Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 2

Měkkýši „Ženklavského lesa“ u Štramberka (Severní Morava)
The molluscs of the “Ženklavský les” forest near the town of Štramberk (North Moravia)

Michal Horsák

The molluscs of a previously unexplored site the “Ženklavský les” forest in North Moravia (Czech Republic) were investigated in 2002. Altogether 47 snail species were recorded (46 terrestrial and 1 aquatic). The molluscan fauna was dominated by woodland species including sensitive and endangered ones (e.g., Platyla polita, Sphyradium doliolum, Ruthenica filograna, Vitrea subrimata, and Daudebardia brevipes). The species Vertigo pusilla, and Vestia ranojevici moravica were encountered in the Štramberk environs for the first time and are of regional importance.

Horsák M., 2003: Měkkýši „Ženklavského lesa“ u Štramberka (Severní Morava) [The molluscs of the “Ženklavský les” forest near the town of Štramberk (North Moravia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 15–18. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-15

Publication date: 10. 7. 2003. PDF (231 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl [The distribution of Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) in the Hostýnské Vrchy Mts. – part 1]
Jiří Novák, Michal Novák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  první strana:  21,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-21


Copyright © 2003   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: