logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Veronika Szalontayová

 

Mgr. Veronika HAMILTON

addressaddress:
4 Davos Close, Claremont Avenue, Woking, Surrey, GU22 7SL, United Kingdom

emailemail:
veronika.szalontayova@gmail.com


 

List of malacological publications

2013

Szalontayová V., Tlachač P., Petrusek A. & Juřičková L. 2013: Genetická diverzita evropského rodu suchozemských plžů Cochlodina (Gastropoda: Clausiliidae) se zaměřením na C. laminata. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 223224. (poster)

2012

Szalontayová V., Tlachač P., Petrusek A. & Juřičková L. 2012: Genetická diverzita evropského rodu suchozemských plžů Cochlodina (Gastropoda: Clausiliidae) se zaměřením na C. laminata. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 188. (přednáška)

2010

Szalontayová V. 2010: Dispersal, Molecular Phylogeny and Phylogeography of Land Snails with Focus on the Family Clausillidae. [Disperse, molekulární fylogenetika a fylogeografie suchozemských plžů se zaměřením na čeleď Clausiliidae)]. – Bakalářská práce, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie, Praha. fulltext after free registration 

Copyright © 2023 Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: