logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Michal Horsák

 

prof. RNDr. Michal HORSÁK, Ph.D.

addressaddress:
Lerchova 2, 602 00 Brno

addressaddress:
Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, Czechia
(česky:) Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno
tel. 549494448, 774164536

emailemail:
horsak@sci.muni.cz

ORCIDORCID:
0000-0003-2742-2740

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Horsak

ScopusScopus author ID:
6508232939


List of malacological publications (PDF files are available on request via e-mail)

2024

Horsák M., Ortiz D., Nekola J. C. & Van Bocxlaer B., 2024: Intercontinental dispersal and niche fidelity drive 50 million years of global diversification in Vertigo land snails. – Global Ecology and Biogeography, 33(5): e13820. https://doi.org/10.1111/geb.13820

2023 publikace

Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License

Coufal R., Hájková P., Hájek M., Jiroušek M., Polášek M., Horsáková V. & Horsák M., 2023: Compositional variation of endangered spring fen biota reflects within-site variation in soil temperature. – Plant and Soil, 485: 439–455. https://doi.org/10.1007/s11104-022-05841-3

Devánová A., Sychra J., Výravský D., Šorf M., Bojková J. & Horsák M., 2023: Short and dynamic: succession of invertebrate community over a hydroperiod in ephemeral wetlands on arable land. – Inland Waters. https://doi.org/10.1080/20442041.2023.2169022

Saito T., Šlachtová E., Nováková M., Horsáková V., Ye B., Beran L. & Horsák M., 2023: Invasion history of Gyraulus chinensis (Gastropoda: Planorbidae) in Europe: a molecular and literature-based approach. – Hydrobiologia. https://doi.org/10.1007/s10750-023-05157-y Creative Commons License

Šlachtová E., Bojková J., Maršálková E., Sychra J. & Horsák M., 2023: Lake trophic status and hydrological connectivity modify mechanisms underlying mollusc assemblage structuring. – Hydrobiologia, 850: 793–806. https://doi.org/10.1007/s10750-022-05125-y

Výravský D., Klímová Hřívová D., Bojková J., Horsák M. & Zhai M., 2023: Effects of thermal stability on microcrustacean assemblages in spring fens. – Inland Waters, 13(1): 86–100. https://doi.org/10.1080/20442041.2022.2139585

2023 konference

Coufal R., Horsáková V., Ryelandt J., Peterka T., Skujiene G. & Horsák M., 2023: Rozšíření a ekologie tří ohrožených druhů vrkočů (Vertigo: Pulmonata: Gastropoda) v Evropě. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 49. (přednáška)

Devánová A., Sychra J., Výravský D., Šorf M., Bojková J. & Horsák M., 2023: Časová dynamika spoločenstva vodných bezstavovcov v poľných mokradiach. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 55–56. (přednáška)

Horsáková V., Líznarová E., Divíšek J., Kubíková K., Juřičková L. & Horsák M., 2023: Cestovatelé z Alp: příběh izolovaných populací kuželovky horské (Pyramidula saxatilis) v Západních Karpatech. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 90–91. (přednáška)

Gajdošová M., Beermann A., Bojková J., Polášková V., Schenková J., Zhai M., Horsák M., Leese F. & Petrusek A., 2023: Molekulární diverzita makrozoobentosu pěnovcových pramenišť dvou geomorfologických oblastí. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 73–74. (přednáška)

Kubíková K., Horsák M. & Juřičková L., 2023: Vztah mezi recentní a holocenní diverzitou měkkýší fauny Velké Fatry. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 125. (přednáška)

Němec T. & Horsák M., 2023: Střevlíci jako predátoři plžů: nečekané způsoby rozlamování ulit. – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 150. (přednáška)

Schenková J., Chlápková M., Horsák M. & Bojková J., 2023: Různá rychlost osídlování mezohabitatů na revitalizované Hučině (NP Šumava) – pilotní studie na skupině opaskovci (Clitellata). – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 191. (přednáška)

Svobodová K. & Horsák M., 2023: Role mrtvého dřeva a přítomnosti buku na malakofaunu hospodářských smrkových lesů: kolik padlého dřeva ve smrčinách chybí? – In: Zoologické dny Brno 2023. Bryja J., Horsák M. & Horsáková V. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023: 203–204. (přednáška)

2022

Bojková J., Zhai M., Němejcová D. & Horsák M., 2022: Dopad klimatických změn na společenstva bezobratlých v našich tocích [The Impact of Climate Change on Invertebrate Communities in Czech Streams]. – Živa, 70(5): 270–272. abstract

Conti L., Méndez-Castro F. E., Chytrý M., Götzenberger L., Hájek M., Horsák M., Jiménez-Alfaro B., Klimešová J., Zelený D. & Ottaviani G., 2022: Insularity promotes plant persistence strategies in edaphic island systems. – Global Ecology and Biogeography, 31(4): 753–764. https://doi.org/10.1111/geb.13465

Coufal R. & Horsák M., 2022: Měkkýši přírodních památek Kalábová a Kalábová 2 v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the Kalábová and Kalábová 2 Nature Monuments in the White Carpathians PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-1 Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M., 2022: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. – Malacologica Bohemoslovaca, 21: 49–62. https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49 Creative Commons License

Devánová A., Sychra J., Bojková J. & Horsák M., 2022: Adult Triops cancriformis (Pancrustacea: Notostraca) mediates the hatching rate of its resting eggs. – Hydrobiologia, 849: 1923–1929. https://doi.org/10.1007/s10750-022-04841-9

Hájková P., Horsáková V., Peterka T., Janeček Š., Galvánek D., Dítě D., Horník J., Horsák M. & Hájek M., 2022: Conservation and restoration of Central European fens by mowing: A consensus from 20 years of experimental work. – Science of The Total Environment, 157293. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157293

Hájková P., Petr L., Horsák M., Jamrichová E. & Roleček J., 2022: Holocene history of the landscape at the biogeographical and cultural crossroads between Central and Eastern Europe (Western Podillia, Ukraine). – Quaternary Science Reviews, 288: 107610. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107610

Horsák M., Líznarová E., Coufal R., Nekola J. C., & Horsáková V., 2022: Unravelling morphological overlap of the rock-dwelling snails Pyramidula saxatilis (Hartmann, 1842) and P. pusilla (Vallot, 1801). –  Journal of Molluscan Studies, 88(3): eyac027. https://doi.org/10.1093/mollus/eyac027

Horsák M., Horsáková V., Divíšek J. & Nekola J. C., 2022: Ecological niche divergence between extant and glacial land snail populations explained. – Scientific Reports, 12: 806. https://doi.org/10.1038/s41598-021-04645-2 Creative Commons License

Horsáková V., Divíšek J., Nekola J. C. & Horsák M., 2022: Svědectví zrnovky z Islandu: o jednu glaciální záhadu méně [The Testimony of a Pupilla alpicola from Iceland: One Less Glacial Mystery]. – Živa, 70(6): 310–313. abstract

Horsáková V., Líznarová E., Razkin O., Nekola J. C. & Horsák M., 2022: Deciphering “cryptic” nature of European rock-dwelling Pyramidula snails (Gastropoda: Stylommatophora). – Contributions to Zoology, 91(4–5): 233–260. https://doi.org/10.1163/18759866-bja10032

Nekola J. C. & Horsák M., 2022: The impact of empirically unverified taxonomic concepts on ecological assemblage patterns across multiple spatial scales. – Ecography. https://doi.org/10.1111/ecog.06063 Creative Commons License

Nekola J. C., Winterová B. & Horsák M., 2022: Biodiverzita očima taxonomů. Když názor představuje problém. – Vesmír, 101(7): 454–. abstract

Němec T., Líznarová E. & Horsák M., 2022: Trophic niche size and overlap in temperate forest land snails are affected by their lifestyle and body size. – Contributions to Zoology, 1–13. https://doi.org/10.1163/18759866-bja10036
Creative Commons License

Peterka T., Tichý L., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Petr L., Dítě D., Hradílek Z., Hrivnák R., Jiroušek M., Plášek V., Plesková Z., Singh P., Šmerdová E., Štechová T., Mikulášková E., Horsák M. & Hájek M., 2022: The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. – Biodiversity and Conservation, 31: 39–57. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0

Schenková J., Horsák M., Polášek M. & Pařil P., 2022: Dry phase duration and periodicity alter clitellate communities in central European intermittent streams. – Hydrobiologia, 849: 3245–3258. https://doi.org/10.1007/s10750-022-04933-6

Šlachtová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M., 2022: Severoamerický kružník malý v Evropě – příběh s nečekaným koncem [North American Gyraulus parvus in Europe – a Story with an Unexpected Ending]. – Živa, 70(2): 78–79. abstract

Šorfová V., Poláková M., Bojková J., Polášková V., Schenková J. & Horsák M., 2022: Environmental heterogeneity, dispersal mode and habitat specialisation modify within-site beta diversity of spring macroinvertebrates. – International Review of Hydrobiology, 107(3–4): 145–153. https://doi.org/10.1002/iroh.202102112

2021 Publikace

Abraham V., Horsák M. & Roleček J., 2021: Pestrá minulost druhové rozmanitosti. – Vesmír, 100(12): 776–. abstract

Coufal R. & Horsák M., 2021: Měkkýši přírodní rezervace Hutě a jejího okolí v CHKO Bílé Karpaty [Molluscs of the Hutě Nature Reserve and its surroundings in the White Carpathians PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 115–122. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-115 Creative Commons License

Coufal R., Ryelandt J., Peterka T., Dítě D., Hájková P., Hájek M., Horsáková V. & Horsák M., 2021: Land snail community patterns related to regional habitat conservation status of European spring fens. – Science of The Total Environment, 783: 146910. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146910

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Frodlová J. & Horsák M., 2021: High‐resolution mollusc record from the Mituchovci tufa (western Slovakia): a reference for the Holocene succession of Western Carpathian mid‐elevation forests. – Boreas, 50(3): 709–722. https://doi.org/10.1111/bor.12503

Haase M., Meng S. & Horsák M., 2021: Tracking parallel adaptation of shell morphology through geological times in the land snail genus Pupilla (Gastropoda: Stylommatophora: Pupillidae). – Zoological Journal of the Linnean Society, 191: 720–747. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa057

Hájek M., Jiménez-Alfaro B., Hájek O., Brancaleoni L., Cantonati M., Carbognani M., Dedić A., Dítě D., Gerdol R., Hájková P., Horsáková V., Jansen F., Kamberović J., Kapfer J., Kolari T. H. M., Lamentowicz M., Lazarević P., Mašić E., Moeslund J. E., Pérez-Haase A., Peterka T., Petraglia A., Pladevall-Izard E., Plesková Z., Segadelli S., Semeniuk Y., Singh P., Šímová A., Šmerdová E., Tahvanainen T., Tomaselli M., Vystavna Y., Biţă-Nicolae C. & Horsák M., 2021: A European map of groundwater pH and calcium. – Earth System Science Data, 13: 1089–1105. https://doi.org/10.5194/essd-13-1089-2021

Horsák M., 2021: Vzpomínání na Věru Opravilovou. – Živa, 69(3): XCVII.

Horsák M., Horsáková V., Polášek M., Coufal R., Hájková P. & Hájek M., 2021: Spring water table depth mediates within-site variation of soil temperature in groundwater-fed mires. – Hydrological Processes, 35(7): e14293. https://doi.org/10.1002/hyp.14293

Lasne O., Ryelandt J. & Horsák M. & Horsáková V., 2021: Étude de l'habitat et des exigences écologiques du Vertigo geyeri Lindholm, 1925 dans le Massif jurassien. – In: Léonard L. (éd.). Colloque national de malacologie continentale, Nantes, 6 et 7 décembre 2018. Naturae, 2: 21–33. https://doi.org/10.5852/naturae2021a2

Lorencová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Invasion at the population level: a story of the freshwater snails Gyraulus parvus and G. laevis. – Hydrobiologia, 848: 4661–4671. https://doi.org/10.1007/s10750-021-04668-w

Lorencová E., Bojková J., Maršálková E. & Horsák M., 2021: Littoral vegetation predicts mollusc distribution in a network of unconnected small karstic lakes in the Mediterranean zone of Albania. – International Review of Hydrobiology, 106(2): 121–130. https://doi.org/10.1002/iroh.201902035

Němec T., Líznarová E., Birkhofer K. & Horsák M., 2021: Stable isotope analysis suggests low trophic niche partitioning among co‐occurring land snail species in a floodplain forest. – Journal of Zoology, 313(4): 297–306. https://doi.org/10.1111/jzo.12859

2021 Konference

Coufal R., Ryelandt J., Peterka T., Dítě D., Hájková P., Hájek M., Horsáková V. & Horsák M., 2021: Land snail assemblages as indicators of regional habitat conservation status of European spring fens. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 87. (přednáška)

Haase M., Meng S. & Horsák M., 2021: Parallel adaptation of shell morphology across space and time in the land snail genus Pupilla (Gastropoda: Stylommatophora: Pupillidae). – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 89. (přednáška)

Horsák M., 2021: Vzhůru do minulosti bez stroje času. – Noc vědců 2021, September 24, 2021. (přednáška)

Michal Horsák představuje práci paleoekologa (Noc vědců 2021).

Horsák M., 2021: Rozhovor s Michalem Horsákem. – Noc vědců 2021, September 24, 2021. (přednáška)

Science slam MUNI · Noc vědců: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (PřF MU)

Horsák M., 2021: Spring fen habitats as archipelago like systems: Lessons for inland mollusc ecology and paleoecology. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Prague, 5 – 9 September 2021. (keynote speech, přednáška)

Horsáková V., Líznarová E., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Shell microsculpture unmasks convergent shell form within four European Pyramidula species. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 92. (přednáška)

Limondin-Lozouet N., Legentil C., Granai S., Moine O., Horáčková J., Juřičková L., Horsák M. & Baly I., 2021: Who moves and when? Quaternary palaeobiogeography of land snails: a European project. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 206. (přednáška)

Němec T. & Horsák M., 2021: Attacking strategies of malacophagous shell-breaking carabid beetles in laboratory experiments. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 76. (přednáška)

Šlachtová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Freshwater snails Gyraulus parvus (Say, 1817) and G. laevis (Alder, 1838): a story of the invasion at the population level. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 173. (přednáška)

2020 Publikace

Bogusch P., Hlaváčková L., Šilhán K. & Horsák M., 2020: Long-term changes of steppe-associated wild bees differ between shell-nesting and ground-nesting species. – Journal of Insect Conservation, 24: 513–523. https://doi.org/10.1007/s10841-020-00232-4

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

Divíšek J., Hájek M., Jamrichová E., Petr L., Večeřa M., Tichý L., Willner W. & Horsák M., 2020: Holocene matters: Landscape history accounts for current species richness of vascular plants in forests and grasslands of eastern Central Europe. – Journal of Biogeography, 47(3): 721–735. https://doi.org/10.1111/jbi.13787

Georgievová B., Zhai M., Bojková J., Šorfová V., Syrovátka V., Polášková V., Schenková J. & Horsák M., 2020: Does predation by the omnivorous Gammarus fossarum affect small‐scale distribution of macroinvertebrates? A case study from a calcareous spring fen. – International Review of Hydrobiology, 105(5 6): 162–170. https://doi.org/10.1002/iroh.202002046

Hájek M., Dítě D., Horsáková V., Mikulášková E., Peterka T., Navrátilová J., Jiménez-Alfaro B., Hájková P., Tichý L. & Horsák M., 2020: Towards the pan-European bioindication system: Assessing and testing updated hydrological indicator values for vascular plants and bryophytes in mires. – Ecological Indicators, 116: 106527. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106527

Hájek M., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Dítě D., Němec T. & Horsák M., 2020: Habitat extremity and conservation management stabilise endangered calcareous fens in a changing world. – Science of The Total Environment, 719: 134693. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134693

Hájková P., Jamrichová E., Šolcová A., Frodlová J., Petr L., Dítě D., Hájek M. & Horsák M., 2020: Can relict-rich communities be of an anthropogenic origin? Palaeoecological insight into conservation strategy for endangered Carpathian travertine fens. – Quaternary Science Reviews, 234: 106241. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106241

Horsák M., 2020: Kdo nebo co vyhubilo mamuty? – Vesmír, 99(4): 238. abstract

Horsák M. & Hájková P., 2020: Kulturní, a přesto cenné. Překvapivý původ reliktních karpatských mokřadů. – Vesmír, 99(12): 712. abstract

Horsák M., Limondin-Lozouet N., Granai S., Dabkowski J., Divíšek J. & Hájková P., 2020: Colonisation dynamic and diversity patterns of holocene forest snail fauna across temperate Europe: The imprint of palaeoclimate changes. – Quaternary Science Review, 240: 106367. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106367

Horsák M., Naggs F. & Backeljau T., 2020: Paropeas achatinaceum (Pfeiffer, 1846) and Other Alien Subulinine and Opeatine Land Snails in European Greenhouses (Gastropoda, Achatinidae). – Malacologia, 63(1): 123–130. https://doi.org/10.4002/040.063.0112

Horsák M., Zhai M., Bojková J. & Syrovátka V., 2020: Blešivec potoční - neškodný vegetarián, nebo skrytý predátor? – Živa, (3): 146–148.

Horsáková V., Nekola J. C. & Horsák M., 2020: Integrative taxonomic consideration of the Holarctic Euconulus fulvus group of land snails (Gastropoda, Stylommatophora). – Systematics and Biodiversity, 18(2): 142–160. https://doi.org/10.1080/14772000.2020.1725172

Horsáková V., Nekola J. C. & Horsák M., 2020: Kryptické druhy a příběh kuželíků. – Vesmír, 99(3): 158–.

Lorencová E., Bojková J., Maršálková E. & Horsák M., 2020: Littoral vegetation predicts mollusc distribution in a network of unconnected small karstic lakes in the Mediterranean zone of Albania. – International Review of Hydrobiology, https://doi.org/10.1002/iroh.201902035

Petruželová J., Bojková J., Hubáčková L., Šorfová V., Syrovátka V. & Horsák M., 2020: Factors explaining community contrast of Trichoptera assemblages at insular Western Carpathian spring fens to the adjacent headwaters. – International Review of Hydrobiology, 105(1–2): 20–32. https://doi.org/10.1002/iroh.201901987

Polášková V., Schenková J., Bílková M., Poláková M., Šorfová V., Polášek M., Schlaghamerský J. & Horsák M., 2020: Drivers of Small-Scale Diptera Distribution in Aquatic-Terrestrial Transition Zones of Spring Fens. – Wetlands, 40: 235–247. https://doi.org/10.1007/s13157-019-01171-w

Schenková J., Polášková V., Bílková M., Bojková J., Syrovátka V., Polášek M. & Horsák M., 2020: Climatically induced temperature instability of groundwater-dependent habitats will suppress cold-adapted Clitellata species. – International Review of Hydrobiology, 105: 85–93.  https://doi.org/10.1002/iroh.201902006

Simonová J., Simon O., Bohatá L., Nehasil L., Kapic Š., Horsák M. & Juřičková L., 2020: Snails can fly with birds – more evidence for endozoochory. – The Malacologist, (70): 20.

Syrovátka V., Zhai M., Bojková J., Šorfová V. & Horsák M., 2020: Native Gammarus fossarum affects species composition of macroinvertebrate communities: evidence from laboratory, field enclosures, and natural habitat. – Aquatic Ecology, 54: 505–518. https://doi.org/10.1007/s10452-020-09756-y

Šolcová A., Jamrichová E., Horsák M., Pařil P., Petr L., Heiri O., Květoň J., Křížek M., Hartvich F., Hájek M. & Hájková P., 2020: Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: A unique paleorecord from Slovakia (Central Europe). – Quaternary Science Reviews, 230: 106170. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106170

Wackenheim Q., Fichet V., Hesnard O., Limondin-Lozouet N. & Horsak M., 2020: Nouvelle étude paléoenvironnemen- tale de la « Forêt de Quintefeuille » d'après les cortèges malacologiques holocènes: du passé à l'actuel (Graye-sur-mer, Calvados, Normandie). – Naturae, 7: 113–129.

Zhai M., Syrovátka V., Bojková J., Šorfová V., Polášková V., Schenková J. & Horsák M., 2020: Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? – Freshwater Biology, 65(5): 987–998. https://doi.org/10.1111/fwb.13485

2020 Konference

Němec T., Líznarová E., Birkhofer K. & Horsák M., 2020: Využití stabilních izotopů pro studium potravní ekologie suchozemských plžů: případová studie. In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, p. 144. (přednáška)

Lorencová E., Bojková J., Maršálková E. & Horsák M., 2020: Co podmiňuje diverzitu měkkýšů v izolovaných krasových vodách střední Albánie? In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, pp. 121122. (přednáška)

Horsák M., 2020: Schránky měkkýšů promlouvají. In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, p. 76. (přednáška)

Georgievová B., Bojková J., Šorfová V., Syrovátka V., Polášková V., Schenková J., Zhai M. & Horsák M., 2020: Krivák potočný (Gammarus fossarum) v roli ekosystémového inžiniera. In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, pp. 6364. (přednáška)

Gajdošová M., Beermann A., Bojková J., Polášková V., Schenková J., Syrovátka V., Zhai M., Horsák M., Leese F. & Petrusek A., 2020: Peeking into Pandora's box: community metabarcoding uncovers cryptic diversity of aquatic invertebrates in the Carpathian spring fens. In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, pp. 6263. (poster)

Simonová J., Simon O., Bohatá L., Nehasil L., Kapic Š., Horsák M. & Juřičková L., 2020: Snails Can Fly with Birds - More Evidence for Snail Endozoochory. In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, pp. 176177. (poster)

2019 Publikace

Bartošová M., Schenková J., Polášková V., Bojková J., Šorfová V. & Horsák M., 2019: Macroinvertebrate assemblages of the post-mining calcareous stream habitats: Are they similar to those inhabiting the natural calcareous springs? – Ecological Engineering, 136: 38–45. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.05.023

Beran L., Horsák M. & Hofman S., 2019: First records of Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Gastropoda: Viviparidae) from the Czech Republic outside its native range. – Folia Malacologica, 27(3): 223–229. https://doi.org/10.12657/folmal.027.021 Creative Commons License

Dabkowski J., Frodlová J., Hájek M., Hájková P., Petr L., Fiorillo D., Dudová L. & Horsák M., 2019: A complete Holocene climate and environment record for the Western Carpathians (Slovakia) derived from a tufa deposit. – The Holocene, 29(3): 493–504. https://doi.org/10.1177/0959683618816443

Horsák M. & Beran L., 2019: Metodika mapování a inventarizačních průzkumů měkkýšů. Verze 2019. [Methods of mollusc mapping and inventory survey. 2019 version]. – In: Metodiky k projektu "Monitoring, mapování a inventarizace" ["Monitoring, mapping and inventory survey" project methodology], Pavlíčko A. (ed.) AOPK ČR, 7 pp.

Horsák, M., Kolibáč, J., Laštůvka Z. & Malenovský I., 2019: Systematický přehled živočichů a počty druhů v ČR. – In: Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 19–22. ISBN 978-80-200-2993-5

Horsák M., Limondin-Luzouet N., Granai S., Horáčková J., Legentil C. & Ložek V., 2019: Holocene succession patterns of land snails across temperate Europe: East to west variation related to glacial refugia, climate and human impact. – Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 524: 13–24. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.028

Horsák M. & Vašátko J., 2019: Měkkýši. – In: Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 28–29. ISBN 978-80-200-2993-5

Horsák M. & Vašátko J., 2019: Plži. – In: Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 30–43. ISBN 978-80-200-2993-5

Horsák M. & Vašátko J., 2019: Mlži. – In: Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 44–45. ISBN 978-80-200-2993-5

Horsáková V., Nekola J. C. & Horsák M., 2019: When is a “cryptic” species not a cryptic species: A consideration from the Holarctic micro-landsnail genus Euconulus (Gastropoda: Stylommatophora). – Molecular Phylogenetics and Evolution, 132: 307–320. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.12.004

Chytrý M., Horsák M., Danihelka J., Ermakov N., German D. A., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Nekola J. C., Pavelková Řičánková V., Preislerová Z., Resl P. & Valachovič M., 2019: A modern analogue of the Pleistocene steppe-tundra in southern Siberia. – Boreas, 48(1): 36–56. https://doi.org/10.1111/bor.12338

Lizoňová Z., Zhai M., Bojková J. & Horsák M., 2019: Small-scale variation of testate amoeba assemblages: the effect of site heterogeneity and empty shell inclusion. – Microbial Ecology, 77(4): 1014–1024. abstract

Lorencová E. & Horsák M., 2019: Environmental drivers of mollusc assemblage diversity in a system of lowland lentic habitats. – Hydrobiologia, 836(1): 49–64.DOI: 10.1007/s10750-019-3940-9. abstract

Nekola J. C., Schilthuizen M., Szabo K., Horsáková V. & Horsák M., 2019: First evidence for long-term stasis in wet-tropics land snail community composition. – Ecography, 42(3): 591–593. DOI: 10.1111/ecog.03996.

Němec T. & Horsák M., 2019: Specific damage recognised on land snail shells as a tool for studying predation intensity: differences related to habitat and predator types. – Contributions to Zoology, 88(3): 277–296. DOI: 10.1163/18759866-20191402. Creative Commons License

Němec T., Horsáková V. & Horsák M., 2019: Predátoři suchozemských plžů aneb co prozradí prázdné ulity o osudu svých majitelů. – Živa, 67(3): 125–128.

Opravilová V. & Horsák M., 2019: Ploštěnci a strunovci. – In: Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 26–27. ISBN 978-80-200-2993-5

Ożgo M., Cameron R. A. D., Horsák M., Pokryszko B., Chudaś M., Cichy A., Kaczmarek S., Kobak J., Marzec M., Mierzwa-Szymkowiak D.,  Parzonko D., Pyka G., Rosin Z., Skawina A., Soroka M., Sulikowska-Drozd A., Surowiec T., Szymanek M., Templin J., Urbańska M., Zając K., Zielska J., Żbikowska E. & Żołądek J., 2019: Cepaea nemoralis (Gastropoda: Pulmonata) in Poland: patterns of variation in a range-expanding species. – Biological Journal of the Linnean Society, 127(1): 1–11. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blz029

Palpurina S., Chytrý M., Hölzel N., Tichý L., Wagner V., Horsák M., Axmanová I., Hájek M., Hájková P., Freitag M., Lososová Z., Mathar W., Tzonev R., Danihelka J. & Dřevojan P., 2019: The type of nutrient limitation affects the plant species richness–productivity relationship: Evidence from dry grasslands across Eurasia. – Journal of Ecology, 107(3): 1038–1050. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13084

Petruželová J., Bojková J., Hubáčková L., Šorfová V., Syrovátka V. & Horsák M., 2019: Factors explaining community contrast of Trichoptera assemblages at insular Western Carpathian spring fens to the adjacent headwaters. – International Review of Hydrobiology, 105(1–2): 20–32. https://doi.org/10.1002/iroh.201901987

2019 Konference

Hájková P., Jamrichová E., Horsák M., Frodlová J., Šolcová A., Petr L. & Hájek M., 2019: Stankovanské travertiny – 20 tisíc let starý paleoarchiv v Západních Karpatech. – 15. KEA: „Historie nezná kdyby“, 11.-12. února 2019. (poster)

Horsáková V., Nekola J. C. & Horsák M., 2019: Kritický pohled na kryptické druhy: příběh kuželíků (Euconulus; Gastropoda). – In: Zoologické dny Brno 2019, Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (eds) Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 77. (přednáška)

Kočár P., Petr L., Sedláček R., Zahnášová M., Kočárová R., Horsák M., Vychronová M., Sůvová Z., Dvořáková M., Krpálek J. & Peška J., 2019: Studny z dálnice R 35. První výsledky analýzy pravěkých mokrých objektů. – In: 15. KEA: „Historie nezná kdyby“, 11.-12. února 2019. (poster)

Petrusek A., Rutová T., Bystřický P. K., Gajdošová M., Beermann A., Pařil P., Horsák M., Copilas-Ciocianu D. & Leese F., 2019:. Syntopic coexistence of gammarid cryptic lineages: rule or exception? – In: International Colloquium on Amphipoda. (přednáška)

Poláková M., Schenková J., Polášková V., Bojková J., Šorfová V. & Horsák M., 2019: Macroinvertebrates of the post-mining calcareous brooks: comparison with the natural calcareous spring brooks. – In: 11th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 11), June 30–July 5, Zagreb, Croatia, p. 375. 2019.

Sedláček R., Kočár P., Rybníček M., Kočárová R., Petr L., Horsák M., Vychronová M., Sůvová Z. & Peška J., 2019: Nejstarší dendrochronologicky datovaná dřevěná konstrukce v Evropě neolitická studna na katastru Ostrova - první výsledky výzkumu. – 15. KEA: „Historie nezná kdyby“, 11.-12. února 2019. (poster)

Špániková Š. & Horsák M. 2019: Vliv faktorů prostředí a prostorového uspořádání na diverzitu lesních plžů na jemné prostorové škále. – In: Zoologické dny Brno 2019, Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (eds) Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 187–188. (přednáška)

Vašát M. & Horsák M.: Rozšíření a ekologické nároky slimáčků (Gastropoda: Agriolimacidae) v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2019, Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (eds) Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 204. (přednáška)

2018 Publikace

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Creative Commons License

Frodlová J., Hájková P. & Horsák M., 2018: Effect of sample size and resolution on palaeomalacological interpretation: a case study from Holocene calcareous-fen deposits. – Journal of Quaternary Science, 33(1): 68–78. https://doi.org/10.1002/jqs.2999

Horáčková J., Beran L., Ložek V., Zvarič B., Juřičková L., Hlaváč J., Jansová A. & Horsák M., 2018: Rozšíření nalezených druhů měkkýšů v CHKO České středohoří. – In: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří, Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) Příroda, Praha, 37: 128–213. ISBN 978-80-7620-033-3 (printed and PDF version)

Horsák M., 2018: Odkud a kdy k nám přišly nepůvodní druhy měkkýšů [Whence and When did Alien Mollusc Species Arrive Here?].– Živa, 66(5): 249–250. abstract

Horsák M. & Meng S., 2018: Punctum lozeki n. sp. – a new minute land-snail species (Gastropoda: Punctidae) from Siberia and Alaska. – Malacologia, 62(1): 11–20. https://doi.org/10.4002/040.062.0103

Horsák M., Polášková V., Zhai M., Bojková J., Syrovátka V., Šorfová V., Schenková J., Polášek M., Peterka T. & Hájek M., 2018: Spring-fen habitat islands in a warming climate: partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. – Science of the Total Environment, 634: 355–365. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.319

Horsáková V., Hájek M., Hájková P., Dítě D. & Horsák M., 2018: Principal factors controlling the species richness of European fens differ between habitat specialists and matrix-derived species. – Diversity and Distributions, 24(6): 742–754. https://doi.org/10.1111/ddi.12718

Chytrý M., Horsák M., Danihelka J., Ermakov N., German D. A., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Nekola J. C., Pavelková Řičánková V., Preislerová Z., Resl P. & Valachovič M., 2018: A modern analogue of the Pleistocene steppe‐tundra ecosystem in southern Siberia. – Boreas, 48(1): 36–56. https://doi.org/10.1111/bor.12338

Jamrichová E., Gálová A., Gašpar A., Horsák M., Frodlová J., Hájek M., Hajnalová M. & Hájková P., 2018: Holocene development of two calcareous spring fens at the Carpathian-Pannonian interface controlled by climate and human impact. – Folia Geobotanica, 53: 243–263. https://doi.org/10.1007/s12224-018-9324-5

Komzák P., Beran L. & Horsák M., 2018: The first record of Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) in Moravia (SE Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 28–30. Creative Commons License

Nekola J. C., Chiba S., Coles B. F., Drost C. A., von Proschwitz T. & Horsák M., 2018: A phylogenetic overview of the genus Vertigo O. F. Müller, 1773 (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae: Vertigininae). – Malacologia, 62(1): 21–161. https://doi.org/10.4002/040.062.0104

Říhová D., Janovský Z., Horsák M. & Juřičková L., 2018: Shell decomposition rates in relation to shell size and habitat conditions in contrasting types of Central European forests. – Journal of Molluscan Studies, 84(1): 54–61. https://doi.org/10.1093/mollus/eyx048

Schenková J., Bílková M., Polášková V., Horsák M. & Schlaghamerský J., 2018: Variation of Clitellata (Annelida) assemblages related to water saturation in groundwater-dependent wetlands. – Hydrobiologia, 823(1): 49–65. https://doi.org/10.1007/s10750-018-3695-8

Šolcová A., Petr L., Hájková P., Petřík J., Tóth P., Rohovec J., Bátora J. & Horsák M., 2018: Early and middle Holocene ecosystem changes at the Western Carpathian/Pannonian border driven by climate and Neolithic impact. – Boreas, 47(3): 897–909. https://doi.org/10.1111/bor.12309

2018 Konference

Coufal R., Horsák M., Horsáková V. & Peterka T., 2018: Slatiniště na Českomoravské vrchovině: výskyt a koexistence (nejen) měkkýších glaciálních reliktů. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 50. (přednáška)

Coufal R., Horsáková V., Peterka T. & Horsák M., 2018: Remnants of spring fens in the Bohemian-Moravian Highlands: the occurence and coexistence of (not only) molluscan glacial relicts. – In: Molluscan forum, 30th November 2018, Natural History Museum, London. 2018. (přednáška)

Dabkowski J., Frodlová J., Hájková P., Dudová J., Horsák M., Hájek M., Petr L. & Fiorillo D., 2018: Holocene environment and climate in the NW White Carpathian: a multidisciplinary approach (including geochemistry, sedimentology and malacology) on Mituchovci tufa in Slovakia. – Conference: Colloque Quaternaire Q11, O'Centre des enjeux, 13-15 February 2018, Orléans, France. (poster)

Horáčková J., Horsák  M., Beran L., Čejka T., Juřičková L., Maňas M. & Simon O., 2018: Malacologica Bohemoslovaca and other freshwater mollusc data sources from the Czech and Slovak Republics. – First Freshwater Mollusk International Society Meeting in Europe. Bringing the gap between freshwater mollusk research and conservation in the Old and New World, Riccardi N., Urbanska M., Lopes-Lima M., Crovato P., Book of abstracts, Verbania, Italy, September 16–20 2018, 97 p. (poster)

Němec T. & Horsák M., 2018: Predátoři suchozemských plžů a specifická poškození ulit jako doklady predace. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 159–160. (přednáška)

Šímová A., Hájková P., Hájek M. & Horsák M., 2018: Reconstruction of hydrological changes over the last 4000 years in the Puścizna Wielka bog (Southern Poland) based on testate amoebae. – Conference: 9th International Symposium on Testate Amoebae: Future Advances and Future Research PrioritiesAt: Belfast, UK, 10-14 September 2018. abstract

Wackenheim Q., Fichet V., Limondin-Lozouet N. & Horsák M., 2018: La forêt engloutie sous la mer : Nouvelles données paléoenvironnementales sur la ‘Forêt de Quintefeuille’ d’après les cortèges malacologiques holocènes (Graye-sur-mer, Normandie) –     conference: Colloque de malacologie continentale, at: Nantes. abstract

2017 Publikace

Beran L., Juřičková L. & Horsák M., 2017: Mollusca (měkkýši) [Mollusca (molluscs)]. – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates], Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds) Příroda, 36: 71–76. (in Czech)

Horsák M., 2017: Boděnka Ložkova a vrkoč Chytrého: dvě velká jména pro malé plže [Punctum lozeki and Vertigo chytryi – Two Big Names for Tiny Snails]. – Živa, 65(6): 309–313. abstract

Horsák M., 2017: S Lucií Juřičkovou o tom, jaké je to učit se od klasiků a proč studovat plže. – Živa, 65(6): CXLV–CXLVI.

Horsák M. & Horsáková V., 2017: Vrkoči – malí, ale výjimeční. – Vesmír 96(3): 174. abstract

Horsák M., Juřičková L. & Škodová J., 2017: Pod svícnem bývá tma – identita záhadné fosilní zrnovky z Brna odhalena [Darkest beneath the Candle – the Identity of the Mysterious Fossil Giant from Brno Is Revealed]. – Živa, 65(3): 124–125.

Horsák M., Tajovská E. & Horsáková V., 2017: Calcareous forest seepages acting as biodiversity hotspots and refugia for woodland snail faunas. – Acta Oecologica, 82: 16–22. https://doi.org/10.1016/j.actao.2017.05.006

Horsáková V. & Horsák M., 2017: Kam se točí ulity. – Vesmír 96(6): 343.

Hošek J., Lisá L., Hambach U., Petr L., Vejrostová L., Bajer A., Grygar T. M., Moska P., Gottvald Z. & Horsák M. 2017: Middle Pleniglacial pedogenesis on the northwestern edge of the Carpathian basin: A multidisciplinary investigation of the Bíňa pedo-sedimentary section, SW Slovakia. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 487: 321–339. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.09.017

Chytrý M., Horsák M., Syrovátka V., Danihelka J., Ermakov N., German D. A., Hájek M., Hájek O., Hájková P., Horsáková V., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Nekola J. C., Preislerová Z., Resl P. & Valachovič M., 2017: Refugial ecosystems in central Asia as indicators of biodiversity change during the Pleistocene–Holocene transition. – Ecological Indicators, 77: 357–367. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.12.033

Kment, P., Horsák M., Procházka J., Sychra J. & Malenovský I., 2017: Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech. [Distribution of the flat bug Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) and the bark-gnawing beetle Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) in the Czech Republic and their first records in the White Carpathians]. – Acta Carpathica Occidentalis, Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 8: 42–55.

Lizoňová Z. & Horsák M., 2017: Contrasting diversity of testate amoebae communities in Sphagnum and brown-moss dominated patches in relation to shell counts. – European Journal of Protistology, 58: 135–142. https://doi.org/10.1016/j.ejop.2017.02.002

Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hájková P., Danihelka J., Lustyk P., Merunková K., Preislerová Z., Kočí M., Kubešová S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M., 2017: The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. – Global Ecology and Biogeography, 26(4): 425–434. https://doi.org/10.1111/geb.12549

Polášková V., Schenková J., Bartošová M., Rádková V. & Horsák M., 2017: Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. – Ecological Engineering, 109: 119–132. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.08.023

Rádková V., Polášková V., Bojková J., Syrovátka V. & Horsák M., 2017: Environmental filtering of aquatic insects in spring fens: patterns of species-specific responses related to specialistgeneralist categorization. – Hydrobiologia, 797(1): 159–170. https://doi.org/10.1007/s10750-017-3169-4

Řičánková V.  P., Horsák M., Hais M., Robovský J. & Chytrý M., 2017: Environmental correlates of the Late Quaternary regional extinctions of large and small Palaearctic mammals. – Ecography, 41: 516–527. https://doi.org/10.1111/ecog.02851

Michal
        Horsák - Měkkýši z glaciálu
Michal Horsák v pořadu České televize Týden v reginech 8. 4. 2017.

2017 Konference

Frodlová J. & Horsák M., 2017: Holocenní příběh bělokarpatského pěnovcového prameniště z pohledu malakologů. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 57 (přednáška)

Horsák M. 2017: Modern and quaternary perspective of European fen biota: importance of species specialization and habitat age. – In: Lab seminar of Jonathan Chase's iDiv working group in Leipzig. 15. 11. 2017

Horsák M., 2017: Příběh glaciálních reliktů: z lopaty až do sekvenátoru. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 73–74 (přednáška)

Horsák M. 2017: Vývoj holocenní bioty mírného pásu: kombinace metod a prostorových škál (představení řešeného projektu). – 1. 12. 2017, 23. Kvartér, Brno ISBN 978-80-210-8825-2 (přednáška)

Horsák M., Rádková V., Bojková J., Polášková V., Schenková J., Zhai M. & Syrovátka V., 2017: Aquatic macroinvertebrates of spring-fen helocrenes: species-rich communities structured by environmental filtering. – Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017. GA16-03881S (přednáška)

Polášková V., Schenková J., Bartošová M., Šofrová V. & Horsák M., 2017: Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. – In: Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017. (poster)

Schenková J., Bílková M., Polášková V., Horsák M. & Schlaghamerský J., 2017: Aquatic annelids of the subsurface interstitial zone in the Western Carpathians spring fens. – In: 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017. (přednáška)

Škodová J., Juřičková L., Ložek V. & Horsák M., 2017: Nečekané osudy dvou glaciálních zrnovek: Pupilla loessica a Pupilla alluvionica. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 201 (přednáška)

2016 Publikace

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Gheoca V. & Horsák M., 2016: At the Central European–Balkan transition: forest land snail faunas of the Banat contrasted with those of the Carpathian chain. – Biological Journal of the Linnean Society, 119(3): 560–570. https://doi.org/10.1111/bij.12498

Chytrý M. & Horsák M., 2016: Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) [Molluscs of the U Nového hradu Nature Reserve and the nearby castle ruins (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 14–20. Creative Commons License

Hais M., Chytrý M. & Horsák M., 2016: Exposure-related forest-steppe: A diverse landscape type determined by topography and climate. – Journal of Arid Environments, 135: 75–84. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2016.08.011

Hájek M., Dudová L., Hájková P., Roleček J., Moutelíková J., Jamrichová E. & Horsák M., 2016: Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape. – Quaternary Science Reviews, 133(1): 48–61. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.12.012

Horsák M. & Cameron R. A. D., 2016: COMMENT on Altaba (2015): a case of species misidentification? – Biological Journal of the Linnean Society, 119(4): 1103–1106. https://doi.org/10.1111/bij.12853

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Wiese V., Horsáková V. & Lososová Z., 2016: Drivers of Central European urban land snail faunas: the role of climate and local species pool in the representation of native and non-native species. – Biological Invasions, 18(12): 3547–3560. https://doi.org/10.1007/s10530-016-1247-6

Horsák M., Juřičková L., Škodová J. & Ložek V., 2016: Pupilla alluvionica Meng & Hoffmann, 2008: a land snail extant in the Altai refugium recognised for the first time in Central European Early-Middle Pleistocene glacials. – Malacologia, 59(2): 223–230. https://doi.org/10.4002/040.059.0203

Hubáčková L., Rádková V., Bojková J., Syrovátka V., Polášková V., Schenková J. & Horsák M., 2016: Diversity patterns of aquatic specialists and generalists: contrasts among two spring-fen mesohabitats and nearby streams. – Biologia, 71(6): 678–687. https://doi.org/10.1515/biolog-2016-0084

Schenková J., Bílková M. & Horsák M., 2016: The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens. – Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters, 57: 73–82. https://doi.org/10.1016/j.limno.2016.01.004

Simonová J., Simon O. P., Kapic Š., Nehasil L. & Horsák M. 2016: Medium-sized forest snails survive passage through birds' digestive tract and adhere strongly to birds' legs: more evidence for passive dispersal mechanisms. – Journal of Molluscan Studies, 82(3): 422–426. https://doi.org/10.1093/mollus/eyw005

2016 Konference

Horsák M., Hájek M. & Hájková P. 2016: Spring fen mollusc and plant communities of the western Carpathian Mts: ecology and paleoecology. – In: SIL 2016 Torino Italy, XXXIII Congress, 31 July - 5 August. (přednáška)

Horsák M. & Chytrý M., 2016: Západní Sibiří z jihu na sever: příčiny a průběh změn bohatosti malakofauny. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: p. 83. (přednáška)

Horsáková V. & Horsák M. 2016: Endangered molluscs of European fens: current data and conservation of glacial relicts. – In: SIL 2016 Torino Italy, XXXIII Congress, 31 July - 5 August. (poster)

Horsáková V., Horsák M., Hájek M., Hájková P. & Dítě D., 2016: Species richness of European fen biota: The effects of water pH and reginal settings in relation to habitat specialization. – In: Molluscan Forum 2016, London. 2016.

Moutelíková J. & Horsák M. 2016: Vliv velikosti vzorku a členění vrstev na paleomalakologickou interpretaci: případová studie sedimentů pěnovcových slatinišť. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: p. 151. (přednáška)

Syrovátka V., Bojková J., Polášková V., Rádková V., Schenková J. & Horsák M., 2016: The diversity of aquatic invertebrates in helocrenes: regional and local perspective of the Western Carpathian springs. – In: SIL 2016 Torino Italy, XXXIII Congress, 31 July - 5 August. (přednáška)

Zhai M., Hřívová D., Výravský D., Rádková V., Bojková J., Syrovátka V., Polášková V. & Horsák M., 2016: Biotic interactions of meiofaunal metacommunities in isolated spring fens (Central Europe): an insight from large scale. – In: 16th International Meiofauna Conference. 2016.

2015 Publikace

Cernohorsky N. H., McClanahan T. R., Babu I. & Horsák M., 2015: Small herbivores suppress algal accumulation on Agatti atol, Indian Ocean. – Coral Reefs, 34(4): 1023–1035. https://doi.org/10.1007/s00338-015-1331-x

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-5 Creative Commons License

Dvořáková J. & Horsák M., 2015: Comparison of plant and snail diversity patterns in the White Carpathian Mts (Czech Republic) across forest and grassland habitats. – Biologia, 70(4): 495–503. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0054

Hájková P., Hájek M., Horsák M. & Jamrichová E., 2015: Co víme o historii vápnitých slatinišť v Západních Karpatech [Our knowledge of the history of calcareous fens in the Western Carpathians]. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 50(2): 267–282.

Hájková P., Horsák M., Hájek M., Jankovská V., Jamrichová E. & Moutelíková J., 2015: Using multi-proxy palaeoecology to test a relict status of refugial populations of calcareous-fen species in the Western Carpathians. – The Holocene, 25(4): 702–715. https://doi.org/10.1177%2F0959683614566251

Hájková P., Petr L., Horsák M., Rohovec J. & Hájek M., 2015: Interstadial inland dune slacks in south-west Slovakia: a multi-proxy vegetation and landscape reconstruction. – Quaternary International, 357: 314–328. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.016

Horsák M., 2015: Suchozemské ploštěnky naší fauny [Terrestrial flatworms in the Czech Republic]. – Živa, 63(6): 298–299.

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm. 28-April-2015. Creative Commons License

Horsák M. & Horsáková V., 2015: Malakozoologův průvodce (makro)ekologií [The Malacologist's Guide to the (Macro)Ecology]. – Živa, 63(5): 245–248. abstract

Horsák M., Chytrý M., Hájková P., Hájek M., Danihelka J., Horsáková V., Ermakov N., German D. A., Kočí M., Lustyk P., Nekola J. C., Preislerová Z. & Valachovič M., 2015: European glacial relict snails and plants: environmental context of their modern refugial occurrence in southern Siberia. – Boreas, 44(4): 638–657. https://doi.org/10.1111/bor.12133

Horsák M., Rádková V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Zajacová J., 2015: Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. – Journal of Biogeography, 42(11): 2112–2121. https://doi.org/10.1111/jbi.12569

Lorencová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M., 2015: Invasion of freshwater molluscs in the Czech Republic: time course and environmental predictors. – Malacologia, 59(1): 105–120. https://doi.org/10.4002/040.059.0107

Nekola J. C., Coles B. F. & Horsák M., 2015: Species assignment in Pupilla (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae): integration of DNA-sequence data and conchology. – Journal of Molluscan Studies, 81(2): 196–216. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu083

Schenková J. & Horsák M., 2015: Historie a současnost výzkumu bezobratlých živočichů na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. – Živa, 63(5): CVIII.

Schenková V., Horsák M., Hájek M., Hájková P. & Dítě D., 2015: Mollusc assemblages of Scandinavian fens: species composition in relation to environmental gradients and vegetation. – Annales Zoologici Fennici, 52(1–2): 1–16. https://doi.org/10.5735/086.052.0201

2015 Konference

Havlík T., Horsák M. & Sychra J. 2015: Variabilita společenstev vodních brouků (Coleoptera) v prameništních systémech. – In: XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1. (přednáška)

Horsák M., Bojková J., Polášková V., Rádková V., Schenková J. & Syrovátka V. 2015: Diverzita vodních bezobratlých svahových slatinišť: vliv lokálních faktorů a biogeografických aspektů ve vztahu k stanovištní specializaci a disperzi. – In: Sborník 5. konference České společnosti pro ekologii, 23.-25. října 2015, České Budějovice, p. 13. (přednáška)

Horsák M., Bojková J., Rádková V., Syrovátka V., Schenková J., Křoupalová V. & Zhai M. 2015: Druhová pestrost západokarpatských slatinišť očima hydrobiologa. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 88–89. (přednáška)

Horsák M., Hájek M. & Hájková P. 2015: Central European fen mollusc and plant assemblages in modern and quaternary perspective. – In: International Biogeography Society 7th Biennial Meeting. 8–12 January 2015, Bayreuth, Germany. Frontiers of Biogeography Vol. 6, suppl. 1. International Biogeography Society, 246 pp. ISSN 1948-6596 (poster)

Horsáková V. & Horsák M. 2015: Diversity and ecology of European fen mollusc fauna: state of the art. – In: Molluscan Forum, 19th November 2015, Natural History Museum, London. 2015. (přednáška)

Horsáková V. & Horsák M. 2015: Endangered molluscs of European fens: current data and conservation of glacial relicts. – In: International Biogeography Society 7th Biennial Meeting. 8–12 January 2015, Bayreuth, Germany. Frontiers of Biogeography Vol. 6, suppl. 1. International Biogeography Society, 246 pp. ISSN 1948-6596 (poster)

Hubáčková L., Zajacová J., Horsák M. & Bojková J. 2015: Habitat contrast among spring patches, spring brooks and nearby streams: changes in trichoptera assemblages along the gradient of mineral richness. – In: 9th Symposium for European Freshwater Sciences. 2015. (přednáška)

Chytrý M., Horsák M. & Pavelková Řičánková V. 2015: Refugium of the Late Pleistocene biota in the mountains of southern Siberia. – In: International Biogeography Society 7th Biennial Meeting. 8–12 January 2015, Bayreuth, Germany. Frontiers of Biogeography Vol. 6, suppl. 1. International Biogeography Society, 246 pp. ISSN 1948-6596 (přednáška)

Křoupalová V., Bojková J., Syrovátka V., Rádková V. & Horsák M. 2015: Diverzita a složení společenstev dvoukřídlých na pramenných slatiništích Západních Karpat. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 139. (přednáška)

Lorencová E., Beran L. & Horsák M. 2015: Invazní druhy vodních měkkýšů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 150. (přednáška)

Lorencová E., Beran L. & Horsák M. 2015: Šíření nepůvodních druhů vodních měkkýšů v České republice [The spread of non-native freshwater molluscs in the Czech Republic]. – In: Rádková V & Bojková J. (eds). XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 29. června – 3. července 2015, Mikulov.

Moutelíková J. & Horsák M. 2015: The effect of sample size and resolution: a case study from calcareous-fen deposits. – Molluscan Forum 2015, Natural History Museum, London. (přednáška)

Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Křoupalová V. & Horsák M.: Hmyz prameništních slatinišť: individuální odpovědi druhů na hlavní gradienty prostředí. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 207. (přednáška)

Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Polášková V. & Horsák M. 2015: Aquatic insects of spring fens: individual species responses to the main environmental gradients. – In: 9th Symposium for European Freshwater Sciences: Abstract Book. 2015. (přednáška)

Schenková J., Horsák M. & Bílková M. 2015: Máloštětinatí opaskovci a jejich odezva na podmínky prostředí na prameništních slatiništích. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 219–220. (přednáška)

Schlaghamerský J., Schenková J., Horsák M. & Pižl V. 2015: Kroužkovci (Annelida) prameništních slatinišť a okolní půdy: co víme a co chceme zjistit? – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 220–221. (poster)

Syrovátka V., Rádková V., Bojková J. & Horsák M. 2015: Pakomáři západokarpatských slatinišť. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 231. (přednáška)

2014 Publikace

Cameron R. A. D., Cox R. J., Von Proschwitz T. & Horsák M., 2014: Cepaea nemoralis (L.) in Göteborg, S. W. Sweden: variation in a recent urban invader. – Folia Malacologica, 22: 169–182. https://doi.org/10.12657/folmal.022.016 Creative Commons License

Čejka T., Čačaný J. & Horsák M., 2014: Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine [First record of a viable population of the land snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in the Danube lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 1–5. Creative Commons License

Čejka T., Horsák M. & Juřičková L., 2014: A Mediterranean snail Eobania vermiculata (O.F. Müller 1774) in NW Germany. – Malacological bulletin, https://malbull.blogspot.com/2014/06/a-mediterranean-snail-eobania.html (25. 6. 2014)

Dvořáková J., Merunková K., Preislerová Z., Horsák M. & Chytrý M., 2014: Diversity of the Western Carpathian flysch grasslands: Do extremely species-rich plant communities coincide with a high diversity of snails? – Biologia, 69(2): 202–213. https://doi.org/10.2478/s11756-013-0299-7

Horáčková J., Horsák M. & Juřičková L., 2014: Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and their history. – Community Ecology, 15(1): 44­–53. https://doi.org/10.1556/comec.15.2014.1.5

Horsák M., Bojková J., Zhai M., Omelková M., Křoupalová V., Syrovátka V., Schenková J. & Hubáčková L., 2014: Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť [Aquatic Insects and the other Spectacular Fauna of the Western Carpathian Fens]. – Živa, 62(5): 219–222.

Horsák M. & Chytrý M., 2014: Unimodal Latitudinal Pattern of Land-Snail Species Richness across Northern Eurasian Lowlands. – PLoS ONE, 9(8): e104035. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104035 Creative Commons License

Horsák M., Zelený D. & Hájek M., 2014: Land snail richness and abundance along a sharp ecological gradient at two sampling scales: disentangling relationships. – Journal of Molluscan Studies, 80(3): 256–264. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu027

Jamrichová E., Hájková P., Horsák M., Rybníčková E., Lacina A. & Hájek M., 2014: Landscape history, calcareous fen development and historical events in the Slovak Eastern Carpathians. – Vegetation History and Archaeobotany, 23(5): 497–513. https://doi.org/10.1007/s00334-013-0416-0

Jamrichová E., Potůčková A., Horsák M., Hajnalová M., Barta P., Tóth P. & Kuneš P., 2014: Early occurrence of temperate oak-dominated forest in the northern part of the Little Hungarian Plain, SW Slovakia. – The Holocene, 24(12): 1810–1824. https://doi.org/10.1177/0959683614551225

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abraham V. & Ložek V., 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.019

Myšák J. & Horsák M., 2014: Biodiversity surrogate effectiveness in two habitat types of contrasting gradient complexity. – Biodiversity and Conservation, 23(5): 1133–1156. https://doi.org/10.1007/s10531-014-0654-1

Rádková V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M., 2014: The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. – Freshwater Biology, 59(11): 2256–2267. https://doi.org/10.1111/fwb.12428

Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Schenková J., Křoupalová V. & Horsák M., 2014: The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. – Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters, 47: 52–61. https://doi.org/10.1016/j.limno.2014.03.001

Schenková V., Horsák M., Hájek M., Plesková Z., Dítě D. & Pawlikowski P., 2014: Mollusc and plant assemblages controlled by different ecological gradients at Eastern European fens. – Acta Oecologica, 56: 66–73. https://doi.org/10.1016/j.actao.2014.03.002

2014 Konference

Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L. & Chytrý M., 2014: Diverzita a biotická homogenizace suchozemských plžů ve vztahu k typům stanovišť a klimatu 32 středoevropských měst. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 77. (přednáška)

Hubáčková L., Horsák M., Bojková J., Syrovátka V., Křoupalová V. & Rádková V., 2014: Ekologický kontrast pramenišť pro chrostíky: změny v poměru specialistů a generalistů podél gradientu minerální bohatosti. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 77–78. (poster)

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V., 2014: Ecological groups of snails – use and perspectives. – 7th European Malacological Congress, Cambridge, UK, 7–11 September, 2014, poster.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V., 2014: Sukcese suchozemských měkkýšů České republiky a Slovenska za posledních 15 000 let. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 87. (přednáška)

Rádková V., Horsák M., Syrovátka V., Bojková J., Křoupalová V. & Schenková J., 2014: Význam vlivu prostředí a schopnosti šíření na utváření společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 167–168. (přednáška)

2013 Publikace

Axmanová I., Chytrý M., Danihelka J., Lustyk P., Kočí M., Kubešová S., Horsák M., Cherosov M. M. & Gogoleva P. A., 2013: Plant species richness-productivity relationships in a low-productive region. – Plant Ecology, 214(2): 207–219. https://doi.org/10.1007/s11258-012-0160-z

Cameron R. A. D, Pokryszko B. M. & Horsák M., 2013: Forest snail faunas from Crimea (Ukraine), an isolated and incomplete Pleistocene refugium. – Biological Journal of Linnean Society, 109(2): 424433. https://doi.org/10.1111/bij.12040

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. & Horsák M., 2013: Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact. – Boreas, 42(4): 932946. https://doi.org/10.1111/bor.12006

Hettenbergerová E., Horsák M., Chandran R., Hájek M., Zelený D. & Dvořáková J., 2013: Patterns of land snail assemblages along a fine-scale moisture gradient. – Malacologia, 56(1/2): 3142. https://doi.org/10.4002/040.056.0227

Hájková P., Jamrichová E., Horsák M. & Hájek M., 2013: Holocene history of a Cladium mariscus-dominated calcareous fen in Slovakia: vegetation stability and landscape development. Preslia, 85: 289315.

Horsák M., Chytrý M. & Axmanová I., 2013: Exceptionally poor land snail fauna of central Yakutia (NE Russia): climatic and habitat determinants of species richness. – Polar Biology, 36(2): 185–191. https://doi.org/10.1007/s00300-012-1249-5

Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of
      the Czech and Slovak RepublicsHorsák M., Juřičková L. & Picka J., 2013: Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín, 264 pp. ISBN 978-80-86447-15-5 (in Czech and English)

Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L. & Chytrý M., 2013: Diversity and Biotic Homogenization of Urban Land-Snail Faunas in Relation to Habitat Types and Macroclimate in 32 Central European Cities. PLoS ONE, 8(8): e71783. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071783 Creative Commons License

(shrnutí předchozího článku) Pokorný J., 2013: Rozmanitost a homogenizace měkkýší fauny měst: vztah k typu biotopu a makroklimatu. – forumochranyprirody.cz

Horsák M., Schenková V. & Páll-Gergely B., 2013: Fossil records of Marstoniopsis insubrica (Küster, 1853) suggest its wide distribution in Central Europe during the Early Holocene. Malacologia, 56(1–2): 339–342. https://doi.org/10.4002/040.056.0223

Křoupalová V., Opravilová V., Bojková J. & Horsák M., 2013: Diversity and assemblage patterns of microorganisms structured by the groundwater chemistry gradient in spring fens. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology, 49(3): 207–223. https://doi.org/10.1051/limn/2013056

Kubová N., Schenková J. & Horsák M., 2013: Environmental determinants of leech assemblage patterns in lotic and lenitic habitats. Limnologica, 43(6): 516–524. https://doi.org/10.1016/j.limno.2013.05.001

Kupka J. & Horsák M., 2013: Měkkýši (Mollusca), pp. 188–201. In: Příroda Slezska, Roháček J., Ševčík J. & Vlk P. (eds.), Slezské zemské muzeum, Opava, 480 pp.

Myšák J., Horsák M., Svobodová E. & Cernohorsky N., 2013: Small-scale distribution of terrestrial snails: patterns of species richness and abundances related to area. – Journal of Molluscan Studies, 79(2): 118127. https://doi.org/10.1093/mollus/eyt002

Omelková M., Syrovátka V., Křoupalová V., Rádková V., Bojková J., Horsák M., Zhai M. & Helešic J., 2013: Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness.
– Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 70(5): 689700. https://doi.org/10.1139/cjfas-2013-0026

Schenková V. & Horsák M., 2013: Nové nálezy vrkoče Geyerova potvrzují jeho ohroženost – z červené knihy našich měkkýšů [New Discoveries of the Vertigo geyeri Land Snail Confirm Its Endangered Status]. – Živa, 61(5): 238–239.

Schenková V.
& Horsák M., 2013: Refugial populations of Vertigo lilljeborgi and V. genesii (Vertiginidae): new isolated occurrences in central Europe, ecology and distribution. American Malacological Buletin, 31(2): 323–329. https://doi.org/10.4003/006.031.0211

Schenková V., Hlaváč J. Č. & Horsák M., 2013: Vrkoč rašelinný – další z glaciálních reliktů. Z červené knihy našich měkkýšů. [Vertigo lilljeborgi – Another Glacial Relict. From the Red Book of Czech Molluscs]. – Živa, 61(2): 73–74.

2013 Konference

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Gheoca V. & Horsak M., 2013: At the Central European – Balkan transition: forest land snail faunas of the Banat contrasted with those of the Carpathian chain. – Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55(Suppl. 1): 21–21.

Dvořáková J. & Horsák M., 2013: Comparison of plant and snail diversity patterns in the White Carpathian Mts. (Czech Republic) across forest and grassland habitats. – In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 148. ISSN: 0874-0380.

Hájek M., Horsák M. & Hájková P., 2013: Unique calcareous fens in the Western Carpathians: how the millennial-scale age and history affects recent species richness and composition. – Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55(Suppl. 1): 23–23.

Hájková P., Jamrichová E., Petr L., Horsák M., Hájek M., Jankovská V. & Pařil P., 2013: The Late-Glacial and Holocene history of vegetation in the Slovakian West Carpathians: introducing ongoing multi-proxy project and first results. – Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55(Suppl. 1): 45–45.

Horsák M., 2013: Land snail richness and abundance along a sharp ecological gradient at two sampling scales: disentangling relationships. – In: Frias Martins de A. M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 84-85. ISSN: 0874-0380.

Horsák M., 2013: Měkkýši na slatiništích - otázka reliktů a srovnání s vegetací. – Konference České botanické společnosti: Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků, Praha 23. – 24. listopadu 2013.

Horsák M., 2013: Snail’s perspective and palaeoreferences. – In: AWARE: Approaches in Wetland Restoration – focus on fen landscapes. International Workshop in Warsaw, 21-23 April 2013. (Invated lecture).

Horsák M., 2013: Za měkkýši do Jakutska (nejezděte). – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 85. (přednáška)

Jamrichová E., Hájková P., Horsák M. & Hájek M., 2013: The whole Holocene development of vegetation of the Inner West Carpathians - Pannonian borderland: spreading of mesophilous trees, continuity of open grasslands and human impact. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55(Suppl. 1): 2424.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V. & Ložek V., 2013: Patterns of land snail succession in Central Europe over the last 15.000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 116. ISSN: 0874-0380.

Moutelíková J. & Horsák M., 2013: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 154–155. (přednáška)

Rádková V., Křoupalová V., Bojková J., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M., 2013: Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních Karpatech. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 191–192. (přednáška)

Schenková V. & Horsák M., 2013: Refugial populations of glacial relict Vertigo species in Central Europe. In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 87. ISSN: 0874-0380.

Schenková V. & Horsák M., 2013: Slatiniště jako refugia glaciálních reliktů – nové izolované nálezy suchozemských plžů rodu vrkoč (Vertigo). – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 206–207. (přednáška)

Schenková V., Horsák M., Hájek M., Plesková Z. & Pawlikowski P., 2013: Nové poznatky o ekologii společenstev měkkýšů a rostlin ze slatinišť východního Polska. In: Schlaghamerský J., Chytrý M. & Horsák M. (eds), Konference ČSPE „Ekologie 2013“, sborník abstraktů, pp. 2122.

2012

Horsák M., 2012: Pomalí nebo rychlí? Šíření suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 76. (přednáška)

Horsák M., 2012: Slatiny Západních Karpat v prostoru a čase: ekologie a paleoekologie nejen společenstev měkkýšů. – In: Kubovčík V. & Stašiov S. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, pp. 63–67. ISBN 978-80-228-2421-7. (přednáška)

Horsák M., Hájek M., Hájková P., Tichý L. & Dítě D., 2012: Západokarpatská pěnovcová rašeliniště – příběh dlouhý 17 tisíc let. [Western Carpathian Tufa Fens - a Seventeen-thousand-year-old History]. – Živa, 60(1): 8–9.

Horsák M., Hájek M., Spitale D., Hájková P., Dítě D. & Nekola J. C., 2012: The age of island-like habitats impacts habitat specialist species richness. – Ecology, 93(5): 1106–1114. https://doi.org/10.1890/0012-9658-93.5.1106

Horsák M., Schenková V. & Myšák J., 2012: The second site of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) and the first recent record of Pupilla pratensis (Clessin, 1871) in Poland. – Folia Malacologica, 20(1): 21–26. https://doi.org/10.2478/v10125-012-0003-5 Creative Commons License

Axmanová I., Chytrý M., Zelený D., Li Ch.-F., Vymazalová M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B., Baisheva E. Z., Schuster B. & Diekmann M., 2012: The species richness–productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. – Global Ecology and Biogeography, 21(6): 657–667. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00707.x

Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič M. & Zelený D., 2012: High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. – Journal of Vegetation Science, 23(4): 605–616. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2011.01383.x

Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L., 2012: Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. – Journal of Biogeography, 39(6): 1101–1111. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02664.x

Dvořáková J. & Horsák M., 2012: Variation of snail assemblages in hay meadows: disentangling predictive power of abiotic environment and vegetation. Malacologia, 55(1): 151162. https://doi.org/10.4002/040.055.0110

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V., 2012: Rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty – výsledek patnáctiletého snažení. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 52. (přednáška)

Falniowski A., Szarowska M., Glöer P., Pešić V., Georgiev D., Horsák M. & Sirbu I., 2012: Radiation in Bythinella Moquin-Tandon, 1856 (Mollusca: Gastropoda: Rissooidea) in the Balkans. – Folia Malacologica, 20(1): 1–10. https://doi.org/10.2478/v10125-012-0006-2 Creative Commons License

Hájková P., Horsák M., Hájek M., Lacina A., Buchtová H. & Pelánková B., 2012: Origin and contrasting succession pathways of the Western Carpathian calcareous fens revealed by plant and mollusc macrofossils. – Boreas, 41(4): 690–706. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00263.x

Hájková P., Horsák M. & Hájek M., 2012: Late-Glacial and Holocene history of the Western Carpathian calcareous fens. – In: Calcareous mires of Slovakia: landscape setting, management and restoration prospects, Grootjans A., Šefferová Stanová V. (eds), KNNV Publishing, Zeist, pp. 13-20. ISBN 978 90 5011 4417. https://doi.org/10.1163/9789004277960_003

Hubáčková L. & Horsák M., 2012: Ekologický kontrast ostrovních stanovišť – změny v zastoupení specialistů a generalistů chrostíků (Trichoptera) na slatiništích rozdílné minerální bohatosti. – In: Kubovčík V. & Stašiov S. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, pp. 72. ISBN 978-80-228-2421-7. (přednáška)

Lacina A. & Horsák M., 2012: Včelínka ozdobná – další z úspěšných výsadků alpského původu – z červené knihy našich měkkýšů [Pagodulina pagodula – Another Successful Alpine-origin Skydiver]. – Živa, 60(6): 289–290.

Literák I., Literáková Z., Horsák M. & Hromádko M., 2012: S ptáky se mohou stěhovat i plži – pěnice hnědokřídlá a skleněnka průsvitná [Snails Can Migrate with Birds – the Common Whitethroat and the Small Land Snail]. – Živa, 60(5): 245–246. abstract

Myšák J., Horsák M. & Hlaváč J. Č., 2012: Jedna špatná a jedna dobrá zpráva o vrkoči Geyerově – z červené knihy našich měkkýšů [Good News and Bad News about the Geyer’s Whorl Snail – from our Red Book of Molluscs]. – Živa, 60(2): 73–74.

Myšák J., Horsák M., Svobodová E. & Cernonhorsky N., 2012: Prostorové uspořádání suchozemských plžů na malých plochách. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 141. (přednáška)

Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. & Horsák M., 2012: Variation in the shell colour and banding polymorphism of Cepaea nemoralis (L.) in rural areas around Wrocław. – Folia Malacologica, 20(2): 87–98. https://doi.org/10.2478/v10125-012-0012-4 Creative Commons License

Schenková V. & Horsák M., 2012: Malakofauna polských slatinišť: velká neznámá. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 174. (přednáška)

Schenková V. & Horsák M., 2012: Středoevropské populace reliktního plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) – nové nálezy, ekologie a ochrana. – In: Kubovčík V. & Stašiov S. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, pp. 152–153. ISBN 978-80-228-2421-7. (přednáška)

Schenková V., Horsák M., Plesková Z. & Pawlikowski P., 2012: Habitat preferences and conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland. – Journal of Molluscan Studies 78(1): 105–111. https://doi.org/10.1093/mollus/eyr046

2011

Horsák M., 2011: Mollusc assemblages in palaeoecological reconstructions: an investigation of their predictive power using transfer function models. – Boreas, 40(3): 459–467. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2010.00195.x

Horsák M., 2011: Na velikosti záleží - trpasličí plži na otevřených slatiništích. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 91–92.

Horsák M. & Hájek M., 2011: Trpasličí plži na slatiništích - proč je dobré být malý. – Vesmír, 90(9): 492–495. PDF

Horsák M., Hájek M., Hájková P., Cameron R., Cernohorsky N. & Apostolová I., 2011: Mollusc communities in Bulgarian fens: predictive power of the environment, vegetation, and spatial structure in an isolated habitat. – Naturwissenschaften, 98(8): 671–681. https://doi.org/10.1007/s00114-011-0816-x

Horsák M., Hájek M., Hájková P. & Dítě D., 2011: Karpatská bazická slatiniště v historickém přehledu – příběh dlouhý 17 tisíc let. – In: Mokřady a klimatická změna, konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy, Blansko, 2.–5. února 2011. p. 50.

Horsák M., Hájek M., Spitale D., Nekola J. C., Hájková P. & Dítě D., 2011: Ostrovní biogeografie na pevnině: stáří izolovaných slatinišť ovlivňuje pouze stanovištní specialisty. – 3. konference České společnosti pro ekologii. Kostelec nad Černými lesy, 21.-23. 10. 2011. Program a sborník abstraktů, p. 18.

Horsák M., Škodová J. & Cernohorsky N. H., 2011: Ecological and historical determinants of Western Carpathian populations of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) in relation to its present range and conservation. – Journal of Molluscan Studies, 77(3): 248–254. https://doi.org/10.1093/mollus/eyr010

Beran L. & Horsák M., 2011: Habitat requirements and distribution of Gyraulus rosmaessleri (Gastropoda: Planorbidae) in northwestern Bohemia. – Journal of Conchology, 40(5): 509–513. abstract

Bojková J., Schenková J., Horsák M. & Hájek M., 2011: Species richness and composition patterns of clitellate (Annelida) assemblages in the treeless spring fens: the effect of water chemistry and substrate. – Hydrobiologia, 667(1): 159–171. https://doi.org/10.1007/s10750-011-0634-3

Cameron R. A. D., Ożgo M., Horsák M. & Bogucki Z., 2011: At the north-eastern extremity: variation in Cepaea nemoralis around Gdańsk, northern Poland. – Biologia, 66(6): 1097–1113. https://doi.org/10.2478/s11756-011-0128-9

Cameron R.A.D., Pokryszko B.M., Horsák M., Sirbu I. & Gheoca V., 2011: Forest snail faunas from Transylvania (Romania), and their relationship to the faunas of Central and Northern Europe. – Biological Journal of Linnean Society, 104(2): 471–479. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2011.01730.x

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V., 2011: Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty [Distribution atlas of terrestrial gastropods in the White Carpathians Protected Landscape Area]. – Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp., ISBN 978-80-87614-00-6.
(anotace, abstract.)

Hájek M., Horsák M., Tichý L., Hájková P., Dítě D. & Jamrichová E., 2011: Testing a relict distributional pattern of fen plant and terrestrial snail species at the Holocene scale: a null model approach. – Journal of Biogeography, 38(4): 742–755. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02424.x

Hájek M., Roleček J., Cottenie K., Kintrová K., Horsák M., Poulíčková A., Hájková P., Fránková M. & Dítě D., 2011: Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi-terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal ability sampled in the same plots. – Journal of Biogeography, 38(9): 1683–1693. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02503.x

Hájková P., Bojková J., Fránková M., Opravilová V., Hájek M., Kintrová K. & Horsák M., 2011: Disentangling the effects of water chemistry and substratum structure on moss-dwelling unicellular and multicellular micro-organisms in spring-fens. – Journal of Limnology, 70(Suppl. 1): 54–64. https://doi.org/10.4081/jlimnol.2011.s1.54

Hájková P., Roleček J., Hájek M., Horsák M., Fajmon K., Polák M. & Jamrichová E., 2011: Prehistoric origin of extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts (Czech Republic and Slovakia). – Preslia, 83(1): 185–210. + appendix 1

Křoupalová V., Bojková J., Schenková J., Pařil P. & Horsák M., 2011: Small-Scale Distribution of Aquatic Macroinvertebrates in Two Spring Fens with Different Groundwater Chemistry. – International Review of Hydrobiology, 96(3): 235–256. https://doi.org/10.1002/iroh.201111307

Křoupalová V., Syrovátka V., Bojková J., Omelková M., Rádková V. & Horsák M., 2011: Dvoukřídlí (Diptera) prameništních slatinišť: vliv minerálně-trofického gradientu. – In: Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni 2011, Bratislava, 24.-25.11. 2011. pp.17. (přednesla první autorka)

Křoupalová V., Syrovátka V., Bojková J., Omelková M., Rádková V., Horsák M. & Helešic J., 2011: The composition of Diptera assemblages along the gradient of mineral richness in the spring fens. – In: AIL, Asociación Ibérica de Limnología. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. ISBN 978-84-937882-2-3.

Lososová Z., Horsák M., Chytrý M., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L., 2011: Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. – Journal of Biogeography, Blackwell Science, 38(6): 1152–1163. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02475.x

Myšák J. & Horsák M., 2011: Floodplain corridor and slope effects on land mollusc distribution patterns in a riverine valley. – Acta Oecologica, 37(2): 146–154. https://doi.org/10.1016/j.actao.2011.01.012

Myšák J. & Horsák M., 2011: The role of the river and its floodplain in land mollusc distribution in a fragmented landscape. – The Malacologist 56: 9.

Rádková V., Bojková J., Křoupalová V. & Horsák M., 2011: Macroinvertebrate assemblages of fen streamlets in the Outer Western Carpathian Mts. – In: AIL, Asociación Ibérica de Limnología. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. 2011. p. 180. ISBN 978-84-937882-2-3.

Schenková V. & Horsák M., 2011: Ochrana a ekologie reliktního plže Vertigo geyeri v Západních Karpatech a Polsku. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 199–200.

Schenková V., Horsák M., Hájek M. & Hájková P., 2011: Mollusc assemblages in fens of southern Scandinavia: variation along the gradient of mineral richness. – The Malacologist, 56: 11.

Škodová J. & Horsák M., 2011: Ekologie zrnovky alpské (Pupilla alpicola) v Západních Karpatech. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 219–220.

Škodová J., Horsák M. & Myšák J., 2011: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia - its ecology and conchometrical distinction from P. muscorum and P. alpicola. – The Malacologist, 56: 12.

Uher B., Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Kintrová K. & Chattová B., 2011: Subaerial cyanobacteria and algae across Central European cities. – In: Elliot Schubert. Fith European Phycological Congress. 5. vyd. Rhodes, Greece: Taylor and Francis Group, British Phycological Society, page 101. ISSN 0967-0262. https://doi.org/10.1080/09670262.2011.613190

2010

Horsák M. et al., 2010: The West-Carpathian tufa fens–A 17-thousand-year-old history. – Tropical Natural History, Suppl. 3: 245. 17th World Congress of Malacology. 18-24 July 2010, Phuket, Thailand. poster

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L., 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]. – Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. Creative Commons License

Horsák M. & Chytrý M., 2010: Krajiny zamrzlé v čase I. Jižní Sibiř – současná analogie střední Evropy v době ledové. [Landscapes Frozen in Time I. Southern Siberia – Modern Analogy of Central Europe in the Ice Age]. – Živa, 58(3): 118–120. abstract

Horsák M. & Chytrý M., 2010: Krajiny zamrzlé v čase II. Jižní Ural – současná analogie střední Evropy ve starém a středním holocénu. [Landscapes Frozen in Time II. Southern Urals - Modern Analogy of Central Europe in the Early and Mid-Holocene]. – Živa, 58(4): 166–168. abstract

Horsák M., Chytrý M., Danihelka J., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z. & Tichý L., 2010: Snail faunas in the Southern Ural forests and their relations to vegetation: an analogue of the Early Holocene assemblages of Central Europe? – Journal of Molluscan Studies, 76(1): 1–10. https://doi.org/10.1093/mollus/eyp039

Horsák M., Chytrý M., Pokryszko B. M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kintrová K., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B. & Valachovič M., 2010: Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. – Journal of Biogeography, 37(8): 1450–1462. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02280.x

Horsák M. & Pokryszko B. M., 2010: Vertigo botanicorum sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) — a new whorl-snail from the Russian Altai Mountains. – Zootaxa, 2634: 57–62. https://doi.org/10.11646/zootaxa.2634.1.4 Creative Commons License

Horsák M., Škodová J., Myšák J., Čejka T., Ložek V. & Hlaváč J. Č., 2010: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on multidimensional analysis of shell measurements. – Biologia, 65(6): 1012–1018. https://doi.org/10.2478/s11756-010-0117-4

Cameron R. A. D., Poktryszko B. M. & Horsak M., 2010: Land snail faunas in Polish forests: patterns of richness and composition in a post-glacial landscape. – Malacologia, 53(1): 77–134. DOI: http://dx.doi.org/10.4002/040.053.0105

Cernohorsky N. H., Horsák M., Cameron R. A. D., 2010: Land snail species richness and abundance at small scales: the effects of distinguishing between live individuals and empty shells. – Journal of Conchology, 40(2): 233–241. abstract

Dvořáková J. & Horsák M., 2010: Společenstva plžů a rostlin lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 62–63.

Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Rozbrojová Z., Sopotlieva D. & Velev N., 2010: The insecure future of Bulgarian refugial mires: economic progress versus Natura 2000. – Oryx, 44(4): 539–546. https://doi.org/10.1017/S0030605310000530

Hettenbergerová E., Chandran R., Horsák M. & Hájek M., 2010: EIV in zoological research: an example of mollusc assemblages along a moisture gradient from fens to grasslands. – In: Botta-Dukát Z. & Salamon-Albert E. Book of Abstracts. "Flora, vegetation, environment and land-use at large scale". 19th International Workshop of European Vegetation Survey. Pécs : Department of Plant Systematics and Geobotany, University od Pécs, 128–129. ISBN 978-963-642-328-5.

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M., 2010: Jaký vliv mají rostlinné invaze na společenstva suchozemských měkkýšů říčních niv?. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 91–92.

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M., 2010: What is the impact of invasive plants on land snail assemblages in the alluvial ecosystems? – Tropical Natural History, Suppl. 3: 339. 17th World Congress of Malacology. 18-24 July 2010, Phuket, Thailand. poster

Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B. & Baisheva E. Z., 2010: Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. – Journal of Biogeography, 37(4): 767–780. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2009.02256.x

Chytrý M., Pavelková-Řičánková V. & Horsák M., 2010: Kde dnes znamená včera, Jihosibiřské refugium doby ledové [Where today means yesterday: Southern Siberian Ice Age refugium]. – Vesmír, 89: 526–530. English abstract, PDF

Juřičková L., Horsák M. & Čejka T., 2010: Diversity of Central European urban land snails. – Tropical Natural History, Suppl. 3: 341. 17th World Congress of Malacology. 18-24 July 2010, Phuket, Thailand. poster

Lacina A. & Horsák M., 2010: Endemická vřetenovka opavská v kritickém ohrožení – z červené knihy našich měkkýšů. [From the National Red List of Molluscs in the Czech Republic – The Endemic Door Snail Critically Endangered]. – Živa, 58(3): 122–123.

Schamp B., Horsák M. & Hájek M., 2010: Deterministic assembly of land snail communities according to species size and diet. – Journal of Animal Ecology, 79(4): 803–810. https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2010.01685.x

Schenková V., Horsák M., Hájek M. & Hájková P., 2010: Mollusc assemblages in fens of southern Scandinavia: variation along the gradient of mineral richness. Molluscan Forum 2010, Natural History Museum, London. (Talk)

Schenková V., Horsák M., Hájek M. & Hájková P., 2010: Společenstva měkkýšů na slatiništích jižní Skandinávie: změny podél gradientu minerální bohatosti. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 190–191.

Škodová J. & Horsák M., 2010: Zrnovka slatinná (Pupilla pratensis (Clessin, 1871), Gastropoda) - staronový druh našich mokřadů. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 214–215.


2009

Horsák M., Bojková J., Zahrádková S., Omesová M. & Helešic J., 2009: Impact of reservoirs and channelization on lowland river macroinvertebrates: a case study from Central Europe. – Limnologica, 39(2): 140–151. https://doi.org/10.1016/j.limno.2008.03.004

Horsák M., Juřičková L., Kintrová K. & Hájek O., 2009: Patterns of land snail diversity over a gradient of habitat degradation: a comparison of three Czech cities. – Biodiversity and Conservation, 18(13): 3453–3466. https://doi.org/10.1007/s10531-009-9654-y

Horsák M., Roleček J., Sychra J., Kment P., Budiš T., Dvořáková J., Hralová I., Hubáčková L., Lipner T. Ch., Líznarová E., Makovcová P., Novák P., Nováková M., Pecková R., Rádková V., Sentenská L., Schenková V., Sojneková M., Šebek P. P., Škodová J., Tkoč M., Vrtílek M. & Žáček F. 2009: Seznam floristických a faunistických nálezů z terénní exkurze do CHKO Kokořínsko a některých přilehlých oblastí (Bioléto 2009). Manuscript, 36 pp.

Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L., 2009: Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 24–27. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-24 Creative Commons License

Beran L. & Horsák M., 2009: Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 19–23. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-19 Creative Commons License

Falniowski A., Horsák M. & Szarowska M., 2009: Bythinella hansboetersi Glöer et Pešić, 2006 (Gastropoda: Rissooidea) in Bulgaria: its morphology, molecular distinctness and phylogeography. – Folia Malacologica, 17(1): 11–20. https://doi.org/10.2478/v10125-009-0002-3 Creative Commons License

Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. – Folia Geobotanica 44(4): 365–386. https://doi.org/10.1007/s12224-009-9050-0

Kovanda J. & Horsák M., 2009: Dvě významné lokality pleistocénních slínů při severovýchodním okraji Prahy [Two important Pleistocene marl localities at north-eastern margin of Prague]. – Bohemia centralis, Praha, 29: 5–28.

Kovanda J. & Horsák M., 2009: Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou [Molluscs in the upper part of the Zákolanský floodplain sediments in the Otvovice village near the Kralupy nad Vltavou town]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008. Česká geologická služba, Praha, pp. 62–65.

Lacina A. & Horsák M., 2009: Jak se vede vřetenci horskému – z červené knihy našich měkkýšů [Is it land snail Pseudofusulus varians doing well? From the Czech Republic's Red book of molluscs]. – Živa, 57(2): 73–74.

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. & Horsák M., 2009: Contrasting patterns of variation in urban populations of Cepaea (Gastropoda: Pulmonata): a tale of two cities. – Biological Journal of the Linnean Society 97(1): 27–39. DOI: 10.1111/j.1095-8312.2008.01187.x abstract

Sonnková V., Juřičková L., Horsák M. & Dvořáková J., 2009: Vliv vápníku, vlhkosti a vegetace na složení měkkýších společenstev. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 176.

Vavrová Ľ., Horsák M., Šteffek J. & Čejka T. 2009: Ecology, distribution and conservation of Vertigo species of European Importance in Slovakia. – Journal of Conchology, 40(1): 61–69. abstract

2008

Horsák M., 2008: 17. Měkkýši [17. Molluscs]. In: Jongepierová I. (ed.): Louky Bílých Karpat [Grasslands of the White Carpathians Mountains], Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Bílé Karpaty, pp. 227–232. ISBN: 978-80-903444-6-4

Horsák M. & Cernohorsky N., 2008: Historical development of Western Carpathian spring fens: fossil evidence and impact on modern species composition. – 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores. poster

Horsák M. & Cernohorsky N., 2008: Historical development of Western Carpathian spring fens: fossil evidence and impact on modern species composition. – Book of abstracts, 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores, p. 68.

Horsák M. & Cernohorsky N., 2008: Mollusc diversity patterns in Central European fens: hotspots and conservation priorities. – Journal of Biogeography, 35(7): 1215–1225. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2007.01856.x

Horsák M. & Čejka T., 2008: Cecilioides petitiana in Slovakia – a second record after more than 60 years. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 1516. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-15 Creative Commons License

Horsák M. & Dvořák L., 2008: Plzák alpský a sítovka dravá – nejnovější přírůstky české malakofauny [Arion alpinus and Aegopinella ressmanni – the most recent newcomers to the mollusc fauna of the Czech Republic]. Živa 56(5): 265266.

Horsák M., Kment P., Sychra J. & Straka M., 2008: Nálezy vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů v CHKO Litovelské Pomoraví, Javoříčském krasu a na Grygovských kopečcích. – Manuscript, 17 pp.

Horsák M. & Myšák J., 2008: The first records of Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) in the Czech Republic extends its distribution range northwards. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 47–50. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-47 Creative Commons License

Čejka T., Horsák M. & Némethová D., 2008: The composition and richness of Danubian floodplain forest land snail faunas in relation to forest type and flood frequency. – Journal of Molluscan Studies, 74(1): 37–45. https://doi.org/10.1093/mollus/eym041

Drvotová M., Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8

Dvořáková J. & Horsák M., 2008: Predictive power of vegetation and environmental factors for explaining variation of meadow snail communities. Molluscan Forum, Natural History Museum, London. poster

Juřičková L., Horsák M. & Kintrová K.,, 2008: Patterns of land snail diversity in cities as a result of urbanization. – 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores. poster

Juřičková L., Horsák M. & Kintrová K., 2008: Patterns of land snail diversity in cities as a result of urbanization. – Book of abstracts, 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores, pp. 69–70.

Juřičková L., Horsák M., Cameron R., Hylander K., Míkovcová A., Hlaváč J.Č. & Rohovec J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of different calcium sources. – European Journal of Soil Biology, 44(2): 172–179. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2007.07.001

Kořínková T., Beran L. & Horsák M., 2008: Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 26–32. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-26 Creative Commons License

Laštůvka Z., Horsák M., Kment P. & Malenovský I., 2008: 15. Zoogeografie (15. Zoogeography). In: Jongepierová I. [ed.], Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp. 189–198. ISBN: 978-80-903444-6-4

Malenovský I., Horsák M. & Laštůvka Z., 2008: Bezobratlí [Invertebrates]. – Přírodní poměry Boskovicka [Natural conditions of the Boskovice region] (ed. H. Skořepa), pp. 84–93. Muzeum Boskovicka, Boskovice.

Omesová M., Horsák M. & Helešic J., 2008: Nested patterns in hyporheic meta-communities: the role of body morphology and penetrability of sediment. – Naturwissenschaften, 95(10): 917–926. https://doi.org/10.1007/s00114-008-0399-3

Sonnková V., Horsák M., Juřičková L. & Dvořáková J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of calcium, vegetation, and moisture. – 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores. poster

Sonnková V., Horsák M., Juřičková L. & Dvořáková J., 2008: Land snail distribution patterns within a site: the role of calcium, vegetation, and moisture. – Book of abstracts, 5th Congress of the European Malacological Societies, Ponta Delgada, Azores, pp. 82–83.

Sychra J., Danihelka J., Heralt P., Horal D., Horsák M., Chytil J., Kubíček F., Květ J., Macháček P., Přikryl I., Roleček J., 2008: Letnění rybníka Nesyt v roce 2007. [The Nesyt Fishpond Summer Drainage in 2007]. – Živa, 56(4): 189–192.

2007

Horsák M. & Cernohorsky N., 2007: Treasures of the Western Carpathian spring fens. – Molluscan Forum, London. poster

Horsák M., Hájek M., Dítě D. & Tichý L., 2007: Modern distribution patterns of snails and plants in the Western Carpathian spring fens: is it a result of historical development? – Journal of Molluscan Studies, 73(1): 53–60. https://doi.org/10.1093/mollus/eyl024

Horsák M., Hájek M., Tichý L. & Juřičková L., 2007: Plant indicator values as a tool for land mollusc autecology assessment. – Acta Oecologica, 32(2): 161–171. https://doi.org/10.1016/j.actao.2007.03.011

Horsák M. & Vašátko J., 2007: Měkkýši. - Příroda České republiky: průvodce faunou (eds K. Hudec, J. Kolibáč, Z. Laštůvka a M. Peňáz), pp. 18-35. Academia, Praha.

Beran L. & Horsák M., 2007: Distribution of the alien freshwater snail Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. – Aquatic Invasions, 2(1): 45–54. https://doi.org/10.3391/ai.2007.2.1.5

Cameron R.A.D., Pokryszko B. & Horsák M., 2007: Land snail faunas in Polish forests: history, geography and ecology. – In: World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts (eds by Jordeans K., Van Houtte N., Van Goethem J. & Backeljau T.), pp. 31.

Cernohorsky N. & Horsák M., 2007: A brief insight into the species-area relationships of spring fen mollusc communities. – In: World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15.-20. July 2007, Abstracts (eds. by Jordeans K., Van Houtte N., Van Goethem J. & Backeljau T.), pp. 32.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M. & Šteffek J., 2007: Checklist of molluscs (Mollusca) in the Slovak Republic. – Folia Malacologica, 15(2): 49–58. https://doi.org/10.12657/folmal.015.005 Creative Commons License

Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P.L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K., 2007: Anatomy, distribution, and ecology of the slug Arion alpinus Pollonera, 1887 (Gastropoda: Arionidae). – In: World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts (eds by Jordeans K., Van Houtte N., Van Goethem J. & Backeljau T.), pp. 54.

Dvořák L. & Horsák M., 2007: Plzák alpský (Arion alpinus) – nový druh plže pro Českou republiku. –  In: Zoologické dny Brno 2007, Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds.), Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 32–33.

Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L. 2007: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – http://www.mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm.

Kovanda J. & Horsák M., 2007: Měkkýši svahové kaskády pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách [Molluscs of a tufa-, marl- and alm-dominated slope cascade located north of Liptovská Lužná in the Low Tatra Mts.]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. Česká geologická služba, Praha, pp. 70–73.

Kovanda J. & Horsák M., 2007: Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Bielé východně od Vysokých Tater [Subfossil molluscs of a flat-bog deposit north of the Spišská Belá village (east of the Hight Tatra Mts.)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. Česká geologická služba, Praha, pp. 73–76.

Míkovcová A., Juřičková L., Horsák M., Hlaváč J. Č. & Rohovec J. 2007: Vliv přirozených zdrojů vápníků na složení měkkýších společenstev. –  In: Zoologické dny Brno 2007, Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds.), Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 44–45.

Pokryszko B. & Horsák M. 2007: Pupilloidea (Pupiliidae, Vertiginidae, Valloniidae, Gastrocoptinae) of the Altay – a travel in space and time. – World Congress of Malacology, Antwerp, Belgium, 15–20 July 2007, Abstracts (ed. by K. Jordeans, N. Van Houtte, J. Van Goethem and T. Backeljau), p. 170. Unitas Malacologica, Antwerp.

Schileyko A.A. & Horsák M., 2007: A new genus and two new species of Hygromiidae (Pulmonata) from southern Siberia. – Ruthenica, 17(1-2): 69–72. abstract

Sulikowska-Drozd A. & Horsák M., 2007: Woodland mollusc faunas along environmental gradients in the East Carpathians. – Biologia, 62(2): 201–209. https://doi.org/10.2478/s11756-007-0030-7

2006

Horsák M., 2006: Habitat requirements of the Czech Pisidium species (Mollusca: Bivalvia) and possible application to bioindication. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 17671769.

Horsák M., 2006: Historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological evidence. – Bulletin of The Malacological Society of London, 46: 11–12. (Poster na malakozoologické konferenci Molluscan Forum v roce 2005 v Londýně.)

Horsák M., 2006: Mollusc community patterns and species response curves along a mineral richness gradient: a case study in fens. Journal of Biogeography, 33(1): 98107. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01359.x

Horsák M., 2006: Nested pattern of land snail assemblages: a situation in the Carpathian fens. – Molluscan Forum, London. poster

Horsák M., 2006: Princip hnízdovitosti (nestedness) druhového složení: výpočet a ekologické interpretace. – In: Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Nečtiny, 26.-30. červen 2006, p. 98–99.

Horsák M., 2006: Two New Molluscs (Gastropoda: Euconulidae, Bivalvia: Sphaeridae) from Bulgaria. – Acta Zoologica Bulgarica, 58(2): 283–288.

Horsák M., Novák J. & Novák M., 2006: Prales NPR Mionší - malakozoologický ráj v Beskydech [Virgin forest of the Mionší National Nature Reserve - a malacological Eden in the Beskydy Mts (South Moravia, Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 5: 1824. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-18 Creative Commons License

Čejka T., Dvořák L. & Horsák M., 2006: Malakologické novinky na Slovensku v poslednom štvrťstoročí. – In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 31–32.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P. L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K. 2006: Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda: Arionidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 51–55. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-51 Creative Commons License

Hájek M., Horsák M., Hájková P. & Dítě D. 2006: Habitat diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort to standardise fen terminology in ecological studies. – Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 8(2): 97–114. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2006.08.002

Juřičková L., Horsák M. & Hrabáková M., 2006: Měkkýši PR Peliny u Chocně [Molluscs of the Peliny Natural Reserve near Choceň (East Bohemia, Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 5: 1013. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-10 Creative Commons License

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. https://doi.org/10.12657/folmal.014.018 Creative Commons License

Měkkýši Moravského krasu

Vašátko J., Ložek V. & Horsák M., 2006: Měkkýši Moravského krasu. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras ve spolupráci s Občanským sdružením Cortusa - sdružení pro ochranu Moravského krasu, 62 pp. ISBN 80-239-7634-6.

2005

Horsák M., 2005: Fenomén prameništních slatinišť a malakologické konsekvence [The uniqueness of spring fens and malacological consequences]. Malacologica Bohemoslovaca, 3: 8999. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-89 Creative Commons License

Horsák M., 2005: Historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological evidence. – Molluscan Forum, London. poster

Horsák M., 2005: Molluscs. – In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) Ecology and palaeoecology of spring fens in the western part of the Carpathians. pp. 197208. Palacký University, Olomouc, Czech Republic.

Horsák M., 2005: Nedotčená malakofauna NPR Razula (Vsetínské vrchy, Česká republika) [Untouched mollusc fauna of the Razula National Nature Reserve (Vetínské vrchy Mts., Czech Republic)]. Časospis Slezského Muzea Opava (A), 54: 5761.

Horsák M., 2005: The present knowledge of habitat requirements and distribution of Czech Pisidium species (Bivalvia: Sphaeriidae). Bulletin of The Malacological Society of London, 44: 7.

Horsák M. & Hájek M., 2005: Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in the Western Carpathian rich fens. Journal of Conchology, 38(6): 683700. abstract

Horsák M. & Hájková P., 2005: The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. – In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) Ecology and palaeoecology of spring fens in the western part of the Carpathians. pp. 63-68. Palacký University, Olomouc, Czech Republic.

Horsák M. & Novák J., 2005: First record of Chondrina clienta (Westerlund, 1883) from Bohemia. Malacologica Bohemoslovaca, 4: 3940. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-39 Creative Commons License

Beran L., Juřičková L. & Horsák M. 2005: Mollusca (měkkýši), pp. 6974. – In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Cernohorsky N. & Horsák M., 2005: How many species/individuals can coexist in small areas of spring fens: preliminary results. – Molluscan Forum, London. poster

Ohrožená pestrost života na karpatských lučních
      prameništích

Hájek M., Horsák M., Poulíčková A., Vašutová M. & Hájková P., 2005: Ohrožená pestrost života na karpatských lučních prameništích. Společnost pro přírodu a krajinu ACTAEA, Rožnov pod Radhoštěm, 86 pp. ISBN nepřiděleno.

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. https://doi.org/10.12657/folmal.013.002 Creative Commons License

2004

Horsák M., 2004: Habitat requirements of the Czech Pisidium species (Mollusca: Bivalvia) and possibilities of their application in bioindication. XXIX Congress Lahti Finland 8.-14. August 2004. poster

Horsák M., 2004: Hrachovka kulovitá (Pisidium globulare) - dobrým druhem až po více než 120 letech [Pisidium globulare - a good species after more than 120 years]. In: Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2004, p. 47. (ISBN: 80-903329-1-9)

Horsák M., Dvořák L. & Juřičková L., 2004: Greenhouse gastropods of the Czech Republic: current stage of research. Malacological Newsletter, 22: 141147.

Horsák M. & Neumanová K., 2004: Distribution of Pisidium globulare Clessin, 1873 (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic and Slovakia with notes to its ecology and morphological characters. Journal of Conchology, 38(4): 373381. abstract

Beran L. & Horsák M., 2004: A contribution to the distribution of aquatic molluscs (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) of the Moravian Karst PLA. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno), 89: 1–11.

Čejka T., Dvořák L. & Horsák M., 2004: Prvý nález slizniaka Deroceras turcicum (Simroth, 1894) na Podunajskej níže. Malakologický Bulletin [online journal], 2/7/04 http://mal-bull.blogspot.cz/2004/07/prv-nlez-slizniaka-deroceras-turcicum.html

Dvořák L. & Horsák M., 2004: Slimák pestrý – rarita v blízkosti lidských sídel [Limacus flavus – a rarity in the vicinity of human seats]. – Živa, ukázkové číslo: 18.

Dvořák L., Horsák M. & Varga A., 2004: Oxychilus (Mediterranea) hydatinus (Gastropoda: Zonitidae) new for Slovakia, with notes to its distribution in Hungary. – Folia Malacologica, 12(3): 149–152. https://doi.org/10.12657/folmal.012.012 Creative Commons License

2003

Horsák M., 2003: Mlži rodu Pisidium C. Pfeiffer (Mollusca: Bivalvia) České republiky [Members of the genus Pisidium C. Pfeiffer (Mollusca: Bivalvia) of the Czech Republic]. Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1: 219229.

Horsák M., 2003: How to sample mollusc communities in mires easily. Malacologica Bohemoslovaca, 2: 1114. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-11 Creative Commons License

Horsák M., 2003: Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (severní Morava) [The molluscs of the "Ženklavského les" forest near the town of Štramberk (North Moravia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 2: 1518. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-15 Creative Commons License

Horsák M., 2003: Společenstva měkkýšů lučních svahových pramenišť moravskoslovenského pomezí [Mollusc communities of spring fens of Moravian-Slovac borderland]. In: Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003, p. 34.

Horsák M., 2003: Classification of the western carpathian spring fens based on mollusc communities. - Bulletin of The Malacological Society of London, 42: 13.

Horsák M., 2003: Malakofauna (Mollusca) navrhované NPP Skalická Morávka (Slezsko, Česká republika) [The molluscan fauna (Mollusca) of the Skalická Morávka proposed National Nature Monument (Silesia, Czech Republic)]. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 52: 127-132.

Horsák M., 2003: Malakozoologický inventarizační výzkum PR Rojkovské rašelinisko. [Malacological inventory of the Rojkovské rašelinisko Nature Reserve]. - Ochrana prírody, 22: 91-96.

Horsák M., 2003: Výsledky stopatnáctiletého výzkumu měkkýšů (Mollusca) NPP Šipka u Štramberka (severní Morava) [Results of 115 years of malacological research in the Šipka National Nature Monument near Štramberk (N. Moravia)]. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 52: 223-230.

Horsák M., 2003: Vodní měkkýši Přírodních rezervací Velký Pavlovický rybník, Skučák a Štěpán (Slezsko, Česká republika) [Aquatic molluscs of the Velký Pavlovický rybník, Skučák and Štěpán Nature Reserves (Silesia, Czech Republic)]. - Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 13: 1-8. ISBN 80-86166-13-9.

Horsák M. & Dvořák L., 2003: Co víme o plzáku španělském (Arion lusitanicus) [What we know about slug Arion lusitanicus]. In: Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003, p. 34.

Horsák M. & Dvořák L., 2003: First records of the introduced slug Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) from the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda: Agriolimacidae). – Folia Malacologica, 11(1/2): 57–58. https://doi.org/10.12657/folmal.011.006 Creative Commons License

Horsák M. & Hájek M., 2003: Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the western carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies, 69(4): 349357. https://doi.org/10.1093/mollus/69.4.349

Horsák M. & Holuša O., 2003: Měkkýši Přírodních rezervací Pavlovické hůrky, Skalka a Rybníky (severní Morava, Česká republika) [The molluscs of the Pavlovické hůrky, Skalka and Rybníky Nature Reserves (northern Moravia, Czech Republic)]. – Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 13: 9–18. ISBN 80-86166-13-9.

Horsák M., Marek O. & Poláček L., 2003: Mollusken aus den archäologischen Grabungen in Mikulčice. – In: Studien zum Burgwall von Mikulčice. Bd. 5. Brno, Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno 2003, s. 83–107. ISBN 80-86023-30-3.

Dvořák L. & Horsák M., 2003: Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice [To the present knowledge of the slug Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) in the Czech Republic]. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 52: 67–71.

Dvořák L., Čejka T & Horsák M., 2003: Present knowledge of distribution of Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) in the Czech and Slovak Republics (Gastropoda: Milacidae). – Malacological Newsletter, 21: 37–43.

Dvořák L., Čejka T & Horsák M., 2003: First record of Deroceras panormitanum (Gastropoda, Agriolimacidae) from Slovakia. – Biologia (Bratislava), 58: 917–918.

Hlaváč J.Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V., 2003: Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy) [Molluscs of the Český les Mts. - III: Kateřinská Kotlina and northern part of Čerchovský Les (Western Bohemia)]. – Silva Gabreta, 9: 145–166.

2002

Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001. [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 6379.

Beran L. & Horsák M., 2002: Gyraulus parvus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem., 66: 8184.

Beran L. & Horsák M., 2002: Anisus septemgyratus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic, with notes to its anatomy. Acta Soc. Zool. Bohem., 66: 231234.

Beran L. & Horsák M., 2002: Vodní měkkýši Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Bílé Karpaty Protected Landcape Area]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 7: 63–76.

Čejka T & Horsák M., 2002: First records of Theodoxus fluviatilis and Sphaerium solidum (Mollusca) from Slovakia. – Biologia (Bratislava), 57(5): 561–562.

Dvořák L. & Horsák M., 2002: Nové nálezy plže Oxychilus (Riedelius) montivagus (Kimakowicz, 1890) z rumunských jeskyní [New records of the snail Oxychilus (Riedelius) montivagus (Kimakowicz, 1890) from Romanian caves]. – Speleo, (34): 15–16.

Hanák F., Hudeček J. J. & Horsák M., 2002: Modranka karpatská, Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), historie známého výskytu a rozšíření na území České republiky (Mollusca: Limacidae) [Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), history of known occurrence and spreading in territory of the Czech Republic (Mollusca: Limacidae)]. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 172–178.

Hájek M., Horsák M. & Hájková P., 2002: Pěnovcová prameniště karpatských pohoří [Petrifying springs of the Carpathian border mountains]. – Živa, 50(1): 11–13.

Hlaváč J.Č. & Horsák M., 2002: Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě [Distribution of the snails Macrogastra badia and Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in the Bohemian Forest]. – Silva Gabreta, 8: 191–204.

Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V., 2002: Měkkýši Českého lesa - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy) [Molluscs of the Český les Mts. - I: Selected localities in the northern part (Western Bohemia)]. – Silva Gabreta, 8: 205–228.

Horsák M., 2002: Skutečně poznáte modranku karpatskou? [Are you really able to identify the slug Bielzia coerulans?] Živa, 50(4): 172.

Horsák M., 2002: Měkkýši Biosférické rezervace Bílé Karpaty Karpaty [The molluscs of the Bílé Karpaty Biosphere Reserve]. – Zoologické dny, Abstrakta referátů z konference 14-15. února 2002, pp. 24–25.

Horsák M., 2002: Plži středoevropských skleníků skleníků [The snails of Middle-European greenhouses]. – Zoologické dny, Abstrakta referátů z konference 14-15. února 2002, pp. 25–26.

Horsák M., 2002: Měkkýši (Mollusca) NPR Kaluža, Nízký Jeseník (Česká republika) [The molluscs (Mollusca) of the Kaluža National Nature Reserve, Nízký Jeseník Hills (Czech Republic)]. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 217–226.

Horsák M., 2002: Měkkýši (Mollusca) Rokytenských slepenců [The molluscs (Mollusca) of the Rokytenské slepence conglomerate rocky valley (Czech Republic)]. – Přírodovědný sborník Západomoravského Muzea v Třebíči, 40: 11–18.

Horsák M. & Dvořák L., 2002: Plzák španělský (Arion lusitanicus) - nejzávažnější škůdce mezi měkkýši [The slug Arion lusitanicus - the important pest among molluscs]. – Zpravodaj AGROEKO Žamberk, 10 (20): 48. PDF


Vašátko J., Wohlgemuth E. & Horsák M., 2002: Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy [Floodplain mollusc communities in the lower Olšava river basin (SE Moravia, Czech Republic)]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 7: 77–88.

2001

Horsák M., 2001: Měkkýši v našich sklenících [Molluscs in our greenhouses]. – Živa, 49(3): 123–124

Horsák M., 2001: Současný stav našich hrachovek (Pisidium) a možnosti jejich využití v bioindikaci [The present status of our pill clams and possibilities of their application in bioindication]. – Ochrana přírody, 56(2): 21–24.

Horsák M., 2001: Měkkýši (Mollusca) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty (Česká republika) [The molluscs (Mollusca) of the Čertoryje, Jazevčí and Zahrady pod Hájem National Nature Reserves in the White Carpathians Protected Landcape Area (Czech Republic)]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 6: 15–26.

Horsák M., 2001: Contribution to our knowledge of macroinvertebrate fauna of the Dyje river downstream of the Nové Mlýny reservoirs (Czech Rebublic). – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 27 suppl., p. 41–62. ISBN 80-210-2786-X.

Horsák M. & Dvořák L., 2001: Present distribution of Lehmannia macroflagellata (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50: 89–93.

Horsák M., Kment P. & Malenovský I., 2001: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Bílých Karpatech a jiných částech Moravy [Interesting records of beetles (Coleoptera) in the Bílé Karpaty Protected landscape Area and other parts of Moravia (Czech Republic)]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 6: 206–210.

Beran L. & Horsák M., 2001: A taxonomic revision of the genus Alzoniella (Mollusca, Gastropoda) in the Czech Republic and Slovakia. – Biologia (Bratislava), 56(2): 141–148.

Beran L. & Horsák M., 2001: Současný stav výskytu hrachovky čárkované – Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) v České republice [Recent situation of distribution of Fine-lined Pea Mussel – Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic]. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 22: 71–76.

Dvořák L. & Horsák M., 2001: Vitrea transsylvanica – the new species of a Carpathian snail in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 6: 165–170.

Hlaváč J.Č. & Horsák M., 2001: Ostroústka drsná (Collumela aspera) – záhada naší malakofauny [Collumela aspera – an enigma among Czech Molluscs]. – Živa, 49(1): 28–29.

Juřičková L., Horsák M. & Beran L., 2001: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem., 65: 25–40.

2000

Horsák M., 2000: První nález Anisus vorticulus (Troschel, 1834) v CHKO Poodří [The first record of Anisus vorticulus (Troschel, 1834) in the Poodří Protected Landscape Area]. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 95–96.

Horsák M., 2000: Měkkýši (Mollusca) navrhované NPR Oderský luh v CHKO Poodří (Česká republika) [The molluscs of the Oderský luh proposed National Nature Reserve in the Poodří Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 183–187.

Horsák M., 2000: O tom, jak policisté k suchomilkám přišli [How to policemen come to snails]. – Živa, 48(1): 31.

Horsák M., 2000: K nálezům hrachovky okružankovité [On findings of the pill calm Pisidium pseudosphaerium]. – Živa, 48(3): 137.

Horsák M., 2000: Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) – nový slimák pro Českou republiku [Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) – the first record in the Czech Republic]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 5: 120–122.

Horsák M., 2000: Drobnička žebernatá Truncatellina costulata (Nilsson) [Truncatellina costulata]. Ochrana přírody, 55(5): 144–145.

Beran L. & Horsák M., 2000: Měkkýši CHKO Poodří [Molluscs of the Poodří Protected Landscape Area]. – Příroda Poodří, 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí, sborník abstrakt, Masarykova universita, Brno, pp. 25–27.

Hlaváč J. & Horsák M., 2000: Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy) [The slug Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) – new find in the Šumava Protected Landscape Area (Western Bohemia)]. Silva Gabreta, 5: 113–120.

Vašátko J. & Horsák M., 2000: Měkkýši labské nivy u Přelouče [Molluscs of the Labe river floodplain near Přelouč town (North-eastern Bohemia)]. Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 8: 237–246.

1999

Horsák M., 1999: Měkkýši (Mollusca) jako významná složka ekosystémů v CHKO Poodří [Molluscs (Mollusca) as an important component of the ecosystems in the Poodří Protected Landscape Area]. – Poodří, současné výsledky výzkumu v chráněné krajinné oblasti Poodří. Společnost přátel Poodří v Ostravě, Edice Poodří, Ostrava, p. 49–52.

Beran L. & Horsák M., 1999: Mollusca. In: Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds.), Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 101: 79–87. ISBN 80-210-2232-9.

Vašátko J., Wohlgemuth E. & Horsák M., 1999: Krajina údolních niv a jejich měkkýší fauna na příkladu povodí řeky Olšavy [Lowlands and their molluscs on the case of river Olšava basin]. – Niva z multidisciplinárního pohledu III., Sborník rozšířených abstrakt ke 3. semináři konanému 20. 10. 1999 v Brně, Masarykova univerzita, Brno, pp. 43–45.

1998

Beran L. & Horsák M., 1998: Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem., 62: 7–23.

1996

Horsák M., 1996: Malakofauna lužního lesa Bažantula (CHKO Poodří) [Molluscan fauna of the Bažantula floodplain forest (Poodří PLA)]. – Zoologické dny Brno 1996, Abstrakta referátů z konference 7. a 8. listopadu 1996, 1 p.

 


Copyright © 2024   Published by author
Updated: