Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 22

Měkkýši přírodní rezervace Jedlový důl v CHKO Jizerské hory (Česká republika)
Molluscs of the Jedlový důl Nature Reserve in the Jizerské hory Protected Landscape Area (Czech Republic)

Jitka Horáčková & Lucie Juřičková

The Jedlový důl Nature Reserve is located in the central part of the Jizerské hory PLA near the village of Josefův Důl in northern Bohemia. The reserve protects a geomorphologically important mountain valley with rocks, waterfalls, semi-natural forests on talus slopes, and rare montane plant and animal species. The local mountain biotopes are quite acidophilic, represented by a few springs, mountain brook, beech woods, and mixed talus slope forests with the predominance of spruce. Thus the surveyed malacofauna with 18 species (17 terrestrial gastropods and 1 bivalve) is relatively poor. Currently, forest and ubiquitous species are dominant there and are widespread in the Jizerské hory PLA.

Keywords: faunistics, Mollusca, Czechia, habitat protection

Horáčková J. & Juřičková L., 2023: Měkkýši přírodní rezervace Jedlový důl v CHKO Jizerské hory (Česká republika) [Molluscs of the Jedlový důl Nature Reserve in the Jizerské hory Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 56–62. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-56

Publication date: 11. 12. 2023. PDF (8.1 MB) Creative Commons License
Map with localities.
Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (0)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.


Copyright © 2023   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: