logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Vítězslav František HLAVÁČ

(*1899–†1959)


 

Obituary

Flasar I. 1960: In memoriaum Vítězslava Fr. Hlaváče. Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, Praha, 129: 9798.


Biography

Mocek B. 2006: Malakologická sbirka v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. [Malacological collection in the eastern Bohemia Museum in Hradec Kralové].
Acta Musei Reginaehradecensis, Series A, Scientiae Naturales (Hradec Králové) 31: 6771.

Pešková A. 1990: Hlaváčovy sběry z Českého krasu.
Bohemia centralis, Praha, 19: 300301.


List of malacological publications

Hlaváč V. F. 1926: Měkkýší fauna severních Čech. – Věštník přírodovědný, Dolní Poustevna, 1(2-3): 20–26.

Hlaváč V. F. 1926: Doplňky k měkkýší fauně severních Čech. – Věštník přírodovědný, Dolní Poustevna, 1(4-5): 65–66.

Hlaváč V. F. 1933: Měkkýši bělohradsko-miletínské synklinály v Podzvíčinsku, podle nalezišť. – Věštník Státního geologického ústavu ČSR, Praha, 9(3-4): 209–235.

Hlaváč V. F. 1933–1934: Malakozoologická fauna jihozápadního Podkrkonoší, zvláště Bělohradska. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 108(1934): 1–32.

Hlaváč V. F. 1937: Topografický soupis čs. měkkýšů recentních a kvartérních. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 111(1): 35–72; 111(2): 109–122.

Hlaváč V. F. 1940: Nový výskyt druhu Tachea nemoralis L. v zemi České. [New finding of Tachea nemoralis L. in Bohemia]. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 114: 228–229.

Hlaváč V. F. 1940: Kratší sdělení k faunistickému výzkumu sv. Čech. Příspěvky k topografické malakozoologii. – Osvěta lidu, Hradec Králové, 43(41).

Hlaváč V. F. 1944: Tři vzácní měkkýši Hradecka. – Kraj královehradecký, Hradec Králové, 35(18).

Hlaváč V. F. 1945: Pozoruhodná naleziště měkkýšů v Hradci Králové. – Kraj královehradecký, Hradec Králové, 36(16).

Hlaváč V. F. 1947: Vzácní měkkýši Brandýsska nad Orlicí. – Krása našeho domova, Praha, 38(3): 48.

Hlaváč V. F. 1949: Helicella candidula (Studer). – Příroda, Brno, 42(3-4): 52.

Hlaváč V. F. 1954: Příspěvek k malakologické topografii ČSR I. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 123(1): 59–62.

 

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: