logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jarmila Nedbalová

 

Mgr. Jarmila NEDBALOVÁ

P: Všetičkova 2a, Brno 602 00

Z: Arne Nováka 1, Brno 602 00, Ústav archeologie a muzeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita

e-mail: jarmila.nedbalova@gmail.com 

List of malacological publications

2012

Kovář J. J., Hlavica M., Petřík J., Bíško R. & Nedbalová J. 2012: Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In: Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.

Kovář J. J., Petřík J., Hlavica M., Vohryzek S., Bíško R. & Nedbalová J. 2012: Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. – In: 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín.

Salaš M., Dočkalová M., Horáčková L., Jarošová I., Nedbalová J., Nývltová Fisáková M., Petřík J., Roblíčková M. & Vargová L. 2012: Mladobronzová kumulace lidských skeletů na Cezavách u Blučiny (okr.Brno-venkov) a její environmentální kontext. – Památky archeologické, Praha, 103(1): 173–231. ISSN 0031-0506.

2011

Nedbalová J. 2011: Archeologické a přírodní kontexty výšinné polohy Cezavy u Blučiny. [Archaeological and Natural Contexts of the Hill-top Site Cezavy by Blučina]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, Brno. + příloha.

Trampota F. & Nedbalová J. 2011: Popice (okr. Břeclav). – Přehled výzkumů, Brno: Archeologický ústav AV ČR, 52(1): 214. ISSN 1211-7250.


 

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: