Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 19

Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019

Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková & Michal Horsák

Since the last comprehensive overview of the Czech and Slovak mollusc fauna, released in 2013, several records of species new for the countries or particular regions have appeared. In this paper, we summarize all such records and news collected in 2015–2019, including those affecting nomenclature and the national Check-lists made in 2013 and 2014. The rules for the selection of the records are: (i) the first record in Bohemia, Moravia or Slovakia, (ii) regionally important new records, (iii) records of species listed in NATURA 2000 and the national Red-lists as either critically endangered or endangered species, and (iv) currently spreading non-native species. New records are briefly commented and summarized for each species separately. Location data are published with all details in a supplementary table and are freely accessible.

Keywords: mollusc fauna, faunistic survey, species list

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71

Publication date: 18. 10. 2020.
Corrected version 2: 26. 10. 2020. PDF (2.7 MB) Creative Commons License
Corrected version 3: 14. 5. 2022. PDF (2.7 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Řečice – nejvýznamnější lokalita mlžů rodu Pisidium na Vysočině? [Řečice – the most important locality of bivalves of the genus Pisidium in the Vysočina region?]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  9,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-9

2. Vodní měkkýši přírodních rezervací Žabakor, Podtrosecká údolí a Údolí Plakánek v CHKO Český ráj [Aquatic molluscs of nature reserves Žabakor, Podtrosecká údolí and Údolí Plakánek in the Český ráj PLA]
Luboš Beran, Vendula Beranová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  21,  první strana:  15,  rok:  2022  
https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-15


Copyright © 2020   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: