logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jaroslav Čáp Hlaváč

 

RNDr. Jaroslav Čáp HLAVÁČ, Ph.D.

addressaddress:
Chudenická 1086/22, CZ-10200 Praha 10 - Hostivař

emailemail:
jari.hlavac72@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0001-9536-383X

ScopusScopus author ID:
15073815200


List of malacological publications

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Lorencová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Invasion at the population level: a story of the freshwater snails Gyraulus parvus and G. laevis. – Hydrobiologia, 848: 4661–4671. https://doi.org/10.1007/s10750-021-04668-w

Šlachtová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Freshwater snails Gyraulus parvus (Say, 1817) and G. laevis (Alder, 1838): a story of the invasion at the population level. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 173. (přednáška)

2020

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

Měkkýši Českého krasu

Hlaváč J., 2020: Malakologické poměry přírodní rezervace Pučanka na Horažďovicku (okres Klatovy) [Malacological conditions of the Pučanka Nature Reserve in Horažďovice region (Klatovy district)]. – Erica, 27: ?–?.

Hlaváč J., 2020: Měkkýši (Mollusca) přírodních rezervací Svobodova niva a Datelovská strž na Šumavě [Molluscs (Mollusca) of the Svobodova niva and Datelovská strž Nature Reserves (Šumava Mts)]. – Erica, 27: ?–?.

Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5

2019

Zupan Hajna N., Otoničar B., Pruner P., Culiberg M., HlaváčJ., Mandić O., Skála R. & Bosák P. 2019: Late Pleistocene lacustrine sediments and their relation to red soils in the Northeastern margin of the Dinaric Karst. – Acta Carsologiaca, 48(2): 153-171. https://doi.org/10.3986/ac.v48i2.7080

2018

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Creative Commons License

Horáčková J., Beran L., Ložek V., Zvarič B., Juřičková L., Hlaváč J., Jansová A. & Horsák M., 2018: Rozšíření nalezených druhů měkkýšů v CHKO České středohoří. – In: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří, Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) Příroda, Praha, 37: 128–213. ISBN 978-80-7620-033-3 (printed and PDF version)

2015

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm, updated at April 28, 2015. Creative Commons License

Šída P., Sázelová S., Havlíček P., Smolíková L. & Hlaváč J., 2015: Lower and middle pleistocene sediment sequence with archaeological finds in Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav/CZ). – Archaologisches Korrespondenzblatt, 45(3): 283–302.

2013

Dolejš P., Hlaváč J. Č., Moravec J. & Anděra M. 2013: Živočichové vápencového velkolomu Čertovy schody v Českém krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 55. (poster)

Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2013: Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách [The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 99–104. Creative Commons License

Schenková V., Hlaváč J. Č. & Horsák M., 2013: Vrkoč rašelinný – další z glaciálních reliktů. Z červené knihy našich měkkýšů [Vertigo lilljeborgi – Another Glacial Relict. From the Red Book of Czech Molluscs]. – Živa, 61(2): 73–74.

2012

Dolejš P., Hlaváč J. Č., Moravec J. & Anděra M., 2012: Živočichové vápencového velkolomu Čertovy schody v Českém krasu. – In: Kubovčík V. & Stašiov S. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, pp. 47. ISBN 978-80-228-2421-7. (poster)

Myšák J., Horsák M. & Hlaváč J. Č., 2012: Jedna špatná a jedna dobrá zpráva o vrkoči Geyerově – z červené knihy našich měkkýšů [Good News and Bad News about the Geyer’s Whorl Snail – from our Red Book of Molluscs]. – Živa, 60(2): 73–74.

2011

Hlaváč J., 2011: Tanatocenózy měkkýšů v archeologických objektech knovízské kultury v Kněževsi u Prahy. – In: Smejtek L. (Ed.), Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy. 1. Text, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, pp. 449463.

2010

Hlaváč J. Č., 2010: Mollusc fauna of the National Park Bavarian Forest (Germany). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, 113. 110 pp. ISBN 978-80-7247-077-8.

Hlaváč J. Č. & Peltanová A., 2010: First occurrence of the Kentish Snail Monacha cantiana (Mollusca: Gastropoda: Hygromiidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 11–15. Creative Commons License

Horsák M., Škodová J., Myšák J., Čejka T., Ložek V. & Hlaváč J. Č., 2010: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on multidimensional analysis of shell measurements. – Biologia, 65: 1012–1018. https://doi.org/10.2478/s11756-010-0117-4

Žák K., Cílek V., Danielisová A., Hlaváč J., Kadlec J., Kyncl T., Pokorný P. & Světlík I., 2010: Holocenní profil ve stavební jámě malé vodní elektrárny Hýskov a jeho přínos k poznání vývoje nivy Berounky. – Český kras, XXXVI (2010): 42–51.

2009

Pokryszko B. M., Auffenberg K., Hlaváč J. Č. & Naggs F., 2009: Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae (in part). – Annales Zoologici, 59(4): 423–458. https://doi.org/10.3161/000345409X484847

2008

Hlaváč J., 2008: Nález kelnatky (Mollusca – Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ). – Archeologické rozhledy, 60 (2): 309.

Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2008: Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách [Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 33–46. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-33 Creative Commons License

Drvotová M., Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8

Juřičková L., Horsák M., Cameron R., Hylander K., Míkovcová A., Hlaváč J. Č. & Rohovec J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of different calcium sources.– European Journal of Soil Biology, 44(2): 172–179. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2007.07.001

Pokorný P., Dreslerová D., Kuneš P., Petr L., Kozáková R., Abraham V., Hlaváč J. & Šmahelová L., 2008: Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes. Outline of an interdisciplinary project. Terra Nostra 2008/2. Abstrakt volume from IPC-XII /IOPC-VIII Congress; 30. 8. – 5. 9. 2008., Bonn, Germany.

Žák K., Schmelzová R., Hlaváč J., Gottfried L., Urbánek R., Bruthans J., Světlík I. & Majer M., 2008: Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty. – Český kras, XXXIV(2008): 5–20.

2007

Ernée M., Dobeš M., Hlaváč J., Kočár P., Kyselý R. & Šída P., 2007: Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 – Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. – Památky archeologické, XCVIII(98), p. 31–108.

Míkovcová A., Juřičková L., Horsák M., Hlaváč J. Č. & Rohovec J., 2007: Vliv přirozených zdrojů vápníků na složení měkkýších společenstev. –  In: Zoologické dny Brno 2007, Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds.), Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 44–45.

2006

Recenze: Hlaváč J., 2006: Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník. – Živa, 54(1): VI (kuler).

Hlaváč J., 2006: Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 57(5): 405–414. abstract

Hlaváč J., 2006: Nález holocenní malakofauny na Lopatě – Milínov, Plzeňsko [Record of Holocene malacofauna at Lopata site by Milínov, Plzeň region]. – Erica, 13, 43–48.

Hlaváč J., 2006: Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou. – Archeologické rozhledy, LVIII-2006, 550–555. Praha.

Pokryszko B. M., Auffenberg K., Hlaváč J. Č. & Naggs F., 2006: Of old and new pupilloids of Pakistan (Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae). – Abstracts 22th Polish Malacological Seminar, Huta Szklana 2006, Folia Malacologica, 14(2): 94. https://doi.org/10.12657/folmal.014.013 Creative Commons License

2005

Hlaváč J., 2005: Malakofauna. – In: Lutovský M., Smejtek L. (eds) & kol.: Pravěká Praha, 110–111. Nakladatelství Libri, Praha. ISBN 80-7277-236-8, 1040 pp.

Hlaváč J., 2005: Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny. – Castrum Pragense, 7: 411–412. Praha.

Hlaváč J. Č., 2005: Ostroústka drsná – přehlížený acidofilní plž borůvkových porostů. – In: Cílek V. (ed.) a kol.: Střední Brdy, s. 138. Příbram. ISBN 80-7084-266-0 MZe ČR, ISBN 80-7212-254-1 MŽP ČR, 377 pp.

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. https://doi.org/10.12657/folmal.013.002 Creative Commons License

2004

Hlaváč J. Č., 2004: A new record of Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) from Pakistan (Mollusca: Gastropoda: Agriolimacidae). – Folia Malacologica, 12(4): 181–182. https://doi.org/10.12657/folmal.012.016 Creative Commons License

Hlaváč J., 2004: Acicula parcelineata (Clessin, 1911) – New fossil molluscan species of the Czech Republic. – Bulletin of The Malacological Society of London, 42(2004): 13. Abstract Molluscan Forum 2003, Natural History Museum, 6 November 2003, London.

Hlaváč J. Č., 2004: Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, Západní Čechy [Měkkýši (Mollusca) of the Nature Reserve Lužany, Přeštice region, Western Bohemia]. – Erica, 12: 93–98.

Hlaváč J. Č., 2004: Molluscs of the Bavarian Forest National Park (Germany). – Abstracts 20th Polish Malacological Seminar, Folia Malacologica, 12(2): 88. https://doi.org/10.12657/folmal.012.006 Creative Commons License

Hlaváč J., 2004: Úvod; Když byla Země ještě mladá; Magnetická síla Země; Geologický podklad a živočichové; Půdní bezobratlí; Říční, krasový a hadcový fenomén. – In: Hlaváč J., Brzáková P., Janoušek I., Petříček V. (eds): Živel Země, 8–9, 26–29, 98–99, 124–125, 126–131, 154–155. Agentura Koniklec.

Hlaváč J., Brzáková P., Janoušek I. & Petříček V. (eds), 2004: Živel Země. - 368 pp., Agentura Koniklec. Praha. ISBN 80-902606-5-9

Pokryszko B. M., Auffenberg K., Hlaváč J. Č. & Naggs F., 2004: Old and new pupilloids from Pakistan. – Abstract World Congress of Malacology, Molluscan Megadiversity: Sea, Land and Freshwater, Perth, Western Australia, 11–16 July 2004: 116–117. Malacological Society of Australasia.

Žák K., Vysoká H., Bruthans J. & Hlaváč J., 2004: Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem – Tetínský vývěr: nová pozorování a data. – Český kras, 30: 45–50.

2003

Hlaváč J. Č., 2003: Columella aspera (Waldén) – přehlížený prvek měkkýší fauny ČR. – In: Zoologické dny Brno 2003, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003: 32.

Hlaváč J., 2003: Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) [Malacozoological inventory of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve (Southern Bohemia, Strakonice District)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 31–36. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-31 Creative Commons License

Hlaváč J. Č., 2003: Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) – II. Revizní malakocenologický výzkum [Molluscs of the Nature Reserve of MěstišťskéRokle in the Bohemian Forest (Czech Republic) – II. Malacocoenological revision].  – Silva Gabreta, 9: 105–112.

Hlaváč J. Č., 2003: Měkkýši Českého lesa – II.Čerchovský Les (Západní Čechy) [Molluscs of the Český Les Mts. – II.Čerchovský Les (Western Bohemia)]. – Silva Gabreta, 9: 123–144.

Hlaváč J., 2003: Nové měkkýší druhy českého kvartéru. – p. 4, Sborník konference 9. Kvartéru 2003, 9.12.2003. Brno.

Hlaváč J. Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V., 2003: Měkkýši Českého lesa – III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 9: 145–166.

Hlaváč J. & Havlíček P., 2003: Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, 78–82. Praha.

Hlaváč J., Kadlec J., Žák K. & Hercman H., 2003: Deposition and destruction of Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst (Czech Republic). – In: Kotrba A. (ed.), Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology, Práce Geograficzne, 189: 225–253. Warszawa.

Hlaváč J., Kočár P., Mihályiová J. & Zavřel J., 2003: Přírodní poměry na pravěké lokalitě „Anděl Park“ v Praze na Smíchově. – Archeologie ve středních Čechách, 7: 143–151.

Havlíček P., Smolíková L. & Hlaváč J., 2003: Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích [Loess and fossil soils in Velké Pavlovice]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, 75–78.

Kadlec J., Schnabl P., Pruner P., Lisá L., Žák K. & Hlaváč J., 2003: Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu. – Český kras, 29: 21–25.

2002

Hlaváč J., 2002: Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko). – Vlastivědný sborník Mělnicka, IV, 47–48.

Hlaváč J., 2002: Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) – lesní, stepní a druhotná stanoviště. – Český kras, 28: 4–8.

Hlaváč J. Č., 2002: Měkkýši PR Bystřice v Českém lese [Molluscs of Nature Reserve Bystřice in the Český les Mts.]. – Erica, 10: 75–82.

Hlaváč J. Č., 2002: Měkkýši v údolí Pstružného potoka u Hartmanic (Šumava) [Molluscs of the Pstružný Potok valley near theHartmanice village (Bohemian Forest)]. – Silva Gabreta, 8: 167–180.

Hlaváč J. Č. 2002: Molluscan fauna of the Javoříčský Karst (Czech Republic, central Moravia). – Malacological Newsletter, 20: 93–105. Gyöngyös.

Hlaváč J.Č. & Horsák M., 2002: Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě [Distribution of the snails Macrogastra badia and Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in the Bohemian Forest]. Silva Gabreta, 8: 191204.

Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V., 2002: Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy). – Silva Gabreta, 8: 205–228.

Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč J. Č., 2002: Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů [Aquatic malacofauna of the Ostrov pond systemes and the Karlovy Vary kaolin flooded quarries]. – Erica, 10: 83–95.

Kadlec J., Hlaváč J. & Horáček I., 2002: Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu. – Český kras, 28: 13–15.

2001

Hlaváč J. Č., 2001: Krajina vašeho okolí Česká republika. – Živly Země 2/2001, 6–7. Koniklec.

Hlaváč J. Č., 2001: Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle naŠumavě (Česká republika) - I. Přirozená apolopřirozená lesní stanoviště. – Silva Gabreta, 6: 171–182.

Hlaváč J., 2001: Půdní bezobratlí a jejich životní strategie. – Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí 4/2001, 12–14. Koniklec.

Hlaváč J. Č., 2001: Rabí a Prácheň – významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy). – Erica, 9: 99–109.

Hlaváč J. Č., 2001: Rumunsko – Západní Karpaty – Munţii Bihorului. – Živly Země 3/2001, 9. Koniklec.

Hlaváč J. Č. & Horsák M., 2001: Ostroústka drsná – záhada naší malakofauny [Columella aspersa - An Enigma among Czech Molluscs]. – Živa, 49(1): 28–29.

Hlaváč J., 2001: S domkem na zádech. – ABC mladých techniků a přírodovědců, 46(9): 12–13.

Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2001: Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví. – Silva Gabreta, 6: 183–197.

2000

Hlaváč J., 2000: Malacofauna of the phytogeographical district of the Plánický hřeben Ridge (SW Bohemia, Czech Republic). – Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov, Študentská vedecká konferencia 11.–12. 4. 2000, s. 160. Bratislava.

Hlaváč J., 2000: Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) [Quaternary cover malacocoenoses of the slope movement area near Čeřeniště (The České středohoří Mts.)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, 191–192.

Hlaváč J. & Horsák M., 2000: Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy) [The slug Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) - new find in the Šumava Protected Landscape Area (Western Bohemia)]. Silva Gabreta, 5: 113120.

Hlaváč J. & Svobodová H., 2000: Molluscan and pollen assemblages from the Ochozská Cave as climate indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic). – Geolines, 11: 137139.

Cílek V., Hlaváč J., Kadlec J., Kadlecová R., Ložek V. & Žák K., 2000: Holocene Calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst. In Kadlec J., ed.: Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst. - International Conference on Past Global Change (Prague, September 6-9, 2000). Excursion guide: 18. Praha.

Cílek V., Hlaváč J., Ložek V., Valečka J. & Žák K., 2000: In Havlíček P., Tyráček J., eds.: Bohemian Field Conference (Prague, September 10-12, 2000). - Excursion guidebook.  Český geologický ústav. Praha.

Cílek V., Horáček I. & Hlaváč J., 2000: Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova. – Speleo, 29: 18–20.

Rybář J., Vilímek V., Cílek V., Košťák B., Novotný J., Stemberk J., Suchý J., Kalvoda J., Cajz V. & Hlaváč J., 2001: Process Analysis of Deep Slope Failures in České Středohoří Neovolcanics. – Acta Montana IRSM AS CR, Series AB, 8 (115): 39–46.

1998

Hlaváč J., 1998: Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Pajrek u Nýrska a jeho okolí (Šumava) [Molluscs (Mollusca) of the castle ruin Pajrek near Nýrsko and its surroundings (Šumava Mts.)]. – Silva Gabreta, 2: 221–232.

Hlaváč J., 1998: Měkkýši (Mollusca) hradní zříceniny Velhartice u Sušice [Molluscs (Mollusca) of the castle ruin Velhartice near Sušice (SW Bohemia)]. – Erica, 7: 53–60.

Hlaváč J., 1998: Měkkýši přírodní rezervace Jelení vrch u Habartic (okres Klatovy) [Molluscs of the nature reserve „Jelení vrch“ near Habartice village (Klatovy distrikt)]. – Erica, 7: 47–52.

 


Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: