Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 22

Suchozemští plži kontinentálních zaplavovaných luk u řeky Labe mezi Lysou nad Labem a Mělníkem
Terrestrial gastropods of the continental flooded meadows by Elbe river between Lysá nad Labem and Mělník

Lucie Juřičková

Mollusc fauna in three localities of continental flooded meadows in Úpor-Černínovsko Nature Reserve and in Káraný – Hrbáčkovy tůně Nature Reserve in the Middle Polabí lowland were studied. No species of conservation importance were found there, and most of the species found belong to generalists. The sites form a gradient from un-mowed to completely mowed meadow. Management resulted in a decrease in species diversity and, conversely, an increase in abundance towards the completely mowed site characterized by a high abundance of Vertigo pygmaea, species of early succession stage.

Keywords: faunistics

Juřičková L., 2023: Suchozemští plži kontinentálních zaplavovaných luk u řeky Labe mezi Lysou nad Labem a Mělníkem [Terrestrial gastropods of the continental flooded meadows by Elbe river between Lysá nad Labem and Mělník]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 54–55. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-54

Publication date: 13. 11. 2023. PDF (262 kB) Creative Commons License
Map with localities.
Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (0)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.


Copyright © 2023   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: