logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)

http://mollusca.sav.sk - Journal about molluscs in Europe


Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 19 (2020)

Suggested citation for papers in Malacologica Bohemoslovaca: Author X. 2020. Title. – Malacologica Bohemoslovaca 19: 00–00. Online serial at <http://mollusca.sav.sk>. Latest change to this page at 25-Apr-2020.


Korábek O.
On Helix grisea Linnaeus, 1758 and the Helix species described by Carl Linnaeus and Otto Friedrich Müller
1–8. [PDF (2.2 MB)] Creative Commons License

Čejka T.,  Černecký J. & Ďuricová V.
Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku
Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia

9–19. [PDF (14.8 MB)] Creative Commons License

Beran L. & Beranová V.
Vodní měkkýši národní přírodní památky Žehuňský rybník (střední Čechy)
Aquatic molluscs of the Žehuňský rybník National Nature Monument (Central Bohemia)

20–28. [PDF (9.5 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní měkkýši Sázavy a vybraných přítoků se zaměřením na ohrožené a nepůvodní druhy
Aquatic molluscs of the Sázava River and its selected tributaries with a focus on threatened and non-native species

29–54. [PDF (35.8 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní měkkýši Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Aquatic molluscs of Prague Zoo

55–60. [PDF (12.4 MB)] Creative Commons LicenseCopyright © 2020   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: