Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 10

Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805), v České republice?
Is the Dune Snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) spreading in the Czech Republic?

Dagmar Říhová, Alena Peltanová & Lucie Juřičková

In 2010, several new sites of the dune snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) were documented relatively far from their previously known sites in the Czech Republic. Cernuella neglecta was found at these new sites in front of villas, on dry ruderal meadows and in urban areas. The anthropic origin of those populations is probable. C. neglecta is another land snail species of southern European origin that is spreading to the new sites during last few years.

Keywords: terrestrial snail, Cernuella neglecta, non-native species, recent spreading, range of extension

Říhová D., Peltanová A. & Juřičková L., 2011: Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805), v České republice? [Is the Dune Snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) spreading in the Czech Republic?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 45–47. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-45

Publication date: 23. 6. 2011. PDF (860 kB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. The spread of non-native Cepaea nemoralis and Monacha cartusiana (Gastropoda: Pulmonata) in the Czech Republic with comments on other land snail immigrants
Alena Peltanová, Libor Dvořák, Lucie Juřičková
Biologia  ročník:  67,  číslo:  2,  první strana:  384,  rok:  2012  
https://doi.org/10.2478/s11756-012-0020-2


Copyright © 2011   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: