Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 22 (2023)


Nové nálezy tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) ve Strakonicích a okolí [New records of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) in and around Strakonice

9. 1. 2023
Hrdlička V. & Legátová E., 2023: Nové nálezy tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) ve Strakonicích a okolí [New records of Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) in and around Strakonice]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 1–3. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-1 Creative Commons License


First records of introduced slugs of the genus Limacus (Gastropoda: Limacidae) in the Lviv region and their present distribution in Ukraine

30. 1. 2023
Gural-Sverlova N. & Rodych T., 2023: First records of introduced slugs of the genus Limacus (Gastropoda: Limacidae) in the Lviv region and their present distribution in Ukraine. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 4–12. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-4 Creative Commons License


Diverzita vodních měkkýšů řeky Turiec (Slovensko) [Diversity of aquatic molluscs of the river Turiec (Slovakia)]

10. 2. 2023
Beran L., Šlachtová E. & Čejka T., 2023: Diverzita vodních měkkýšů řeky Turiec (Slovensko) [Diversity of aquatic molluscs of the river Turiec (Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 13–18. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-13 Creative Commons License


Měkkýši NPR Špraněk: 140 let bádání v Javoříčském krasu (střední Morava, Česká republika) [Molluscs of Špraněk NNR: 140 years of malacological research in Javoříčský karst (Central Moravia, Czech Republic)]

12. 6. 2023
Podroužková Š. & Coufal R., 2023: Měkkýši NPR Špraněk: 140 let bádání v Javoříčském krasu (střední Morava, Česká republika) [Molluscs of Špraněk NNR: 140 years of malacological research in Javoříčský karst (Central Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 19–36. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-19 Creative Commons License


Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022

7. 8. 2023
Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons LicenseCopyright © 2023   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: