logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 2 (2003)

Předmluva k 2. číslu

Obsah


10. 7. 2003
2003: Úvod [Contents]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 0. Creative Commons License


10. 7. 2003
Beran L., 2003: Nález severoamerického druhu Menetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda) v jižních Čechách (Česká republika) [Record of Menetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda) in the Southern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 1–2. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-1 Creative Commons License


10. 7. 2003
Beran L., 2003: Příspěvek k poznání vodní malakofauny Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny (severní Morava, Česká Republika) [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Hrubý Jeseník Mountains, the Rychlebské hory Mountains, the Zlatohorská vrchovina Highlands and the Žulovská pahorkatina Highlands (Northern Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 3–10. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-3 Creative Commons License


10. 7. 2003
Horsák M., 2003: How to sample mollusc communities in mires easily [Jak jednodušeji vzorkovat prameništní malakocenózy]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 11–14. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-11 Creative Commons License


10. 7. 2003
Horsák M., 2003: Měkkýši „Ženklavského lesa“ u Štramberka (Severní Morava) [The molluscs of the “Ženklavský les” forest near the town of Štramberk (North Moravia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 15–18. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-15 Creative Commons License


10. 7. 2003
Vrabec V., 2003: Měkkýší fauna rybníka Strašík u Libouně (střední Čechy, okres Benešov) a poznámky k fauně rybníků na Podblanicku [The Molluscan Fauna of Strašík Pond by Libouň Village (Central Bohemia, Benešov District) and Several Notes to Malacofauna of Ponds in Podblanicko Region]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 19–26. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-19 Creative Commons License


10. 7. 2003
Dvořák L., 2003: Snails in the limestone caves of the Bohemian Forest foothills (SW-Bohemia) [Plži obývající vápencové jeskyně v Pošumaví (JZ Čechy)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 27–30. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-27 Creative Commons License


10. 7. 2003
Hlaváč J. Č., 2003: Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) [Malacozoological inventory of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve (Southern Bohemia, Strakonice District)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 31–36. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-31 Creative Commons License


10. 7. 2003
Kolouch L. R., 2003: Anodonta (Anodonta) anatina (Mollusca: Bivalvia) z Pardubicka s netradičně velkými rozměry [A big Anodonta (Anodonta) anatina (Mollusca: Bivalvia) from the eastern Bohemia (CZ)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 37–38. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-37 Creative Commons License


10. 7. 2003
Ložek V., 2003: K malakologické charakteristice mokřadů Kokořínska [Malacological characteristics of wetlands in the Kokořín Area]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 39–40. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-39 Creative Commons License


10. 7. 2003
Rafajová A., 2003: Zpráva o probíhajícím malakozoologickém výzkumu východní části Nízkého Jeseníku a Moravské brány a plánovaném výzkumu v širší oblasti Ostravska [Report on malacozoological research of the east part of the Nízký Jeseník Mts. and of the Moravia Gateand on planned research of the region Ostravsko (North Moravia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 41–42. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-41 Creative Commons License


10. 7. 2003
Kolouch L. R., 2003: Suchozemští, sladkovodní a brakičtí měkkýši ostrovů Malty [Terrestrial, freshwater and brakish mollusca of Malta islands]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 43–50. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-43 Creative Commons License


10. 7. 2003
Vrabec V., 2003: Adresář zájemců o malakozoologii a malakofaunu ČR a SR [Address list of people interested in malacology and malacofauna of CZ and SK]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 51–54.


10. 7. 2003
Juřičková L., 2003: Měkkýši hradů Sion a Vízmburk – sukcese na znovuobjevených zříceninách [Molluscs of Sion and Vízmburk castles – succession on the reappearance ruins of castles]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 55–57. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-55 Creative Commons License


obálka
obálka

impressum
impressum
předposlední strana
předposlední strana
zadní obálka
zadní obálka


Copyright © 2003   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno