logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Jaroslav Brabenec
Jaroslav Brabenec
Zdroj: DOI:10.12657/folmal.003.007

Ing. Jaroslav BRABENEC

(*1903–†1978)


Biography

Ložek V. 1963: Šedesát let Jaroslava Brabence. – Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný, Praha, CXXXII(3): 174–175.

Kroupa O. 1979: Jaroslav Brabenec (1903-1978). Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 3(3334): 425429.

Flasar I. 1981: Jaroslav Brabenec (3.3.1903 – 1.3.1978).
Malakologisches Abhandlungen 7(19): 197202.


Obituary

Ložek V. 1978: Odešel Jaroslav Brabenec. – Živa, XXVI(LXIV), 4: 140.


Kuiper J. G. J. 1979: Brabenec, in memoriam. Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging, 183: 805.

Němec J. 2000: Vzpomínka na malakologa Jaroslava Brabence. – Voluta, 20.


List of malacological publications

Brabenec J. 1950: Vodní měkkýši okolí pardubického.
Akvaristické listy 22(9): 147155.

Brabenec J. 1952: Laciniaria moravica sp. n. - nový plž z čeledi Clausiliidae. Věst. Českoslov. Společ. zool., Praha 14: (1-2) 2331.

Brabenec J. 1952: Vodní měkkýši Československa a jejich systematické zařazení.
Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, zvláštní otisk Opava XIII, 1952(1-2) 135166, tab. 112.

Brabenec J. 1953: Malakozoologický výzkum Slezska a některých částí Západních Karpat.
Přír. sborn. ostravského kraje, Opava, 14(3-4): 428469.

Brabenec J. 1954: Předběžná zpráva o malakozoologickém výzkumu povodí řeky Moravice. [Interim report on malacological research of the Moravice river basin].
Přírodověd. Sborn. Ostrav. Kraje 14(3-4): 534535.

Brabenec J. 1954: Malakozoologický výzkum Slezska a některých částí Západních Karpat.
Přírodovědný sborník Ostravského kraje, Opava, 14(1953)(3-4): 428469, obr. 1-17.

Brabenec J. 1958: Malakozoologický výzkum povodí řeky Moravice.
Přír. čas. Slezska 19(4): 484501.

Brabenec J. 1958: Výzkum měkkýší fauny Orlických hor.
Acta Mus. Reginaehradecensis, ser. A, 1, Hradec Králové: 1740.

Hudec V. & Brabenec J. 1961: Mäkkýše vysokotatranskej oblasti. Zbor. Prác o Tatran. Nár. parku, Martin, 4: 151218, 6 tab.

Hudec V.
& Brabenec J. 1963: Clausilia dubia ingenua n. subsp. aus den Westkarpaten. Arch. Moll., Frankfurt a. M., 92(3-4): 117122.

Hudec V.
& Brabenec J. 1964: Zur Vorkommen der Schnecke Candidula soosiana (J.Wagner) in der ČSSR. Biológia, Bratislava, 19(7):  522540.

Hudec V.
& Brabenec J. 1965: Limax (Lehmannia) macroflagellatus (A. Grossu - D.Lupu, 1962) - nový druh nahého plže pro ČSSR. [Limax (Lehmannia) macroflagellatus (A. Grossu - D.Lupu, 1962) - a new nakde slug species for the ČSSR]. Sbor. Nár. Mus. Praha, Acta Mus. Nat. Prague (B) Praha 21B(5): 271282, 3 tab.

Hudec V.
& Brabenec J., 1966: Neue Erkenntnisse über die Schnecken der Gesamtart Galba palustris (Müll., 1774) aus der Tschechoslowakei. Folia Parasitologica, 13(2): 132143.

Brabenec J. 1967: Výzkum měkkýšů Krkonošského národního parku. I. část: Historie a zhodnocení dosavadního výzkumu měkkýšů Krkonoš.
Opera corcontica 4: 101110.

Brabenec J. 1967: Výzkum měkkýšů Krkonošského národního parku. II. část: Cochlodina corcontica sp. n. - nový plž z čeledi Clausiliidae. [The research of molluscs of the Giant Mountains National Park. II. Part: Cochlodina corcontica sp. n. - new species of family Clausiliidae].
Opera corcontica 4: 111127.

Brabenec J. 1969: Příspěvek k výzkumu měkkýšů na Šumavě.
Zpravodaj CHKO Šumava 10: 2428.

Brabenec J. 1969: Výzkum měkkýšů Krkonošského národního parku. III. část: Měkkýší faun Rýchor.
Opera corcontica 6: 7783.

Brabenec J. 1970: Měkkýši státní přírodní rezervace Dubno.
 Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje Východočeské muzeum Pardubice 2: 8188.

Brabenec J. 1971: Výzkumy měkkýšů v Železných horách.
 Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Východočeské muzeum, Pardubice 3: 6575.

Brabenec J. 1972: Měkkýši Babiččina údolí.
 Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Východočeské muzeum, Pardubice 4: 7384.

Brabenec J. 1972: Měkkýši Vraních hor.
 Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Východočeské muzeum, Pardubice 4: 8588.

Brabenec J. 1973: Československé druhy rodu Pisidium C. Pf. - hrachovky (Mollusca, Bivalvia). [Czechoslovak species of the genus Pisidium C. Pf. - pill clams (Mollusca, Bivalvia)].
 Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Východočeské muzeum, Pardubice 5: 147176, 14 tab.

Brabenec J. 1973: Ein Beitrag zur Verbreitung der Alpenclausiliidae Iphigena badia crispulata (Westerlund).
Archiv für Molluskenkunde, 103(1/3): 9396.

Brabenec J. 1974: Příspěvek k poznání měkkýšů Slánských vrchů.
Zborn. východoslov. Múzea v Košiciach, Košice, Scr. A, 15: 1928.

Ložek V. & Brabenec J. 1974: Sylvestr Mácha se dožívá 60 let. – Živa, XXII(LX)5: 181.

Brabenec J. 1975: Příspěvek k poznání měkkýšů v okolí Trutnova.
– Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Východočeské muzeum, Pardubice (6-7): 169173.

Brabenec J. 1976: I měkkýši zasluhují ochranu.
Památky a příroda 10: 636637.

Brabenec J. 1976: Malakologické poměry státních přírodních rezervací Bohdanečský rybník a rybník Matka a U Houkvice.
– Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Východočeské muzeum, Pardubice 8: 135142.

Brabenec J. 1977: Měkkýši.
In: Příroda Orlických hor a Podorlicka. SZN Praha: 427442.

Brabenec J. 1977: Rozšíření atlantického plže Clausilia bidentata (Ström) v Čechách.
Čas. Nár. muzea, odd. přírodov. Praha, 146(1-4): 145150.

Brabenec J. 1978: K poznání měkkýšů východních Čech.
– Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Východočeské muzeum, Pardubice 10: 87108.

Brabenec J. 1979: Měkkýši.
Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje 11: 57.

Brabenec J.
& Mácha S. 1960: Cochlodina cerata opaviensis ssp. n., nová rasa plže Cochlodina cerata (Rssm.) (Clausiliidae) ze Slezska. [Cochlodina cerata opaviensis ssp. n., new race of the snail Cochlodina cerata (Rssm.) (Clausiliidae) from Silesia]. Přír. čas. Slezska 21(4): 489498.

Brabenec J.
& Rybář P. 1970: Příspěvek k poznání měkkýšů na Zbytkách. Práce a studie, Přír., 2 Východočeské muzeum Pardubice: 215219.Copyright © 2021   Published by malacologists
Updated: