Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 7

The first records of Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) in the Czech Republic extends its distribution range northwards

Michal Horsák & Jan Myšák

A topsoil-dwelling Eastern Alpine terrestrial snail Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) was found for the first time in the Czech Republic at nine sites in E Bohemia. Abundant populations of the species occurred in wet habitats of the Tichá Orlice River valley between the village of Hnátnice and the town of Brandýs nad Orlicí. These Czech populations were found 250 km far from the known northernmost sites in Germany and Austria.

Keywords: Aegopinella ressmanni, Czech Republic, first record, northernmost occurrence

Horsák M. & Myšák J., 2008: The first records of Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) in the Czech Republic extends its distribution range northwards. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 47–50. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-47

Publication date: 4. 6. 2008. PDF (2.3 MB) Creative Commons License
Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Michal Horsák, Lucie Juřičková, Luboš Beran, Tomáš Čejka, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  číslo:  S1,  první strana:  1,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2

2. Malakofauna údolí Tiché Orlice [Mollusc fauna of the Tichá Orlice River valley]
Jan Myšák, Jitka Horáčková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  10,  první strana:  38,  rok:  2011  
https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-38


Copyright © 2008   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: