logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Ondřej Korábek

 

Mgr. Ondřej KORÁBEK, PhD.

Malacologica Bohemoslovaca
editor of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
Charles University, Department of Ecology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2

emailemail:
ondrej.korabek@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0002-2522-9165

ScopusScopus author ID:
56072699800

Research interests:

all species of the genus Helix

„… ať lidi vozí ze zahraničí hlemýždě.“


List of malacological publications

2024

Adamcová T., Juřičková L., Proćków M., Neubert E., Petrusek A. & Korábek O., 2024: Taxonomic revision and dissolution of the genus Monachoides (Gastropoda, Stylommatophora). – Zoologica Scripta. https://doi.org/10.1111/zsc.12658 Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Adamcová T., Bronišová V., Coufal R., Čiliak M., Drvotová M., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kocurková A., Korábek O., Podroužková Š., Říhová D. B., Šlachtová E. & Horsák M., 2024: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2023. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 69–83 pp. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-69 Creative Commons License

Korábek O. & Hausdorf B., 2024: Accelerated mitochondrial evolution and asymmetric fitness of hybrids contribute to the persistence of Helix thessalica in the Helix pomatia range. – Molecular Ecology, e17474. https://doi.org/10.1111/mec.17474

2023

Adamcová T., Korábek O. & Juřičková L., 2023: Nový druh rodu Monachoides aneb nesnáze při popisu nového šneka (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 21–22. (přednáška)

Korábek O., Balashov I., Neiber M. T., Walther F. & Hausdorf B., 2023: The Caucasus is neither a cradle nor a museum of diversity of the land snail genus Helix (Gastropoda, Stylommatophora, Helicidae), while Crimea is home to an ancient lineage. – Zoosystematics and Evolution, 99(2): 535–543. https://doi.org/10.3897/zse.99.110610 Creative Commons License

2022

Korábek O., Adamcová T., Proćków M., Petrusek A., Hausdorf B. & Juřičková L., 2022: In both directions: Expansions of European land snails to the north and south from glacial refugia. – Journal of Biogeography. https://doi.org/10.1111/jbi.14531

Korábek O., Glaubrecht M., Hausdorf B. & Neiber M. T., 2022: Phylogeny of the land snail Levantina reveals long-distance dispersal in the Middle East. – Zoologica Scripta, 51(2): 161–172. https://doi.org/10.1111/zsc.12526

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A., 2022: Diversity of Land Snail Tribe Helicini (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae): Where Do We Stand after 20 Years of Sequencing Mitochondrial Markers? – Diversity, 14: 24.
https://doi.org/10.3390/d14010024
Creative Commons License

2021

Kosová T., Juřičková L., Korábek O., Petrusek A. & Proćków M., 2021: Central-European phylogeographic crossroads and postglacial colonization to the south in Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata). – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 37. (přednáška)

Korábek O., Kosová T., Dolejš P., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L., 2021: Geographic isolation and human-assisted dispersal in land snails: a Mediterranean story of Helix borealis and its relatives (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae). – Zoological Journal of the Linnean Society, zlaa186. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa186

Neiber M. T., Korábek O., Glaubrecht M. & Hausdorf B., 2021: A misinterpreted disjunction: the phylogenetic relationships of the North African land snail Gyrostomella (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae). – Zoological Journal of the Linnean Society, zlab059. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab059

2020

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71 Creative Commons License

Korábek O., 2020: On Helix grisea Linnaeus, 1758 and the Helix species described by Carl Linnaeus and Otto Friedrich Müller. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-1 Creative Commons License

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A. 2020: Inferring the sources of postglacial range expansion in two large European land snails. – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 58(4): 944–956. https://doi.org/10.1111/jzs.12368

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus. – The Malacologist, (70): 15.

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Středoevropská křižovatka a postglaciální expanze směrem na jih u šneka Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – In: Zoologické dny Olomouc 2020. Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds), Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2020: 105. (přednáška)

2019

Korábek O., 2019: Refugia nejen glaciální a distribuce biodiverzity [Glacial and Other Refugia and the Distribution of Biodiversity]. – Živa, 67(5): 210–211. abstract

Korábek O., Petrusek A. & Rovatsos M., 2019: The complete mitogenome of Helix pomatia and the basal phylogeny of Helicinae (Gastropoda, Stylommatophora, Helicidae). –  ZooKeys, 827: 19–30. https://doi.org/10.3897/zookeys.827.33057 Creative Commons License

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Molluscan Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Young Systematists’ Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

2018

Korábek O., Juřičková L., Balashov I. & Petrusek A., 2018: The contribution of ancient and modern anthropogenic introductions to the colonization of Europe by the land snail Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Helicidae). – Contributions to Zoology, 87(2): 61–74. Creative Commons License

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková L., 2018: Glacial refugia and postglacial spread of an iconic large European land snail, Helix pomatia (Pulmonata: Helicidae). – Biological Journal of the Linnean Society, 123(1): 218–234. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx135

2017

Korábek O., 2017: Diversity of the land snail genus Helix and its relatives (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) from Mediterranean origins to postglacial Central Europe. – Doctoral thesis, Praha, Charles University, Faculty of Science. (Introduction.)

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková L., 2017: Glaciální refugia a postglaciální šíření čtyř našich druhů čeledi Helicidae (hlemýžďovití). – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 102–103 (přednáška)

2016

Korábek O., Čejka T. & Juřičková L., 2016: Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae), a slug new for Slovakia. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 3–8. https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-3 Creative Commons License

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2016: Hlemýžď pruhovaný, nový druh pro evropskou i českou faunu [Helix thessalica, a New Species of European and Czech Fauna]. – Živa, 64(1): 31–34.

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2016: Splitting the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Stylommatophora: Helicidae) into two: redescription of the forgotten Helix thessalica Boettger, 1886. – Journal of Molluscan Studies, 82(1): 11–22. https://doi.org/10.1093/mollus/eyv048

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-5 Creative Commons License

Korábek O., Juřičková L. & Ložek V., 2015: History of two critically endangered grassland snails (Pulmonata: Helicellinae) in the Czech Republic with first molecular data on extinct populations. – Biologia, 70(8): 1102–1107. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0123

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A., 2015: Pokroky ve výzkumu hlemýžďů a jejich příbuzných. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 117–118. (přednáška)

Korábek O., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L. 2015: Molecular phylogeny of the genus Helix (Pulmonata: Helicidae). – Zoologica Scripta, 44(3): 263–280. https://doi.org/10.1111/zsc.12101

Neubert E. & Korábek O., 2015: Comment on Psonis et al. (2015): ‘Evaluation of the taxonomy of Helix cincta (Muller, 1774) and Helix nucula (Mousson, 1854); insights using mitochondrial DNA sequence data’. – Journal of Natural History, 49(37–38): 2257–2263. https://doi.org/10.1080/00222933.2015.1021874

2014

Korábek O., 2014: Hlemýždi – stopařův průvodce nejen po Středomoří [The Hitchhiker’s Guide to the Mediterranean and Beyond]. – Živa, 62(4): 171–175.

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2014: Resurrecting Helix straminea, a forgotten escargot with trans-Adriatic distribution: first insights into the genetic variation within the genus Helix (Gastropoda: Pulmonata). Zoological Journal of the Linnean Society, 171(1): 72–91. https://doi.org/10.1111/zoj.12122

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková J., 2014: Předběžné výsledky fylogenetické a fylogeografické studie hlemýždě zahradního (Helix pomatia). – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 201. (přednáška)

 


Copyright © 2024   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: