logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Lucie Juřičková

 

doc. RNDr. Lucie JUŘIČKOVÁ, PhD.

Malacologica Bohemoslovaca
editor in chief of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
Březí 6, CZ-25101 Říčany, tel. 323605198

addressaddress:
Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2, tel. 042 221951843, 602479919
(česky) Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2, Česko

emaile-mail:
lucie.jurickova@seznam.cz

ORCIDORCID:
0000-0001-5163-1222

ScopusScopus author ID:
8535112000

website:
Invertebrate Research Group, Department of Zoology, Charles University
 

List of malacological publications

2024

Adamcová T., Juřičková L., Proćków M., Neubert E., Petrusek A. & Korábek O., 2024: Taxonomic revision and dissolution of the genus Monachoides (Gastropoda, Stylommatophora). – Zoologica Scripta. https://doi.org/10.1111/zsc.12658 Creative Commons License

2023

Adamcová T., Korábek O. & Juřičková L., 2023: Nový druh rodu Monachoides aneb nesnáze při popisu nového šneka (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 21–22. (přednáška)

Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L., 2023: Měkkýši přírodní rezervace Jedlový důl v CHKO Jizerské hory (Česká republika) [Molluscs of the Jedlový důl Nature Reserve in the Jizerské hory Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 56–62. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-56 Creative Commons License

Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2023: Holocene transformation of natural steppe into an agricultural landscape in the Polabí and Pojizeří Lowlands, Czech Republic, based on mollusc evidence. – The Holocene, –. https://doi.org/10.1177/09596836231200441

Horsáková V., Líznarová E., Divíšek J., Kubíková K., Juřičková L. & Horsák M., 2023: Cestovatelé z Alp: příběh izolovaných populací kuželovky horské (Pyramidula saxatilis) v Západních Karpatech. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 90–91. (přednáška)

Juřičková L., 2023: Plži v plamenech aneb Požárová dynamika především ve Středozemí [Gastropods in flames: fire dynamics in Mediterranean regions in particular. – Živa, 71(5): 250–252. Juřičková L., 2023: Suchozemští plži kontinentálních zaplavovaných luk u řeky Labe mezi Lysou nad Labem a Mělníkem [Terrestrial gastropods of the continental flooded meadows by Elbe river between Lysá nad Labem and Mělník]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 54–55. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-54 Creative Commons License

Kubíková K., Horsák M. & Juřičková L., 2023: Vztah mezi recentní a holocenní diverzitou měkkýší fauny Velké Fatry. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 125. (přednáška)

2022

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License

Korábek O., Adamcová T., Proćków M., Petrusek A., Hausdorf B. & Juřičková L., 2022: In both directions: Expansions of European land snails to the north and south from glacial refugia. – Journal of Biogeography. https://doi.org/10.1111/jbi.14531

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A., 2022: Diversity of Land Snail Tribe Helicini (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae): Where Do We Stand after 20 Years of Sequencing Mitochondrial Markers? – Diversity, 14: 24.
https://doi.org/10.3390/d14010024
Creative Commons License

Podroužková Š., Říhová D., Škodová J., Kocurková A., Drvotová M. & Juřičková L., 2022: Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 65–94. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65 Creative Commons License

Říhová D. B., Podroužková Š., Škodová J. P., Kocurková A., Drvotová M., Beran L. & Juřičková L., 2022: Měkkýši PP Hrnčířské louky v Praze [Molluscs of the Hrnčířské louky Nature Monument in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 24–29. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-24 Creative Commons License

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Hajna N. Z., Mihevc A., Bosák P., Pruner P., Hercman H., Horáček I., Wagner J., Čermák S., Pawlak J., Sierpień P., Kdýr Š., Juřičková L. & Švara A., 2021: Pliocene to Holocene chronostratigraphy and palaeoenvironmental records from cave sediments: Račiška pečina section (SW Slovenia). – Quaternary International, 605–606; 5–24. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.02.035

Juřičková L., 2021: Kam se studenty na exkurzi? Určitě do Českého krasu. – Živa, 69(2): LIII–LIV.

Juřičková L., 2021: Petr Pokorný a David Storch (editoři): Antropocén. – Živa, 69(1): XXIII.

Juřičková L., 2021: Po stopách minulosti i současnou přírodou Českého krasu: z Karlštejna do Srbska [On the Trail of the Past and Present-day Nature in the Bohemian Karst: from Karlštejn to Srbsko]. – Živa, 69(2): 73–76.

Juřičková L., Menšík J., Horáčková J. & Ložek V., 2021: Mollusc successions reveal northward postglacial shifts of Alpine species ranges (Bohemian Massif, Czech Republic). – The Holocene, 31(8): 1327–1338. https://doi.org/10.1177/09596836211011657

Korábek O., Kosová T., Dolejš P., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L., 2021: Geographic isolation and human-assisted dispersal in land snails: a Mediterranean story of Helix borealis and its relatives (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae). – Zoological Journal of the Linnean Society, zlaa186. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa186

Kosová T., Juřičková L., Korábek O., Petrusek A. & Proćków M., 2021: Central-European phylogeographic crossroads and postglacial colonization to the south in Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata). – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 37. (přednáška)

Limondin-Lozouet N., Legentil C., Granai S., Moine O., Horáčková J., Juřičková L., Horsák M. & Baly I., 2021: Who moves and when? Quaternary palaeobiogeography of land snails: a European project. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 206. (přednáška)

Měkkýši Blanského lesa ve vztahu k půdě a vegetaci

Ložek V., Lepší P. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Blanského lesa ve vztahu k půdě a vegetaci [Molluscs of the Blanský les Mts. in relation to soil and vegetation]. – Příroda, Praha, 43: 182 pp.

Podroužková Š., Čabla A. & Juřičková L., 2021: The use of flood debris in malacological research: a case study from the Loděnice, a stream in the Czech Republic. – Archiv für Molluskenkunde, 150(2): 133–146. https://doi.org/10.1127/arch.moll/150/133-146

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 37–55. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37 Creative Commons License

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15 Creative Commons License

Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Drvotová M., Juřičková L., Proćków J., Błażej P. & Mackiewicz P., 2021: Causes and evolutionary consequences of phenotypic plasticity in land snails of Trochulus hispidus complex. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 77. (přednáška)

Ptáková M., Pokorný P., Šída P., Novák J., Horáček I., Juřičková L., Meduna P., Bezděk A., Myšková E., Walls M. & Poschlod P., 2021: From Mesolithic hunters to Iron Age herders: a unique record of woodland use from eastern central Europe (Czech Republic). – Vegetation History and Archaeobotany, 30: 269–286. https://doi.org/10.1007/s00334-020-00784-0

Zupan Hajna N., Mihevc A., Bosák P., Pruner P., Hercman H., Horáček I., Wagner J., Čermák S., Pawlak J., Sierpień P., Kdýr Š., Juřičková L. & Švara A., 2021: Pliocene to Holocene chronostratigraphy and palaeoenvironmental records from cave sediments: Račiška pečina section (SW Slovenia). – Quaternary International, 605–606: 5–24. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.02.035

2020

Flašarová K., Strouhalová B., Šefrna L., Verrecchia E., Lauere T., Juřičková L., Kolařík P.  & Ložek V., 2020: Multiproxy evidence of middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic). – Quaternary International, (552): 4–14. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.10.004

Juřičková L., 2020: Odkazy Vojena Ložka. – Živa, 68(5): CXIV.

Juřičková L., Pokorný P. & Šída P., 2020: Ztracený šneků ráj [The Lost Paradise of Snails]. – Živa, 68(5): 255–257. abstract

Juřičková L., Šída P., Horáčková J., Ložek V. & Pokorný P., 2020: The lost paradise of snails: Transformation of the middle-Holocene forest ecosystems in Bohemia, Czech Republic, as revealed by declining land snail diversity. – The Holocene, 30(9): 1254–1265. https://doi.org/10.1177/0959683620919985

Juřičková L. & Žák K., 2020: Vzpomínka na Jiřího Kovandu [In memory of Jiří Kovanda]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 61–70. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-61 Creative Commons License

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A., 2020: Inferring the sources of postglacial range expansion in two large European land snails. – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 58(4): 944–956. https://doi.org/10.1111/jzs.12368

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus. – The Malacologist, (70): 15.

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Středoevropská křižovatka a postglaciální expanze směrem na jih u šneka Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – In: Zoologické dny Olomouc 2020. Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds), Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2020: 105. (přednáška)

Ložek V. & Juřičková L., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra II. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow II.] – Živa, 68(2): 86–88. abstract

Ložek V. & Juřičková L., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra III. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow III.] – Živa, 68(3): 143–146. abstract

Měkkýši Českého krasu

Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5

Ptáková M., Pokorný P., Šída P., Novák J., Horáček I., Juřičková L., Meduna P., Bezděk A., Myšková E., Walls M. & Poschlod P., 2020: From Mesolithic hunters to Iron Age herders: a unique record of woodland use from eastern central Europe (Czech Republic). – Vegetation History and Archaeobotany, (19). https://doi.org/10.1007/s00334-020-00784-0

Simonová J., Simon O., Bohatá L., Nehasil L., Kapic Š., Horsák M. & Juřičková L., 2020: Snails can fly with birds – more evidence for endozoochory. – The Malacologist, (70): 20.

Simonová J., Simon O., Bohatá L., Nehasil L., Kapic Š., Horsák M. & Juřičková L., 2020: Snails Can Fly with Birds - More Evidence for Snail Endozoochory. In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, pp. 176177. (poster)

2019

Juřičková L., 2019: Naši endemičtí měkkýši [Our Endemic Molluscs]. – Živa, 67(5): 252–253. abstract

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V., 2019: A glacial refugium and zoogeographic boundary in the Slovak eastern Carpathians. – Quaternary Research, 91(1): 383–398. https://doi.org/10.1017/qua.2018.68

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T. & Ložek V., 2019: Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Lateglacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst, Czech Republic. – Boreas, 48(4): 929–939. https://doi.org/10.1111/bor.12390

Juřičková L. & Ložek V., 2019: Měkkýši v labyrintu diverzity prostředí II. Měkkýši a biodiverzita [Molluscs in a Labyrinth of Environmental Diversity II. Molluscs and Biodiversity]. – Živa, 67(2): 76–78. abstract

Juřičková L. & Ložek V., 2019: Měkkýši v labyrintu diverzity prostředí I. Měkkýši a geodiverzita [Molluscs in a Labyrinth of Environmental Diversity II. Molluscs and Geological Diversity]. – Živa, 67(1): 25–28. abstract

Juřičková L., Pokorný P., Šída P. & Ložek V., 2019: Pískovcové krajiny ČR – ztracený ráj závornatek. – In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (Eds): Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 88–89. (přednáška)

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Molluscan Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Young Systematists’ Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

Musil R., Děkanovský O., Ivanov M., Doláková N., Mrázek J., Juřičková L. & Lundbergd J., 2019: Dagmar Cave (Czech Republic, Moravian Karst), a unique palaeontological site of the Cromerian Interglacial. – Quaternary International, (504): 56–69. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.03.029

Simonová J., Bohatá L., Exnerová A., Simon O. & Juřičková L., 2019: Plži mohou přežít v trávicím traktu ptáků – možnost endozoochorie potvrzena pro další druhy. – In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (Eds): Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 170. (přednáška)

2018

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-17 Creative Commons License

Doležal J. X. & Juřičková L., 2018: Ordinary offspring of scalariform Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) partners. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 31–34. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-31 Creative Commons License

Horáčková J., Horsák  M., Beran L., Čejka T., Juřičková L., Maňas M. & Simon O., 2018: Malacologica Bohemoslovaca and other freshwater mollusc data sources from the Czech and Slovak Republics. – First Freshwater Mollusk International Society Meeting in Europe. Bringing the gap between freshwater mollusk research and conservation in the Old and New World, Riccardi N., Urbanska M., Lopes-Lima M., Crovato P., Book of abstracts, Verbania, Italy, September 16–20 2018, 97 p. (poster)

Horáčková J., Juřičková L., Beran L. & Ložek V., 2018: Měkkýši Chráněné krajinné oblasti České středohoří. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 88–89. (přednáška)

Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds), 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 516 pp. ISBN 978-80-7620-033-3 (printed and PDF version)

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds), 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 1255 pp. (PDF extended version)

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V.: Slovenské východní Karpaty - zoogeografická hranice i možné glaciální refugium suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 100–101. (přednáška)

Juřičková L., Pokorný P., Hošek J., Horáčková J., Květoň J., Zahajská P., Jansová A. & Ložek V., 2018: Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. – The Holocene, 28(4): 583–594. https://doi.org/10.1177/0959683617735592

Korábek O., Juřičková L., Balashov I. & Petrusek A., 2018: The contribution of ancient and modern anthropogenic introductions to the colonization of Europe by the land snail Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Helicidae). – Contributions to Zoology, 87(2): 61–74. https://doi.org/10.1163/18759866-08702001 Creative Commons License

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková L., 2018: Glacial refugia and postglacial spread of an iconic large European land snail, Helix pomatia (Pulmonata: Helicidae). – Biological Journal of the Linnean Society, 123(1): 218–234. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx135

Ložek V. & Juřičková L., 2018: Měkkýši a divočina I. Měkkýši jako nástroj ke zkoumání divočiny [Molluscs and Wilderness I. Molluscs as a Tool for Wilderness Research]. – Živa, 66(1): 29–31.

Ložek V. & Juřičková L., 2018: Měkkýši a divočina II. Osudy divočiny ve světle výpovědi měkkýšů [Molluscs and Wilderness II. The Fortunes of the Wilderness in the Light of the Testimony of Molluscs]. – Živa, 66(2): 87–90.

Říhová D., Janovský Z., Horsák M. & Juřičková L., 2018: Shell decomposition rates in relation to shell size and habitat conditions in contrasting types of Central European forests. – Journal of Molluscan Studies, 84(1): 54–61. https://doi.org/10.1093/mollus/eyx048

Tlachač P., Petrusek A. & Juřičková L., 2018: Taxonomické postavení, biologie a ekologie poddruhu suchozemského plže Cochlodina dubiosa corcontica (Mollusca: Gastropoda: Clausiliidae) endemického pro Krkonoše. [Taxonomic position, biology and ecology of the endemic landsnail subspecies of the Krkonoše Mts Cochlodina dubiosa corcontica (Mollusca: Gastropoda: Clausiliidae)]. – Opera Corcontica 55: 65–85.

2017

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., 2017: Mollusca (měkkýši) [Mollusca (molluscs)]. – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates], Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds) Příroda, 36: 71–76. (in Czech)

Horáčková J., Beran L., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Měkkýši údolí Liběchovky - jejich vývoj, současnost i budoucnost. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 70–71 (přednáška)

Horáčková J., Juřičková L. & Jansová A., 2017: Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy) [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 77–97. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-77 Creative Commons License

Horáčková J., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Česká kvartérní paleomalakologická databáze. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 71–72 (poster)

Horsák M., Juřičková L. & Škodová J., 2017: Pod svícnem bývá tma – identita záhadné fosilní zrnovky z Brna odhalena [Darkest beneath the Candle – the Identity of the Mysterious Fossil Giant from Brno Is Revealed]. – Živa, 65(3): 124–125.

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Pokorný P., Hošek J. & Ložek V., 2017: Vývoj měkkýší fauny Malé Fatry v poledové době. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 89–90 (přednáška)

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2017: 40 let CHKO České středohoří II. Středohoří a lidské dílo [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary II. The České Středohoří Mountains and Human Work]. – Živa, 65(1): 8–10.

Říhová D., Holubová A. & Juřičková L., 2017: Kabát do každého deště: předběžná zpráva o stavu periostraka vybraných suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 180–181 (přednáška)

Škodová J., Juřičková L., Ložek V. & Horsák M., 2017: Nečekané osudy dvou glaciálních zrnovek: Pupilla loessica a Pupilla alluvionica. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 201 (přednáška)

2016

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Wiese V., Horsáková V. & Lososová Z., 2016: Drivers of Central European urban land snail faunas: the role of climate and local species pool in the representation of native and non-native species. – Biological Invasions, 18(12): 3547–3560. https://doi.org/10.1007/s10530-016-1247-6

Horsák M., Juřičková L., Škodová J. & Ložek V., 2016: Pupilla alluvionica Meng & Hoffmann, 2008: a land snail extant in the Altai refugium recognised for the first time in Central European Early-Middle Pleistocene glacials. – Malacologia, 59(2): 223–230. https://doi.org/10.4002/040.059.0203

Juřičková L., 2016: Měkkýši [Molluscs]. – In: Seznamy indikačních druhů živočichů a hub pro jednotlivé typy přírodních stanovišť podle katalogu biotopů ČR [Lists of indicator species of animals and fungi for individual types of natural habitats according to the Habitat catalogue of the Czech Republic], Hofmeister J. & Hošek J. (eds) Ms., Ekologické služby s.r.o.: 73–110, 361–363. Online at https://www.mzp.cz/cz/seznamy_indikacnich_druhu_katalog (in Czech)

Juřičková L., 2016: Města mohou být rájem pro šneky. – Fórum ochrany přírody, 3(4): 27–29. (HTML verze)

Juřičková L., 2016: Nenápadní kronikáři čtvrtohor. – Přírodovědci.cz, (2): 20–21.

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J. & Ložek V., 2016: Sukcese měkkýšů Moravského krasu s postglaciálu. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 99–100. (přednáška)

Korábek O., Čejka T. & Juřičková L., 2016: Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae), a slug new for Slovakia. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 3–8. https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-3 Creative Commons License

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2016: Hlemýžď pruhovaný, nový druh pro evropskou i českou faunu [Helix thessalica, a New Species of European and Czech Fauna]. – Živa, 64(1): 31–34.

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2016: Splitting the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Stylommatophora: Helicidae) into two: redescription of the forgotten Helix thessalica Boettger, 1886. – Journal of Molluscan Studies, 82(1): 11–22. https://doi.org/10.1093/mollus/eyv048

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2016: 40 let CHKO České středohoří I. Vrchy zrozené v sopečném ohni [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary I. Peaks Born in Volcanic Fire]. – Živa, 64(6): 281–285.

Růžička V., Mlejnek R., Juřičková L., Tajovský K., Šmilauer P. & Zajíček P., 2016: Invertebrates of the Macocha Abyss (Moravian Karst, Czech Republic [Nevretenčarji brezna Macoha (Moravski kras, Republika Češka]. – Acta Carsologica, 45(1): 71–84. https://doi.org/10.3986/ac.v45i1.896 Creative Commons License

Šizling A. L., Pokorný P., Juřičková L., Horáčková J., Abraham V., Šizlingová E., Ložek V., Tjørve E., Tjørve K. M. C. & Kunin W. 2016: Can people change the ecological rules that appear general across space? – Global Ecology and Biogeography, 25(9): 1072–1084. https://doi.org/10.1111/geb.12467

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-5 Creative Commons License

Flašarová K., Vysloužilová B., Juřičková L. & Šefrna L., 2015: Multiproxy evidence of Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic). – Conference: European Geosciences Union General Assembly 2015. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25142.24646

Horáček I., Ložek V., Knitlová M. & Juřičková L., 2015: Darkness under candlestick: glacial refugia on mountain glaciers. – In: Sázelová S., Novák M. & Mizerová A. (eds). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, pp. 363–377.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2015: List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics. Quaternary International, 357: 207–211. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.007

Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2015: River floodplains as habitat and bio-corridors for distribution of land snails: their past and present. – Journal of Landscape Ecology, 8(3): 23–39. https://doi.org/10.1515/jlecol-2015-0012

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm, updated at April 28, 2015. Creative Commons License

Juřičková L., 2015: Původ měkkýší fauny střední Evropy. – Vesmír, 94(7): 432–4... abstract

Juřičková L., 2015: Rozhovor s Vojenem Ložkem u příležitosti jeho 90. narozenin. – Živa, 63(5): XCVII–XCIX.

Korábek O., Juřičková L. & Ložek V., 2015: History of two critically endangered grassland snails (Pulmonata: Helicellinae) in the Czech Republic with first molecular data on extinct populations. – Biologia, 70(8): 1102–1107. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0123

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A., 2015: Pokroky ve výzkumu hlemýžďů a jejich příbuzných. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 117–118. (přednáška)

Korábek O., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L., 2015: Molecular phylogeny of the genus Helix (Pulmonata: Helicidae). – Zoologica Scripta, 44(3): 263–280. https://doi.org/10.1111/zsc.12101

Ložek V. & Juřičková L., 2015: Ztráta diverzity a měkkýši I. Osud středoevropské lesní fauny [The Loss of Diversity and Moluscs I. The Fate of Woodland Fauna in the Central Europe]. – Živa, 63(3): 123–125.

Ložek V. & Juřičková L., 2015: Ztráta diverzity a měkkýši II. Změny diverzity v čase a jejich dopad na malakofaunu [Diversity and Molluscs II. Changes in Diversity over Time and Their Impact on Malacofauna]. – Živa, 63(5): 249–252.

Podroužková Š., Janovský Z., Juřičková L. & Horáčková J., 2015: Do snails eat exotic plant species invading river floodplains? – Journal of Molluscan Studies, 81(1): 139–146. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu073

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-74 Creative Commons License

Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-21 Creative Commons License

Pokorný P., Chytrý M., Juřičková L., Sádlo J., Novák J. & Ložek V., 2015: Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? – The Holocene, 25(4): 716–726. https://doi.org/10.1177/0959683614566218

Št’astný K., Červený J., Řezáč M., Kurka A., Veselý p., Kadlec T., Konvička M., Juřičková l., Harabiš F. & Marhoul P., 2015: Prague. – In: Vertebrates and Invertebrates of European Cities:Selected Non-Avian Fauna, Kelcey J. (eds), Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1698-6_11

2014

Čejka T., Horsák M. & Juřičková L., 2014: A Mediterranean snail Eobania vermiculata (O.F. Müller 1774) in NW Germany. – Malacological bulletin, https://malbull.blogspot.com/2014/06/a-mediterranean-snail-eobania.html (25. 6. 2014)

Horáčková J., Horsák M. & Juřičková L., 2014: Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and their history. – Community Ecology, 15(1): 44­–53. https://doi.org/10.1556/comec.15.2014.1.5

Horáčková J., Juřičková L., Šizling A. L., Jarošík V. & Pyšek P., 2014: Invasiveness Does Not Predict Impact: Response of Native Land Snail Communities to Plant Invasions in Riparian Habitats. – PLoS ONE, 9(9): e108296. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108296 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. https://doi.org/10.5817/MaB2014-13-12 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2014: Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu [Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/Bohemian Karst]. Bohemia centralis, Praha, 32: 189–211.

Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L. & Chytrý M., 2014: Diverzita a biotická homogenizace suchozemských plžů ve vztahu k typům stanovišť a klimatu 32 středoevropských měst. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 77. (přednáška)

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abraham V. & Ložek V., 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.019

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V., 2014: Direct evidence of central European forest refugia during the last glacial period based on mollusc fossils. – Quaternary Research, 82(1): 222–228. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2014.01.015

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V., 2014: Ecological groups of snails – use and perspectives. – 7th European Malacological Congress, Cambridge, UK, 7–11 September, 2014, poster.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V., 2014: Sukcese suchozemských měkkýšů České republiky a Slovenska za posledních 15 000 let. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 87. (přednáška)

Juřičková L. & Ložek V., 2014: Faunistika pro 21. století II. Přínos faunistiky k poznání naší přírody a krajiny a výhledy do budoucna [Faunistics for the 21st century II. The Contribution of Faunistics to Knowledge of the Czech Landscape and Countryside – and Future Prospects]. – Živa, 62(4): 169–174.

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2014: Resurrecting Helix straminea, a forgotten escargot with trans-Adriatic distribution: first insights into the genetic variation within the genus Helix (Gastropoda: Pulmonata). Zoological Journal of the Linnean Society, 171(1): 72–91. https://doi.org/10.1111/zoj.12122

Ložek V. & Juřičková L., 2014: Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení [Faunistics for the 21st century I. History of the Research]. – Živa, 62(3): 124–126.

2013

Horáčková J. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 40–47. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-40 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 26–39. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-26 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-48 Creative Commons License

Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of
      the Czech and Slovak RepublicsHorsák M., Juřičková L. & Picka J., 2013: Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín, 264 pp. ISBN 978-80-86447-15-5 (in Czech and English)

Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L. & Chytrý M., 2013: Diversity and Biotic Homogenization of Urban Land-Snail Faunas in Relation to Habitat Types and Macroclimate in 32 Central European Cities. PLoS ONE, 8(8): e71783. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071783 Creative Commons License

(shrnutí předchozího článku) Pokorný J., 2013: Rozmanitost a homogenizace měkkýší fauny měst: vztah k typu biotopu a makroklimatu. – forumochranyprirody.cz

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A. & Ložek V., 2013: Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic). – The Holocene, 23(12): 1811­1823. https://doi.org/10.1177/0959683613505347

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. & Horsák M., 2013: Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact. – Boreas, 42(4): 932946. https://doi.org/10.1111/bor.12006

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V. & Ložek V., 2013: Patterns of land snail succession in Central Europe over the last 15.000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 116. ISSN 0874-0380.

Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P. & Horáček I., 2013: Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). Quaternary International, 353: 210–224. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.02.029

Kocurková A. & Juřičková L., 2013: Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 116–117. (přednáška)

Kocurková A. & Juřičková L., 2013: Succession of land snail assemblages in quarries of Bohemian Karst, Czech Republic. – In: World Congress of Malacology 2013. António M. de Frias Martins, Ana Cristina Costa, Regina Tristão da Cunha, Sérgio P. Ávila, Sandra Cármen Monteiro, Pedro Raposeiro (eds), Book of Abstracts, Ponta Delgada, Sao Miguel, Açores, July 22-28, 2013: 95. (poster)

Odler M., Dulíková V. & Juřičková L., 2013: Molluscs from the Stone and Mud-brick Tombs in Abusir (Egypt) and the Provenance of so-called „Nile-mud“. Interdisciplinaria Archeologica. Natural Sciences in Archeology 4(1): 922. https://doi.org/10.24916/iansa.2013.1.1

Proćków M., Drvotová M., Juřičková L. & Kuźnik-Kowalska E., 2013: Field and laboratory studies on the life-cycle, growth and feeding preference in the hairy snail Trochulus hispidus (L., 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – Biologia, 68(1): 131141. https://doi.org/10.2478/s11756-012-0132-8

Szalontayová V., Tlachač P., Petrusek A. & Juřičková L., 2013: Genetická diverzita evropského rodu suchozemských plžů Cochlodina (Gastropoda: Clausiliidae) se zaměřením na C. laminata. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 223224. (poster)

2012

Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L., 2012: Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. – Journal of Biogeography, 39(6): 1101–1111. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02664.x

Cílek V., Bárta M., Lisá L., Pokorná A., Juřičková L., Brůna V., Mahmoud A. M. A., Bajer, A., Novák J. & Beneš J., 2012: Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt. Quaternary International, 266: 14–24. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.12.025

Juřičková L., 2012: Případová studie: Hrady jako biotopy měkkýšů. 56–65. In: Machar I., Drobilová L. (eds): Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení I. díl. Universita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3041-6

Juřičková L., Horáčková J., Tlachač P. & Ložek V., 2012: Vývoj měkkýší fauny Sudet v poledové době. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 87–88. (přednáška)

Kocurková A. & Juřičková L. 2012: Měkkýši lomů v Českém krasu [Molluscs of the Bohemian Karst Quarries]. – Živa, 60(3): 129-131.

Ložek V. & Juřičková L., 2012: Proudové koridory, náplavy a měkkýši II. Co vyčteme z náplavů [Stream Corridors, Alluvia and Molluscs II.]. – Živa, 60(6): 269–271.

Ložek V. & Juřičková L., 2012: Proudové koridory, náplavy a měkkýši I. Pojem náplav, jeho vymezení a postavení v nivním ekosystému [Stream Corridors, Alluvia and Molluscs I. The Term Alluvium, Its Definition and Its Status in the Flood Plain Ecosystem]. – Živa, 60(5): 218–220.

Peltanová A. & Juřičková L., 2012: Přivandrovalec o jedné noze kráčí českou krajinou – mapování výskytu tmavoretky bělavé v letech 2008–11 [One-legged Interloper Crosses the Czech Landscape – Mapping the Occurrence of the Cartusian Snail, 2008–11]. – Živa, 60(5): 244–245.

Peltanová A., Dvořák L. & Juřičková L., 2012: The spread of non-native Cepaea nemoralis and Monacha cartusiana (Gastropoda: Pulmonata) in the Czech Republic with comments on other land snail immigrants. – Biologia 67(2): 384–389. https://doi.org/10.2478/s11756-012-0020-2

Peltanová A., Juřičková L. & Dvořák L., 2012: Šíření nepůvodních druhů v České republice: tmavoretka bělavá (Monacha cartusiana) a páskovka hajní (Cepaea nemoralis): areálové změny v průběhu posledních 110 let. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 152–153. (poster)

Szalontayová V., Tlachač P., Petrusek A. & Juřičková L., 2012: Genetická diverzita evropského rodu suchozemských plžů Cochlodina (Gastropoda: Clausiliidae) se zaměřením na C. laminata. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 188. (přednáška)

2011

Břízová E. & Juřičková L., 2011: Could canopy forests survive agricultural colonisation in the Polabí lowland (Czech Republic)? – Bulletin of Geosciences, 86(2): 283–300. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.1260

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V., 2011: Měkkýši nivy Ohře v prostoru a čase. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 97–98.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Nivní malakofauna řeky Ohře – její minulost a současnost. [The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) – its past and present]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 51–64. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-51 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka [Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-24 Creative Commons License

Lososová Z., Horsák M., Chytrý M., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. 2011: Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. – Journal of Biogeography, Blackwell Science, 38(6): 1152–1163. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02475.x

Pech P. & Juřičková L., 2011: Suchozemští plži. pp. 27–36. In: Tropek R. & Řehounek J. (eds.) 2011: Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management. – Calla, České Budějovice. 155 pp.

Peltanová A., Petrusek A., Kment P., Juřičková L., 2011: A fast snail's pace: colonization of Central Europe by Mediterranean gastropods.Biological Invasions, 14: 759–764. https://doi.org/10.1007/s10530-011-0121-9

Peltanová A., Petrusek A., Kment P. & Juřičková L., 2011: Hlemýžď balkánský poprvé zjištěn v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 176.

Říhová D., Peltanová A. & Juřičková L., 2011: Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805), v České republice? [Is the Dune Snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) spreading in the Czech Republic?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 45–47. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-45 Creative Commons License

Říhová D. & Juřičková L., 2011: The Girdled Snail Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) new to the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 35–37. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-35 Creative Commons License

Říhová D. & Juřičková L. 2011: Jednonohá cestovatelka dobývá Evropu: tenkostěnka kýlnatá (Hygromia cinctella) poprvé v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 196–197.

Ševčíková Š., Janovský Z. & Juřičková L., 2011: Snails and invasive plants - delicious food or just a place to live. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 217.

Ševčíková Š. & Juřičková L., 2011: Food preferences of land snails in a river flood-plain inhabited by invasive plants. – The Malacologist 56: 12–13.

2010

Juřičková L., Horsák M. & Čejka T., 2010: Diversity of Central European urban land snails. – Tropical Natural History, Suppl. 3: 341. 17th World Congress of Malacology. 18-24 July 2010, Phuket, Thailand. poster

Juřičková L. & Míkovcová A., 2010: Mediteranizace naší malakofauny? Nové druhy nepůvodních suchozemských plžů v České republice. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 105–106.

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M., 2010: Jaký vliv mají rostlinné invaze na společenstva suchozemských měkkýšů říčních niv?. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 91–92.

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M., 2010: What is the impact of invasive plants on land snail assemblages in the alluvial ecosystems? – Tropical Natural History, Suppl. 3: 339. 17th World Congress of Malacology. 18-24 July 2010, Phuket, Thailand. poster

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L., 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]. – Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2 Creative Commons License

Kovanda J. & Juřičková L., 2010: Měkkýši pěnovců v Kodě. – Český kras, 36: 5–29.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2010:  Land snail shell degradation in temperate forest. – Tropical Natural History, Suppement 3, July, Chulalongkorn University: 265.

Vonička P., Burda J., Honsa I., Mazánková Š., Janáková K., Juřičková L., Kůrka A., Nevrlý M. & Sáňka M., 2010: Příroda Frýdlantska. – Jizersko-ještědský spolek. 246 pp. ISBN 978-80-87095-04-1.

2009

Juřičková L., 2009: Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 66–69. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-66 Creative Commons License

Juřičková L., 2009: Co (ne)víme o měkkýší fauně chorvatských ostrovů. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 91–92.

Juřičková L. & Kapounek F., 2009: Helix (Cornu) aspersa (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Helicidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 53–55. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-53 Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L., 2009:  A new record of Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) with the species distribution in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 63–65. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-63 Creative Commons License

Horsák M., Juřičková L., Kintrová K. & Hájek O., 2009: Patterns of land snail diversity over a gradient of habitat degradation: a comparison of three Czech cities. – Biodiversity and Conservation, 18(13): 3453–3466. https://doi.org/10.1007/s10531-009-9654-y

Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L., 2009: Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 24–27. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-24 Creative Commons License

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2009: Co nám plži prozradili o rozkladu svých ulit?. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 164–165.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2009: Land snail shell degradation: a big unknown. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 165.

Sonnková V., Juřičková L., Horsák M. & Dvořáková J., 2009: Vliv vápníku, vlhkosti a vegetace na složení měkkýších společenstev. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 176.

2008

Juřičková L., 2008: Měkkýši NPR Voděradské bučiny [Molluscs of the Voděradské Bučiny national reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 93–97. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-93 Creative Commons License

Juřičková L., Horsák M., Cameron R., Hylander K., Míkovcová A., Hlaváč J. Č. & Rohovec J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of different calcium sources. – European Journal of Soil Biology, 44(2): 172–179. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2007.07.001

Juřičková L., Horsák M. & Kintrová K., 2008: Patterns of land snail diversity in cities as a result of urbanization. – 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores. poster

Juřičková L., Horsák M. & Kintrová K., 2008: Patterns of land snail diversity in cities as a result of urbanization. – Book of abstracts, 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores, pp. 69–70.

Juřičková L. & Ložek V., 2008: Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Malacologica Bohemoslovaca, 7: 55–69. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-55 Creative Commons License

Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN 978-80-87051-49-8

Míkovcová A. & Juřičková L., 2008: Hledá se tmavoretka bělavá [The Helicid Snail Wanted]. – Živa, 56(2): 73.

Míkovcová A. & Juřičková L., 2008: Hledá se tmavoretka bělavá. –  In: Zoologické dny České Budějovice 2008, Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 132.

Schlägelová J. & Juřičková L., 2008: Měkkýší společenstva přirozených a rostlinnými invazemi postižených aluvií v ČR. [The land snail assemblages of natural and plant-invaded alluvial ecosystems in the Czech Republic]. –  In: Zoologické dny České Budějovice 2008, Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 180.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2008: Šnečku, šnečku, co se stane s tvou ulitou?. –  In: Zoologické dny České Budějovice 2008, Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 176–177.

Sonnková V., Horsák M., Juřičková L. & Dvořáková J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of calcium, vegetation, and moisture. – 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores. poster

Sonnková V., Horsák M., Juřičková L. & Dvořáková J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of calcium, vegetation, and moisture. – Book of abstracts, 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores, pp. 82–83.

2007

Juřičková L., 2007: Měkkýši dolního neregulovaného úseku Labe [Molluscs of the Lower Uncanalized Stretch of the Elbe River]. – Živa, 55(3): 126–128.

Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L., 2007: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – http://www.mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm.

Horsák M., Hájek M., Tichý L. & Juřičková L., 2007: Plant indicator values as a tool for land mollusc autecology assessment. – Acta Oecologica, 32(2): 161–171. https://doi.org/10.1016/j.actao.2007.03.011

Míkovcová A., Juřičková L., Horsák M., Hlaváč J. Č. & Rohovec J., 2007: Vliv přirozených zdrojů vápníků na složení měkkýších společenstev. –  In: Zoologické dny Brno 2007, Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 44–45.

2006

Juřičková L., 2006: Subulina octona (Bruguire, 1798) – a new greenhouse species for the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda: Subulinidae) Malacologica Bohemoslovaca, 5: 12. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-1 Creative Commons License

Juřičková L., 2006: Nové pohledy na asymetrii u plžů. – Vesmír, 85(5): 255. PDF

Juřičková L., 2006: Revize suchozemských měkkýšů (Mollusca) ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové. – Acta Musei Reginaehradecensis s. a., 31: 73–80.

Juřičková L., 2006: Zoologické krásy Jadranu: Mnohovětevní – příbuzní našich ploštěnek [Zoological Beauties of the Adriatic Sea. Polyclads – Relatives to our Planarians]. – Živa 54(3): 126–127.

Juřičková L., Horsák M. & Hrabáková M., 2006: Měkkýši PR Peliny u Chocně [Molluscs of the Peliny Natural Reserve near Choceň (East Bohemia, Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 5: 1013. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-10 Creative Commons License

Juřičková L. & Kučera T., 2006: Dálniční náspy - biokoridory invazních druhů nebo unikátní biotopy? In: Bryja J., Zukal J. Eds.: Sborník abstraktů Zoologické dny Brno, 9 -10. 2. 2006: 45.


Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. https://doi.org/10.12657/folmal.014.018 Creative Commons License

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

Dvořák L. & Juřičková L., 2006: Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní [Molluscs of the Podhorní Vrch and Holina Nature Reserves near Mariánské Lázně]. Erica, 37–42.

Hrabáková M., Juřičková L. & Petrusek A., 2006: Problematika rodu Trochulus (Mollusca, Gastropoda) v České republice. – In: Bryja J., Zukal J. Eds.: Sborník abstraktů Zoologické dny Brno, 9 -10. 2. 2006: 42.


2005

Juřičková L., 2005: Zoologické krásy Jadranu: Zadožábří plži – ozdoba moří [Nudibranches – Ornaments of the Seas. Zoological Beauties of the Adriatic]. – Živa, 52(1): 25–27.

Juřičková L. & Kučera T., 2005: Ruins of medieval castles as refuges of interesting land snails in the landscape. - In: Tajovský K, Schlaghamerský J. Pižl V. Eds.: Contributions to Soil Zoology in Central Europe. Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology. Institute of Soil Biology, Academy of Science of the Czech Republic. České Budějovice. 41-46.

Juřičková L. & Kučera T., 2005: Ruins of medieval castles as refuges for endangered species of molluscs. – Journal of Molluscan Studies, 71(3): 233–246. https://doi.org/10.1093/mollus/eyi031

Juřičková L., 2005: Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu [Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 100–149. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-100 Creative Commons License

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. https://doi.org/10.12657/folmal.013.002 Creative Commons License

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., 2005: Mollusca (měkkýši) [Mollusca (molluscs)]. – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp. 69–74.

2004

Juřičková L., 2004: Dívčí Kámen jako životní prostředí zajímavých společenstev měkkýšů. – In: Storm V. (ed.), Dívčí Kámen - přírodní rezervace a historický vývoj osídlení. 20–21.

Horsák, M., Dvořák L. & Juřičková L., 2004: Greenhouse gastropods of the Czech Republic: current stage of research. – Malacological Newsletter, 22: 141–147.

2003

Juřičková L., 2003: Měkkýši hradů Sion a Vízmburk – sukcese na znovuobjevených zříceninách [Molluscs of Sion and Vízmburk castles – succession on the reappearance ruins of castles]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 55–57. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-55 Creative Commons License

Juřičková L., 2003: Hrady jako útočiště zajímavých společenstev měkkýšů [Castles as Refuges for Remarkable Communities of Molluscs]. – Živa, 51(2): 73–75. abstract

Juřičková L. & Ložek V., 2003: Oxychilus alliarius (Miller, 1882) (Gastropoda, Zonitidae) in the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 67: 183–184.

Hlaváč J.Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V., 2003: Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy) [Molluscs of the (Český Les Mts. ) III. Kateřinská kotlina and nothern part of (Čerchovský Les) Western Bohemia]. – Silva Gabreta, 9: 145–166.

Dvořák L., Ditrich O. & Juřičková L., 2003: New records of three ruderal snail species (Mollusca: Gastropoda) in South Bohemia. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy, 43: 111-113.

2002

Juřičková L., 2002: Hrady jako refugia zajímavých společenstev měkkýšů v krajině. – Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2000: 27-28.

Hlaváč, J. Č., Horsák, M., Beran, L., Dvořák, L., Juřičková, L. & Vrabec, V., 2002: Měkkýši Českého lesa - I. Vybrané lokality v severní části (Západní Čechy) [Molluscs of the Český les Mts. - I: Selected localities in the northern part (Western Bohemia)]. – Silva Gabreta, 8:

Juřičková L., 2002: Měkkýši Šumavy a Pošumaví: modelový příklad hradní malakofauny v oreofytiku [Molluscs of the Bohemian Forest and its foothills: a model example of the mollusc communities of castle ruins in the oreophyticum]. – Silva Gabreta, 8: 181–190.

2001

Juřičková L., Horsák M. & Beran L., 2001: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 65: 25–40.

1994–1999

Juřičková L., 1999: Nový škůdce našich zahrádek – plzák lusitanský. – Dezinfekce Dezinsekce Deratizace, 8 (4): 133–134.

Juřičková L., 1998: Měkkýši Plzně (Mollusca of Plzeň, West Bohemia, Czech Republic). – Sborník Západočeského Muzea Plzeň, Přír., 96: 1–47. ISBN 80-85125-95-1

Juřičková L., 1998: Měkkýši Hradce Králové (Mollusca of Hradec Králové, East Bohemia, Czech Republic). – Acta Musei Reginaehradecensis s A., 26: 101–172.

Juřičková L., 1998: Návrh červeného seznamu měkkýšů České republiky. Část suchozemští měkkýši. – Ochrana přírody, 53: 234–236.

Juřičková L., 1996: Měkkýší fauna některých chráněných území Prahy. – Ochrana přírody, 51, 5: 141143 .

Juřičková L., 1995: Měkkýší fauna Velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace [Molluscan fauna in the territory of Prague agglomeration and its development in urban influence]. – Natura Pragensis, 12/1995. Český ústav pro ochranu přírody. 212 pp.

Juřičková L., 1995: Škůdce mezi měkkýši – plzák Arion lusitanicus v ČR. – Živa, 43(1): 30.

Juřičková L., 1994: Měkkýší fauna Velké Prahy a její vývoj [Molluscan fauna in the territory of Prague agglomeration and its development]. – Živa, 42(2): 78–79.

Sádlo J., Král D. & Juřičková L., 1994: Vyhodnocení míry ekologického ovlivnění působeného činností cementárny Radotín: floristická, faunistická a cenotická skladba ekosystémů. – MS, Botanický ústav Průhonice. 60 pp.


 

Editor:

Juřičková L. (ed.): Malacologica Bohemoslovaca 3 (2005). Sborník k 80. narozeninám RNDr.Vojena Ložka DrSc. – Přírodovědecká fakulta UK, Praha. ISBN 80-86561-16-X. 172 pp.


 

Conferences:

Juřičková L., 1998: Vliv urbanizace na měkkýší společenstva na příkladu tří velkých měst v Čechách. – Sborník Abstrakta referátů z konference. Zoologické dny, Brno 1998.

Juřičková L., 2000: Check-list českých měkkýšů – několik poznámek k novým druhům pro Českou republiku. – Zoologické dny, Brno 2000. Abstrakta referátů z konference: 10.

Juřičková L., 2000: Molluscs and anthropic influences in Prague and other cities. V Poster a příspěvek do sborníku konference Praga 2000 Natura Megapolis: 36. Praha – září 2000.

Juřičková L., 2001: Měkkýši a hradní zříceniny (dvě šumavské zříceniny v rámci oreofytika i  hradů v celé ČR). – Příspěvek do sborníku konference Aktuality Šumavského výzkumu Srní - duben 2001: 185–187.

Juřičková L., 2002: Hrady jako refugia zajímavých společenstev měkkýšů v krajině. – Zoologické dny, Brno 2000. Abstrakta referátů z konference: 27–28.

Juřičková L., 2003: Měkkýši měst a hradů - srovnání společenstev ovlivněných člověkem. – In: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003: 36–38.

Juřičková L., 2003: Molluscs and human impact. 2 postery – 7th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice 14.–16. 4.2003.

Juřičková L., 2003: Ruins of medieval castles as refuges of interesting land snails in the landscape. – Abstracts for the Molluscan Forum 2003 held at Natural History Museum, London. 4.11.2003

Juřičková L., 2004: Opistobranchia středodalmatských ostrovů. In: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2004: 25

Juřičková L., 2004: Molluscs and human impact. – 2 postery na XX Krajove seminarium Malakologiczne. Krościnko 31.3.–2.4. 2004.

Juřičková L., 2004: Molluscan fauna of cities in the Czech Republic. – Abstracts for the Molluscan Forum 2004 held at Natural History Museum, London. 4.11.2004

Juřičková L. & Kučera T., 2005: The interplay of environmental pattern of mollusc communities along highways. – 8th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice 20–22. 4.2005.

Juřičková L. & Kučera T., 2005: The interplay of environmental pattern of mollusc communities along highways. – Abstracts for the Molluscan Forum 2005 held at Natural History Museum, London. 3.11.2005

Juřičková L. & Kučera T., 2006: Dálniční náspy – biokoridory invazních druhů nebo unikátní biotopy? – Zoologické dny Brno 9.–10.2. 2006.

 

 


Copyright © 2023   Published by author   Valid HTML
     4.01!
Updated: