes. – Ochrana přírody 55, 2: 50-56.

1177. Ložek V. 2000. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy. – Ochrana přírody 55, 3: 82-88.

1178. Ložek V. 2000. Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor. – Ochrana přírody 55, 4: 114-119.

1179. Ložek V. 2000. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby. – Ochrana přírody 55, 5: 146-152.

1180. Ložek V. 2000. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů. – Ochrana přírody 55, 6: 178-183.

1181. Ložek V. 2000. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras – glaciální refugium na okraji Karpat. – Ochrana přírody 55, 7: 210-216.

1182. Ložek V. 2000. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních karpat. – Ochrana přírody 55, 8: 242-247.

1183. Ložek V. 2000. Palaeoecology of Quaternary Mollusca. – Sborník geologických věd, Antropozoikum 24: 35-59.

1184. Ložek V. 2000. The Molluscs. – pp 65-66 In: Svoboda J., Horáček I., Ložek V., Svobodová H., Šilar J.: The Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst. – Sborník geologických věd, Antropozoikum 24: 61-79.

1185. Ložek V. 2000. Malacostratigraphy. – pp 71-74 In: Svoboda J., Horáček I., Ložek V., Svobodová H., Šilar J.: The Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst. – Sborník geologických věd, Antropozoikum 24: 61-79.

1186. Ložek V. 2000. The problem of the final Loess formation. – pp 77 In: Svoboda J., Horáček I., Ložek V., Svobodová H., Šilar J.: The Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst. – Sborník geologických věd, Antropozoikum 24: 61-79.

1187. Ložek V. 2000. Zpráva o činnosti ÚOK vědecké. – Speleo 32: 23-24. Praha.

1188. Ložek V. 2000. Kvartérní měkkýši z krumlovských vápenců. – Speleo 32: 39-49. Praha.

1189. Ložek V. 2000. Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti. – pp 22-40 In: Cílek V., Bosák P. (Eds.): Zlatý kůň, Knihovna České speleologické společnosti 36, 148 pp., Praha.

1190. Ložek V. 2000. Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley. – pp 97-101. In: Cílek V., Bosák P. (Eds.): Zlatý kůň, Knihovna České speleologické společnosti 36, 148 pp., Praha.

1191. Ložek V. 2000. Quido Záruba jako kvartérní geolog. – pp 43-46 In: Hroch Z. (Ed.): Inženýrský geolog Quido Záruba. Český geologický ústav, 76 pp., Praha.

1192. Ložek V. 2000. Natural environments and the origin of cities. – pp 6 In: Praga 2000. Natura Megapolis, International Conference, Abstract of the Conference August 27 - Sept. 1, 2000, 121 pp., Prague.

1193. Cílek V., Hlaváč J., Kadlec J., Kadlecová R., Ložek V., Žák K. 2000. Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst. – PAGES, Int. Conf. on Past Global Changes, Sept. 6-9, 2000, Excursion guide, 18 pp. Praha.

1194. Ložek V. 2000. Holocene of the Bohemian Karst. – pp 14 –31 In: Cílek V., Hlaváč J., Ložek V., Valečka J., Žák K.: Bohemian field conference Sept. 10-12, 2000 Prague, Excurs. guidebook (Eds. Havlíček P., Tyráček J.), 31 pp. Praha.

1195. Ložek V. 2000. Malacological Records from Sandstone Rock-shelters and the Late Prehistoric Landscape Degradation in Wider Aspects. Appendix: 1-3, In: Cílek V., Hlaváč J., Ložek V., Valečka J., Žák K.: Bohemian field conference Sept. 10-12, 2000 Prague, Excurs. guidebook (Eds. Havlíček P., Tyráček J.), 31 pp. Praha.

1196. Ložek V. 2000. Holocene of the Bohemian Karst. – pp 101-103 In: Svojtka M. (Ed.): GeoLines 11. Proc. of the Int. Conf. on Past Global Changes – Upper Pleistocene and Holocene Climatic Variations, Prague, Sept. 6-9, 2000, 181 pp. Praha.

1197. Ložek V. 2000. Měkkýši Mladoboleslavska. – pp 87-90 In: Němec J. (Ed.): Příroda Mladoboleslavska. Consult Praha ve spolupráci se 43. ZO ČSOP, Praha, 211 pp.

1198. Ložek V. 2000. Vývoj přírody Mladoboleslavska ve čtvrtohorách. – pp 184-187 In: Němec J. (Ed.): Příroda Mladoboleslavska. Consult Praha ve spolupráci se 43. ZO ČSOP, Praha, 211 pp.

1199. Ložek V. 2000. Přírodní parky Mladoboleslavska. – pp 192-195 In: Němec J. (Ed.): Příroda Mladoboleslavska. Consult Praha ve spolupráci se 43. ZO ČSOP, Praha, 211 pp.

1200. Ložek V. 2000. Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska. – pp 200-204 In: Němec J. (Ed.): Příroda Mladoboleslavska. Consult Praha ve spolupráci se 43. ZO ČSOP, Praha, 211 pp.

1201. Ložek V. 2000. Proměny niv našich potoků a měkkýši. – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, Ročenka 20-21: 29-32.

1202. Ložek V. 2000. K charakteristice niv brdských toků. – pp 123-125 In: Němec J. (Ed.): Litavka 2000. Modelové území povodí Litavky. OÚ Příbram, MŽP a MZ ČR. Příbram.

1203. Ložek V. 2000. Exkurz: Vývoj klimatu a přírodního prostředí v holocénu. – pp 27-31 In: Jenč P., Peša V.: Nejstarší osídlení severních Čech. – Okresní vlastivědné Muzeum Česká Lípa.

1204. Ložek V. 2000. Mollusca from the travertine mound at Hôrka-Ondrej. – pp 172-188 In: Kaminská Ľ., Ford D. C., Hajnalová E., Hajnalová M., Horáček I., Kovanda J., Ložek V., Mlíkovský J., Smolíková L.: Hôrka-Ondrej. Research of a Middle Palaeolithic travertine locality. Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes. Tomus 17, 202 pp. Nitra.

2001

1205. Ložek V. 2001. Přirozené změny podnebí. Život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu. – Vesmír 80, 3: 146-152.

1206. Ložek V. 2001. Naše malakozoologie ve světle vzpomínek (1). – Živa 49, 1: V.

1207. Ložek V. 2001. Naše malakozoologie ve světle vzpomínek (2). – Živa 49, 2: XXI.

1208. Ložek V. 2001. Naše malakozoologie ve světle vzpomínek (3). – Živa 49, 3: XXXVII.

1209. Ložek V. 2000. Naše malakozoologie ve světle vzpomínek (4). – Živa 49, 4: LIII.

1210. Ložek V. 2001. Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa). – Ochrana přírody 56, 1: 16-17.

1211. Ložek V. 2001. Chráněná území ve světle své krajinné historie – Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa. – Ochrana přírody 56, 2: 35-40.

1212. Ložek V. 2001. Chráněná území ve světle své krajinné historie - Křivoklátsko - královský les ve středu Čech. – Ochrana přírody 56, 4: 103-107.

1213. Ložek V. 2001. Srstnatka huňatá (Trichia villosula). – Ochrana přírody 56, 4: 112-113.

1214. Ložek V. 2001. Přírodní prostředí a vznik velkoměst. – Ochrana přírody 56, 10: 292-295.

1215. Žák K., Cílek V., Ložek V., Záhrubský K. 2001. Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. – Český kras 27: 34-35.

1216. Ložek V. 2001. Stratigrafie výplně suchého Tetínského údolí v Českém krasu. – Zprávy o geoogických výzkumech v roce 2000: 81-84.

1217. Ložek V. 2001. Společenstva měkkýšů v pěnovcích ve Svatém Janu pod Skalou a jejich porovnání s pěnovci v údolí Švarcavy v Českém krasu. – pp 37-46; pp 22-23 In: Žák K., Hladíková J., Buzek F., Kadlecová R., Ložek V., Cílek V., Kadlec J., Žigová A., Bruthans J., Šťastný M.: Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu. – Práce Českého geologického ústavu 13, 135 pp.

1218. Ložek V. 2001. Měkkýši na hranici termofytika a mezofytika. – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, (Ročenka) 22: 39-44.

1219. Ložek V. 2001. Změny brdské krajiny ve světle malakozoologického průzkumu. – pp 182-184 In: Němec J. (Ed.): Krajinotvorné programy. Centrum pro otázky ochrany přírody a krajiny Příbram pro MŽP a MZ ČR a OÚ. Příbram.

1220. Ložek V. 2001. Přírodní poměry České republiky. – pp 15-22 In: Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (Eds.): Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK ČR. Brno – Praha.

1221. Ložek V. 2001. Krajina a její diverzita v proměnách času. – pp 35-37 In: Tvář naší Země. Krajina domova. Česká komora architektů, Pražský hrad a Průhonice. Praha 2000.

1222. Ložek V. 2001. Měkkýši. – pp 85-88 In: Šutera V., Kuncová J., Vysoký V. (Eds.): Labe – Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. – 166 pp. Ústí n. Labem.

1223. Ložek V. 2001. Měkkýši mokřadních luk u Žehuňského a Proudnického rybníka. – Vlastivědný Zpravodaj Polabí 34 (2000): 198-203. Polabské Muzeum, Poděbrady.

1224. Ložek V., 2001: Molluscan fauna from the loess series of Bohemia and Moravia. – Quaternary International, 76–77: 141–156. https://doi.org/10.1016/S1040-6182(00)00098-7

1225. Ložek V. 2001. Geologie. – pp 18-19 In: Neuhäuselová Z.: Mapa přirozené vegetace Národního parku Šumava. Silva Gabreta, Supplementum 1, 189 pp. Vimperk.

1226. Ložek V. 2001. Geomorfologie. – pp 19-21 In: Neuhäuselová Z.: Mapa přirozené vegetace Národního parku Šumava. Silva Gabreta, Supplementum 1, 189 pp. Vimperk.

1227. Ložek V. 2001. Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu. – Thayensia 2001, 4: 247-251. Znojmo.

2002

1228. Ložek V. 2002. Review: Miloslav Nevrlý: Nejkrásnější sbírka. Krajiny České a Slovenské republiky. VESTRI, 272 pp., Liberec. – Vesmír 81, 4: 203.

1229. Ložek V. 2002. Review: Jiří Kovanda et al.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Academia – Český geologický ústav, 216 pp., Praha, 2001. – 50, 1: XIV-XV.

1230. Ložek V. 2002. Flóra – vegetace – substrát. I. Základní pojmy a vztahy. – Živa 50, 3: 108-111.

1231. Ložek V. 2002. Flóra – vegetace – substrát. II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy. – Živa 50, 4: 157-160.

1232. Ložek V. 2002. Review: Jiří Kovanda et al.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Academia – Český geologický ústav, 216 pp., Praha, 2001. – Ochrana přírody 57, 2: 64.

1233. Ložek V. 2002. Review: Miloslav Nevrlý: Nejkrásnější sbírka. Krajiny České a Slovenské republiky. VESTRI, 269 pp., Liberec. – Ochrana přírody 57, 3: 96.

1234. Ložek V. 2002. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců. – Ochrana přírody 57, 6: 179-183.

1235. Ložek V. 2002. In: J. Honsa, D. Horáček, J. Mejzrová, M. Nevrlý, J. Sýkorová, P. Vonička: Přírodní park Ještěd. Vydal Jizersko-ještědský horský spolek s podporou MŽP, města a OÚ Liberec, Liberec, 2001. – Ochrana přírody 57, 9: 287.

1236. Ložek V. 2002. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty – kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť. – Ochrana přírody 57, 10: 306-312.

1237. Ložek V. 2002. Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001: 136-138.

1238. Demek J., Ložek V. 2002. Úvod. – pp 9-12 In: Mackovčin P., Sedláček M. (Eds.): Chráněná území ČR, Svazek 2, Zlínsko. – AOPK ČR a Ekocentrum Brno, 375 pp. Praha.

1239. Ložek V. 2002. Tajemství ukrytá v nivách. Kde hledat klíč k pochopení povodní. – Respekt 36: 18. 2. – 8. 9. 2002. Praha.

1240. Ložek V. 2002. Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras. – pp 7-11 In: Pondělíček M. (Ed.): Český kras včera a dnes, 96 pp. Karlštejn.

1241. Ložek V. 2002. Kraj šneků a slimáků. – pp 46-48 In: Pondělíček M. (Ed.): Český kras včera a dnes, 96 pp. Karlštejn.

1242. Žák K., Ložek V., Kadlec J., Hladíková J., Cílek V. 2002. Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic. – Quaternary International 91: 137-152.

1243. Cílek V., Ložek V., Němec J., Plesník J. 2002. Krajiny minulé. – pp 11-51 In: Kender J. (Ed.): Krajina a voda. Kniha o krajinotvorných programech. – Consult pro MŽP a AOPK ČR, 143 pp. Praha.

1244. Horáček I., Ložek V., Svoboda J., Šajderová A.: Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu. – pp 313-343 In: Svoboda J. A. (Ed.): Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie. – Dolnověstonické studie 7, Archeologický ústav AV ČR, 407 pp. Brno.

1245. Ložek V. 2002. Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně. – pp 385-391 In: Svoboda J. A. (Ed.): Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie. – Dolnověstonické studie 7, Archeologický ústav AV ČR, 407 pp. Brno.

1246. Ložek V. 2002. Místo pravěkého pohřebního kultu v Českém krasu. – pp 355-393 In: Svoboda J. A. (Ed.): Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie. – Dolnověstonické studie 7, Archeologický ústav AV ČR, 407 pp. Brno.

1247. Ložek V. 2002. Vývoj přírody a podnebí. – pp 38-47 In: Svoboda J. et al.: Paleolit Moravy a Slezska (2. vyd.). Dolnověstonické studie 8, Archeologický ústav AV ČR, 303 pp. Brno.

2003

1248. Ložek V. 2003. Co odhalila srpnová povodeň 2002. – Vesmír 82 (133), 9: 482.

1249. Ložek V. 2003. Emil Hadač. – Vesmír 82: 306.

1250. Ložek V. 2002. O čem vypovídají šneci. – Bílé (Biele) Karpaty. Časopis moravsko-slovenského pomezí 1: 19-21. Veselí nad Moravou.

1251. Ložek V. 2003. Review: Ivo Chlupáč a kol. : Geologická minulost České republiky. Academia, 436 pp., Praha. – Ochrana přírody 58, 1: 32.

1252. Ložek V. 2003. Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv. – Ochrana přírody 58, 4: 101-106.

1253. Ložek V. 2003. Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době. – Ochrana přírody 58, 5: 131-136.

1254. Ložek V. 2003. Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu. – Ochrana přírody 58, 9: 269.

1255. Ložek V. 2003. Přírodní park. – pp 8-10 In: Němec J. (Ed.): Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. – Consult pro 86. a 43. ZO ČSOP, AOPK ČR, IMI Praha, Muzeum hl. m. Prahy a MŽP ČR, 144 pp. Praha.

1256. Ložek V. 2003. Vývoj přírody. – pp 45-51 In: Němec J. (Ed.): Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. – Consult pro 86. a 43. ZO ČSOP, AOPK ČR, IMI Praha, Muzeum hl. m. Prahy a MŽP ČR, 144 pp. Praha.

1257. Ložek V. 2003. Plži. – pp 67 In: Němec J. (Ed.): Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. – Consult pro 86. a 43. ZO ČSOP, AOPK ČR, IMI Praha, Muzeum hl. m. Prahy a MŽP ČR, 144 pp. Praha.

1258. Ložek V., Němec J. 2003. Monitoring. – pp 111-115 In: Němec J. (Ed.): Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park. – Consult pro 86. a 43. ZO ČSOP, AOPK ČR, IMI Praha, Muzeum hl. m. Prahy a MŽP ČR, 144 pp. Praha.

1259. Ložek V. 2003. Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002: 89-90.

1260. Ložek V., 2003: K malakologické charakteristice mokřadů Kokořínska [Malacological characteristics of wetlands in the Kokořín Area]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 39–40. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-39 Creative Commons License

1261. Ložek V. 2003. Povodně a život nivy. – Bohemia centralis 26: 9-24.

1262. Ložek V., Cílek V. 2003. Holocene Facies Development in Mid-european Uplands. – pp 255-282 In: Kotarba A. (Ed.): Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology. Prace geograficzne 189, Polska Akademia Nauk, Warszawa.

1263. Ložek V., Cílek V., Kubíková J. (Eds.) 2003. Střední Čechy, příroda, člověk, krajina. – 129 pp. Středočeský kraj. Praha.

1264. Ložek V. 2003. Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí. – pp 43-47 In: Svoboda J. (Ed.): Mezolit severních Čech. – Dolnověstonické studie 9, Archeologický ústav AV ČR, Brno. 328 pp.

1265. Juřičková L., Ložek V. 2003. Oxychilus alliarius (Gastropoda, Zonitidae) in the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 183-184. Praha.

1266. Jäger K.-D., Ložek V. 2003. On the practicability of Palaeomalacological criteria for dating Pleistocene interglacial sites in Central Europe. – Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen Anhalt Landesmuseum f. Vorgeschichte 57/1, 273-280. Halle/Saale.

2004

1267. Ložek V. 2004. Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I. Vstupní úvaha. – Ochrana přírody 59, 1: 4-9.

1268. Ložek V. 2004. Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď. – Ochrana přírody 59, 2: 38-43.
 
1269. Ložek V. 2004. Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru. – Ochrana přírody 59, 3: 71-78.
 
1270. Ložek V. 2004. Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV. Vývoj v poledové době. – Ochrana přírody 59, 4: 99-105.

1271. Ložek V. 2004. Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku. – Ochrana přírody 59, 6: 169-175.

1272. Ložek V. 2004. Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI. Osudy bezlesí v dnešní době. – Ochrana přírody 59, 7: 202-207.

1273. Ložek V. 2004. Lid – příroda – politika. – Ochrana přírody 59, 4: 97-98.

1274. Ložek V., Žák K., Cílek V. 2004. Z minulosti českých řek. – Vesmír 83, 8: 447-454.

1275. Horáček I., Fejfar O., Ložek V. 2004. Middle Pleistocene revolution in Mid-European fossil record. – pp 119-121 In: Maul L. C., Kahlke R.D. (Eds.): Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener-Stifftung 18th Internat. Senkenberg Conference. 6th International Palaeontological Colloquium in Weimar. Late Neogene and Quaternary biodiversity and evolution: Regional developments and interregional correlations, Weimar, Germany, 25th-30th April 2004.

1276. Cílek V., Ložek V., Němec J., Plesník J. 2004. Past landscapes. – pp 11-55 In: Kender J. (Ed.): Water in Landscape. Landscaping programmes. 208 pp. Consult. Praha.

1277. Ložek V., Horáček I. 2004. Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi. – Živa 52, 1: 5-8.

1278. Horáček I., Ložek V. 2004. Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz. – Živa 52, 2: 50-54.

1279. Ložek V. 2004. Review: J. Havel, J. Štursa: Přírodní ráje světa. Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 256 pp., Praha, 2003. – Živa 52, 2: 22.

1280. Ložek V. 2004. O šnecích a geodiverzitě s Vojenem Ložkem. Text Jan Moravec. – Krása našeho domova, Jaro léto 4 (46): 20-21. Praha.

1281. Ložek V. 2004. Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003: 71-72.

1282. Ložek V. 2004. Dívčí Kámen z pohledu ekologie měkkýšů. – Dívčí Kámen (přírodní rezervace a historický vývoj osídlení), pp 15-19. Křemže.

1283. Ložek V. 2004. Charakteristika nivy Berounky mezi Berounem a soutokem s Vltavou. – pp 29-32 In: Sborník semináře, Povodně a ochrana přírody řeky Berounky v Českém krasu, 31. 3. 2004, Srbsko u Berouna. Správa CHKO Český kras a Občanské sdružení Mallorn, 59 pp. Praha.

1284. Ložek V., Galvánek J., Birkovský J. 2004. Ph.Dr. Karel Domin (1882-1953). – Chránené územia Slovenska 60: 50-52. Banská Bystrica.

1285. Ložek V. 2004. Zkušenosti z revitalizace vápencových lomů. – pp 8-13 In: Těžba vápence a udržitelný rozvoj. – Sborník referátů Beroun (15.-18. 4. 2003). Správa CHKO Karlštejn.

1286. Ložek V. 2004. Komise vědecká. – Speleo 40: 47-48. Praha.

1287. Cílek V., Mudra P., Ložek V. (Eds.) 2004. Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech. – Vydal Středočeský kraj s AOPK Praha, Dokořán, 112 pp. Praha.

1288. Ložek V. 2004. Vetřelci o jedné noze. Expanze a invaze plžů i mlžů. – Vesmír 83, 10: 558-561.

1289. Ložek V. 2004. Krajinný ráz. – pp 266-267 In: Hlaváč J., Brzáková P., Janoušek I., Petříček V. (Eds.): Živel Země. – Edice Živly, 4. díl, Agentura Koniklec, 112 pp. Praha.

1290. Ložek V. 2004. Krajinné plánování. – pp 268-269 In: Hlaváč J., Brzáková P., Janoušek I., Petříček V. (Eds.): Živel Země. – Edice Živly, 4. díl, Agentura Koniklec, 112 pp. Praha.

1291. Ložek V. 2004. Rekonstrukce krajiny. – pp 270-271 In: Hlaváč J., Brzáková P., Janoušek I., Petříček V. (Eds.): Živel Země. – Edice Živly, 4. díl, Agentura Koniklec, 112 pp. Praha.

1292. Ložek V. 2004. Půda – obraz působení člověka. – pp 294-297 In: Hlaváč J., Brzáková P., Janoušek I., Petříček V. (Eds.): Živel Země. – Edice Živly, 4. díl, Agentura Koniklec, 112 pp. Praha.

2005

1293. Ložek V., Cílek V. 2005. Význam a postavení Brd v rámci Čech. – pp 9-16 In: Cílek V. et al.: Střední Brdy, 377 pp. Příbram.

1294. Cílek V., Ložek V. 2005. Reliéf a geomorfologie. – pp 59-69 In: Cílek V. et al.: Střední Brdy, 377 pp. Příbram.

1295. Ložek V., Cílek V. 2005. Pokryvné útvary a půdy. – pp 70-74 In: Cílek V. et al.: Střední Brdy, 377 pp. Příbram.

1296. Ložek V. 2005. Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách. – pp 97-100 In: Cílek V. et al.: Střední Brdy, 377 pp. Příbram.

1297. Ložek V., Hlaváč J. 2005. Měkkýši. – pp 142-145 In: Cílek V. et al.: Střední Brdy, 377 pp. Příbram.

1298. Ložek V. 2005. O krajině nekonvenčně a nápaditě. – Vesmír 84, 12: 750-752.

1299. Jager K.-D., Ložek V. 2005. On the contribution of paleomalacology to the stratigraphical placement of Pleistocene travertine sites in Central Europe. – Proceedings of 1th International Symposium on Travertine, Sept. 21-25. 2005. Pamukkale Univ., Congress et Cultural Center, pp. 95. Denizli. Turkey.

1300. Ložek V. 2005. Biodiverzita a geodiverzita. – Ochrana přírody 60, 7: 195-200.

1301. Ložek V. 2005. Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě I. – Živa 53, 3: 100-103.

1302. Ložek V. 2005. Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě II. – Živa 54, 4: 149-152.

1303. Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. 2005. Praha. In: Mackovčin P., Sedláček M. (Eds.): Chráněná území ČR, 12 Praha. Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Eko-Centrum Brno, 304 pp. Praha.

1304. Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. 2005. Střední Čechy. In: Mackovčin P., Sedláček M. (Eds.): Chráněná území ČR, 13 Praha. Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Eko-Centrum Brno, 904 pp. Praha.

1305. Ložek V. 2005. Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004: 62-65.

1306. Ložek V. 2005. Volba péče o chráněná území. – Ochrana přírody 60, 5: 131-134.

1307. Ložek V. 2005. Suchozemští měkkýši jako ukazatelé biodiverzity. – pp 262-274 In: Vačkář D. (Ed.): Ukazatele změn biodiverzity. – Academia, 360 pp. Praha.

1308. Ložek V. 2005. Holocene malacofauna from Řisuty and its significance for the environmental history of the north-west Bohemian forest steppe area. – Severočeskou přírodou 36/37: 11-22. Litoměřice.

1309. Ložek V. 2005. Malakozoologie – pp 71-72 In: Žigová A., Šťastný M., Ložek V., Matoušek V.: Prostor pod širým nebem – pp 92-107 In: Matoušek V.: Bacín – brána podzemí. – Agentura Krigl, 183 pp. Praha.

1310. Ložek V. 2005. Sprašová rokle v Zeměchách. – Nika 15, 1: 30-31. Praha.

2006

1311. Ložek V. 2006. Český ráj ve světle nových poznatků. – Ochrana přírody 61, 1: 5-8.

1312. Ložek V. 2006. K padesátému výročí zákona o ochraně přírody. – Ochrana přírody 61, 3: 65-67.

1313. Ložek V. 2006. Sportovní příručka, nebo nový pohled na přírodu? – Vesmír 85, 3: 178-180.

1314. Ložek V. 2006. Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů. – Ochrana přírody 61, 8: 233-235.

1315. Ložek V. 2006. Staroholocenní pěnovec v Malém Dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005: 79-81.

1316. Ložek V. 2006. Dolní Věstonice – Biostratigraphie der Sedimente einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen). – Journal of Geological Sciences, Antropozoikum 26: 51-60. Praha.

1317. Ložek V., Horáček I. 2006. Martina Cave (Bohemian Karst) – biostratigraphy of the entrance sediments. – Journal of Geological Sciences, Antropozoikum 26: 61-71. Praha.

1318. Ložek V. 2006. Last Glacial Paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna. – Journal of Geological Sciences, Antropozoikum 26: 73-84. Praha.

1319. Ložek V. 2006. Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí. – Živa 54, 1: 34.

1320. Juřičková L., Ložek V. 2006. Cena ministra životního prostředí 2005 (Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české). – Živa 54, 1: II-III.

1321. Ložek V. 2006. Vývoj přírody Moravského krasu v nejmladší geologické minulosti. – pp 8-10 In: Vašátko J., Ložek V., Horsák M.: Měkkýši Moravského krasu. – AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras, 62 pp. Blansko.

1322. Kubíková J., Ložek V. 2006. Vegetace a flóra Prahy v minulosti a současnosti. – Veronika 20, 5: 15-17. Brno.

1323. Ložek V. 2006. Pískovcový ekofenomén Českého ráje. – pp 11-16 In: Jenč P., Šoltysová L. (Eds.): Pískovcový fenomén Českého ráje. – ZO ŠOP Křižánky a SCHKO Český ráj, 287 pp. Turnov.

1324. Ložek V. 2006. Late Pleistocene and Holocene molluscan succession from Vrutice in the north Bohemian chernozem area. – Malakologische Abhandlungen 24: 77-83. Dresden.

1325. Ložek V. 2006. Co nám přinesla povodeň z roku 2002. – Ochrana přírody 61, 10: 316.

1326. Ložek V. 2006. Okolí Budče v nejmladší geologické minulosti. – pp 29-37 In: Budeč 1100 let (905-2005). II. Příroda – krajina – člověk. Občanské sdružení Budeč v Kovárech.

1327. Ložek V., Cílek V. 2006. Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč. – pp 252-253 In: Budeč 1100 let (905-2005). II. Příroda – krajina – člověk. Občanské sdružení Budeč v Kovárech.

1328. Ložek V. 2006. Weichtierfunde der urgeschichtlichen Fundstella bei Vepřek. – pp 75-79 In: Lička M., Lutovský M.: Vepřek and Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelböhmen). Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992-1995. – Fontes Archaeologici Pragenses 1, 31, 112 pp. Praha.

2007

1329. Ložek V., Juřičková L. 2007. Měkkýši. – pp 233-234 In: Fousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J. (Eds.): Krkonoše. Příroda, historie, život. – Baset, 864 pp. Praha.

1330. Ložek V. 2007. Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí. – Bohemia centralis 28: 393-410.

1331. Cílek V., Ložek V., Mikoláš R., Žák K. 2007. The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republic. In: Terra praehistorica. Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 48: 80-95. Langenweißbach/Weimar.

1332. Bouzek J., Ložek V. 2007. Klimatische Entwicklung in der Vorgeschichte: Evidenz aus Höhlen und Abris. – pp. 116-124 In: Terra praehistorica. Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 48: 80-95. Langenweißbach/Weimar.

1333. Ložek V., Horáček I. 2007. Molluscan and Vertebrate Succession from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia). – pp 224-232 In: Terra praehistorica. Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 48: 80-95. Langenweißbach/Weimar.

1334. Ložek V. 2007. Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava). – Zprávy o geologických výzkumech 2006: 79-81.

1335. Ložek V. 2007. „Alpy v době ledové“ po stu letech. – Vesmír 86 (137), 8: 524-525.

1336. Ložek V. 2007. Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. – Dokořán, 198 pp. Praha.

1337. Ložek V. 2007. Hrozba klimatických změn. Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti. – Vesmír 86 (137), 11: 702-707.

1338. Ložek V. 2007. K osudu dolního českého Labe. – Živa 55, 5: 194.

1339. Ložek V., Němec J. 2007. Příroda čtvrtohor – pp 26-35 In: Němec J., Pojer F.: Krajina v České republice. Consult, 400 pp. Praha.

1340. Čtverák V., Ložek V. 2007. Osídlení českých zemí. – pp 74-94 In: Němec J., Pojer F.: Krajina v České republice. Consult, 400 pp. Praha.

1341. Ložek V. 2007. Environmental history of the Bohemian Cretaceous sandstone areas in the light of changes in molluscan fauna (Czech Republic). – pp 258-264 In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A., Rendel W. (Eds.): Sandstone Landscapes. Academia, 493 pp. Praha.

1342. Ložek V. 2007. Vzpomínky na Silvestra Máchu. – Časopis Slezského muzea A 56: 191-192.

1343. Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A., Šteffek J. 2007. Molluscs of the Bukovské vrchy Mts. in the slovakian part of the Východné Karpaty biosphere reserve. – Folia Malacologica 14 (4): 203-215. Poznań.

2008

1344. Juřičková L. & Ložek V., 2008: Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 55–69. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-55 Creative Commons License

1345. Ložek V. 2008. Vývoj krajiny Českého krasu. – pp 20-25 In: Lesní hospodářství – krajina – voda. (Sborník referátů). Ministerstvo zemědělství ČR, Sv. Jan pod Skalou, 12. 6. 2008.

1346. Ložek V. 2008. Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007: 104-109.

1347. Ložek V. 2008. Živý svět v ohrožení a naše odpovědnost. – Vesmír 87 (138), 7: 491-492.

1348. Ložek V. 2008. Role pískovcových oblastí v české krajině. – pp 9-13 In: Bauer P., Kopecký V., Šmucar J. (Eds.): Labské pískovce – historie, příroda a ochrana území. AOPK ČR, Správa CHKO Labské pískovce, 129 pp. Děčín.

1349. Ložek V. 2008. Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin. – Vesmír 87 (138), 12: 854-860.

1350. Ložek V. 2008. Vývoj v době poledové. – pp 24-28 In: Jongpierová I. (Ed.): Louky v Bílých Karpatech. 461 pp. Veselí nad Moravou.

2009

1351. Ložek V. 2009. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech. – Živa 57, 1: 2-3.

1352. Ložek V. 2009. Refugia, migrace a brány. I. Ohlédnutí za starými problémy. – Živa 57, 4: 146-149.

1353. Ložek V. 2009. Refugia, migrace a brány. II. Ve světle dnešních poznatků. – Živa 58, 5: 194-198.

1354. Ložek V. 2009. Na cestě od modelu k realitě (Není nad věcné doklady). – Vesmír 88, 6: 392-393.

1355. Ložek V. 2009. Divočina ve světle paleoekologických poznatků (za co vlastně může člověk?) – Vesmír 88, 7–8: 513.

1356. Ložek V. 2009. Dvojí tvář komunismu v obraze krajiny. – Vesmír 88, 7-8: 515-516.

1357. Konvička M., Ložek V., Vašíček J. 2009. Kvantita neznamená kvalitu. Alespoň pokud jde o les. – Vesmír 88: 159.

1358. Ložek V. 2009. Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy). – Bohemia centralis 29: 29-35.

1359. Ložek V. 2009. Malakostratigrafie holocenního pěnovce u Stankovan na severním Slovensku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008: 229-232.

1360. Ložek V. 2009. Měkkýši v jeskynních sedimentech. – pp 83-86 In: Hromas J. (Ed.): Jeskyně. In: Mackovčin P., Sedláček M. (Eds.): Chráněná území ČR 14. AOPK ČR a Eko-Centrum Brno. 608 pp. Praha.

Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L., 2009: Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 24–27. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-24 Creative Commons License

2010

1361. Ložek V. 2010. Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd. – Vesmír 89, 1: 64-65.

1362. Ložek V. 2010. Hvozd, nebo savana? Pařeziny středoevropských lesů. – Vesmír 89, 1: 235.

1363. Ložek V. 2010. Spraš a sprašová step – přehlížený biom ledových dob I. Spraš – zemina dvou tváří. – Živa 58, 3: 98-101.

1364. Ložek V. 2010. Spraš a sprašová step – přehlížený biom ledových dob II. Sprašová step – významný prvek glaciální krajiny. – Živa 58, 4: 146-149.

1365. Ložek V. 2010. Malakostratigrafie dolnovážské nivy u Trakovic (jihozápadní Slovensko). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 105-107.

1366. Ložek V. 2010. Malakostratigrafie pěnitcového převisu ve vchodu jeskyně Řečiště (Moravský kras). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 108-111.

1367. Ložek V. 2010. Last Glacial and Holocene molluscan succession from the Barová cave Moravian Karst, (Czech Republic). – pp 190-201 In: Ecce Homo – In memoriam Jan Fridrich. Knižnice České společnosti archeologické O. P. S., 360 pp. Praha.

1368. Ložek V. 2010. Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic. – Bohemia centralis 30: 109-113.

1369. Horáček I., Ložek V. 2010. The Late Pleistocene-Holocene community development in Central and SE Europe in direct fossil record: scope of the approach, common patterns and inter-regional differences. – In: S.-H. Bocherens, M. Pacher (Eds.), Geophysical Research Abstracts 12: EGU2010-6333.

1370. Ložek V. 2010. Vývoj přírody a krajiny ve čtvrtohorách. – pp 127-134 In: Stankovič J., Cílek V., Schmelzová R. a kol.: Plešivecká planina. Speleoklub Minotaurus, 192 pp. Rožňava.

1371. Ložek V. 2010. Květ, R.: Niva říční krajina. Poznámky redakce. – Vesmír 89 (140), 9 : 560.

1372. Ložek V. 2010. Ekologie a „ekologie“. – Živa 58, 6: LXXXV.

2011

1373. Ložek V. 2011. Výkyvy podnebí, křivky teplot a měkkýší fauna. Poučení z minulosti. – Vesmír 90, 1: 22-27.

1374. Ložek V. 2011. Přírodní park Hřebeny. – Vesmír 90: 286-288.

1375. Ložek V. 2011. Bezlesí v české krajině. – Vesmír 90: 561-563.

1376. Ložek V. 2011. Hoši děkujem! Zbytečné přetahování ochránců s úředníky. Nad kůrovcem na Šumavě nelze vyhrát. – Hospodářské noviny, 16. 5. 2011: 3. Praha.

1377. Ložek V. 2011. Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. – Dokořán, 181 pp. Praha.

1378. Ložek V. 2011. Postavení Křivoklátska v rámci české přírody a krajiny. – Bohemia centralis 31: 9-13.

1379. Ložek V. 2011. Recentní měkkýši Křivoklátska. – Bohemia centralis 31: 215-218.

1380. Ložek V., Žák K. 2011. Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku. – Bohemia centralis 31: 49-94.

1381. Ložek V. 2011. Neživá příroda. – pp. 4-77 In: kolektiv autorů (V. Ložek): Roztoky očima staletí. I. díl. Město Roztoky, 132 pp. Roztoky.

1382. Ložek V. 2011. Měkkýši. – pp. 84–85 In: Roztoky očima staletí. II. díl. Město Roztoky, Roztoky.

1383. Cílek V., Ložek V. (Eds.) 2011: Obraz krajiny. Pohled ze středních Čech. – Dokořán, 310 pp. Vimperk.

1384. Dvořáková J., Ložek V., Horsák M., Pechanec V. 2011. Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. – Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1/2011, 124 pp. Vsetín – Zlín.

1385. Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka [Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-24 Creative Commons License

1386. Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Nivní malakofauna řeky Ohře – její minulost a současnost [The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) – its past and present]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 51–64. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-51 Creative Commons License

1387. Ložek V. 2011. Stratigrafie a malakofauna holocenní výplně jeskyně Pod valem (Zádielská tiesňava, NP Slovenský kras). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010: 62-65.

1388. Ložek V. 2011. Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010: 66-69.

1389. Ložek V. 2011. Kolísání a změny naší měkkýší fauny během kultivace střední Evropy 1. Poměry v poledové době a jejich vliv na živý svět. – Živa 59, 6: 258-261.

1390. Ložek V. 2011. Nejen buk, ale i vřetenatka. – Vesmír 90 (141), 12: 701.

1391. Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. 2011. Nivní malakofauna luhů na Ohři – její minulost a současnost. – pp 18 In: Kopsová L. (ed.) 2011: Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii „Ekologie 2011“, 21.–23. října 2011, Kostelec nad Černými lesy.

1392. Horáčková J., Juřičková L., Ložek V. 2011. Floodplain mollusc assemblages of the Ohře River (Czech Republic) over time and space. – p 79 In: Abstract book of 6th Congress of the European Malacological Societies Vitoria-Gasteiz, Spain.

1393. Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. 2011. Měkkýši nivy Ohře v prostoru a čase. – pp 97-98 In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011.

2012

1394. Pipek J., Ložek V., Šašek J., Spilka J. 2012. Brdy chráněnou krajinnou oblastí? – Ochrana přírody 67, 1: 2-5.

1395. Ložek V. 2012. Kolísání a změny naší měkkýší fauny během kultivace střední Evropy 2. Skrytí imigranti a pohled do hlubší minulosti. – Živa 40, 1: 5-7.

1396. Ložek V. 2012. Případ pěnitec. – Vesmír 91, 4 : 235-237.

1397. Ložek V. 2012. Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011: 219-222.

1398. Ložek V. 2012. Svahoviny posledního glaciálu u Hosťovců a jejich paleoklimatická výpověď. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011: 223-225.

1399. Ložek V., 2012: Molluscan and Vertebrate Successions from the Veľká Drienčanská Cave. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 39–44. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-39 Creative Commons License

1400. Ložek V. 2012. Důsledky poznání vývoje přírody a krajiny v holocénu pro ochranu přírody. – pp 58-65 In: Machar I., Drobilová L. et al.: Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. I. díl. Univerzita Palackého v Olomouci.

1401. Ložek V., Juřičková L. 2012. Proudové koridory, náplavy a měkkýši I. Pojem náplav, jeho vymezení v nivním ekosystému. – Živa 59, 5: 218-220.

1402. Ložek V., Juřičková L. 2012. Proudové koridory, náplavy a měkkýši II. Co vyčteme z náplavů. – Živa 59, 6: 269-271.

1403. Ložek V. 2012. Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let. – Živa 59, 3: 98-100.

1404. Ložek V. 2012. Review: Petr Sklenička: Pronajatá krajina. – Živa 59, 3: XLIX.

1405. Ložek V. 2012. Holocén – klidné nebo neklidné období? – Vesmír 91, 7-8: 397-398.

1406. Juřičková L., Horáčková J., Tlachač P., Ložek V. 2012. Vývoj měkkýší fauny Sudet v poledové době. – pp 87-88 In: Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (Eds.) Zoologické dny Olomouc 2012, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012.

2013

1407. Ložek V. 2013. Malakostratigrafie holocenního pěnovce na Babině u Hradiště pod Vrátnom (jihozápadní Slovensko). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012: 259-262.

1408. Ložek V. 2013. Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012: 263-265.

1409. Ložek V., Žák K. 2013. Měkkýši “Vápenného kálku“ v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď. – Český kras 39: 60-62.

1410. Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P., Horáček I. 2013. Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). – Quaternary International 10: 1-15.

1411. Juřičková, Horáčková J., Ložek V., Horsák M. 2013. Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact. – Boreas 42, 4: 932-946.

1412. Juřičková, Horáčková J., Jansová A., Ložek V. 2013. Mollusc succession of prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic). – The Holocene 23(12): 1811-1823.

1413. Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 26–39. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-26 Creative Commons License

1414. Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-48 Creative Commons License

1415. Ložek V. 2013. Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů. – Vesmír 92: 508-509.

1416. Ložek V. 2013. Odvrácená tvář půdy. – Vesmír 92: 574-577.

1417. Ložek V. 2013. Po stopách skrytých refugií. – Vesmír 92: 635.

1418. Ložek V. 2013. Přínos Českého krasu k poznání historie naší krajiny. – Vesmír 92: 144.

1419. Ložek V. 2013. Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků. – Živa 59, 4: 146-148.

1420. Ložek V. 2013. Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny. – Živa 59, 5: 198-201.

1421. Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V. & Ložek V. 2013. Patterns of land snail succession in Central Europe over the last 15.000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – p 116 In: Frias Martins de A.M. et al. (Eds.), World Congress of Malacology 2013, Book of abstracts, Acoreana, supp. 8. ISSN: 0874-0380.

2014

1422. Ložek V. 2014. Review: Michal Horsák, Lucie Juřičková, Jaroslav Picka. Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Živa 1: XVII.

1423. Juřičková L., Ložek V. 2014. Faunistika pro 21. století. I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. – Živa 3: 124-126.

1424. Juřičková L., Ložek V. 2014. Faunistika pro 21. století. II. Přínos k poznání naší přírody a krajiny a výhledy do budoucna. – Živa 4: 169-171.

1425. Ložek V. 2014. Review: Karel Žák, Martin Majer, Václav Cílek. Český kras. Klíč k české krajině. Skály, voda a čas. – Živa 6: CLVII.

1426. Ložek V., Cílek V. 2014. Holocenní souvrství pod Skalou Posledného komína v Zádielské tiesňavě (NP Slovenský kras). – Časopis geologická služba Praha: 160-163.

1427. Ložek V., Žák K., Wagner J. 2014. Vývoj Českého krasu v terciéru a kvartéru – nové poznatky z uplynulého desetiletí. – Bohemia centralis 32: 15-40.

1428. Ložek V. 2014. Přírodní poměry národní přírodní rezervace Koda a nástin její krajinné historie od konce posledního glaciálu na základě svědectví malakofauny. – Bohemia centralis 32: 41-49.

1429. Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. 2014. Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. – Bohemia centralis 32: 189-211.

1430. Ložek V. 2014. Holocénní malakofauna z pěnovců v Čertově strouze u Malé Chuchle. – Bohemia centralis 32: 297-305.

1431. Ložek V. 2014. Holocénní malakofauna svahovin pod Terezou v Dalejském údolí (přírodní památka Opatřilka-Červený lom). – Bohemia centralis 32: 307-315.

1432. Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. 2014. Direct evidence of central European forest refugia during the last glacial period based on mollusc fosils. – Quaternary Research 82: 222-228.

1433. Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abraham V., Ložek V. 2014. Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews 93: 155-166.

1434. Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M. 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. https://doi.org/10.5817/MaB2014-13-12 Creative Commons License

1435. Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Ecological groups of snails – use and perspectives. – In: 7th European Malacological Congress, Cambridge, UK, 7–11 September, 2014.

1436. Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Sukcese suchozemských měkkýšů České republiky a Slovenska za posledních 15 000 let. – p 87 In: Bryja J. & Drozd P. (eds), Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014.

2015

1437. Pokorný P., Chytrý M., Juřičková L., Sádlo J., Novák J., Ložek V. 2015. Midd-Holocene bottleneck for central European dry grasslends: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic. – The Holocene 1-2: 1-11.

1438. Horáčková J., Ložek V. 2015. Stratigrafie a malakofauna almového ložiska u Spišské Teplice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014: 1-4.

1439. Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-21 Creative Commons License

1440. Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-74 Creative Commons License

1441. Korábek O., Juřičková L., Ložek V. 2015. History of two critically endangered grassland snails (Pulmonata: Helicellinae) in the Czech Republic with first molecular data on extinct populations. – Biologia 70, 8: 1-6.

1442. Horáček I., Ložek V., Knitlová M., Juřičková L. 2015. Darkness under candlestick: Glacial refugia on Mountain Glaciers. – Forgotten times and spaces, Institut of archeology of the CAS, Brno & Masaryk University: 363-377.

1443. Ložek V. 2015. Za šneky do podzemí Národního muzea. – Živa 58, 5: C.

1444. Ložek V., Juřičková L. 2015. Ztráta diverzity a měkkýši. I. Osud středoevropské lesní fauny. – Živa 58, 3: 123-126.

1445. Ložek V., Juřičková L. 2015. Ztráta diverzity a měkkýši. II. Změny diverzity v čase a jejich dopad na malakofaunu. – Živa 58, 5: 249-252.

1446. Ložek V. 2015. Recenze: Glaciální krajina Moravy v novém pohledu. – Vesmír 94, 524-525.

1447. Ložek V. 2015. Malakofauna pěnovců v Pramenném dole pod Kozími hřbety u Únětic. – Bohemia centralis 33: 115-121.

1448. Pokorný P., Sádlo J., Chytrý M., Juřičková L., Novák J., Ložek V. 2015. Nelesní vegetace české nížiny: reliktní původ a kulturní transformace. [Non-forest vegetation of Bohemian Basin: relict origin and anthropogenic transformation]. – Zprávy České Botanické Společnosti Praha 50: 181–200.

1449. Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. 2015. List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics. – Quaternary International 357: 207-211.

2016

1450. Juřičková L., Ložek V. 2016. Měkkýši. p 264. – In: Matějů J., Hradecký P., Melichar V. (Eds.), Doupovské hory, Česká geologická služba, 545 pp. Praha.

1451. Ložek V. 2016. Review: Svatomár Mlčoch, Hynek Rulíšek, Vojtěch Storm, František Urban, Kamila Zifčáková, Miloš Minařík a Správa CHKO Blanský les 2016: Obraz krajiny/krajina v obrazech. – Živa 2: XLV.

1452. Ložek V., Juřičková L., Horáčková J. 2016. 40 let CHKO České středohoří I. Vrchy zrozené v sopečném ohni. – Živa 6: 281-285.

1453. Horsák M., Juřičková L., Škodová J., Ložek V. 2016. Pupilla alluvionica Meng et Hoffmann, 2008: a land snail extant in the Altai refugium recognised for the first time in Central European Early-Middle Pleistocene glacials. – Malacologia 59(2): 223-230.

1454. Šizling A. L., Pokorný P., Juřičková L., Horáčková J., Abraham V., Šizlingová E., Ložek V., Tjørve E., Tjørve K. M. C., Kunin W. 2016. Can people change the ecological rules that appear general across space? – Global Ecology and Biogeography. DOI: 10.1111/geb.12467

1455. Horáček I., Fejfar O., Ložek V., Wagner J., Čermák S., Knitlová M., Žák K., Hošek J. 2016. Středopleistocenní revoluce v Českém krasu: přehled dokladů. p. 17. – In: Káňa V., Calábková G., Ivanov M., Březina J. (Eds.): 22. Kvartér, Sborník abstraktů z konference, 24.-25. listopadu 2016, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost, Brno.

1456. Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J. & Ložek V., 2016: Sukcese měkkýšů Moravského krasu s postglaciálu. – pp 99-100 In: Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (Eds.), Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016.

1457. Ložek V. 2016. Bludné cesty kvartérní malakozoologie. – Vesmír 95: 360.

2017

1458. Ložek V. 2017. Review: Petr Petřík, Jana Macková, Josef Fanta (Eds.). Krajina a lidé. – Živa 6: CLXX.

1459. Ložek V., Juřičková L., Horáčková J. 2017. 40 let CHKO České středohoří II. Středohoří a lidské dílo. – Živa 1: 8-10.

1460. Horáček I., Fejfar O., Ložek V., Wagner J., Čermák S., Knitlová M., Hošek J. 2017. Mid-Pleistocene revolution in Central Europe: biotic rearrangements and environmental dynamics in fossil record. – Modelling environmental dynamics and hominid dispersal around the Mid-Pleistocene revolution (Method), Workshop 2017-II, Mauer (Heidelberg), Book of Abstracts.

1461. Ložek V. 2017. Karlštejn-Altán: pleistocenní souvrství, jeho fosilní půdy a malakofauna. – Český kras 43: 5-12.

1462. Horáčková J., Beran L., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Měkkýši údolí Liběchovky – jejich vývoj, současnost i budoucnost. – pp 70-71 In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.), Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017.

1463. Horáčková J., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Česká kvartérní paleomalakologická databáze. – pp 71-72 In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.), Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017.

1464. Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Pokorný P., Hošek J. & Ložek V., 2017: Vývoj měkkýší fauny Malé Fatry v poledové době. – pp 89-90 In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.), Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017.

1465. Ložek V. 2017. Dědictví glaciálu. – Vesmír 96: 176.

2018

1466. Ložek V. 2018. Lužická katastrofa. – Živa 4: LXXXIX-XC.

Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří1467. Horáčková J., Ložek V., Juřičková L. (Eds.). 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda 37, 516 pp.

1468. Horáčková J., Juřičková L., Beran L., Ložek V.: Měkkýši Chráněné krajinné oblasti České středohoří. – pp 88-89 In: Bryja J. & Solský M. (Eds.) Zoologické dny Praha 2018, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018.

1469. Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V.: Slovenské východní Karpaty – zoogeografická hranice i možné glaciální refugium suchozemských plžů. – pp 100-101 In: Bryja J. & Solský M. (Eds.) Zoologické dny Praha 2018, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018.

1470. Ložek V., Juřičková L. 2018. Měkkýši a divočina. I. Měkkýši jako nástroj ke zkoumání divočiny. – Živa 1: 29-31.

1471. Ložek V., Juřičková L. 2018. Měkkýši a divočina. II. Osudy divočiny ve světle výpovědi měkkýšů. – Živa 2: 87-89.

1472. Ložek V. 2018. Zánik pěnovcové sedimentace v Pokopaninské rokli (přírodní rezervace Radotínské údolí, Český kras.). – Český kras 44: 5-10.

1473. Horáček I., Fejfar O., Ložek V., Čermák S., Wagner J., Knitlová M., Hošek J. 2018. Early-Middle Pleistocene transition in Central Erope in a high-resolution record of karst deposits. pp 30-31. – In: Zupan Hajda N., Mihevc A., Naparus-Aljancic M. (Eds.): Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, Abstracts INQUA SEQS Symposium, Postojna, 131 pp.

1474. Juřičková L., Pokorný P., Hošek J., Horáčková J., Květoň J., Zahajská P., Jansová A., Ložek V. 2018. Early postglacial recolonization, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. – The Holocene 28(4): 583-594.

2019

1475. Ložek V. 2019. Ekosystém v geologické minulosti. – Živa 2: XLII.

1476. Ložek V. 2019. Ekologické dopady minulých lidských aktivit - ještě k tématu Historická ekologie v Živě. – Živa 6: CLX.

1478. Horsák M., Limondin-Lozouet N., Juřičková L., Granai S., Horáčková J., Legentil C., Ložek V. 2019. Holocene succession patterns of land snails across temperate Europe: east to west variation related to glacial refugia, climate and human impact. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 524: 13-24.

1479. Juřičková L., Ložek V. 2019. Měkkýši v labyrintu diversity prostředí. I. Měkkýši a geodiverzita. – Živa 1: 25-28.

1480. Juřičková L., Ložek V. 2019. Měkkýši v labyrintu diversity prostředí. II. Měkkýši a biodiverzita. – Živa 2: 76-78.

1481. Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Kovanda J., Harčár J., Ložek V. 2019. A glacial refugium and zoogeographic boundary in the Slovak eastern Carpathians. – Quaternary Research 91: 383-398.

1482. Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T., Ložek V. 2019. Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Late Glacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst (Czech Republic). – Boreas 48, 929-939.

1483. Ložek V. 2019. Xerotermní měkkýší fauna Lištických skalek (CHKO Český kras) Xerothermophilous molluscan fauna of the Lištice Rocks (Protected Landscape Area Bohemian Karst). – Český kras 45, 58–59.

1484. Ložek V. 2019. Osobní vzpomínky na Jiřího Kuklu. – Živa 6: CXLIII.

2020

Měkkýši Českého krasu1485. Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5

1486. Juřičková L., Šída P., Horáčková J., Ložek V. & Pokorný P., 2020: The lost paradise of snails: Transformation of the middle-Holocene forest ecosystems in Bohemia, Czech Republic, as revealed by declining land snail diversity. – The Holocene, 30(9): 1254–1265. https://doi.org/10.1177/0959683620919985

1487. Ložek V., Cílek V., Lisá L., Bajer A. 2020. Geodivezita a hydrodiverzita: Základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna a možný budoucí vývoj v antropocénu. – Dokořán, Praha, 231 pp.

1488. Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č., Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M., Ložek V. 2020. Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm> last update 27-May-2020.

1477. Flašarová K., Strouhalová B., Šefrna L., Verrecchia E., Lauere T., Juřičková L., Kolařík P.  & Ložek V., 2020: Multiproxy evidence of middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic). – Quaternary International, (552): 4–14. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.10.004

1489. Ložek V., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra I [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow I.] – Živa, 68(1): 33–35.

1400. Ložek V. & Juřičková L., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra II. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow II.] – Živa, 68(2): 86.

1491. Ložek V. & Juřičková L., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra III. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow III.] – Živa, 68(3): 143.

2021

Měkkýši Blanského lesa ve vztahu k půdě a vegetaci 1492. Ložek V., Lepší P. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Blanského lesa ve vztahu k půdě a vegetaci [Molluscs of the Blanský les Mts. in relation to soil and vegetation]. – Příroda, Praha, 43: 182 pp.

1493. Juřičková L., Menšík J., Horáčková J. & Ložek V., 2021: Mollusc successions reveal northward postglacial shifts of Alpine species ranges (Bohemian Massif, Czech Republic). – The Holocene, 31(8): 1327–1338. https://doi.org/10.1177/09596836211011657

Ložek V., 2021: The problem of loess formation and the loess molluscs. – DEUQUA Spec. Pub., 3, 67–78. https://doi.org/10.5194/deuquasp-3-67-2021 Creative Commons License


Oslavné články o Vojenu Ložkovi

K šedesátinám:

Horáček I., 1985. RNDr. Vojen Ložek, DrSc. šedesátníkem. – Věstník Ústředního ústavu geologického 60, 3: 187-188.

Kovanda J., 1985. Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – Bohemia centralis 14: 243-273.

Kučera B., 1985. K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – Památky a příroda 10, 6: 363-365.

Vaškovský I., 1986. RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný. – Geologické práce, Správy 84: 31-34. GÚDŠ.

Žebera K., 1986. K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – Časopis pro mineralogii a geologii 31, 2: 213-214.

K pětašedesátinám:

Pecina P., 1990. RNDr. Vojen Ložek DrSc. pětašedesátiletý. – Památky a příroda 15, 10: 638.

K sedmdesátinám:

Cílek V., 1995. The bibliography of Vojen Ložek 1985–1995. – Geolines 2: 22-26. Praha.

Jeník J., 1995. Voen Ložek: badatel napříč vědami a do hloubky času. – Živa 43, 2: 93.

Petříček V., 1995. Vojen Ložek - učiteli a příteli k sedmdesátinám. – Ochrana přírody 50, 7: 251.

K pětasedmdesátinám:

Cílek V., 2000: Neklidné stáří velkého vypravěče – Vojen Ložek 75tiletý. – Speleo, 31: 2.

Cílek V., 2000. Velký vypravěč - Vojen Ložek 75 letý. – Živa 48, 3: S. XXXVIII.

Štemberk R., 2000. Významné životní jubileum. – Voluta, Zpravodaj Čs. klubu sběratelů lastur, 20: 3-4. Praha.

K osmdesátinám:

Buchberger J. (Ed.), 2006. RNDr. Vojen Ložek, DrSc. – 80 let. – Milenium 8, Bulletin TISu, období 2005–2006. – str. 14, TIS, Praha.

Cílek V., 2005. Vojen Ložek – 80 let. – Ochrana přírody 60, 7: 193-194.

Horáček I., 2005. Osmdesátník Vojen Ložek. – Živa 53, 4: XLVII-XLVIII.

Horáček I., Juřičková L., Cílek V., 2005. Foreword. Vojen Ložek, a prominent Czech naturalist, malacologist and a leading personality of the European Quaternary research throughout the second half of the 20th Century celebrates his 80 birthdays at late July 2005. – S. 1 in: Molluscs, Quaternary, faunal changes and environmental dynamics. A symposium on occasion of 80th birthdays of Vojen Ložek. Prague, 25-28 July 2005. Department of Zoology, Charles University – Geological Institute AV CR – National museum Prague.

Juřičková L., 2005. Vojen Ložek a jeho studenti. – Živa 53, 4: XLVIII.

Kovanda J. 2005: Kompletní bibliografie RNDr. Vojena Ložka DrSc. (k osmdesátým narozeninám – 26. července 2005) [The complete bibliography of RNDr. Vojen Ložek DrSc.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 5–46. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-5 Creative Commons License

Kubíková J., 2007. RNDr. Vojen Ložek. DrSc., osmdesátníkem. – Bohemia centralis 28: 443-444.

Moravec J., 2004: O šnecích a geodiverzitě s Vojenem Ložkem. – Krása našeho domova, Jaro léto, IV(46): 20–21.

2007: Rozhovor s Vojenem Ložkem. Křížků stále přibývá. – Sedmá generace, (4).

K pětaosmdesátinám:

Juřičková L., 2010. S Vojenem Ložkem o vývoji naší přírody dříve a nyní. – Živa 58, 4: LV-LVI.

Juřičková L., 2010: K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka. – Ochrana přírody, (5).

K devadesátinám:

Cílek V., 2015: Jedenácté přikázání. – Vesmír, 94(7): 375.

Juřičková L., 2015: Rozhovor s Vojenem Ložkem u příležitosti jeho 90. narozenin. – Živa, 63(5): XCVII–XCIX.

Juřičková L., 2015: Vojen Ložek a Český kras. – Český kras 41: 58.

Kučera B., 2015: 90 let Vojena Ložka. – Ochrana přírody, 70(3): VI–VII.

Moldan B., 2015: Od hlemýždě k zrcadlu minulosti. – Lidové noviny, 27. 7. 2015: 11. Praha.

Nejezchebová L., 2015: Mičurinský veleúkol. – Interview, (8): 14–23. abstract

Pokorný P., 2015: Fenomén Ložek. – Vesmír, 94(7): 423.

Nekrology:

Juřičková L., 2020: Odkazy Vojena Ložka. – Živa, 68(5): CXIV.

Storch D., 2020: Vojen Ložek jako prorok antropocénu. – Ekolist. https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/davidn-storch-vojen-lozek-jako-prorok-antropocenu

Horáček I., 2020: Loučení s velkým učitelem Vojenem Ložkem. – Ekolist. https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/louceni-s-velkym-ucitelem-vojenem-lozkem

Horáček I., 2020: RNDr. Vojen Ložek, DrSc. – Veronica, 4: 47–48.

Rousseau D.-D., 2021: A tribute to Ložek (1965): The problem of loess formation and the loess molluscs. – E&G Quaternary Science Journal, 70: 229–233. https://doi.org/10.5194/egqsj-70-229-2021 Creative Commons License

Other bibliographies

Kovanda J. 2013: Bibliografie RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – Manuscript, 53 pp., last update 12-October-2013.

Kovanda J. 2013: Seznam Vojenem Ložkem zpracovaných, rozpracovaných a evidovaných československých lokalit kvartérních měkkýšů z jeho prací. – Manuscript, 15 pp., last update 12-October-2013.

Kovanda J. 2015: Bibliografie RNDr. Vojena Ložka, DrSc. [Bibliography of RNDr. Vojen Ložek, DrSc.]. – Bohemia centralis, Praha, 33: 421–462.

Audio and video


30. března  2011: Po stopách pravěkých dějů. – Český rozhlas Vltava.Zpracovat

Selected bibliography

2019

Horsák M., Limondin-Luzouet N., Granai S., Horáčková J., Legentil C. & Ložek V., 2019: Holocene succession patterns of land snails across temperate Europe: East to west variation related to glacial refugia, climate and human impact. – Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 524: 13–24. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.028

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V., 2019: A glacial refugium and zoogeographic boundary in the Slovak eastern Carpathians. – Quaternary Research, 91(1): 383–398. https://doi.org/10.1017/qua.2018.68

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T. & Ložek V., 2019: Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Lateglacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst, Czech Republic. – Boreas, 48(4): 929–939. https://doi.org/10.1111/bor.12390

Juřičková L. & Ložek V., 2019: Měkkýši v labyrintu diverzity prostředí II. Měkkýši a biodiverzita [Molluscs in a Labyrinth of Environmental Diversity II. Molluscs and Biodiversity]. – Živa, 67(2): 76–78. abstract

Juřičková L. & Ložek V., 2019: Měkkýši v labyrintu diverzity prostředí I. Měkkýši a geodiverzita [Molluscs in a Labyrinth of Environmental Diversity II. Molluscs and Geological Diversity]. – Živa, 67(1): 25–28. abstract

Juřičková L., Pokorný P., Šída P. & Ložek V., 2019: Pískovcové krajiny ČR – ztracený ráj závornatek
. – In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (Eds): Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 88–89. (přednáška)

Ložek V., 2019: Ekosystém v geologické minulosti. – Živa, 67(2): XLII.

2018

Horáčková J., Juřičková L., Beran L. & Ložek V. 2018: Měkkýši Chráněné krajinné oblasti České středohoří. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 88–89. (přednáška)
Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 516 pp. ISBN 978-80-7620-033-3 (printed and PDF version)

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 1255 pp. (PDF extended version)

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V. 2018: Slovenské východní Karpaty - zoogeografická hranice i možné glaciální refugium suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 100–101. (přednáška)

Juřičková L., Pokorný P., Hošek J., Horáčková J., Květoň J., Zahajská P., Jansová A. & Ložek V., 2018: Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. – The Holocene, 28(4): 583–594. https://doi.org/10.1177/0959683617735592

Ložek V. 2018: Lužická katastrofa. – Živa, 66(4): LXXXIX–XC.

Ložek V. & Juřičková L., 2018: Měkkýši a divočina I. Měkkýši jako nástroj ke zkoumání divočiny. [Molluscs and Wilderness I. Molluscs as a Tool for Wilderness Research]. – Živa, 66(1): 29–31.

Ložek V. & Juřičková L., 2018: Měkkýši a divočina II. Osudy divočiny ve světle výpovědi měkkýšů. [Molluscs and Wilderness II. The Fortunes of the Wilderness in the Light of the Testimony of Molluscs]. – Živa, 66(2): 87–90.

2017

Horáčková J., Beran L., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Měkkýši údolí Liběchovky - jejich vývoj, současnost i budoucnost. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 70–71 (přednáška)

Horáčková J., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Česká kvartérní paleomalakologická databáze. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 71–72 (poster)

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Pokorný P., Hošek J. & Ložek V., 2017: Vývoj měkkýší fauny Malé Fatry v poledové době. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 89–90 (přednáška)

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2017: 40 let CHKO České středohoří II. Středohoří a lidské dílo. [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary II. The České Středohoří Mountains and Human Work]. – Živa, 65(1): 8–10.
 
Škodová J., Juřičková L., Ložek V. & Horsák M., 2017: Nečekané osudy dvou glaciálních zrnovek: Pupilla loessica a Pupilla alluvionica. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 201 (přednáška)

2016

Horsák M., Juřičková L., Škodová J. & Ložek V., 2016: Pupilla alluvionica Meng & Hoffmann, 2008: a land snail extant in the Altai refugium recognised for the first time in Central European Early-Middle Pleistocene glacials. – Malacologia, 59(2): 223–230. DOI: 10.4002/040.059.0203. abstract

Ložek V., 2016: Věstoničtí lovci mamutů a dějiny biosférické rezervace Pálava. – Živa, 64(4): CI–VII.

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2016: 40 let CHKO České středohoří I. Vrchy zrozené v sopečném ohni. [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary I. Peaks Born in Volcanic Fire]. – Živa, 64(6): 281–285.

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J. & Ložek V., 2016: Sukcese měkkýšů Moravského krasu s postglaciálu. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 99–100. (přednáška)

Šizling A. L., Pokorný P., Juřičková L., Horáčková J., Abraham V., Šizlingová E., Ložek V., Tjørve E., Tjørve K. M. C. & Kunin W. 2016: Can people change the ecological rules that appear general across space? – Global Ecology and Biogeography, 25(9): 1072–1084. https://doi.org/10.1111/geb.12467

2015

Horáček I., Knitlová M., Ložek V., Čermák S., Wagner J. & Hošek J. 2015: Klíčovým zdrojem specifik současné fauny Střední Evropy byly areálové expanse v závěru glaciálu. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 88. (přednáška)

Horáček I., Ložek V., Knitlová M. & Juřičková L., 2015: Darkness under candlestick: glacial refugia on mountain glaciers. – In: Sázelová S., Novák M. & Mizerová A. (eds). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, pp. 363–377.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2015: List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics. Quaternary International, 357: 207–211. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.007

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License

Korábek O., Juřičková L. & Ložek V., 2015: History of two critically endangered grassland snails (Pulmonata: Helicellinae) in the Czech Republic with first molecular data on extinct populations. – Biologia, 70(8): 1102–1107. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0123

Ložek V., 2015: Malakofauna pěnovců v Pramenném dole pod Kozími hřbety u Únětic. [Molluscan fauna of the tufa deposit in the Pramenný důl/Spring Mine Valley at the foot of the Kozí hřbety/Goat Ridge near Únětice (Central Bohemia)]. – Bohemia Centralis, 33: 115–121.

Ložek V., 2015: Za šneky do podzemí Národního muzea. – Živa, 63(5): C.

Ložek V. & Horáčková J., 2015: Stratigrafie a malakofauna almového ložiska u Spišské Teplice na Slovensku. [Stratigraphy and molluscan fauna of the bog-lime deposit at Spišská Teplica in North Slovakia]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014, 121–124. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2014.10.

Ložek V. & Juřičková L., 2015: Ztráta diverzity a měkkýši I. Osud středoevropské lesní fauny. [The Loss of Diversity and Moluscs I. The Fate of Woodland Fauna in the Central Europe]. – Živa, 63(3): 123–125.

Ložek V. & Juřičková L., 2015: Ztráta diverzity a měkkýši II. Změny diverzity v čase a jejich dopad na malakofaunu. [Diversity and Molluscs II. Changes in Diversity over Time and Their Impact on Malacofauna]. – Živa, 63(5): 249–252.

Pokorný P., Chytrý M., Juřičková L., Sádlo J., Novák J. & Ložek V. 2015: Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? – The Holocene 25(4): 716–726. https://doi.org/10.1177/0959683614566218

2014

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2014: Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. [Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/Bohemian Karst]. – Bohemia centralis, Praha, 32: 189–211.

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Direct evidence of central European forest refugia during the last glacial period based on mollusc fossils. – Quaternary Research, 82(1): 222–228. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2014.01.015

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abraham V. & Ložek V. 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.019


Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Ecological groups of snails – use and perspectives. – 7th European Malacological Congress, Cambridge, UK, 7–11 September, 2014, poster.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Sukcese suchozemských měkkýšů České republiky a Slovenska za posledních 15 000 let. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 87. (přednáška)

Ložek V., 2014: Holocénní malakofauna svahovin pod Terezou v Dalejském údolí (přírodní památka Opatřilka-Červený lom). [Holocene molluscan fauna of slope-wash deposits at Tereza in the Daleje Valley (Opatřilka-Červený lom Nature Monument)]. – Bohemia centralis, Praha, 32: 307–315.

Ložek V., 2014: Holocénní malakofauna z pěnovců v Čertově strouze u Malé Chuchle. [Holocene molluscan fauna from tufa deposits in the
Čertova strouha/Devil’s Groove Gully at Malá Chuchle (City of Prague, Central Bohemia)]
. – Bohemia centralis, Praha, 32: 297–305.

Ložek V., 2014: Michal Horsák, Lucie Juřičková, Jaroslav Picka: Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Živa, 62(1): XVII.

Ložek V., 2014: Nový pohled do světa našich měkkýšů. – Vesmír, 93(4): 248–249.

Ložek V., 2014: Přírodní poměry národní přírodní rezervace Koda a nástin její krajinné historie od konce posledního glaciálu na základě svědectví malakofauny [Natural conditions of the Koda National Nature Reserve and its landscape history since the decline of the Last Glacial based on the molluscan fauna evidence]. – Bohemia centralis, Praha, 32: 41–49.

Ložek V. & Juřičková L., 2014: Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení [Faunistics for the 21st century I. History of the Research]. – Živa, 62(3): 124–126.

Ložek V., Žák K. & Wagner J., 2014: Vývoj Českého krasu v terciéru a kvartéru – nové poznatky uplynulého desetiletí [The Český kras/Bohemian Karst evolution during Tertiary and Quaternary – new findings of the last ten years]. – Bohemia centralis, Praha, 32: 15–40.

Juřičková L. & Ložek V., 2014: Faunistika pro 21. století II. Přínos faunistiky k poznání naší přírody a krajiny a výhledy do budoucna [Faunistics for the 21st century II. The Contribution of Faunistics to Knowledge of the Czech Landscape and Countryside – and Future Prospects]. – Živa, 62(4): 169–174.

2013

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A. & Ložek V., 2013: Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic). – The Holocene, 23(12): 1811­–1823. https://doi.org/10.1177/0959683613505347

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V.
& Horsák M., 2013: Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact. – Boreas, 42(4): 932946. https://doi.org/10.1111/bor.12006

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V. & Ložek V., 2013: Patterns of land snail succession in Central Europe over the last 15.000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 116. ISSN: 0874-0380.

Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P. & Horáček I. 2013: Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). Quaternary International, 353: 210–224. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.02.029

Ložek V. 2013: Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny. – Vesmír, 92(3): 144–148.

Ložek V. 2013: Substrát, půda, vegetace a měkkýši 1. Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků [Substrate, Soil, Vegetation and Mollusca 1. Ecology of European Molluscs in the Light of Present Knowledge]. – Živa, (4): 146–148. abstract

Ložek V. 2013: Substrát, půda, vegetace a měkkýši 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny [Substrate, Soil, Vegetation and Mollusca 2. History of Czech Nature and Landscape in the Light of Malacological Evidence]. – Živa, (5): 238–239. abstract

Ložek V. 2012: Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let [The Bohemian Karst Protected Landscape Area – 40th Anniversary]. – Živa, 60(3): 98–100.

Ložek V. 2012: Kolísání a změny naší měkkýší fauny během kultivace střední Evropy 2. Skrytí imigranti a pohled do hlubší minulosti. [Fluctuation and changes in our molluscan fauna during the Cultivation of Central Europe 2: Cryptic Immigrants and Retrospective]. – Živa, 60(1): 5–7.

Ložek V. 2013: Případ pěnitec. – Vesmír, 91(4): 235–237.

Ložek V. & Juřičková L., 2012: Proudové koridory, náplavy a měkkýši I. Pojem náplav, jeho vymezení a postavení v nivním ekosystému. [Stream Corridors, Alluvia and Molluscs I. The Term Alluvium, Its Definition and Its Status in the Flood Plain Ecosystem]. – Živa, 60(5): 218–220.

Ložek V. & Juřičková L., 2012: Proudové koridory, náplavy a měkkýši II. Co vyčteme z náplavů. [Stream Corridors, Alluvia and Molluscs II.]. – Živa, 60(6): 269–271.

Ložek V. 2011: Bezlesí v české krajině. – Vesmír, 90(10): 560–563.

Ložek V. 2011: Postavení Křivoklátska v rámci české přírody a krajiny. [The importance of the Křivoklát Area in Czech nature and the landscape]. – Bohemia centralis, 31: 9–13.

Ložek V. 2011: Recentní měkkýši Křivoklátska. [Contemporary molluscs of the Křivoklátsko region]. – Bohemia centralis, Praha, 31: 215–218.

Ložek V. 2011: Stratigrafie a malakofauna holocenní výplně jeskyně Pod valem (Zádielská tiesňava, NP Slovenský kras). [Stratigraphy and malacofauna of the Holocene fill of the Pod valem Cave (Zádiel Gorge, NP Slovak Karst, SE Slovakia)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010: 62–65.

Ložek V. 2011: Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava. [Chronostratigraphic revision and paleoclimatic significance of the talus deposit at the foot of the Martinka cliff n the Protected lands]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010: 66–69.

Ložek V. 2011: Kolísání a změny naší měkkýší fauny během kultivace střední Evropy 1. Poměry v poledové době a jejich vliv na živý svět. [Fluctuation and Changes in our Molluscan Fauna During the Cultivation of Central Europe 1: Conditions During the Postglacial Period and their Impact on Nature]. – Živa, 59(6): 258–261.

Ložek V. & Žák K. 2011: Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku. [Tertiary and Quaternary sediments and geomorphological evolution of the Křivoklát area]. – Bohemia centralis, Praha, 31: 49–94.

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. 2011: Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. [Distribution atlas of terrestrial gastropods in the White Carpathians Protected Landscape Area]. – Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp., ISBN 978-80-87614-00-6.
(anotace, abstract.)

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. 2011: Měkkýši nivy Ohře v prostoru a čase. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 97–98.

Ložek V. 2010: Malakostratigrafie dolnovážské nivy u Trakovic (jihozápadní Slovensko). [Malacostratigraphy of the lower Váh River floodplain at Trakovice (SW Slovakia)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 105–107.

Ložek V. 2010: Malakostratigrafie pěnitcového převisu ve vchodu jeskyně Řečiště (Moravský kras). [Malacostratigraphy of the foam-sinter rock-shelter at the entrance of the Řečiště Cave (Moravian Karst)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 108–111.

Ložek V. 2010: Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic. [Relict malacocoenoses of Jarvová louka at Sedlčánky and Nature Reserve Slatinná louka near Liblice (Central Bohemia)]. – Bohemia centralis, Praha, 30: 109–113.

Ložek V. 2010: Spraš a sprašová step – přehlížený biom ledových dob I. Spraš – zemina dvou tváří. [Loess and Loess Steppe – a Neglected Biome of the Ice Age I. Loess – a Two-Faced Soil]. – Živa, 58(3): 98–101.

Ložek V. 2010: Spraš a sprašová step – přehlížený biom ledových dob II. Spraš – významný prvek glaciální krajiny. [Loess and Loess Steppe – a Neglected Biome of the Ice Age II. The Loess Steppe – a Prominent Constituent of Glacial Landscape]. – Živa, 58(4): 146–149.

Horsák M., Škodová J., Myšák J., Čejka T., Ložek V. & Hlaváč J. Č. 2010: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on multidimensional analysis of shell measurements. – Biologia, 65: 1012–1018. DOI: 10.2478/s11756-010-0117-4.

Ložek V. 2009: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech. [Křivoklát Protected Landscape Area – 30th Anniversary]. – Živa, 57(1): 2–3.

Ložek V. 2009: Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy). [Malacostratigraphy of the Holocene tufa deposit at Kalivody (Nature park Džbán Tableland, north-western Bohemia)]. – Bohemia centralis, Praha, 29: 29–35.

Ložek V. 2009: Malakostratigrafie holocenního pěnovce u Stankovan na severním Slovensku. [Malakostratigraphy of the Holocene tufadeposit at Stankovany (North Slovakia)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008: 229–231.

Ložek V. 2009: Na cestě od modelu k realitě. – Vesmír, 88(6): 392–393.

Ložek V. 2009: Refugia, migrace a brány. I. Ohlédnutí za starými problémy. [Refugia, Migration and Entrance Points. I. Review of Old Problems]. – Živa, 57(4): 146–149.

Ložek V. 2009: Refugia, migrace a brány II. Ve světle dnešních poznatků. [Refuges, Migration and Gateways II. In the Light of Recent Knowledge]. – Živa, 57(5): 194–198.

Ložek V. 2008: Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin. – Vesmír, 87(12): 856–860. + příloha.

Ložek V. 2008: Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava). [Malacostratigraphy of Pleistocene slope sediments at Dolní Věstonice (Protected Landscape Area/Biosphere Reserve Pálava)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007: 104–109.

Ložek V. 2007: K osudu dolního českého Labe. [The Problem of the Czech Lower Section of the Elbe River]. – Živa, 55(5): 194.

Ložek V. 2007: Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava). [Malacostratigraphy of the Klentnice Brook floodplain near Pavlov (Protected Landscape Area/Biosphere Reserve Pálava)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006: 79–81.

Ložek V. 2007: Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí. [Mollusca of the Nature Reserve Karlické údolí]. – Bohemia centralis, Praha, 28: 393–410.

Ložek V. 2006: Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí. [The Land Snail Macrogastra latestriata and Sandstone Area Degradation]. – Živa, 54(1): 34.

Ložek V. 2006: Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy). [Early Holocene tufa in the Malý dolík Valley near Bílichov (Džbán Plateau, NW Bohemia)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005: 79–81.

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. Creative Commons License

Vašátko J., Ložek V. & Horsák M., 2006: Měkkýši Moravského krasu. AOPK ČR - SCHKO Moravský kras, 62 pp.

Ložek V. 2005: Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě I. [New View on the Post-glacial Development of Central Europe. I. Facial Division of the Holocene, its Causes and Consequences]. – Živa, 53(3): 100–103.

Ložek V. 2005: Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě II. [New View of Post-glacial Development in Central Europe. II. The Central European Holocene Viewed on the Basis of New Discoveries]. – Živa, 53(4): 149–152.

Ložek V. 2005: Svrchní Pleistocén a Holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský Kras). [Upper Pleistocene and Holocene at the entrance of the Malý Lesík Cave (Moravian Karst)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004: 6265.

Horáček I. & Ložek V. 2004: Ledová doba z pohledu zoologa I. Glaciální fauna a historie její výpovědi. [The Ice Age through the Eyes of the Zoologist I. Glacial Fauna and the History Involved in its Testimony]. – Živa, 52(1): 5–8.

Horáček I. & Ložek V. 2004: Ledová doba z pohledu zoologa II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz. [The Ice Age through the Eyes of the Zoologist II. Glacial Environments in the Light of Analyses of Fossil Zoocoenoses]. – Živa, 52(2): 50–54.

Ložek V. 2004: Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech. [Malacostratigraphical investigation of tufas at the Pivný Brook in the White Carpathians]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003: 71–72.

Juřičková L. & Ložek V., 2003: Oxychilus alliarius (Miller, 1882) (Gastropoda, Zonitidae) in the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem., 67: 183–184.

Ložek V. 2003: Co odhalila srpnová povodeň 2002. – Vesmír, 82(9): 482.

Ložek V. 2003: Povodně a život nivy. [Floods and the life of floodplain]. – Bohemia centralis, Praha, 26: 9–24.

Ložek V. 2002: Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech. [Malacostratigraphical studies on Holocene depositional and erosional processes in the White Carpathians]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001: 136138.

Ložek V. 2001: Přirozené změny podnebí. – Vesmír, 80(3): 146–152.

Ložek V. 2000: Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita. – Vesmír, 79(2): 97–98.


 

Ložek V., 1999: Analýza měkkýšů z převisu Pod zubem (K. O. Česká lípa). – p. 266–267. – In: Svoboda J., Cílek V., Jarošová L. & Peša V.: Mezolit a perspektivy regionu: Výzkumy v ústí Pekla. – Archeologické rozhledy, LI, 2.

Ložek V. 1998: Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část I – Základní údaje a měkkýši. – Archeologické rozhledy, L(2): 436–451.

Ložek V. 1998: Šumava a Blanský les - srovnání na základěmalakofauny. [Šumava and Blanský les - a comparison based on malacofauna]. – Silva Gabreta, 4: 211–220.

Ložek V. 1997: Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého koně během holocénu. [Environmental conditions on the south-facing slope
of the Zlatý Kůň Hill during the Holocene]
. – Bohemia centralis, Praha, 25: 127–137.

Ložek V. & Vašátko J., 1997: Měkkýši národního parku Podyjí. (Mollusken des Nationalparks Thayatal). – 67 pp., 3 tab., 2 mapy v textu. ISBN 80-85304-47-3

Svoboda J., Opravil E., Škrdla P., Cílek V. & Ložek V. 1996: Mezolit z perspektivy regionu: nové výzkumy v Polomených horách. – Archeologické rozhledy, XLVIII: 3–15.

Ložek V. 1996: Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy. – Vesmír, 75(12).

Cílek V. & Ložek V. 1995:  Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. – Vesmír, 74.

Ložek V. 1995: Stratigrafie a malakofauna holocenní terasy Bakovského potoka u Vepřeku. [Stratigraphy and molluscan fauna of the holocene terrace of the Bakov brook near Vepřek]. – Bohemia Centralis, 24: 17–26.

Ložek V. 1994: Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd. [Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts]. – Bohemia centralis, Praha, 23: 7–22.

Ložek V. & Horáček I. 1994: Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve stráni (č. 1504) v Kodě. [Mollusken- und Kleinvertebratenfunde aus der Höhle Nr. 1504 in Koda]. – Bohemia centralis, Praha, 23: 71–73.

Ložek V. & Horáček I. 1993: Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou. – Bohemia centralis, Praha, 22: 111–125.

Ložek V. 1992: Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu. [Netz von Stútzprofilen zur Landschaftsgeschichte des Böhmischen Karstes]. – Bohemia centralis, Praha, 21: 47–67.

Ložek V. 1991: Měkkýši rezervací Stráně u splavu a Stráň u Chroustova. [Weichtiere der NSG Stráně u splavu und Stráň u Chroustova]. – Bohemia centralis, Praha, 20: 35–41.

Ložek V. 1990: Měkkýši chráněných území Třebichovická olšinka a Čtvrtě. [Weichtiere der Naturschutzgebiete Třebichovská olšinka und
Čtvrtě]
. – Bohemia centralis, Praha, 19: 139–145.

Ložek V. 1989: Měkkýši chráněných území Klokočka a Rečkov. [Weichtiere der Naturschutzegebiete Klokočka und Rečkov]. – Bohemia centralis, Praha, 18: 189–194.

Ložek V. 1989: Měkkýši obory v Liblicích. [Molusken des Obora – Waldes bei Liblice]. – Bohemia centralis, Praha, 18: 195–200.

Ložek V. 1988: Potglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova. [Nacheiszeitlicher Schuttkegel am Fuss der Jizera-Felswände bei Ptýrov]. – Bohemia centralis, Praha, 17: 7–19.

Ložek V. 1988: Měkkýši chráněného území Drbákov – Albertovy skály. [Weichtiere des Naturschutzgebietes Drbákov – Albertovy skály]. – Bohemia centralis, Praha, 17: 139–144.

Ložek V. 1987: Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou. – Československý kras 38: 55–69.

Ložek V. 1986: Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie Polabí. – Bohemia centralis, Praha, 15: 103–112.

Ložek V. 1986: Doplňky a poznámky k malakofauně Českého krasu. – Bohemia centralis, Praha, 15: 143–145.

Ložek V. 1985: Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny. – Bohemia centralis, Praha, 14: 225–241.

Ložek V. 1983: Současný stav přírodního prostředí Křivoklátska podle výpovědi malakofauny. – Bohemia Centralis, Praha, 12: 91–113.

Ložek V. 1982: K poznání měkkýšů SPR Žehuňská obora. – Bohemia Centralis, Praha, 11: 155–158.

Ložek V. 1981: Klonk u Suchomast jako naleziště měkkýšů. – Bohemia Centralis, Praha, 10: 263–265.

Ložek V. 1981: Malakozoologické nálezy z lokality Šakvice–Štěpničky. – p. 89 in: Unger J.: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Mikulov. – Archeologické rozhledy, XXXIII: 55–90.

Ložek V. 1981: Měkkýši Státní přírodní rezervace Sv. Alžběta na Klíčavě. – Bohemia Centralis, Praha, 10: 207–215.

Ložek V. 1981: Měkkýši v archeologii. – Archeologické rozhledy, XXXIII: 166–175.

Ložek V. 1981: Změny krajiny v souvislosti s osídlením ve světle malakologických poznatků. – Archeologické rozhledy, XXXIII: 176–188.

Ložek V. 1980: Měkkýši Veltruského parku. – Bohemia Centralis, Praha, 9: 215–219.

Ložek V. 1977: K padesátým narozeninám prof. dr. Vladimíra Hudce. – Živa, XXV(LXIII)(5): 180.

Ložek V. 1975: Přehled měkkýšů Křivoklátska. – Bohemia Centralis, 4: 104–131.

Ložek V. & Brabenec J. 1974: Sylvestr Mácha se dožívá 60 let. – Živa, XXII(LX)5: 181.


Ložek V., 1973: Příroda ve čtvrtohorách. – Academia, 372 pp.

    at National Library of the Czech Republic (Národní knihovna České republiky):
    https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1a61b030-ce76-11e4-ae4e-5ef3fc9ae867

    at Internet Archive (only pages 1–347 included, pages 348–404 not included):
    https://archive.org/details/PrirodaVeCtvrtohorachLožek V. 1972: Rozbor malakofauny z výkopů na Velízu u Kublova. – Archeologické rozhledy, XXIV, 5: 578–579.


Kukla J., Ložek V. & Bárta J. 1962: Das Lößprofil von Nové Mesto im Waagtal. – Eiszeitalter und Gegenwart 12(1): 73–91. DOI: 10.3285/eg.12.1.08 Creative Commons License

Ložek V. & Gulička J. 1962: Gastropoda, Diplopoda a Chilopoda slovenskej časti Východných Karpát. [Gastropoda, Diplopoda and Chilopoda of Slovak part of the Východné Karpaty Mts]. – Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 6 (Tom. 7, Fasc. 1-2): 61–93.

Smolíková L. & Ložek V. 1962: Zur Altersfrage der mitteleuropäischen Terrae calcis. – Eiszeitalter und Gegenwart 13(1): 157–177. DOI: 10.3285/eg.13.1.11 Creative Commons License

Ložek V. 1960: K současné problematice stratigrafie mladopleistocenních spraší a časového zařazení mladého paleolitu. – Archeologické rozhledy, XII, 4: 560–579.

Ložek V. & Kukla J. 1959: Das Lößprofil von Leitmeritz an der Elbe, Nordböhmen. – Eiszeitalter und Gegenwart 10(1): 81–104. DOI:     10.3285/eg.10.1.08 Creative Commons License

Záruba Q. & Ložek V. 1959: K otázce stáří podhorských kuželů na úpatí Malé Fatry. – Geologica Carpatica, 10(2): 291–300.

Ložek V., 1958: Cochlicopa nitens (Kokeil) in Czechoslovakia. – Basteria, 22(4): 69–74.

Prošek F. & Ložek V. 1957: Stratigraphische Übersicht des tschechoslowakischen Quartärs. – Eiszeitalter und Gegenwart 8(1): 37–90. DOI: 10.3285/eg.08.1.03 Creative Commons License


Ložek V., 1956: Klíč československých měkkýšů. – Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied Bratislava, 435 pp.

    at National Library of the Czech Republic (Národní knihovna České republiky):
    https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b75855d2-ee4f-4cf5-a4a2-b388d2a6b913

    at Internet Archive (no plates included):
    https://archive.org/details/KlicCeskoslovenskychMekkysuLožek V., 1956: Vertigo moulinsiana (Dupuy) in Czechoslovakia. – Basteria, 20(1): 12–17.

1955

Ložek V., 1955: Měkkýši Kalvarie u Velkých Žernosek. – Ochrana přírody, Praha, 10(4): 117–118.

Ložek V., 1955: Měkkýši lužní reservace u Kozel nad Labem. – Ochrana přírody, Praha, 10(6): 186.

Ložek V., 1955: Měkkýši luhu Zástudánčí u Kojetína na Hané. – Ochrana přírody, Praha, 10(10):  310–311.

1954

Ložek V., 1954: Malakozoologické výzkumy v ČSR v létech 1951–1952. – Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný, CXXII (1953), 2: 123–139.

Ložek V., 1954: Návrh na zřízení reservace Obřany v Hostýnských horách. – Ochrana přírody, Praha, 8(6): 132–133.

Ložek V., 1954: Měkkýši Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 15(1): 16–65.

Ložek V. & Mácha S. 1954: Zeměpisné rozšíření plže Laciniaria moravica Brabenec (Čeleď Clausiliidae). – Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný, 123(2): 148–155.

1953

Ložek V., 1953: Měkkýši reservací v okolí Štúrova. – Ochrana přírody, Praha, 8(1): 16–17.

Ložek V., 1953: Několik poznámek o reservaci na Štěpánovském vrchu v Českém Středohoří. – Ochrana přírody, Praha, 8(1): 17–18.

Ložek V., 1953: Vrch Baba u Ladmovců – památné naleziště měkkýše Jaminia tridens albolimbata (L. PFR.). – Ochrana přírody, Praha, 8(3): 68–69.

Ložek V., 1953: Nový nález praménky Bythinella austriaca FRFLD. v chráněné šárecké oblasti. – Ochrana přírody, Praha, 8(4): 92–93.

Ložek V., 1953: Malakozoologický výzkum reservace Žebračka u Přerova. – Ochrana přírody, Praha, 8(5): 115–116.

Ložek V. & Prošek F., 1953: P. Woldstedt: Norddeutschland und angrenzende Gebiete im Eiszeialter 464 S. Stuttgart 1950. – Archeologické rozhledy, V: 115–116.

1949

 

Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
     4.01!
Updated: