Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 16

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA

Luboš Beran

This study presents the results of a malacological survey of the Dolanský rybník Pond in the Kokořínsko – Máchův kraj Protected Landscape Area (Northern Bohemia, Czech Republic). Altogether 48 species of molluscs (14 freshwater and 27 terrestrial gastropods, 7 bivalves) were found at 8 sites. The most interesting result of this research was a discovery of a rare and endangered gastropod Pupilla alpicola. It is the first record of this relic species from Northern Bohemia. Vertigo moulinsiana, a relic from the Middle Holocene, was recorded at five studied sites in sedge marshes and reeds. This finding extended our knowledge about its distribution in the Kokořínsko – Máchův kraj PLA and this part of the Czech Republic.

Keywords: Mollusca, faunistics, new records, Pupilla alpicola, Vertigo moulinsiana, Sphaerium nucleus

Beran L., 2017: Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj [Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 1–6. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-1

Publication date: 17. 1. 2017. PDF (11.0 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  71,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71


Copyright © 2017   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: