Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 5

New records of Vertigo moulinsiana (Gastropoda: Vertiginidae) and notes on its distribution and habitats in the Czech Republic

Luboš Beran

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) was found in 2003–2005 in Northern Bohemia (Czech Republic) at 11 sites. All these sites are situated on floodplains of smaller streams in a sandstone area. The known occurrence of this endangered relict in the Czech Republic is concentrated in three areas – a large area of Bohemian Cretaceous Basin, a floodplain near villages Břežany and Božice (Dyje River Basin) in Southern Moravia and small, isolated, treeless fens in the White Carpathians (Bílé Karpaty Mts.). The principal habitats where V. moulinsiana lives in the Czech Republic are sedge marshes, Typha swamps, reed swamps (with Carex spp.), alder carrs (also with Carex spp.) and tufa-forming spring fens.

Beran L., 2006: New records of Vertigo moulinsiana (Gastropoda: Vertiginidae) and notes on its distribution and habitats in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 14–17. https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-14

Publication date: 21. 4. 2006. PDF (472 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj [Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  16,  první strana:  1,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-1

2. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  71,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71

3. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Michal Horsák, Lucie Juřičková, Luboš Beran, Tomáš Čejka, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  číslo:  S1,  první strana:  1,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2


Copyright © 2006   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: