Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 19

Vzpomínka na Jiřího Kovandu
In memory of Jiří Kovanda

Lucie Juřičková & Karel Žák

This contribution introduces a profile of the Czech geologist and Quaternary malacologist doc. RNDr. Jiří Kovanda, CSc., who passed away 12th August 2020. A bibliography of his abundant work (yrs 1951–2019) is also included.

Keywords: biography, bibliography, malacologist

Juřičková L. & Žák K., 2020: Vzpomínka na Jiřího Kovandu [In memory of Jiří Kovanda]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 61–70. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-61

Publication date: 13. 9. 2020. PDF (9.2 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (0)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.


Copyright © 2020   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: