Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 5

Prales NPR Mionší – malakozoologický ráj v Beskydech
Virgin forest of the Mionší National Nature Reserve – a malacological Eden in the Beskydy Mts (S Moravia, Czech Republic)

Michal Horsák & Jiří Novák & Michal Novák

The results of a more than 50 years lasting malacological survey in the Mionší NNR are published here. The virgin forest of Mionší is one of the most important forest reserves in the Czech Republic and it presents the most preserved nature of the forest mountain habitats in the Beskydy Mts. Altogether, 62 mollusc species have been recorded there and we encountered 58 of them during 1998–2005. The molluscan fauna as a whole is characteristic for its high share of Carpathian species. Some of them reach a western limit of their occurrence there (e.g. Vestia gulo). The presence of virgin forest inhabitants (Macrogastra latestriata, Bulgarica cana, Acicula parcelineata) is of prime importance. Macrogastra latestriata, an index species of climatic Holocene optimum, has its largest population within the Czech Republic here.

Horsák M., Novák J. & Novák M., 2006: Prales NPR Mionší – malakozoologický ráj v Beskydech [Virgin forest of the Mionší National Nature Reserve – a malacological Eden in the Beskydy Mts (S Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 18–24. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-18

Publication date: 12. 5. 2006. PDF (458 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (4)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) [Molluscs of the U Nového hradu Nature Reserve and the nearby castle ruins (Czech Republic)]
Matěj Chytrý, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  15,  první strana:  14,  rok:  2016  
https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-14

2. Current distribution of Bulgarica cana (Held, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae) in Europe
Magdalena Marzec
Folia Malacologica  ročník:  25,  číslo:  3,  první strana:  195,  rok:  2017  
https://doi.org/10.12657/folmal.025.016

3. Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [Molluscs of the Travný Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]
Jiří Kupka
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  8,  první strana:  38,  rok:  2009  
https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-38

4. Biogeografické regiony České republiky
Martin Culek, Vít Grulich, Zdeněk Laštůvka, Jan Divíšek
ISBN 978-80-210-6693-9  rok:  2013  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013


Copyright © 2006   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: