logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Prof. MVDr. Václav DYK, DrSc.

(*1912–†1995)Jubilee


Ložek V. 1982: Prof. MVDr. Václav Dyk se dožívá 70 let. – Památky a příroda, 7(2): 126.


List of malacological publications


Dyk V. 1940: Osudy velevruba perlonosného v Blanici. – Zlatá stezka.

Dyk V. 1941: K ochraně a biologii perlorodky - k hrozícímu vyhubení perlorodky v našich řekách. – Krása našeho domova, 33: 65–68.

Dyk V. 1941: Velevrub perlonosný v Blanici. – Věda přírodní, 20(8): 214–215.

Dyk V. 1941: Dodatky k výskytu perlorodky v povodí Blanice. – Věda přírodní, 21(2): 54–55.

Dyk V. 1943: Dnešní rozšíření perlorodky (Margaritana margaritifera) v Blanici. – Věda přírodní, 21(8): 243–246.

Dyk V. 1943: Výskyt perlorodky (Margaritana margaritifera) ve Zlatém potoku. – Věda přírodní, 21(10): 301–303.

Dyk V. 1944: Další lokalita perlorodky v povodí Blanice. – Věda přírodní, 22(7): 206–207.

Dyk V. 1945: Horažďovické perlorodky. Vesmír, 23: 120–122.

Dyk V. 1947: České perly (život, ochrana a národohospodářský význam perlorodek). – Světem a přírodou, sv. VI, Jos. R. Vilímek, Praha, 146 pp.

Dyk V. 1947: Vzdornost perlorodky proti vysokým teplotám vody, ponechání na suchu a změnám složení vody. – Příroda, 35(9): 237–240.

Dyk V. 1952: Doplňky k výskytu perlorodky v jižních Čechách. Ochrana přírody, 7(6): 125–128.

Dyk V. 1953: K bionomii perlotvorky říční (Margaritana margaritifera). – Zoologické a entomologické listy, 2: 197–201.

Dyk V. 1957: Nejmenší lokality perlorodky. – Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 126(1): 69–72.

Dyk V. 1958: Zvýšené hynutí starších perlorodek. – Ochrana přírody, 13(1): 5–7.

Dyk V. 1962: Perlorodka říční, náš nejpamátnější mlž. – Živa, 10(4): 153–154.

Dyk V. 1972: Příčiny mizení perlorodek. – Ochrana přírody, 27(6): 139.

Dyk V. & Dyková D. 1973: The snail Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 as an indicator organism. – Acta Veterinaria Brno, 42: 377–384 + 3 obr. + tab.

Dyk V. & Dyková S. 1974: The pearl oyster (M. margaritifera L) a neglected indicator of the pollution of mountain and submontane water flows of the crystalline region in Czechoslovakia. – Acta Veterinaria Brno, 43: 287-304.

Dyk V. 1975: Z historie exploatace, výzkumu a ochrany perlorodky říční. – Dějiny věd a techniky, 8: 146–157.

Dyk V. 1983: Nové poznatky o larválním vývoji perlorodky říční. – Památky a příroda, 5: 303–304.

Dyk V. 1988: Jihočeské priority v ochraně perlorodky říční. – Památky a příroda, 4: 240–244.

Dyk V. 1992: Profiloví ohrožovatelé lokalit perlorodky říční. – Erica, 2: 21–38.

Dyk V. 1994: Plži v akváriu. – Akvárium terárium, Praha, 37(6): 26.

 

Copyright © 2023   Published by malacologists
Updated: