Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 6

Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika)
Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic)

Luboš Beran

This paper brings a review of a malacological survey of Malá Bečva River (Central Moravia, Czech Republic). Malá Bečva is a canal 18 km long and approximately 7 m wide, which runs from the Bečva River near Troubky and flows into the Mostěnka stream (influent to the Bečva River) in altitude 190 m. Aquatic molluscs sites were studied in 2007 at 9 sites. Altogether 23 species of aquatic molluscs (9 gastropods, 14 bivalves) were found. Except non-native species Potamopyrgus antipodarum, which is rare in Moravia, only the occurrence of common and widespread gastropods was documented, while research based on bivalves provided more interesting results. Large populations of three endangered species Unio crassus, Pisidium amnicum, and P. moitessierianum were documented. Population of Unio crassus was estimated at 5000-20000 individuals. This species and also Pisidium amnicum occurred only in the upper part of the Malá Bečva River from Troubky to Chropyně. Aquatic malacofauna of this part showed similarity with Strhanec Canal, which is canal of the Bečva River situated less than 10 km upstream of the Malá Bečva River. Bivalves Unio tumidus, Sinanodonta woodiana, Sphaerium rivicola, S. corneum and also Anodonta cygnea and Pseudanodonta complanata occur only downstream of Chropyně. This change of the malacofauna is probably caused by high nutrient tributary flows into the Malá Bečva River near Chropyně.

Keywords: Mollusca, Malá Bečva River, faunistics, Unio crassus

Beran L., 2007: Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 29–34. https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-29

Publication date: 7. 9. 2007. PDF (831 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (4)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Vsetínské Bečvy a okolí (Česká republika) [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Vsetínská Bečva River and its surroundings (Czech Republic)]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  6,  první strana:  38,  rok:  2007  
https://doi.org/10.5817/MaB2007-6-38

2. Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) [Aquatic molluscan fauna of the lower part of the Lužnice River (South Bohemia, Czech Republic) with focus on the population of Unio crassus]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  11,  první strana:  13,  rok:  2012  
https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-13

3. Aquatic mollusc fauna of the Ohře River – an important site of Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in northwestern Bohemia
Luboš Beran
Folia Malacologica  ročník:  23,  číslo:  4,  první strana:  243,  rok:  2015  
https://doi.org/10.12657/folmal.023.021

4. Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad [Aquatic molluscan fauna of tributaries of the brook Javorka near Lázně Bělohrad (East Bohemia, Czech Republic)]
Luboš Beran
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  11,  první strana:  45,  rok:  2012  
https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-45


Copyright © 2007   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: