logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Ondřej Korábek

 

Mgr. Ondřej KORÁBEK, PhD.

Malacologica Bohemoslovaca
editor of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
Charles University, Department of Ecology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2

emailemail:
ondrej.korabek@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0002-2522-9165

ScopusScopus author ID:
56072699800

Research interests:

all species of the genus Helix

„… ať lidi vozí ze zahraničí hlemýždě.“


List of malacological publications

2024

Adamcová T., Juřičková L., Proćków M., Neubert E., Petrusek A. & Korábek O., 2024: Taxonomic revision and dissolution of the genus Monachoides (Gastropoda, Stylommatophora). – Zoologica Scripta. https://doi.org/10.1111/zsc.12658 Creative Commons License

2023

Adamcová T., Korábek O. & Juřičková L., 2023: Nový druh rodu Monachoides aneb nesnáze při popisu nového šneka (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 21–22. (přednáška)

Korábek O., Balashov I., Neiber M. T., Walther F. & Hausdorf B., 2023: The Caucasus is neither a cradle nor a museum of diversity of the land snail genus Helix (Gastropoda, Stylommatophora, Helicidae), while Crimea is home to an ancient lineage. – Zoosystematics and Evolution, 99(2): 535–543. https://doi.org/10.3897/zse.99.110610 Creative Commons License

2022

Korábek O., Adamcová T., Proćków M., Petrusek A., Hausdorf B. & Juřičková L., 2022: In both directions: Expansions of European land snails to the north and south from glacial refugia. – Journal of Biogeography. https://doi.org/10.1111/jbi.14531

Korábek O., Glaubrecht M., Hausdorf B. & Neiber M. T., 2022: Phylogeny of the land snail Levantina reveals long-distance dispersal in the Middle East. – Zoologica Scripta, 51(2): 161–172. https://doi.org/10.1111/zsc.12526

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A., 2022: Diversity of Land Snail Tribe Helicini (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae): Where Do We Stand after 20 Years of Sequencing Mitochondrial Markers? – Diversity, 14: 24.
https://doi.org/10.3390/d14010024
Creative Commons License

2021

Kosová T., Juřičková L., Korábek O., Petrusek A. & Proćków M., 2021: Central-European phylogeographic crossroads and postglacial colonization to the south in Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata). – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 37. (přednáška)

Korábek O., Kosová T., Dolejš P., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L., 2021: Geographic isolation and human-assisted dispersal in land snails: a Mediterranean story of Helix borealis and its relatives (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae). – Zoological Journal of the Linnean Society, zlaa186. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa186

Neiber M. T., Korábek O., Glaubrecht M. & Hausdorf B., 2021: A misinterpreted disjunction: the phylogenetic relationships of the North African land snail Gyrostomella (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae). – Zoological Journal of the Linnean Society, zlab059. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab059

2020

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71 Creative Commons License

Korábek O., 2020: On Helix grisea Linnaeus, 1758 and the Helix species described by Carl Linnaeus and Otto Friedrich Müller. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-1 Creative Commons License

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A. 2020: Inferring the sources of postglacial range expansion in two large European land snails. – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 58(4): 944–956. https://doi.org/10.1111/jzs.12368

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus. – The Malacologist, (70): 15.

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Středoevropská křižovatka a postglaciální expanze směrem na jih u šneka Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – In: Zoologické dny Olomouc 2020. Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds), Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2020: 105. (přednáška)

2019

Korábek O., 2019: Refugia nejen glaciální a distribuce biodiverzity [Glacial and Other Refugia and the Distribution of Biodiversity]. – Živa, 67(5): 210–211. abstract

Korábek O., Petrusek A. & Rovatsos M., 2019: The complete mitogenome of Helix pomatia and the basal phylogeny of Helicinae (Gastropoda, Stylommatophora, Helicidae). –  ZooKeys, 827: 19–30. https://doi.org/10.3897/zookeys.827.33057 Creative Commons License

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Molluscan Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Young Systematists’ Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

2018

Korábek O., Juřičková L., Balashov I. & Petrusek A., 2018: The contribution of ancient and modern anthropogenic introductions to the colonization of Europe by the land snail Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Helicidae). – Contributions to Zoology, 87(2): 61–74. Creative Commons License

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková L., 2018: Glacial refugia and postglacial spread of an iconic large European land snail, Helix pomatia (Pulmonata: Helicidae). – Biological Journal of the Linnean Society, 123(1): 218–234. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx135

2017

Korábek O., 2017: Diversity of the land snail genus Helix and its relatives (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) from Mediterranean origins to postglacial Central Europe. – Doctoral thesis, Praha, Charles University, Faculty of Science. (Introduction.)

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková L., 2017: Glaciální refugia a postglaciální šíření čtyř našich druhů čeledi Helicidae (hlemýžďovití). – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 102–103 (přednáška)

2016

Korábek O., Čejka T. & Juřičková L., 2016: Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae), a slug new for Slovakia. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 3–8. https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-3 Creative Commons License

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2016: Hlemýžď pruhovaný, nový druh pro evropskou i českou faunu [Helix thessalica, a New Species of European and Czech Fauna]. – Živa, 64(1): 31–34.

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2016: Splitting the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Stylommatophora: Helicidae) into two: redescription of the forgotten Helix thessalica Boettger, 1886. – Journal of Molluscan Studies, 82(1): 11–22. https://doi.org/10.1093/mollus/eyv048

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-5 Creative Commons License

Korábek O., Juřičková L. & Ložek V., 2015: History of two critically endangered grassland snails (Pulmonata: Helicellinae) in the Czech Republic with first molecular data on extinct populations. – Biologia, 70(8): 1102–1107. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0123

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A., 2015: Pokroky ve výzkumu hlemýžďů a jejich příbuzných. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 117–118. (přednáška)

Korábek O., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L. 2015: Molecular phylogeny of the genus Helix (Pulmonata: Helicidae). – Zoologica Scripta, 44(3): 263–280. https://doi.org/10.1111/zsc.12101

Neubert E. & Korábek O., 2015: Comment on Psonis et al. (2015): ‘Evaluation of the taxonomy of Helix cincta (Muller, 1774) and Helix nucula (Mousson, 1854); insights using mitochondrial DNA sequence data’. – Journal of Natural History, 49(37–38): 2257–2263. https://doi.org/10.1080/00222933.2015.1021874

2014

Korábek O., 2014: Hlemýždi – stopařův průvodce nejen po Středomoří [The Hitchhiker’s Guide to the Mediterranean and Beyond]. – Živa, 62(4): 171–175.

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2014: Resurrecting Helix straminea, a forgotten escargot with trans-Adriatic distribution: first insights into the genetic variation within the genus Helix (Gastropoda: Pulmonata). Zoological Journal of the Linnean Society, 171(1): 72–91. https://doi.org/10.1111/zoj.12122

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková J., 2014: Předběžné výsledky fylogenetické a fylogeografické studie hlemýždě zahradního (Helix pomatia). – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 201. (přednáška)

 


Copyright © 2024   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: