Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 7

Cecilioides petitiana in Slovakia – a second record after more than 60 years

Michal Horsák & Tomáš Čejka

Horsák M. & Čejka T., 2008: Cecilioides petitiana in Slovakia – a second record after more than 60 years. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 15–16. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-15

Publication date: 8. 2. 2008. PDF (1.1 MB) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Michal Horsák, Lucie Juřičková, Luboš Beran, Tomáš Čejka, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  číslo:  S1,  první strana:  1,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2

2. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022
Luboš Beran, Tomáš Čejka, Tereza Adamcová, Radovan Coufal, Juraj Čačaný, Jitka Horáčková, Lucie Juřičková, Štěpánka Podroužková, Dagmar Říhová, Erika Šlachtová, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  22,  první strana:  37,  rok:  2023  
https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37


Copyright © 2008   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: