Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 13

Měkkýši údolí Vltavy (Čechy)
Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)

Jitka Horáčková, Vojen Ložek, Luboš Beran, Lucie Juřičková, Štěpánka Podroužková, Jiří Peterka & Martin Čech

The recent mollusc assemblages of the Vltava River, the longest river in the Czech Republic (430 km), and its valley were studied (South and Central Bohemia). Altogether, 162 species of terrestrial and freshwater molluscs representing 65% of the total Czech malacofauna, were recorded at 532 sites studied between 1940 and 2013. Considering high species richness and diversity of mollusc fauna, the Vltava River valley ranks among the malacologically richest areas in the Czech Republic despite (1) the strong migration barrier of the nine dams on the upper and middle river stretches, (2) the long-term human influence in a whole river valley during the Holocene and, (3) the intensive agriculture in the lower part of the river floodplain. The river phenomenon, partly developed in the upper river stretch and fully developed in the middle part of the river, is the leading cause of such remarkable species richness.

Keywords: Czech Republic, faunistics, inventory, Mollusca, river floodplain, Lucilla scintilla, Margaritifera margaritifera

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. https://doi.org/10.5817/MaB2014-13-12

Publication date: 24. 4. 2014. PDF (44.4 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  71,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71

2. Co-occurrence of Sinanodonta woodiana with native Unionidae in the lower Oder
Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Wojciech Andrzejewski, Henryk Gierszal, Maria Urbańska
Oceanological and Hydrobiological Studies  ročník:  46,  číslo:  2,  první strana:  244,  rok:  2017  
https://doi.org/10.1515/ohs-2017-0025

3. Vodní měkkýši Sázavy a vybraných přítoků se zaměřením na ohrožené a nepůvodní druhy [Aquatic molluscs of the Sázava River and its selected tributaries with a focus on threatened and non-native species]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  29,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-29


Copyright © 2014   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: