Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 4

New records of Gyraulus rossmaessleri (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic

Luboš Beran

Populations of the freshwater snail Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) (Gastropoda, Planorbidae) were found at 4 sites in the Meandry Smědé Nature Reserve (Northern Bohemia, Czech Republic). In Bohemia this species has not been found for last 25 years and the nearest localities with its known occurrence in the past are situated about 100 km to the south-west.

Beran L., 2005: New records of Gyraulus rossmaessleri (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 3–4. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-3

Publication date: 30. 6. 2005. PDF (919 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Michal Horsák, Lucie Juřičková, Luboš Beran, Tomáš Čejka, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  číslo:  S1,  první strana:  1,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2


Copyright © 2005   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: