logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Józef BĄKOWSKI

(*1848–†1887) - Polish malacologist
 

List of malacological publications


Bąkowski J. 1878: Ślimaki i małże z okolic Strzyżowa, zebrane w r. 1876. – Spraw. Kom. Fiz. t. XII.

Bąkowski J. 1878: Ślimaki i małże zebrane w okolicy nadbużańskiej koło Kamionki Strumiłowej. – Spraw. Kom. Fiz. t. XII.

Bąkowski J. 1878: Sprawozdanie z wycieczek botanicznych odbytych w r. 1876 i 1877. – Spraw. Komisyi Fiz. t. XII.

Bąkowski J. 1879: Mięczaki z okolic Bóbrki i Przemyślan. – Sprawozdań Komisyi Fizyograficznej t. XIII.

Bąkowski J. 1880: Mięczaki zebrane na Podolu w r. 1879 z tabl. litogr. – Spraw. Kom. Fiz. t. XIV.

Bąkowski J. 1880: Mięczaki zebrane w r. 1879 w okolicy Rzeszowa. – Spraw. Kom. Fiz. t. XIV.

Bąkowski J. 1880: Ślimaki z gór Mikuliczyńskich i Czarnohory. – Pam. Tow. Tatrz. t. V. Kraków.

Bąkowski J. 1881: Glina dyluwialna we Lwowie i najbliższej okolicy. – Kosmos, Lwów, 6: 563–577.

Bąkowski J. 1881: Mięczaki zebrane na Podolu na stepie Pantalichy i w Toutrach w r. 1880. – Spraw. Kom. Fiz. t. XV.

Bąkowski J. 1881: Notatki z wycieczki na Czornohorę. – Szkoła.

Bąkowski J. 1882: Mięczaki zebrane w lipcu i sierpniu 1881 r. w okolicy Kołomyi, Mikuliczyna, Żabiego i na Czarnohorze, oraz ich pionowe w tem pasmie górskiem rozmieszenie. – Spraw. Kom. Fiz. t. XVI.

Bąkowski J. 1882: Mięczaki z okolicy Lwowa, Gródka i Szczerca. – Spraw. Kom. Fiz. t. XVI.

Bąkowski J. 1882: Powstawanie gliny. – Wszechświat, t. I. Warszawa.

Bąkowski J. 1882-1883: Obrazki s życia zwierząt. – V., VIII. i XIII. t. Biblioteki dla młodzieży. Nakładem Tow. Pedag.

Bąkowski J. 1883: Dwadzieścia lekcyj do nauki historyi naturalnej w szkołach ludowych. – Lwów, Nakładem Tow. Pedag.

Bąkowski J. 1883: Mięczaki tatrańskie. – Kosmos, Lwów, 8: 13–17.

Bąkowski J. 1883: Glina Karpacka. – Wszechświat, t. I. Warszawa.

Bąkowski J. 1884: Mięczaki galicyjskie. – Kosmos, Lwów, 9: 190–197, 275–283, 376–391, 477–490, 604–611, 680–697, 761–789.

Bąkowski J. 1884: Mięczaki z gór drohobyckich i z okolicy Żurawna i Mikołajowa. – Spraw. Kom. Fiz. t. XVIII.

Bąkowski J. 1885: Utwór dyluwialny między Koropcem a dolnym biegiem Strypy na Podolu. – Kosmos, Lwów, 10: 398–405.

Bąkowski J. 1892: Mięczaki (Mollusca). – Lwów: I. Związkowa Drukarnia we Lwowie.
Postuhously published by Marian Alojzy Łomnicki (1845-1915).

 


Copyright © 2021   Published by malacologists
Updated: