logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Mgr. Ing. Tereza KOŘÍNKOVÁ, PhD.

addressaddress:
Na Perštýně 2, Praha 1

emailemail:
te.korinkova@gmail.com

ScopusScopus author ID:
36188075100


 

List of malacological publications

2020

Hutchinson J. M. C., Schlitt ., Kořínková T., Reise H. & Barker G. M., 2020: Genetic evidence illuminates the origin and global spread of the slug Deroceras invadens. –  Journal of Molluscan Studies, 86(4): 306–322. https://doi.org/10.1093/mollus/eyaa016

2011

Kořínková T., 2011: A complex view of breeding strategy and life-history in one population of Sphaerium corneum Linnaeus 1758 (Bivalvia: Sphaeriidae). – Journal of Conchology, 40(5): 527–536.

Kořínková T., 2011: Food utilisation in fingernail and pill clams. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 1–4. Creative Commons License

Kořínková T. & Král J., 2011: Structure and meiotic behaviour of B chromosomes in Sphaerium corneum/S. nucleus complex (Bivalvia: Sphaeriidae). – Genetica, 139, 155–165. https://doi.org/10.1007/s10709-010-9533-1

2010

Kořínková T. & Morávková A., 2010: Does polyploidy occur in central European species of the family Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia)? – Central European Journal of Biology, 5(6): 777–784. https://doi.org/10.2478/s11535-010-0066-5

2008

Kořínková T., Beran L. & Horsák M., 2008: Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 26–32. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-26 Creative Commons License

2007

Kořínková T. 2007: Pohled na naše okružankovité mlže zevnitř [Our Sphaeriidae from inside]. – Živa, 55(5): 222–223.

Gołdyn B., Hutchinson J.M.C., Kořínková T. & Reise H. 2007: The bigger the better? Genital allometry in pulmonate snails. P.12 in: Molluscan Forum 2007 (London, UK), abstract book.

2006

Kořínková T., 2006: The first reliable records of Sphaerium nucleus (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 69: 293–297.

Kořínková T., 2006: Sphaerium corneum and Sphaerium nucleus – sibling species or not? The Malacologist, 46: 13–14.

Kořínková T., 2006: Microscopic anatomy and histology of the genus Sphaerium s. l. – In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 46.

Kořínková T., 2006: Sphaerium nucleus (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) - (staro)nový druh pro ČR.  – In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 46–47.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

2002

Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001. [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 6379.

 


Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: