Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 6

Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika)
Aquatic molluscs of the Slapy Reservoir (Czech Republic)

Luboš Beran

This paper brings a review of a malacological survey of the Slapy Reservoir (Central Bohemia, Czech Republic). This dam water reservoir was built in 1957 on the Vltava River with area 1392 ha, length 44 km, max. deepness 58 m and altitude 270.6 m. Aquatic molluscs at 22 sites were studied from 2005 to 2006. Altogether, 30 species of aquatic molluscs (21 gastropods, 9 bivalves) which represent nearly 40% of the total Czech aquatic mollusc fauna were found despite the absence of littoral vegetation. Bithynia tentaculata, Radix auricularia, R. cf. ampla, Gyraulus albus, Hippeutis complanatus, Sphaerium corneum, Anodonta anatina and surprisingly also vulnerable Anodonta cygnea belong to most frequent molluscs found during this research. Record of near threatened gastropod Viviparus viviparus fill in long gap among its occurrence in the Vltava River downstream of the Slapy Reservoir (last of the dam water reservoirs on the Vltava River) and in tributaries of the Vltava River in Southern Bohemia (Lužnice, Nežárka). Occurrence of four non-native species (Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Menetus dilatatus, Ferrissia fragilis) were documented.

Keywords: aquatic molluscs, impounding reservoir, Vltava River, human impact

Beran L., 2007: Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Slapy Reservoir (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 11–16. https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-11

Publication date: 15. 3. 2007. PDF (904 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (5)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Michal Horsák, Lucie Juřičková, Luboš Beran, Tomáš Čejka, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  číslo:  S1,  první strana:  1,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2

2. Vodní měkkýši Sázavy a vybraných přítoků se zaměřením na ohrožené a nepůvodní druhy [Aquatic molluscs of the Sázava River and its selected tributaries with a focus on threatened and non-native species]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  29,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-29

3. Contribution to the biology of Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Planorbidae): life cycle in Silesian woodland ponds (Southern Poland)
Aneta Spyra
Folia Malacologica  ročník:  20,  číslo:  4,  první strana:  279,  rok:  2012  
https://doi.org/10.2478/v10125-012-0023-1

4. The New Zealand mud snail (Potamopyrgus antipodarum): autecology and management of a global invader
Jeremy A. Geist, Jasmine L. Mancuso, Morgan M. Morin, Kennedy P. Bommarito, Emily N. Bovee, Doug Wendell, Bryan Burroughs, Mark R. Luttenton, David L. Strayer, Scott D. Tiegs
Biological Invasions  ročník:  24,  číslo:  4,  první strana:  905,  rok:  2022  
https://doi.org/10.1007/s10530-021-02681-7

5. Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]
Jitka Horáčková, Vojen Ložek, Luboš Beran, Lucie Juřičková, Štěpánka Podroužková, Jiří Peterka, Martin Čech
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  13,  první strana:  12,  rok:  2014  
https://doi.org/10.5817/MaB2014-13-12


Copyright © 2007   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: