Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 15

Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky – jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji?
Aquatic molluscs of the lower stretch of the Chrudimka River – the only site of Unio crassus in Pardubice Region?

Luboš Beran

This paper presents results of a malacological survey of the Chrudimka River between the town of Chrudim and the junction with the Labe (Elbe) River; the territory of the Dolní Chrudimka Site of Community Importance (SCI). Twenty-three species of aquatic molluscs (11 gastropods and 12 bivalves) were found at 21 sites during the research in 2013, 2015 and 2016. The occurrence of a population of rare bivalve Pseudanodonta complanata was recorded in the lower stretch. The research was focused on the population of the endangered bivalve Unio crassus which occurrence was confirmed at nine sites, however its population density was always low. The Chrudimka site is nowadays the only site with the occurrence of this bivalve known in Pardubice Region (Czech Republic, Eastern Bohemia).

Keywords: Mollusca, Chrudimka River, faunistics, Unio crassus, Pseudanodonta complanata

Beran L., 2016: Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky – jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji? [Aquatic molluscs of the lower stretch of the Chrudimka River – the only site of Unio crassus in Pardubice Region?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 30–36. https://doi.org/10.5817/MaB2016-15-30

Publication date: 23. 12. 2016. PDF (8.8 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  71,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71

2. Vodní měkkýši Novohradky [Aquatic molluscs of the Novohradka River]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  17,  první strana:  8,  rok:  2018  
https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-8


Copyright © 2016   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: