Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 7

Měkkýši NPR Voděradské bučiny
Molluscs of the Voděradské Bučiny national reserve

Lucie Juřičková

This paper brings a research of molluscan fauna of the Voděradské Bučiny, an important Nature Reserve near Jevany (Central Bohemia, Czech Republic). Altogether, 38 mollusc species have been recorded in the large complex of natural beech forest on the granite background. Rare woodland species Daudebradia rufa and Vertigo substriata were recorded here. Voděradské Bučiny reserve can be used as a model example of natural molluscan assemblage of acidic beech forest.

Keywords: landsnails, Bohemia, faunistics, beech forest

Juřičková L., 2008: Měkkýši NPR Voděradské bučiny [Molluscs of the Voděradské Bučiny national reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 93–97. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-93

Publication date: 3. 12. 2008. PDF (225 kB) Creative Commons License
Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora]
Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  8,  první strana:  66,  rok:  2009  
https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-66


Copyright © 2008   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: