logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Sylvestr MÁCHA

(*1913–†2007)


 

Biography

Ložek V. & Brabenec J., 1974: Sylvestr Mácha se dožívá 60 let. – Živa, XXII(LX)5: 181.

Ložek V., 1984: 70 let Sylvestra Máchy.
Čas. Slez. Muz. Opava (A), 33(1): 9596.


List of malacological publications

Mácha S., 1954: Dvě zajímavá naleziště ulitnatých plžů v Ostravě. Přír. sbor. Ostravského kraje Opava 14: p. 251.

Mácha S. & Kempný L., 1954: K malakozoologickému průzkumu Slezska. Přír. sbor. Ostravského kraje, Opava 15: 169170.

Ložek V. & Mácha S., 1954: Zeměpisné rozšíření plže Laciniaria moravica Brabenec (Čeleď Clausiliidae). – Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný, 123(2): 148–155.
 
Mácha S., 1955: Měkkýši povodí Odry v Moravské bráně. Přír. sbor. Ostravského kraje Opava 15: 342349.

Mácha S., 1955: Měkkýši lesů v okolí Michálkovic.
Přír. sbor. Ostravského kraje Opava 16: 396399.

Mácha S., 1955: Měkkýši zříceniny Starého Jičína.
Přír. sbor. Ostravského kraje Opava 16: p.147.

Mácha S., 1955: Okružák Tropidiscus carinatus Müll. na Ohři.
Čas. Nár. Muz., odd. přír. 124: 99100.

Ložek V. & Mácha S., 1957: Nástin malakozoologických poměrů Vsetínských vrchů. – Přírodovědný sborník ostravského kraje Opava č. 18: 342–357.

Hudec V., Ložek V. & Mácha S., 1958: K výskytu plže Laciniaria (Psaudalinda) riloensis (A. J. Wgn.) na území severovýchodní Moravy. Práce Brněnské základny ČSAV, Brno. Brněnská základna ČSAV Brno 30, seš.8, spis 374: 335368.

Mácha S., 1960: Organizce malakologického depozitáře ve Slezském muzeu v Opavě.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 9: 6976.

Mácha S., 1960: 10 let malakologických výzkumů ve slezské oblasti.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 9: 97100.

Brabenec J. & Mácha S., 1960: Cochlodina cerata opaviensis ssp. n., nová rasa plže Cochlodina cerata (Rssm.) (Clausiliidae) ze Slezska [Cochlodina cerata opaviensis ssp. n., new race of the snail Cochlodina cerata (Rssm.) (Clausiliidae) from Silesia]. Přír. čas. Slezska 21(4): 489498.

Mácha S. 1961: Měkkýši povodí Odry v Moravské bráně (II) a v Oderských vrších.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 10: 3551.

Hudec V. & Mácha S., 1961: Pozoruhodný plž z rodu Boetgerilla Simr. na Ostravsku - nový druh pro ČSSR. [A noteworthy snail of the genus Boettgerilla Simr. In the Ostrava region - a new species for the Czechoslovakia]. Přírodovědný Časop. Slezska 22(3): 303310.

Mácha S., 1962: Měkkýši Hynčické vrchoviny.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 11: 114.

Mácha S., 1963: Nové poznatky o malakofauně Hlučínské pahorkatiny. [New information on molluscs fauna of the Hlučínská pahorkatina].
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 12: 8599.

Mácha S., 1967: Měkkýši Osoblažska.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 16: 3551.

Mácha S., 1968: Cepaea nemoralis (Linné) na okraji Oderských vrchů.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 17: 173174.

Mácha S. & Martinovský J., 1968: Nové poznatky o rozšíření a ekologii plže Pseudalinda (P.) riloensis moravica (Brabenec, 1952). Přírodovědecký sborník k 60. výročí přírodovědecké spol. v Ostravě 24: 185194.

Mácha S., 1970: Malakologické poměry chráněné Jesenické oblasti.
Campanula, Ostrava 1: 2527.

Ložek V. & Mácha S., 1970: Nové nálezy karpatského plže Pseudalinda turgida (Rossm.) na Šumavě. – Zpravodaj CHKOŠ 11: 7–11.

Mácha S., 1971: Kulturní vlivy na faunu měkkýšů.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 20: 121134.

Mácha S., 1975: SPR "Panské louky".
Ms., nepublikováno, 2 pp.

Mácha S., 1976: Měkkýši Oderských vrchů.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 25: 153177.

Mácha S., 1980: Malakozoologický výzkum Poodří. Závěrečná zpráva, dokumentace státního výzkumného úkolu VI-3-8/7a.

Mácha S., 1981: Nový druh nahého plže Deroceras (Plathystimulus) fatrense sp. n. (Gastropoda, Limacidae) z Československa.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 30: 97102.

Mácha S., 1982: Revizní malakozoologický výzkum Poodří. [Revision-malakozoologische Untersuchung im Odra-Gebiet].
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 31: 97106.

Mácha S., 1982: Revizní výzkum měkkýšů Louckých rybníků.
Přír. sb. Ostrav. Muzea 26: 4150.

Mácha S. & Daněk A., 1983: Měkkýši v okolí Nového Jičína, Vlastivěd. Sbor. Nový Jičín 32: 4351.

Mácha S., 1985: Katalog sbírky měkkýšů Slezského muzea.
Slezské muzeum Opava, Opava, 80 pp.

Mácha S., 19??: Zpráva o výsledku malakozoologického výzkumu na území CHKO Beskydy na základě výjimky udělené Ministerstvem kultury ČSR ze dne 9. 10. 1985 pod. čís. 14.135/85 - VI/2. Dep.: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. nepubl.

Mácha S., 1987: Měkkýší fauna pod vlivem změn v Moravskoslezských Beskydech.
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 36: 241260.

Mácha S., 1988: Další nový druh měkkýše v našich sklenících - Hawaia minuscula (Binney, 1840).
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 37(1): 6364.

Mácha S., 19??: Závěrečné vyhodnocení výzkumů měkkýšů Moravskoslezských Beskyd za léta 1984 - 1988. Dep.: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. nepubl.

Mácha S., 19??: Výsledky malakozoologických výzkumů Moravskoslezských Beskyd v roce 1988. Dep.: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm. nepubl.

Mácha S., 1989: Význam měkkýšů při sledování negativních změn v přírodě.
Inform. a metod. zpravodaj KSSPPOP, 7 Ostrava: 6976.

Mácha S. & Kroupa O., 1989: Die schlossapparatenbeobachtungen bei Pisidium mit der benutzung des zerlechten lichtes. Folia Malacologica, 3: 121122. DOI: 10.12657/folmal.003.008.

Mácha S., in litt. Výsledky malakozoologického výzkumu SPR "Kaluža".
AOPK Ostrava, 1993, 4 pp.

Mácha S., 1996: Praktické rady k usnadnění studia hrachovek (Bivalvia, rod Pisidium).
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 45: 171178.

Mácha S., 1997: Přehled výzkumů měkkýšů ve Slezsku a na severní Moravě (ČR).
Čas. Slez. Muz. (A) Slezské muzeum Opava, Opava 46: 7193.
Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: