Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 3

Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu (Česká republika)
Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic)

Lucie Juřičková

Molluscan communities were studied at 123 castles in the Czech Republic. Altogether 70 % of the land snails of the Czech Republic were found at these sites. A complete literature review on castle-related molluscan fauna was performed for the Czech Republic. Castes represent significant refuges for many species, as indicated by the high species diversity and the presence of rare (21 % of Red List species) and geographically isolated species (26 % of all species). Castles present a characteristic set of island habitats markedly differing from the surrounding landscape. Castes can be considered as man-made ecological phenomena.

Juřičková L., 2005: Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu (Česká republika) [Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 100–148. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-100

Publication date: 26. 7. 2005. PDF (846 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (7)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora]
Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  8,  první strana:  66,  rok:  2009  
https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-66

2. Měkkýši přírodní rezervace Oheb v Železných horách (východní Čechy) [Molluscs of the Oheb Nature Reserve in the Železné hory Mts. (Eastern Bohemia)]
Tereza Kosová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  18,  první strana:  1,  rok:  2019  
https://doi.org/10.5817/MaB2019-18-1

3. Malacofauna of Bolków castle (Lower Silesia, SW Poland) – trends and perspectives
Ada Maculewicz, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Tomasz K. Maltz, Małgorzata Proćków
Folia Malacologica  ročník:  31,  číslo:  3,  rok:  2023  
https://doi.org/10.12657/folmal.031.020

4. Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice [Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley]
Barbora Kadlecová, Jakub Vácha
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  16,  první strana:  98,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-98

5. Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy) [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]
Jitka Horáčková, Lucie Juřičková, Anna Jansová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  16,  první strana:  77,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-77

6. Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) [Molluscs of the U Nového hradu Nature Reserve and the nearby castle ruins (Czech Republic)]
Matěj Chytrý, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  15,  první strana:  14,  rok:  2016  
https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-14

7. Once a land of big wild rivers: specialism is context-dependent for riparian snails (Pulmonata: Valloniidae) in central Europe
Cristian R. Altaba
Biological Journal of the Linnean Society  ročník:  115,  číslo:  4,  první strana:  826,  rok:  2015  
https://doi.org/10.1111/bij.12546


Copyright © 2005   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: