Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 22 (2023)


Nové nálezy tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) ve Strakonicích a okolí [New records of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) in and around Strakonice

9. 1. 2023
Hrdlička V. & Legátová E., 2023: Nové nálezy tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) ve Strakonicích a okolí [New records of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) in and around Strakonice]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 1–3. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-1 Creative Commons License


First records of introduced slugs of the genus Limacus (Gastropoda: Limacidae) in the Lviv region and their present distribution in Ukraine

30. 1. 2023
Gural-Sverlova N. & Rodych T., 2023: First records of introduced slugs of the genus Limacus (Gastropoda: Limacidae) in the Lviv region and their present distribution in Ukraine. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 4–12. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-4 Creative Commons License


Diverzita vodních měkkýšů řeky Turiec (Slovensko) [Diversity of aquatic molluscs of the river Turiec (Slovakia)]

10. 2. 2023
Beran L., Šlachtová E. & Čejka T., 2023: Diverzita vodních měkkýšů řeky Turiec (Slovensko) [Diversity of aquatic molluscs of the river Turiec (Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 13–18. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-13 Creative Commons License


Měkkýši NPR Špraněk: 140 let bádání v Javoříčském krasu (střední Morava, Česká republika) [Molluscs of Špraněk NNR: 140 years of malacological research in Javoříčský karst (Central Moravia, Czech Republic)]

12. 6. 2023
Podroužková Š. & Coufal R., 2023: Měkkýši NPR Špraněk: 140 let bádání v Javoříčském krasu (střední Morava, Česká republika) [Molluscs of Špraněk NNR: 140 years of malacological research in Javoříčský karst (Central Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 19–36. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-19 Creative Commons License


Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022

7. 8. 2023
Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License


NPR Šúr – významná lokalita vodních měkkýšů [Šúr National Nature Reserve – an important habitat for aquatic molluscs]

18. 10. 2023
Beran L., 2023: NPR Šúr – významná lokalita vodních měkkýšů [Šúr National Nature Reserve – an important habitat for aquatic molluscs]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 48–53. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-48 Creative Commons License


Suchozemští plži kontinentálních zaplavovaných luk u řeky Labe mezi Lysou nad Labem a Mělníkem [Terrestrial gastropods of the continental flooded meadows by Elbe river between Lysá nad Labem and Mělník]

13. 11. 2023
Juřičková L., 2023: Suchozemští plži kontinentálních zaplavovaných luk u řeky Labe mezi Lysou nad Labem a Mělníkem [Terrestrial gastropods of the continental flooded meadows by Elbe river between Lysá nad Labem and Mělník]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 54–55. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-54 Creative Commons License


Měkkýši přírodní rezervace Jedlový důl v CHKO Jizerské hory (Česká republika) [Molluscs of the Jedlový důl Nature Reserve in the Jizerské hory Protected Landscape Area (Czech Republic)]

11. 12. 2023
Horáčková J. & Juřičková L., 2023: Měkkýši přírodní rezervace Jedlový důl v CHKO Jizerské hory (Česká republika) [Molluscs of the Jedlový důl Nature Reserve in the Jizerské hory Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 56–62. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-56 Creative Commons LicenseCopyright © 2023   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: