logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Luboš
       Beran

RNDr. Luboš BERAN, Ph.D.

P: Křivenice 58, CZ-27703 Horní Počaply

Z: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
(Nature Conservation Agency of the Czech Republic)
regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
(Regional Office Kokořínsko – Máchův kraj Protected Landscape Area Administration),
Česká 149, CZ-27601 Mělník,

tel. 315728069, 721266086

e-mail: lubos.beran@nature.cz, lubos.beran.krivenice@seznam.cz
 

List of malacological publications (PDF files are available on request via e-mail)

2017

Beran L., 2017: Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. [Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 1–6. Creative Commons License

Beran L. 2017: Nepůvodní druhy vodních měkkýšů v ČR. – Fórum ochrany přírody, 4(3): 31–34. (HTML verze)

Beran L., 2017: Notes on the distribution and status of Tanousia zrmanjae (Brusina, 1866) (Gastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae). – Folia Malacologica, 25(2): 109–115. DOI: 10.12657/folmal.025.006. Creative Commons License

Beran L., 2017: Vodní měkkýši rybníka Baroch a jejich změny po revitalizaci. [Aquatic molluscs of the Baroch Pond and their changes after a restoration]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 33–36. Creative Commons License

Beran L., 2017: Vodní měkkýši Vysočiny. [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 44–76. Creative Commons License

Horáčková J., Beran L., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Měkkýši údolí Liběchovky - jejich vývoj, současnost i budoucnost. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 70–71 (přednáška)

Rysiewska A., Prevorčnik S., Osikowski A., Hofman S., Beran L. & Falniowski A. 2017: Phylogenetic relationships in Kerkia and introgression Hauffenia and Kerkia (Caenogastropoda: Hydrobiidae). – J. Zool. Syst. Evol. Res., 55(2): 106–117. DOI: 10.1111/jzs.12159. abstract

2016

Beran L., 2016: A contribution to knowledge of freshwater molluscs (Mollusca) of the Krka River in the Krka National Park (Croatia). – Nat. Croat., 25(2): 295–304. DOI: 10.20302/NC.2016.25.25.

Beran L., 2016: Pisidium pseudosphaerium Favre, 1927 (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic – rare or overlooked? – Folia Malacologica, 24(2): 57–62. DOI: 10.12657/folmal.024.005 Creative Commons License

Beran L., 2016: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Ploučnice River floodplain between the town of Česká Lípa and Mimoň]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 21–29. Creative Commons License

Beran L., 2016: Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky – jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji?. [Aquatic molluscs of the lower stretch of the Chrudimka River – the only site of Unio crassus in Pardubice Region?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 30–36. Creative Commons License

Beran L., 2016: Změny malakocenóz vybraných labských ramen u Pardubic. [Changes of mollusc assemblages of the selected oxbows near the town of Pardubice]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 9–13. Creative Commons License

Beran L., Osikowski A., Hofman S. & Falniowski A., 2016: Islamia zermanica (Radoman, 1973) (Caenogastropoda: Hydrobiidae): morphological and molecular distinctness. – Folia Malacologica, 24(1): 25–30. DOI: 10.12657/folmal.024.004 Creative Commons License

Juračka P. J., Declerck S. A. J., Vondrák D., Beran L., Černý M. & Petrusek A., 2016: A naturally heterogeneous landscape can effectively slow down the dispersal of aquatic microcrustaceans. – Oecologia, 180: 785–796. DOI: 10.1007/s00442-015-3501-5. abstract

2015

Beran L., 2015: Aquatic mollusc fauna of the Ohře River – an important site of Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in northwestern Bohemia. – Folia Malacologica, 23(4): 243–261. DOI: 10.12657/folmal.023.021 Creative Commons License

Beran L., 2015: Changes in the distribution of Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic, monitoring and notes on habitat requirements. – Folia Malacologica, 23: 211–223. DOI: 10.12657/folmal.023.020 Creative Commons License

Beran L., 2015: Non-marine aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of Rab Island (Croatia). – Natura Croatica, 24(2): 255–264.

Beran L., 2015: Vodní měkkýši Řepory v Praze (střední Čechy). [Aquatic molluscs of the Řepora in Prague (Central Bohemia)]. – Bohemia Centralis, 33: 135–141.

Beran L., Hofman S. & Falniowski A., 2015: Tanousia zrmanjae (Brusina, 1866) (Caenogastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae): a living fossil. – Folia Malacologica, 23(4): 263–271. DOI: 10.12657/folmal.023.022 Creative Commons License

Douda K., Hronek J. , Beran L. & Bílý M., 2015: Vodní měkkýši Vltavy v Praze – habitatové nároky a populační dynamika v prostředí silně modifikovaného vodního toku. [Freshwater molluscs of the Vltava River in Prague – habitat preferences and population dynamics in a heavily modified river]. – Bohemia Centralis, 33: 123–134.

Falniowski A. & Beran L., 2015: Belgrandiella A. J. Wagner, 1928 (Caenogastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae): how many endemics? – Folia Malacologica, 23: 187–191. DOI: 10.12657/folmal.023.015 Creative Commons License

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Invazní druhy vodních měkkýšů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 150. (přednáška)

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Šíření nepůvodních druhů vodních měkkýšů v České republice [The spread of non-native freshwater molluscs in the Czech Republic]. – In: Rádková V & Bojková J. (eds). XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 29. června – 3. července 2015, Mikulov.

Lorencová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M. 2015: Invasion of freshwater molluscs in the Czech Republic: time course and environmental predictors. – Malacologia, 59(1): 105–120. DOI: 10.4002/040.059.0107. abstract

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku. [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. Creative Commons License

2014

Beran L., 2014: Contribution to the knowledge of non-marine aquatic molluscan fauna (Gastropoda, Bivalvia) of Pag Island (Croatia). – Natura Croatica, 23(2): 303–313.

Beran L., 2014: Škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) – další nepůvodní druh byl nalezen v Poodří. – Poodří, 17(2): 10–11.

Beran L., Bodon M. & Cianfanelli S., 2014: Revision of “Hauffenia jadertina” Kuščer 1933, and description of a new species from Pag island, Croatia (Gastropoda: Hydrobiidae). – Journal of Conchology, 41(5): 585–601.

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy). [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Creative Commons License

Kolaříková K., Horecký J., Liška M., Jíchová M., Tátosová J., Lapšanská N., Hořická Z.,  Chvojka P., Beran L., Košel V., Matěna J., Čiamporová-Zaťovičová Z., Krno I., Bulánková E., Šporka F., Kment P. & Stuchlík E., 2014: Benthic macroinvertebrates along the Czech part of the Labe and lower section of the Vltava rivers from 1996–2005, with a particular focus on rare and alien species. – Biologia, 69(4): 508–521. DOI: 10.2478/s11756-014-0336-1. abstract

Kozubíková-Balcarová E., Beran L., Ďuriš Z., Fischer D., Horká I., Svobodová J. & Petrusek A., 2014: Status and recovery of indigenous crayfish populations after recent crayfish plague outbreaks in the Czech Republic. – Ethology Ecology & Evolution, 26(2–3): 299–319. DOI: 10.1080/03949370.2014.897652. abstract

2013

Beran L., 2013: Aquatic molluscan fauna (Mollusca) of the Korana River (Croatia). – Natura Croatica, 22(2): 223234.

Beran L., 2013: Freshwater molluscs of the Dyje (Thaya) river and its tributaries – the role of these water bodies in expansion of alien species and as a refuge for endangered gastropods and bivalves. Folia Malacologica, 21(3): 143160. DOI: 10.12657/folmal.021.018 Creative Commons License

Beran L., 2013: Je škeblička plochá skutečně vzácná? – z červené knihy našich měkkýšů. [From the Red Book of Czech Molluscs – is the Depressed River Mussel Truly Rare?]. – Živa, 61(3): 121–122.

Beran L., 2013: Současný stav invaze a neobvyklá lokalita korbikuly asijské. [Unusual Site of the Asian Clam]. – Živa, 61(1): 25.

Beran L., 2013: Vodní měkkýši nově vzniklého jezera Most v severních Čechách. [Freshwater molluscs of the Most, a newly created lake in Northern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 89–92. Creative Commons License

Beran L., Lajtner J. & Crnčan P., 2013: Aquatic molluscan fauna (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) of Vrana Lake Nature Park (Croatia). – Natura Croatica, 22(1): 1527.

Beran L. & Škodová J., 2013: Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy). [Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 93–98. Creative Commons License

Bílek O. & Beran L., 2013: Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji. [Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of Úhlava River in Pilsen-Hradiště and notes  to its distribution in the Pilsen Region (Czech Republic)]. – Erica, Plzeň, 20: 131–140.

Buďová J., Černý M. & Beran L., 2013: Genetická diverzita levotočky bažinné (Aplexa hypnorum) aneb představují povodí dispersní bariéru? – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 39. (poster)

Novobilský A., Kašný M., Beran L., Rondelaud D. & Höglund J., 2013: Lymnaea palustris and Lymnaea fuscus are potential but uncommon intermediate hosts of Fasciola hepatica in Sweden. Parasites & Vectors, 6: 251. DOI:10.1186/1756-3305-6-251. Creative
       Commons License

2012

Beran L., 2012: Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus). [Aquatic molluscan fauna of the lower part of the Lužnice River (South Bohemia, Czech Republic) with focus on the population of Unio crassus]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 13–21. Creative Commons License

Beran L., 2012: Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad. [Aquatic molluscan fauna of tributaries of the brook Javorka near Lázně Bělohrad (East Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 45–53. Creative Commons License

Beran L., 2012: 5.9.7 Vodní měkkýši. – In: Machar I. & Drobilová L. (eds): Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení II. díl. Universita Palackého v Olomouci. 595–605.

Beran L., 2012: Vodní měkkýši. – In: Tropek R. & Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management. ENTÚBC AV ČR & Calla, České Budějovice, 109–115. ISBN 978-80-86668-20-8.

Beran L., 2012: Vodní měkkýši jihočeské části EVL Vlašimská Blanice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus). [Aquatic molluscs of the part of Vlašimská Blanice SCI, with an emphasis on the population of Unio crassus in Southern Bohemia (Czech Republic)].  – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy, 52: 133–142.

Beran L., 2012: Záchranné transfery vodních měkkýšů. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 17 pp. <http://www.nature.cz/publik_syst2/files/transfery_mekkysu_2012_mensi.pdf>

Kasny M., Beran L., Siegelova V., Siegel T., Leontovyc R., Berankova K., Pankrac J., Kostakova M. & Horak P., 2012: Geographical distribution of the giant liver fluke (Fascioloides magma) in the Czech Republic and potential risk of its further spread. – Veterinarni Medicina, 57(2): 101–109.

Pořízek L., Smrž M., Drhovská L., Šenk R., Beran L. & Procházka J., 2012: Máchův kraj – nová část CHKO Kokořínsko. Ochrana přírody, 67(5): 2–6.

2011

Beran L., 2011: Doplněk k poznání vodní malakofauny Chráněné krajinné oblasti Český ráj (Česká republika). [Additional data on aquatic molluscs of the Český ráj (Bohemian Paradise) Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 29: 87–105.

Beran L., 2011: Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. [From the Red Book of Czech Molluscs – Gyraulus rossmaessleri and Wetlands]. – Živa, 59(3): 130–131.

Beran L., 2011: Non-marine molluscs (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) of the Zrmanja River and its tributaries (Croatia). – Natura Croatica, 20(2): 397–409.

Beran L., 2011: Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Křivoklátsko. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Protected Landscape Area Křivoklátsko (Central Bohemia, Czech Republic)].  – Bohemia centralis, Praha, 31: 219–235.

Beran L., 2011: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus). [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Bystřice SCI focused on the population of Unio crassus]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 10–17. Creative Commons License

Beran L., 2011: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blanský les. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blanský les PLA (Southern Bohemia, Czech Republic)].  – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy, 51: 89–100.

Beran L., 2011: Vodní měkkýši dolního toku Struhy na Pardubicku. [Aquatic molluscs of the lower part of the Struha Brook in Pardubice region (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Vč. sb. přír. Práce a studie, 18: 155–158.

Beran L., 2011: Vodní měkkýši Poodří – stav po 15 letech výzkumu. – Poodří – časopis obyvatel horní Odry, Ostrava, 14: 35–38.

Beran L., 2011: Záchranné transfery vodních měkkýšů. – Krása našeho domova, podzim–zima 2011: 2–4.

Beran L. & Horsák M., 2011: Habitat requirements and distribution of Gyraulus rossmaessleri (Gastropoda: Planorbidae) in northwestern Bohemia. – Journal of Conchology, 40(5): 509–513. abstract

Kment P. & Beran L., 2011: Check-list of water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha) in Croatia with two new records and four rediscoveries. – Natura Croatica, 20(1): 159–178.

2010

Beran L., 2010: Izolované populace praménky Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) (Gastropoda: Hydrobiidae) v okolí Prahy
[Isolated populations of Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) (Gastropoda: Hydrobiidae) in Prague surroundings (Czech Republic)]
. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 5–10. Creative Commons License

Beran L., 2010: Kde u náš žije zubovec dunajský? – z Červené knihy našich měkkýšů. [From the Red Book of Czech molluscs – Where Does Theodoxus danubialis Live?]. – Živa, 58(6): 269.

Beran L., 2010: Má svinutec tenký v ČR budoucnost? Ochrana přírody, 65(4): 7–9.

Beran L., 2010: Neúmyslné introdukce vodních měkkýšů – případy s téměř detektivní zápletkou. [Unintentional Introductions of Aquatic Molluscs]. – Živa, 58(4): 170–171.

Beran L., 2010: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy). [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Labské pískovce Protected Landscape Area and České Švýcarsko National Park (northern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 28: 59–70.

Beran L., 2010: Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle. [A contribution to the knowledge of molluscs (Mollusca) of the Větrušické rokle National Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 30: 101–108.

Beran L., 2010: Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách. [Aquatic molluscs of the former quarry Chabařovice in Northern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 26–32. Creative Commons License

Beran L., 2010: Vodní měkkýši navrhované PR Mokřady Pustějovského potoka a navrhované PR Jistebnické mokřady v CHKO Poodří. [Aquatic molluscs of the proposed Nature Reserve Mokřady Pustějovského potoka and the proposed Nature Reserve Jistebnické mokřady in Poodří Protected Landscape Area]. –  Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 123–136.

Beran L., 2010: Vodní měkkýši PR Kotvice v CHKO Poodří. [Aquatic molluscs of the Nature Reserve Kotvice in the Poodří Protected Landscape Area]. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 263–272.

Beran L., 2010: Z Červené knihy našich měkkýšů – přežije u nás blatenka severní? [From the National Red List of Molluscs – Will the Air-breathing Freshwater Snail Catascopia occulta Survive in the Czech Republic?]. – Živa, 58(2): 73.

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L., 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]. – Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. Creative Commons License

2009

Beran L., 2009: Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích [A supplement to the knowledge on aquatic molluscs of the Elbe River between Hřensko and Střekov and a comparison with molluscan communities in other parts of the Elbe River (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 46–52. Creative Commons License

Beran L., 2009: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of the Orlické Hory Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 9–13. Creative Commons License

Beran L., 2009: The first record of Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae) in Croatia?. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 70. Creative Commons License

Beran L., 2009: Vodní měkkýši Vodní nádrže Sedlice. [Aquatic molluscs of the Sedlice Water Reservoir]. – Acta rerum naturalium 7: 89–92.

Beran L. & Douda K., 2009: Bečva – nejvýznamnější moravská lokalita velevruba tupého? [Bečva River – the Most Important Site for the Thick Shelled River Musel (Unio crassus) in Moravia]. Ochrana přírody, 64 (2): 19–21.

Beran L. & Horsák M., 2009: Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 19–23. Creative Commons License

Douda K. & Beran L., 2009: Ochrana velevruba tupého v České republice [Notes on the Thick Shelled River Musel (Unio crassus) Conservation in the Czech Republic – Problems and Recent News]. Ochrana přírody, 64 (2): 16–19.

Glöer P. & Beran L., 2009: Redescription of Bithynia cettinensis Clessin, 1887 (Gastropoda: Bithyniidae). – Mollusca, 27(2): 109–111.

2008

Beran L., 2008: A contribution to distribution of genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 70–73. Creative Commons License

Beran L., 2008: Expansion of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in the Czech Republic. – Aquatic Invasions, 3(1): 91–94.

Beran L., 2008: Vodní měkkýši Moravské Dyje. [Aquatic molluscs of Moravská Dyje River]. – Acta rerum naturalium 4: 93–96.

Beran L., 2008: Vodní měkkýši Mušlového rybníka. [Aquatic molluscs of the Mušlový rybník Pond (Eastern Bohemia)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 15: 261–264.

Beran L., 2008: Vodní měkkýši PR Anenské údolí a PP Kusá hora. [Aquatic molluscs of the Anenské údolí Nature Reserve and Kusá hora Nature Monument]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 15: 253–259.

Beran L., 2008: Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika). [Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic)]. – Silva Gabreta, Vimperk, 14(1): 39–48.

Kořínková T., Beran L. & Horsák M., 2008: Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 26–32.

Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8

Formanová I., Dort M. & Beran L. 2008: Libický luh. Ochrana přírody, 63(5): 2–5.

Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L. 2008: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – Online verze <http://mollusca.sav.sk> 26-August-2008

2007

Beran L., 2007: Poselský rybník pond – a new site with occurrence of Vertigo moulinsiana (Gastropoda: Vertiginidae) in Northern Bohemia (Czech Republic). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 25: 3738.

Beran L., 2007: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy. [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of lower reach of the Vltava River (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 28: 383391.

Beran L., 2007: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Vsetínské Bečvy a okolí (Česká republika). [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Vsetínská Bečva River and its surroundings (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 3847. Creative Commons License

Beran L., 2007: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů vybraných rybníků středních Čech. [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of selected ponds in Central Bohemia (Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 28: 365375.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika). [Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 2934. Creative Commons License

Beran L., 2007: Vodní měkkýši národní přírodní rezervace Libický luh. [Aquatic molluscs of the National Nature Reserve].  – Acta Musei Reginaehradensis s.a., 32: 43–52.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši NPP V Jezírkách. [Aquatic molluscs of the V Jezírkách National Nature Monument]. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 7: 3134.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši PP Častava a PR Plané loučky v CHKO Litovelské Pomoraví (střední Morava). [Aquatic  molluscs of the Častava Nature Monument and the Plané loučky Nature Reserve in the Litovelské Pomoraví PLA (Central Moravia, Czech Republic)]. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 294: 76–85.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši PP Pětinoha. [Aquatic molluscs of the Pětinoha Nature Monument (Eastern Bohemia)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 14: 199–201.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši PR Baroch. [Aquatic molluscs of the Baroch Nature Reserve (Eastern Bohemia)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 14: 203–205.

Beran L. 2007: Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika). [Aquatic molluscs of the Slapy Reservoir (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 1116. Creative Commons License

Beran L., 2007: Vodní měkkýši rybníků v PR U Houkvice (východní Čechy, Česká republika). [Aquatic molluscs of the U Houkvice Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Vč. sb. přír. Práce a studie, 14: 207–211.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava. [Aquatic molluscs of the Všetatská černava Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 28: 377–381.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši VN Vřesník a navazujícího toku Želivky. [Aquatic molluscs of the Vřesník Water Reservoir and consequential part of the Želivka River]. – Acta rerum naturalium 3: 21–22.

Beran L., 2007: Vodní měkkýši Srubských mokřin. [Aquatic molluscs of the Srubské mokřiny (Eastern Bohemia)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 14: 213–215.

Beran L. & Horsák M., 2007: Distribution of the alien freshwater snail Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. – Aquatic Invasions, 2(1): 4554.

Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L. 2007: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – http://www.mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm.

2006

Beran L., 2006: Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) – korbikula asijská. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 216217.

Beran L., 2006: Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) – slávička mnohotvárná. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 217218.

Beran L., 2006: Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) – člunka pravohrotá. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 218219.

Beran L., 2006: Gyraulus parvus (Say, 1817) – kružník malý. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 219220.

Beran L., 2006: Menetus dilatatus (Gould, 1841) – menetovník rozšířený. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 220.

Beran L., 2006: Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko. [Molluscs (Mollusca) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 4173.

Beran L., 2006: Mollusca (Partim) – vodní měkkýši. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 215.

Beran L., 2006: New records of Vertigo moulinsiana (Gastropoda: Vertiginidae) and notes on its distribution and habitats in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 1417. Creative Commons License

Beran L., 2006: Physella acuta (Draparnaud, 1805) – levatka ostrá. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 220221.

Beran L., 2006: Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) – písečník novozélandský. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 221222.

Beran L., 2006: Přírodní podmínky CHKO Kokořínsko. [Natural conditions of  Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 1118.

Beran L., 2006: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika). [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blaník PLA (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 4650. Creative Commons License

Beran L., 2006: Přistěhovalci mezi vodními měkkýši. – Veronica, 20(2): 811.

Beran L., 2006: Raci (Decapoda; Crustacea) CHKO Kokořínsko. [Crayfish (Decapoda; Crustacea) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 183187.

Beran L., 2006: Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) – škeble asijská. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 222223.

Beran L., 2006: Spreading expansion of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. – Heldia, 6(5/6): 187192.

Beran L., 2006: Unintentional introduction of aquatic molluscs from Poland to Praque (Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca 5: 69. Creative Commons License

Beran L., 2006: Vodní měkkýši Podblanicka 3. – Plovatky. – Pod Blaníkem, 10(1): 245.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši Podblanicka 4. – Okružáci. – Pod Blaníkem, 10(2): 79.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši Podblanicka 5. – Velevrubi a škeble. – Pod Blaníkem, 10(3): 79.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši Podblanicka 6. – Levatky. – Pod Blaníkem, 10(4): 1011.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši PP Nedošínský háj. [Aquatic molluscs of the Nedošínský háj Nature Monument (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 13: 237240.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši PR Hemže-Mýtkov u Chocně. [Aquatic molluscs of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 13: 231235.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši PR Mazurovy chalupy. [Aquatic molluscs of the Mazurovy chalupy Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 13: 241243.

Beran L., 2006: Vodní měkkýši PR Žernov ve východních Čechách. [Aquatic molluscs of the Žernov Nature Reserve in Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 13: 245247.

Beran L. & Dvořák L., 2006: New records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its surroundings. Silva Gabreta, Vimperk, 12(3): 133142.

Beran L. & Glöer P., 2006: Gyraulus chinensis (Dunker, 1848) – a new greenhouse species for the Czech Republic (Gastropoda: Planorbidae). – Malacologica Bohemoslovaca 5: 2528.

Beran L. & Petrusek A., 2006: First record of the invasive spine-cheek crayfish Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Cambaridae) in the Bohemian Forest (South Bohemia, Czech Republic). Silva Gabreta, Vimperk, 12(3): 143146.

Beran L., Kubíková J. & Špryňar P., 2006: Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko. [Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 577582.

Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 3582.

Bosák J. & Beran L., 2006: Roupci (Asilidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. [Robber-flies (Asilidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 437441.

Holý K., Macek J. & Beran L., 2006: Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko. [Symphytans (Symphyta, Hymenoptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 495500.

Košel V. & Beran L., 2006: Ploštěnky (Turbellaria, Tricladida) CHKO Kokořínsko. [Flatworms (Turbellaria, Tricladida) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 3540.

Mazánek L. & Beran L., 2006: Pestřenkovití (Syrphidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. [Hoverflies (Syrphidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. – In: Beran L. et al., 2006: Bezobratlí Kokořínska. [Invertebrates of Kokořínsko]. – Bohemia centralis, Praha, 27: 443455.

Petrusek A. & Beran L., 2006: Distribution of non-indigenous aquatic crustaceans and molluscs in the Czech Republic: invasion routes to the “upstream country”. Abstract book, p. 216. Neobiota - From Ecology to Conservation. Wien, Austria, September 27-29, 2006

2005

Beran L., 2005: Menetus dilatatus (Gould, 1841) (Gastropoda: Planorbidae) in the Lipno Reservoir (Southern Bohemia, Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca 4: 1720. Creative Commons License

Beran L., 2005: New records of Gyraulus rossmaessleri (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca 4: 34. Creative Commons License

Beran L., 2005: Rešerše a hodnocení realizovaných a probíhajících aktivních opatření na ochranu vodních měkkýšů v České republice. – In: Kumstátová T., Nová P. & Marhoul P., 2005: Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republike, Praha, 918.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši navrhované PP Nový rybník u Opatova ve východních Čechách. [Aquatic molluscs of the Nový rybník u Opatova proposed Nature Monument in the Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 12: 137141.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši navrhované PR Mokřiny u Rzů ve východních Čechách. [Aquatic molluscs of the Mokřiny u Rzů proposed Nature Reserve in the Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 12: 125128.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem. [Aquatic molluscs of the Elbe River between Pardubice and Hřensko (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 7888. Creative Commons License

Beran L., 2005: Vodní měkkýši odstavených ramen Ohře u Doksan (severní Čechy). [Aquatic molluscs of oxbows of the Ohře River near Doksany (northern Bohemia, Czech Republic)]. – Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy, Liberec, 24: 4550.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši Podblanicka 1. – Bahenky. – Pod Blaníkem, 9, 3: 23.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši Podblanicka 2. – Praménky, Bahnivky a točenky. – Pod Blaníkem, 9, 4: 34.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši – opomíjená a ohrožená skupina živočichů. – Krása našeho domova 5: 25.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši přírodní rezervace Meandry Smědé (severní Čechy). [Aquatic molluscs of the Meandry Smědé Nature Reserve (northern Bohemia, Czech Republic)]. – Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy, Liberec, 24: 3944.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši rybníků v přírodním parku Lanškrounské rybníky ve východních Čechách. [Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky Nature Park in the Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 12: 119124.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši Vlkavy (střední Čechy). [Aquatic molluscs of the Vlkava Brook (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Vlastivědný zpravodaj Polabí, 37: 248255.

Beran L., 2005: Vodní měkkýši vybraných labských ramen u Pardubic. [Aquatic molluscs of selected oxbows of the Elbe River near Pardubice (Eastern Bohemia, Czech Republic]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 12: 129136.

Beran L., Juřičková L. & Horsák M. 2005: Mollusca (měkkýši), pp. 69-74. – In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. Creative Commons License

2004

Beran L., 2004: Nové lokality listonoha jarního (Lepidurus apus) (Crustacea: Notostraca) v Čechách. [New localities of Lepidurus apus (Crustacea: Notostraca) in Bohemia]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 11: 117118.

Beran L., 2004: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Bystřice (východní Čechy, Česká republika). [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Bystřice Brook (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 11: 97101.

Beran L., 2004: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů vybraných rybníků východních Čech (Česká republika). [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of select ponds of Eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 11: 103109.

Beran L., 2004: Vodní měkkýši a mezinárodně významné mokřady v ČR. – Ochrana přírody, 59(10): 314315.

Beran L., 2004: Vývoj a změny malakocenóz rybníků Bohdaneč, Matka a Baroch u Pardubic. [Evolution and changes of molluscan communities of ponds Bohdaneč, Matka and Baroch near Pardubice (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, 11: 111116.

Beran L., 2004: Škeble asijská. – Ochrana přírody, 59(4): 110.

Beran L., 2005: Which Physella (Mollusca: Gastropoda) lives in the Czech Republic? – Acta Soc. Zool. Bohem. 68: 241243.

Beran L. & Horsák M., 2004: A contribution to the distribution of aquatic molluscs (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) of the Moravian Karst PLA. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologocae, Brno, 89: 111.

Dvořák L. & Beran L., 2004: Remarkable records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its environs. – Silva Gabreta, Vimperk, 10: 97106.

Horecký J., Stuchlík E., Liška M., Beran L., Lapšanská N., Chvojka P., Hořická Z., Matěna J. & Krno I., 2004: Changes of benthic macroinvertebrate diversity in the Czech part of Labe River. – In: Geller W. (ed.) - Proceedings of the international conference 18-22 October 2004 at the UFZ (18), Leipzig, 236237.

2003

Beran L., 2003: Dispersal of aquatic molluscs and changes in molluscan communities after catastrophic flood in August 2002 in the Mělník Region (Central Bohemia, Czech Republic). [Šíření vodních měkkýšů a změny ve společenstvech měkkýšů po katastrofické povodni v srpnu 2002 v Mělnickém regionu (střední Čechy, Česká republika)]. – Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy, Liberec, 23: 105109.

Beran L., 2003: Nález severoamerického druhu Menetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda) v jižních Čechách (Česká republika). [Record of Menetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda) in the Southern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2: 12. Creative Commons License

Beran L., 2003: Nálezy druhů Argyroneta aquatica (Araneida), Astacus astacus, Austropotamobius torrentium, Orconectes limosus (Decapoda) a Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera) získané při průzkumu vodních měkkýšů v České republice. [Findings of species Argyroneta aquatica (Araneida), Astacus astacus, Austropotamobius torrentium, Orconectes limosus (Decapoda) and Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera) recorded during research of aquatic molluscs in the Czech Republic]. – Bulletin Lampetra V., ZO ČSOP Vlašim, 5: 1315.

Beran L., 2003: Příspěvek k poznání vodní malakofauny Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny (severní Morava, Česká republika). [Contribution to the knowledge of aguatic molluscs of the Hrubý Jeseník Mountains, the Rychlebské hory Mountains, the Zlatohorská vrchovina Higlands and the Žulovská vrchovina Higlands (Northern Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2: 310. Creative Commons License

Beran L., 2003: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky. [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the lower reach of the Berounka River (Czech Republic)]. – Bohemia centralis, Praha, 26: 4551.

Beran L., 2003: Přistěhovalci mezi vodními měkkýši. [Immigrants among Water Molluscs]. – Živa, 51(4): 173175. abstract

Beran L., 2003: Točenka veleústá (Valvata macrostoma). [Large-Mouthed Valve Snail (Valvata macrostoma)]. – Ochrana přírody, 58(3): 8081.

Beran L., 2003: Vodní měkkýši Labe mezi Libochovany a Bad Schandau (Česká republika a Německo). [Aquatic molluscs of the Elbe River between Libochovany and Bad Schandau (Czech Republic and Germany)]. – Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy, Liberec, 23: 111116.

Beran L., 2003: Vodní měkkýši náhonu Strhanec (střední Morava). [Aquatic molluscs of the Strhanec Canal (Central Moravia, Czech Republic)]. – Bulletin Lampetra V., ZO ČSOP Vlašim, 5: 2226.

Beran L., 2003: Vodní měkkýši Manušických rybníků. [Aguatic molluscs of ponds around Manušice (Czech Republic, Northern Bohemia)]. – Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa 12: 251257.

Beran L., 2003: Vodní měkkýši PR Chomoutovské jezero (střední Morava). [Aquatic molluscs of the Chomoutovské jezero Nature Reserve (Central Moravia, Czech Republic)]. – Bulletin Lampetra V., ZO ČSOP Vlašim, 5: 1621.

Beran L. & Hoffmann A., 2003: NATURA 2000 a Mokřady Liběchovky a Pšovky. – Sdružení přátel Kokořínska, 18 pp.

Hlaváč J. Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V., 2003: Měkkýši Českého lesa – III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy). [Molluscs of the Český Les Mts. – III. Kateřinská Kotlina and northern part of Čerchovský Les (Western Bohemia)]. – Silva Gabreta, Vimperk, 9: 145166.

2002

Beran L., 2002: First record of Stagnicola fuscus (Mollusca: Gastropoda) from the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem., 66: 12.

Beran L., 2002: Příspěvek k poznání vodní malakofauny Panenského potoka. – Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa 11: 321325.

Beran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky - rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. [Aquatic molluscs of the Czech Republic – distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp.

Beran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky - rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. – Msc., doktor. disert. práce, dep. in katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 203 pp.

Beran L., 2002: Vodní měkkýši Lidušky (střední Čechy, Česká republika). [Aquatic molluscs of the Liduška Brook (Central Bohemia, Czech Republic)]. – Vlastivědný zpravodaj Polabí, 36: 209215.

Beran L., 2002: Vodní měkkýši národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. [Aquatic molluscs of the Novozámecký rybník National Nature Reserve]. – Příroda, Praha, 20: 137140.

Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001. [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 6379.

Beran L. & Horsák M., 2002: Anisus septemgyratus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic, with notes to its anatomy. – Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 231234.

Beran L. & Horsák M., 2002: Gyraulus parvus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem., 66: 8184.

Beran L. & Horsák M., 2002: Vodní měkkýši Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Česká republika). [Aquatic molluscs of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area (Czech Republic)]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 7: 6376.

Hlaváč Č. J., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V., 2002: Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy). [Molluscs of the Český Les Mts. – I.]. – Silva Gabreta, Vimperk, 8: 205228.

2001

Beran L., 2001: Vodní malakofauna Mělnického Polabí a Dolního Poohří. (Aquatic malacofauna of Mělnické Polabí and Dolní Poohří lowlands). – Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec 23: 5169.

Beran L. & Horsák M., 2001: Současný stav výskytu hrachovky čárkované - Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) v České republice. (Recent situation of distribution of Fine-lined Pea Mussel - Pisidium tenuilineatum (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic). – Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec 23: 7176.

Beran L. & Horsák M., 2001: Taxonomic revision of the genus Alzoniella (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic and Slovakia. – Biologia, Bratislava, 56(2): 141148.

Juřičková L., Horsák M. & Beran L., 2001: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic.Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 2540.

2000

Beran L., 2000: Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. – Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica, 38: 1728.

Beran L., 2000: Bahenky. – Rybářství, Praha, 7: 328.

Beran L., 2000: Bahnivky a točenky. – Rybářství, Praha, 10: 470.

Beran L., 2000: First record of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 12.

Beran L., 2000: Levatky. – Rybářství, Praha, 12: 564.

Beran L., 2000: Mokřady Liběchovky a Pšovky, jejich ochrana a management. – In: Kovařík P. & Machar I. 2000: Mokřady 2000. – Sborník z konference při příležitosti 10. Výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví. Správa CHKO ČR a Český Ramsarský výbor, 186188.

Beran L., 2000: Naši zubovci. – Rybářství, Praha, 6: 280.

Beran L., 2000: Okružáci. – Rybářství, Praha, 11: 520.

Beran L., 2000: Okružanky a hrachovky. – Rybářství, Praha, 5: 232.

Beran L., 2000: Plovatky. – Rybářství, Praha, 9: 422.

Beran L., 2000: Praménky a jejich příbuzný. – Rybářství, Praha, 8: 374.

Beran L., 2000: Vodní měkkýši Sázavy. (Aquatic molluscs of the River Sázava /Central Bohemia, Czech Republic). – Bulletin Lampetra IV., Vlašim, 4: 6873.

Beran L., 2000: Velevrub tupý (Unio crassus). – Ochrana přírody, Praha, 55/7: 208209.

Beran L., 2000: Znáte naše raky? – Rybářství, Praha, 5: 232.

Ráb P. & Beran L., 2000: Rozšíření populací sekavců v Pšovce - jejich ochrana a budoucnost. Distribution of spiny loaches in the Pšovka Creek - their conservation and future. – Biodiverzita ichtyofauny ČR (III): 139142.

1999

Beran L., 1999: RS 10 Mokřady Liběchovky a Pšovky. – In: Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J., Pellantová J. (eds.), 1999: Mokřady České republiky - přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Český ramsarský výbor, Mikulov, 8083.

Beran L., 1999: Vodní malakofauna východního Polabí. [Aquatic malacofauna of the východní Polabí lowland]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, Pardubice 7: 97104.

Beran L., 1999: Vodní měkkýši CHKO Poodří (Česká republika). Aquatic molluscs of the Poodří Protected Landscape Area (Czech republic). – Časopis Slezského muzea Opava, (A), 48: 6571.

Beran L., 1999: Vodní měkkýši Poodří. – Současné výsledky průzkumů v CHKO Poodří, Edice Poodří, Ostrava, 5358.

Beran L., 1999: Vodní měkkýši Svitavky. The water molluscs of the Svitavka river. [Die Wasser-Mollusken des Svitavka- (Zwitte-) –Bache]. – Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa 8: 243247.

Beran L., Bímová K., Nová B., Paloudová M., Pořízek L., Řezáč M., Šestáková E. & Šnajdr M., 1999: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. – Mělník: Správa chráněných krajinných oblastí ČR-Správa CHKO Kokořínsko, 80 pp.

Beran L. & Horsák M., 1999: Měkkýši CHKO Poodří. – Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí (sborník abstraktů). Masarykova univerzita v Brně, 2527.

Beran L. & Horsák M., 1999: Mollusca. – In: Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds.) 1999: Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 101: 7987.

1998

Beran L., 1998: Molluscs (Gastropoda; Bivalvia) of the wetlands in the Liběchovka and Pšovka brooks basin. – Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 167(1-4): 4351.

Beran L., 1998: Pískovny v Polabí a měkkýši. – Ochrana přírody, Praha, 5: 148149.

Beran L., 1998: Svinutec tenký (Anisus vorticulus). The Snail Anisus vorticulus. – Ochrana přírody, Praha, 9: 272273.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši Blanice. Aquatic malacofauna of the Blanice River (Central Bohemia). – Bull. Lampetra III., ZO ČSOP Vlašim 3: 4550.

Vodní měkkýši ČRBeran L., 1998: Vodní měkkýši ČR. – Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 17, Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 113 pp.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši dolního toku Ohře. Aquatic malacofauna of the down part of Ohře River (North Bohemia). – Bull. Lampetra III., ZO ČSOP Vlašim 3: 5156.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši Doubravy. [Aquatic molluscs of the Doubrava River (East Bohemia)]. – Vč. sb. přír. - Práce a studie, Pardubice 6: 99102.

Beran L , 1998: Vodní měkkýši Lukaveckého a Chotečského potoka. Aquatic Molluscs of the Brooks Lukavecký and Chotečský potok. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 3: 7984.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši nivy Orlice. Aquatic Molluscs of the Pools of the Bottom Land of the Orlice River. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 3: 8592.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši Ploučnice. Water molluscs of the Ploučnice river. Die Wasser-Weichtiere des Ploučnice-Flusses. – Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, Česká Lípa 7: 173180.

Beran L., 1998: Vodní měkkýši Struhy v PP Meandry Struhy. Aquatic Molluscs of the Struha Brook in the "Meandry Struhy" Nature Monument. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 3: 9398.

Beran L. & Horsák M., 1998: Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem. 62: 723.

1997

Beran L., 1997: Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Mollusca; Gastropoda) in the Czech Republic. – Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 166(14): 5558.

Beran L., 1997: First record of Sinanodonta woodiana (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 12.

Beran L., 1997: Menetus dilatatus (Gould, 1841) (Mollusca, Gastropoda) in the Czech Republic. – Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 166(1-4): 5962.

Beran L., 1997: Poslední lokalita? – Ochrana přírody, Praha, 9: 274276.

Beran L., 1997: Vodní měkkýši kanálu Halda. [Aquatic molluscs of the Halda Canal]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, Pardubice, 5: 113116.

Beran L., 1997: Vodní měkkýši Lužnice, Nežárky a Nové řeky. Freshwater molluscs of the Lužnice, Nežárka and Nová řeka rivers. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 37: 3549.

Beran L., 1997: Vodní měkkýši rybníků v okolí Lázní Bohdaneč. [Aquatic molluscs of the ponds in surroundings of the Lázně Bohdaneč]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, Pardubice, 5: 107112.

1996

Beran L., 1996: Mokřady Liběchovky a Pšovky další český "ramsarský" mokřad? – Ochrana přírody, Praha, 10: 313.

Beran L., 1996: Přežije hrachovka říční v Čechách? Will the Pisidium amnicum survive in Bohemia. – Ochrana přírody, Praha, 2: 4849.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši Javorky. Water molluscs of Javorka River. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, Kolín, 2: 1320.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši NPR Bohdanečský rybník a PR U Houkvice. [Freshwater molluscs of the "Bohdanečský rybník" National Nature Reserve and the "U Houkvice" Nature Reserve]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, Pardubice, 4: 71–76.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši Orlice. Freshwater Molluscs of the Orlice River. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, Kolín, 2: 2734.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši PP Krňák. Aquatic malacofauna of the Nature Monument Krňák. – Muz. a Současnost, ser, natur., Roztoky, 10: 811.

Beran L., 1996: Měkkýši PP Meandry Botiče. Malacofauna of the Nature Monument Meandry Botiče. – Muz. a Současnost, ser. natur., Roztoky, 10: 1115.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši vybraných štěrkopískoven ve Středním Polabí. Freshwater molluscs of gravel-pits in Elbe Lowland. – Muz. a Současnost, ser. natur., Roztoky, 10: 38.

Beran L., 1996: Vodní měkkýši Žehrovky. [Freshwater molluscs of the Žehrovka Brook]. – Vč. sb. přír., Práce a studie, Pardubice, 4: 7780.

Beran L., 1996: Významné lokality ohrožených druhů vodních měkkýšů. – Mokřady České republiky, sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence, Třeboň, 109111.

Beran L. & Šestáková E., 1996: Problematika přírodní rezervace Kokořínský důl. Problems of the Kokořínský důl Nature Reserve. – Příroda, Praha, 7: 265270.

1995

Beran L., 1995: Aquatic malakofauna of the Protva River (near Satina, Moscows region, Russia). – Časopis Nár. muz., Řada přírodovědná, Vol. 164(14), pp. 00.

Beran L., 1995: CHKO Kokořínsko mokřady Liběchovky a Pšovky. Wetlands of the Liběchovka and Pšovka Rivers in the "Kokořínsko" Protected Landscape Area. – Ochrana přírody, Praha, 7: 236238.

Beran L., 1995: Měkkýši nivy Labe mezi Poděbrady a Kolínem. – Diplomová práce, nepubl. msc. depon. PřF UK Praha, 112 str.

Beran L., 1995: Měkkýši nivy Labe mezi Poděbrady a Kolínem. Molluscs of the Elbe lowland between Poděbrady and Kolín. – Muz. a Současnost, ser. natur., Roztoky, 9: 339.

Beran L., 1995: Návrh Červeného seznamu měkkýšů České republiky, část 1. vodní měkkýši. Proposed Red List of molluscs in the Czech Republic. Part 1 Water molluscs. – Ochrana přírody, Praha, 2: 4144.

Beran L., 1995: Raci v CHKO Kokořínsko, část 1.. Crayfish in the Kokořínsko PLA. – Ochrana přírody, Praha, 4: 114115.

Beran L., 1995: Vodní měkkýši Klíčavy. [Freshwater molluscs of Klíčava brook]. – Bohemia centralis, Praha, 24: 153159.

Beran L., 1995: Vodní měkkýši Vůznice. [Freshwater molluscs of Vůznice brook]. – Bohemia centralis, Praha, 24: 160165.

Beran L., 1995: Vrkoč bažinný - druh z Červeného seznamu IUCN v České republice. Desmoulin`s whorl snail - the species listed on the Red List of Threatened animals in the Czech Republic. – Ochrana přírody, Praha, 3: 8081.

1994

Beran L., 1994: Měkkýši Nymburského luhu. Molluscs of the Nymburský luh. – Muz. a Současnost, ser. natur., Roztoky, 8: 36.

Beran L., 1994: Severoamerický okružák Menetus dilatatus (Gould) v České republice. The found of North American species Menetus dilatatus (Gould) in the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda). – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 1: 3132.

Beran L. & Vrabec V., 1994: Vodní měkkýši řeky Cidliny. Water molluscs of Cidlina river. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 1: 3358.

1993

Beran L., 1993: Měkkýši odstaveného labského ramene u Sadské. – Polabská příroda, Poděbrady, 4: 23.

Beran L., 1993: Rod: Unio Philipsson, 1788 a rod: Pseudanodonta Bourguignat, 1876 v České republice. – Bakalářská práce, nepubl. msc. depon. Nár. Muz., 45 str.

Beran L., 1993: Vyhynou v našich vodách velcí mlži? Will Big Molluscs Get Extinct in Our Waters? – Ochrana přírody, Praha, 10: 301304.

Beran L., 1993: Žábronožky a listonozi na lokalitě Polabský luh. – Živa, 41(1): 2930.

Beran L., Beran P., Růžek K., 1993: Žábronožky a listonozi v navrhované NPR Polabský luh. – Polabská příroda, Poděbrady, 4: 1618.

1990

Beran L., 1990: Obojživelníci v k. ú. Nymburk. – Polabská příroda, Poděbrady, 3: 6366.

Beran L., 1990: Obojživelníci v k. ú. Nymburk. – Práce SOČ, Msc. depon. SZeŠ Poděbrady, 55 str.

 


Copyright © 20012016   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML 4.01!
Updated: