logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

http://mollusca.sav.sk - Sborník o měkkýších Evropy


Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada
Novinky:

2019

9. února
Beran L., 2019: Vodní měkkýši Oslavy. [Aquatic molluscs of the Oslava River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 8–12. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 9. února 2019. Creative Commons License

8. února
Kosová T., 2019: Měkkýši přírodní rezervace Oheb v Železných horách (východní Čechy). [Molluscs of the Oheb Nature Reserve in the Železné hory Mts. (Eastern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 1–7. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 8. února 2019. Creative Commons License

2018

14. listopadu
Doležal J. X. & Juřičková L., 2018: Ordinary offspring of scalariform Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) partners. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 31–34. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 14. listopadu 2018. Creative Commons License


13. listopadu
Komzák P., Beran L. & Horsák M., 2018: The first record of Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) in Moravia (SE Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 28–30. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 13. listopadu 2018. Creative Commons License


14. března
Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů. [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 14. března 2018. Creative Commons License


11. března
Beran L., 2018: Vodní měkkýši Svitávky v severních Čechách. [Aquatic molluscs of the Svitávka River in Northern Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 13–16. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 11. března 2018. Creative Commons License


8. února
Beran L., 2018: Vodní měkkýši Novohradky. [Aquatic molluscs of the Novohradka River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 8–12. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 8. února 2018. Creative Commons License


17. ledna
Beran L. & Škodová J., 2018: Měkkýši Národní přírodní památky Hrabanovská černava (střední Čechy). [Molluscs of the Hrabanovská černava National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 1–7. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 17. ledna 2018. Creative Commons License


2017

13. září
Kadlecová B. & Vácha J., 2017: Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice. [Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 98–103. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 13. září 2017. Creative Commons License


22. června
Horáčková J., Juřičková L. & Jansová A., 2017: Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy). [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 77–97. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 22. června 2017. Creative Commons License


25. dubna
Beran L., 2017: Vodní měkkýši Vysočiny. [Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 44–76. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 25. dubna 2017. Creative Commons License


20. března
Duda M., Schindelar J., Macek O., Eschner A. & Kruckenhauser L., 2017: First record of Trochulus clandestinus (Hartmann, 1821) in Austria (Gastropoda: Eupulmonata: Hygromiidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 37–43. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 20. března 2017. Creative Commons License


23. února
Beran L., 2017: Vodní měkkýši rybníka Baroch a jejich změny po revitalizaci. [Aquatic molluscs of the Baroch Pond and their changes after a restoration]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 33–36. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 23. února 2017. Creative Commons License


20. února
Egorov R., 2017: Helix lucorum lucorum Linnaeus, 1758 (Pulmonata, Helicidae) in the city of Moscow. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 28–32. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 20. února 2017. Creative Commons License


17. února
Horáčková J. & Dvořák L., 2017: Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy). [Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 12–27. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 17. února 2017. Creative Commons License


25. ledna
Myšák J., 2017: Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí. [Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 7–11. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 25. ledna 2017. Creative Commons License


17. ledna
Beran L., 2017: Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. [Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 1–6. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 17. ledna 2017. Creative Commons License


2016

23. prosince
Beran L., 2016: Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky – jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji?. [Aquatic molluscs of the lower stretch of the Chrudimka River – the only site of Unio crassus in Pardubice Region?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 30–36. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 23. prosince 2016. Creative Commons License


13. prosince
Beran L., 2016: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Ploučnice River floodplain between the town of Česká Lípa and Mimoň]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 21–29. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 13. prosince 2016. Creative Commons License


8. prosince
Chytrý M. & Horsák M., 2016: Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika). [Molluscs of the U Nového hradu Nature Reserve and the nearby castle ruins (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 14–20. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 8. prosince 2016. Creative Commons License


31. října
Beran L., 2016: Změny malakocenóz vybraných labských ramen u Pardubic. [Changes of mollusc assemblages of the selected oxbows near the town of Pardubice]. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 9–13. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 31. října 2016. Creative Commons License


30. června
Korábek O., Čejka T. & Juřičková L., 2016: Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae), a slug new for Slovakia. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 3–8. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 30. června 2016. Creative Commons License


10. května
Dvořák L., 2016: Two new records of Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) from western Bohemia (Gastropoda: Clausiliidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 1–2. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 10. května 2016. Creative Commons License


2015

24. prosince
Hrdlička V. & Legátová E., 2015: Měkkýši Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce (jižní Čechy, Česká republika). [Molluscs of the Jindřišské údolí Valley near the town of Jindřichův Hradec (South Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 102–107. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 24. prosince 2015. Creative Commons License


21. prosince
Egorov R., 2015: Helix pomatia Linnaeus, 1758: the history of its introduction and recent
distribution in European Russia
. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 91–101. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 21. prosince 2015. Creative Commons License


13. října
Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku. [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 13. října 2015. Creative Commons License


14. září
Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu. [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 14. září 2015. Creative Commons License


28. dubna
Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License


27. dubna
Farkas T., Deli T. & Páll-Gergely B., 2015: Chondrina tatrica Ložek, 1948: new species for the Romanian fauna (Gastropoda: Chondrinidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 17–20. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 27. dubna 2015. Creative Commons License


21. dubna
Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 21. dubna 2015. Creative Commons License


11. ledna
Turbanov I. & Balashov I., 2015: A second record of Selenochlamys (Stylommatophora: Trigonochlamydidae) from Crimea. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 1–4. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 11. ledna 2015. Creative Commons License

2014

18. prosince
Čejka T. & Čačaný J., 2014: The first record of the Turkish snail (Helix lucorum L., 1758) in the Slovak Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 124–125. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 18. prosince 2014. Creative Commons License


18. listopadu
Holienková B. & Čačaný J., 2014: Malakofauna mokradí Bielych Karpát. [Wetland molluscan fauna of the White Carpathian Mts. (Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 116–123. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 18. listopadu 2014. Creative Commons License


4. července
Jarčuška B. & Jarčušková Danková L., 2014: Poznámky k zoskupovaniu slimáka záhradného Helix pomatia. [Comments on the aggregation behaviour of the Roman snail (Helix pomatia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 114–115. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 4. července 2014. Creative Commons License


25. května
Egorov R., 2014: The first record of Cepaea vindobonensis (Pfeiffer, 1828) (Stylommatophora: Helicidae) in the central part of European Russia. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 110–113. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 25. května 2014. Creative Commons License


27. dubna
Georgiev D., 2014: On the occurrence of Oxychilus camelinus (Bourguignat, 1852) in
Bulgaria (Gastropoda: Zonitidae)
. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 106–109. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 27. dubna 2014. Creative Commons License


24. dubna
Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M., 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy). [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 24. dubna 2014. Creative Commons License


24. března
Păpureanu A.-M., Reise H. & Varga A., 2014: First records of the invasive slug Arion lusitanicus auct. non Mabille (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Romania. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 6–11. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 24. března 2014. Creative Commons License


18. února
Čejka T., Čačaný J. & Horsák M., 2014: Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine. [First record of a viable population of the land snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in the Danube lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 1–5. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 18. ledna 2014. Creative Commons License


22. ledna
Pokyny pro autory: Aktualizovali jsme licenci z CC-BY-3.0 na Creative Commons Attribution 4.0 International.

2013


8. prosince
Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2013: Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách. [The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 99–104. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 8. prosince 2013. Creative Commons License


4. prosince
Beran L. & Škodová J., 2013: Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy). [Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 93–98. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 4. prosince 2013. Creative Commons License


1. prosince
Beran L., 2013: Vodní měkkýši nově vzniklého jezera Most v severních Čechách. [Freshwater molluscs of the Most, a newly created lake in Northern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 89–92. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 1. prosince 2013. Creative Commons License


21. listopadu
Čiliak M. & Čejka T., 2013: Nekrológ Jozef Šteffek (*1952–†2013) Jozef – človek hromadného výskytu. [Obituary Jozef Šteffek (*1952–†2013)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 70–88. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 21. listopadu 2013. Creative Commons License


10. července
Balashov I. A., Kramarenko S. S., Zhukov A. V., Shklyaruk A. N., Baidashnikov A. A. & Vasyliuk A. V., 2013: Contribution to the knowledge of terrestrial molluscs in southeastern Ukraine. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 62–69. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 10. července 2013. Creative Commons License


9. července
Georgiev D., 2013: Second record and new locality of the Bulgarian endemic species Insignia macrostoma Angelov, 1972 (Gastropoda: Hydrobiidae) – more than 40 years after its description. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 60–61. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 9. července 2013. Creative Commons License


5. června
Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy). [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 5. června 2013. Creative Commons License


Dňa 19. 4. 2013 nás navždy opustil skvelý Kolega a úžasný Človek prof. Jožko Šteffek. Česť jeho pamiatke!3. dubna
Horáčková J. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy). [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 40–47. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 3. dubna 2013. Creative Commons License


15. března
Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2013: Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu. [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 26–39. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 15. března 2013. Creative Commons License


12. února
Kupka J., 2013: Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). [Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 17–25. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 12. února 2013. Creative Commons License


1. února
Novák J. & Novák M., 2013: Nález drobničky žebernaté Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) v PR Šibeničník u Mikulova. [New find of Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) in the Šibeničník Natural Reserve near Mikulov (South Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 14–16. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 1. února 2013. Creative Commons License

Malakologický průzkum PR Šibeničník odhalil přítomnost 17 druhů plžů. Nejvýznamnější je zjištění výskytu drobničky žebernaté, Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) – jde teprve o třetí známou lokalitu tohoto druhu v České republice.


17. ledna
Čiliak M. & Šteffek J., 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko). [Malacofauna of the Bachureň Mts. (Eastern Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 1–13. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 17. ledna 2013. Creative Commons License


2012

18. prosince
Horáčková J., 2012: Měkkýši Národní přírodní rezervace Soos. [Molluscs (Mollusca) of the Soos National Nature Reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 54–57. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 18. prosince 2012. Creative Commons License


14. prosince
Beran L., 2012: Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad. [Aquatic molluscan fauna of tributaries of the brook Javorka near Lázně Bělohrad (East Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 45–53. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 14. prosince 2012. Creative Commons License


7. října
Ložek V., 2012: Molluscan and Vertebrate Successions from the Veľká Drienčanská Cave. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 39–44. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 7. října 2012. Creative Commons License


3. října
Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L. 2012: Zvyšky bratislavských lužných lesov – významné refúgium podunajskej malakofauny. [Remnants of alluvial woodland in a urbanised area – important refuge for Middle-Danubian land gastropods (Bratislava City, Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 29–38. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 3. října 2012. Creative Commons License


16. dubna
Lacina A., 2012: PR Skalní potok – ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku [Skalní Potok Nature Reserve – an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník Mts.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 22–28. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 16. dubna 2012. Creative Commons License

Měkkýši přírodní rezervace Skalní potok (Hrubý Jeseník) nebyli až doposud nikdy zkoumáni. Přitom zde v letech 2010 a 2011 bylo nalezeno úctyhodných 48 druhů plžů a jeden druh mlže. To představuje téměř 20 % veškeré známé malakofauny České republiky. Tento vysoký počet je způsoben především diverzitou biotopů. Na ploše 200 ha se střídají vlhké aluviální porosty, suťové lesy, květnaté bučiny i přírodě blízké smrčiny. Nejzajímavější nálezy představují citlivé lesní druhy z čeledi Clausiliidae, Bulgarica cana, Clausilia cruciata nebo Ruthenica filograna. Celkově tak přírodní rezervace Skalní potok představuje jeden z mála posledních zbytků přirozených listnatých lesů Hrubého Jeseníku. Zdejší lesy poskytují útočiště v moři smrkových monokultur pro dříve celkem běžné druhy, a to nejen měkkýšů.29. února
Beran L., 2012: Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus). [Aquatic molluscan fauna of the lower part of the Lužnice River (South Bohemia, Czech Republic) with focus on the population of Unio crassus]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 13–21. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 29. února 2012. Creative Commons License


20. ledna
Čačaný J., 2012: Suchozemská malakofauna malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov. [Terrestrial molluscan assemblages in alder alluvial forests and adjacent forests in the Small Carpathians (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 1–12. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 20. ledna 2012. Creative Commons License


2011

21. prosince
Filippenko D., 2011: Fauna of gastropod molluscs in the Curonian Lagoon littoral biotopes (Baltic Sea, Kaliningrad region, Russia). – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 79–83. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 21. prosince 2011. Creative Commons License


23. listopadu
Čiliak M. & Šteffek J., 2011: Vyhodnotenie malakofauny z náplavov Neresnice (stredné Slovensko). [Interpretation of molluscan fauna from the Neresnica River flood deposits
(Central Slovakia)]
. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 73–78. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 23. listopadu 2011. Creative Commons License

Odbery náplavov majú v málo preskúmaných oblastiach akými sú Pliešovská kotlina a pohorie Javorie veľký význam. Je možné nimi odhaliť prítomnosť vzácnych a zriedkavých druhov, čo sa potvrdilo aj v našom prípade. Analýzou náplavov z troch lokalít pozdĺž toku Neresnica sme zaznamenali 68 druhov mäkkýšov z toho 12 vodných. Zistili sme zástupcov všetkých ekologických skupín, čo dokazuje rôznorodosť ekosystémov, ktorými tok preteká, resp. ich prítomnosť v povodí. Zastúpenie ekologických skupín a druhová štruktúra spoločenstva mäkkýšov v náplave na danej lokalite odrážala využitie územia nad touto lokalitou len čiastočne, čo mohlo byť spôsobené nedostatočnými rozostupmi medzi lokalitami a celkovou dĺžkou toku. K nesporne najzaujímavejším nálezom patrili druhy Lucilla scintilla (R. T. Lowe, 1852) a L. singleyana (Pilsbry, 1890). Na jednom odberovom mieste bol zistený druh európskeho významu – Vertigo angustior Jeffreys, 1830.


11. listopadu
Kašovská K. & Kupka J., 2011: Měkkýši zrušené Státní přírodní rezervace Loucké rybníky (Slezsko, Česká republika). [Molluscs of the abolished reserve of the Loucké Rybníky ponds
(Silesia, Czech Republic)]
. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 68–72. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 11. listopadu 2011. Creative Commons License


1. listopadu
Kupka J. & Kotarová L., 2011: Měkkýši Hončovy hůrky u Příbora (Slezsko, Česká republika). [Molluscs of the Hončova Hůrka hill near Příbor (Silesia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 65–67. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 1. listopadu 2011. Creative Commons License


18. října
Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Nivní malakofauna řeky Ohře – její minulost a současnost. [The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) – its past and present]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 51–64. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 18. října 2011. Creative Commons License

    V letech 2006−2010 probíhal průzkum recentních společenstev měkkýšů v lužních lesích podél celé řeky Ohře (256 km) v západních a severozápadních Čechách. Výzkum měkkýšů v nivě Ohře prováděl od roku 1950 i Vojen Ložek, jehož sběry byly zahrnuty do výsledků této práce. V nivě Ohře bylo, na 72 lokalitách, zjištěno celkem 75 druhů suchozemských plžů (30% malakofauny České republiky). Ukázalo se, že malakofauna Ohře je ve srovnání s menšími řekami či potoky v západních Čechách ochuzená o mnoho lesních a nivních druhů plžů. Důvodů je hned několik, avšak tím nejméně patrným, přesto však nejvýznamnějším faktorem, který má vliv na současné složení malakocenóz zdejších luhů, je vývoj v nedávné geologické minulosti – holocénu. Vzhledem k tomu, že niva dolní Ohře protéká oblastí české křídové pánve s dostatkem provápněných sedimentů přímo v nivě řeky, byla zde možnost využít studia sukcesí měkkýších společenstev ve fosiliferních sedimentech a rekonstruovat tak vývoj zdejšího prostředí v čase. Pětice sukcesí fosilních malakocenóz ukázala, že na dolní Ohři se nejméně 2 500 let vyskytuje mozaikovitá krajina s otevřenými plochami a izolovanými lesy, v nichž se nezachovala kompletní lesní fauna. Důvodem tohoto stavu je pravděpodobně to, že dolní Poohří leží ve starosídelní oblasti, ovlivňované už od počátku zemědělskou činností člověka.
    Nejbohatší společenstva měkkýšů se nacházejí v horní části řeky, zatímco ve střední a dolní části toku jsou spíše chudá. Nízkou alfa-diverzitu těchto částí řeky můžeme vysvětlit (1) intenzivním zemědělským hospodařením v nivě řeky, zasahujícím až k samé hraně koryta ve střední části toku, (2) migrační bariérou Nechranické přehrady mezi horní a střední částí řeky, a (3) dlouhodobým historickým vlivem člověka na vývoj nivy Ohře během mladší poloviny holocénu.


10. srpna
Páll-Gergely B. & Roibu C.-C., 2011: Land snail fauna of the Humosu Secular Forest (Suceava County, Romania); a new locality of Serrulina serrulata (L. Pfeiffer, 1847) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 48–50. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 10. srpna 2011. Creative Commons License


23. června
Říhová D., Peltanová A. & Juřičková L., 2011: Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805), v České republice? [Is the Dune Snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) spreading in the Czech Republic?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 45–47. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 23. června 2011. Creative Commons License

    V roce 2010 bylo v České republice odhaleno několik nových lokalit s výskytem nepůvodního plže suchobytky přehlížené Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805). Část těchto lokalit je poměrně vzdálená od míst s dosud dokumentovaným výskytem druhu. Na všech nových lokalitách byla suchobytka nalezena na antropogenních biotopech: v předzahrádkách, suchých ruderálních loukách a v intravilánu; její výskyt je zde tedy s největší pravděpodobností způsoben činností člověka. C. neglecta je dalším měkkýším druhem s jihoevropským původem, který se v posledních letech šíří.


20. června
Myšák J. & Horáčková J., 2011: Malakofauna údolí Tiché Orlice. [Mollusc fauna of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 20. června 2011. Creative Commons License

Během malakologického průzkumu v údolí Tiché Orlice bylo v letech 2007 a 2009 nalezeno celkem 78 druhů suchozemských plžů, což činí téměř polovinu veškeré terestrické malakofauny ČR. Velmi vysoká druhová bohatost souvisí s celkovou heterogenitou prostředí a prolínáním různých biogeografických prvků, kdy zde nalézáme zástupce karpatského či alpského rozšíření. Z hlediska ochrany přírody je velmi významný vysoký podíl vzácných a ohrožených druhů (EN-2, VU-9, NT-14 druhů) a druhů, které zde mají izolované populace, značně vzdálené od svých současných souvislých areálů. Toto území představuje skutečný hotspot pro plže zaalpské Evropy.


16. června
Říhová D. & Juřičková L. 2011: The Girdled Snail Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) new to the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 35–37. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 16. června 2011. Creative Commons License

    Článek pojednává o prvním nálezu tenkostěnky kýlnaté Hygromia cinctella (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) v ČR. Tento plž dosud nebyl z našeho území znám, ač byla jeho přítomnost z důvodů šíření v okolních státech (Maďarsko, Německo, Nizozemí či Rakousko) předpokládána. První životaschopná populace tenkostěnky byla objevena v přístavní části Prahy – Holešovic. Díky výskytu tenkostěnky se tak množství nepůvodních druhů suchozemských plžů v ČR vyhouplo na 21.


8. června
Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka. [Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 8. června 2011. Creative Commons License

V letech 1947−2010 probíhal průzkum měkkýších společenstev v nivách Milešovského a Pálečského potoka v západní části Českého středohoří. V bohaté mozaice probádaných lokalit Českého středohoří před­stavuje niva Milešovského potoka významné stanoviště bohaté měkkýší fauny (72 druhů; 29 % veškeré české malakofauny), neboť se zde zachovaly zbytky lužních lesů a pobřežních porostů, které hostí nejen cenná měkkýší společenstva, ale rovněž zajímavé a ochranářsky významné druhy botanické. Jak se ukázalo, v krajině slav­né svými stepními lokalitami na vulkanických kopcích patří málo probádané potoční nivy mezi malakozoologicky velmi hodnotné biotopy, a to jednak proto, že nabízejí mimo jiné dostatek vlhkosti hygrofilním druhům měkkýšů, a jednak proto, že poskytují vhodné prostředí i některým citlivým lesním druhům, které v dnešní hospodářsky in­tenzivně využívané krajině ztrácejí své přirozené biotopy.


23. března
Lacina A., 2011: Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice. [Notes to the ecology, distribution and protection of Pseudofusulus varians in the Czech Republic]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 18–23. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 23. března 2011. Creative Commons License


1. března
Beran L., 2011: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus). [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Bystřice SCI focused on the population of Unio crassus]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 10–17. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 3. března 2011. Creative Commons License


22. února
Čejka T., 2011: Diversity patterns and freshwater molluscs similarities in small water reservoirs. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 5–9. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 22. února 2011. Creative Commons License


18. února
Kořínková T., 2011: Food utilisation in fingernail and pill clams. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 1–4. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 18. února 2011. Creative Commons License


16. února
Verze 2. [PDF (45,6 MB)] 16. února 2011 + errata k verzi 1 [PDF (107 kb)] k suplementu:
Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L., 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]. – Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 10. listopadu 2010. Creative Commons License2010

16. listopadu
Beran L., 2010: Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách [Aquatic molluscs of the former quarry Chabařovice in Northern Bohemia (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 26–32. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 16. listopadu 2010. Creative Commons License


24. října
Novák J. & Novák M., 2010: Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl [The distribution of Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) in the Hostýnské Vrchy Mts. – part 1]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 24. října 2010. Creative Commons License


7. října
Lacina A., 2010: Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné – malakozoologický ráj v Jeseníkách [The natural forests in the headwaters of the Javorná River – malacological Eden in the Hrubý Jeseník Mts (N Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 16–20. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 6. října 2010. Creative Commons License


8. června
Hlaváč J. Č. & Peltanová A., 2010: First occurrence of the Kentish Snail Monacha cantiana (Mollusca: Gastropoda: Hygromiidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 11–15. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 8. června 2010. Creative Commons License

30. května
Změny v pokynech pro autory (odstavec 2).


11. března
Beran L., 2010: Izolované populace praménky Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857)
(Gastropoda: Hydrobiidae) v okolí Prahy [Isolated populations of Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) (Gastropoda: Hydrobiidae) in Prague surroundings (Czech Republic)]
. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 5–10. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 11. března 2010. Creative Commons License


15. února
Páll-Gergely B., 2010: Additional information on the reproductive biology and development of the clausilial apparatus in Pontophaedusa funiculum (Mousson, 1856) (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae, Phaedusinae). – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 1–4. Online verze <http://mollusca.sav.sk> 15. února 2010. Creative Commons License


8. ledna
Rozšíření redakční rady

2002–2015

Všechny ročníky Malacologica Bohemoslovaca


Copyright © 2002–2019   Vydává: Ústav zoologie SAV   Webmaster: Michal Maňas Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno