Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 2

Měkkýši hradů Sion a Vízmburk – sukcese na znovuobjevených zříceninách
Molluscs of Sion and Vízmburk castles – succession on the reappearance ruins of castles

Lucie Juřičková

Castles Sion near Kutná Hora and Vízmburk near Trutnov were completely excavated 40 and 30 years ago. We can therefore monitor the succession in these localities. In the castle Sion there now live 32 species (with species isolated in this locality Helicodonta obvoluta and Causa holosericea). 12 species living in Vízmburk is also a relatively high number in view of the fact that this castle is completely isolated in spruce monoculture. These castles are indirect evidence of long-range transport of snails by birds and other animals. Both localities represent the long-term ecologic experiment.

Juřičková L., 2003: Měkkýši hradů Sion a Vízmburk – sukcese na znovuobjevených zříceninách [Molluscs of Sion and Vízmburk castles – succession on the reappearance ruins of castles]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 55–57. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-55

Publication date: 10. 7. 2003. PDF (203 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Utajení obyvatelé sakrálních památek v historickém území Arcidiecéze olomoucké
Pavel Bezděčka, Petr Kovařík, Ivo Machar, Karel Poprach
ISBN 978-80-244-5509-9  rok:  2019  
https://doi.org/10.5507/prf.19.24455099

2. Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu (Česká republika) [Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic)]
Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  3,  první strana:  100,  rok:  2005  
https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-100

3. Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora]
Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  8,  první strana:  66,  rok:  2009  
https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-66


Copyright © 2003   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: