logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

O časopisu Malacologica Bohemoslovaca

Zaměření

Časopis Malacologica Bohemoslovaca uveřejňuje původní práce týkající se všech aspektů kontinentálních (suchozemských a sladkovodních) měkkýšů západního Palearktu, se zaměřením na střední Evropu. To zahrnuje zejména faunistiku, systematiku, molekulární genetiku, ekologii a paleoekologii.

Náš příběh

Malacologica Bohemoslovaca (ISSN 1336-6939) je online open access recenzovaný časopis, který provozuje komunita českých a slovenských malakologů a vydáho ho Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita. Byl založen na každoročním setkání českých a slovenských malakologů v roce 2002 jako tištěná publikace. Je vydávaný ve své současné online podobě od roku 2005.

První číslo vyšlo v roce 2002. Ročníky 1–2 (2002–2003) vydala v tištěné podobě Katedra zoologie a rybářství, Česká zemědělská univerzita, Praha.
Ročník 3 (2005) vydala také v tištěné podobě Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
Od ročníku 4 (2005) sborník Malacologica Bohemoslovaca vychází pouze online. Ročníky 4(2005) až 19(2020) vydal Ústav zoologie Slovenské akademie věd, Bratislava.
Ročníky od 20(2021) vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita. ISSN online periodika je 1336-6939.

Hlavními redaktory byli:
Lucie Juřičková 2011–nyní (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova).
Tomáš Čejka 2010–2011 (Ústav zoologie Slovenské akademie věd, Bratislava).
Libor Dvořák 2005–2010 (Městské muzeum Mariánské Lázně).
Vladimír Vrabec 2002–2003 (Česká zemědělská univerzita, Praha).

Časopis Malacologica Bohemoslovaca publikoval více než 170 odborných článků specializovaných na malakologii. Na nich se podílelo několik desítek autorů. Autoři ani čtenáři neplatí žádné poplatky. Licenční politika sborníku Malacologica Bohemoslovaca je maximálně vstřícná ke svým autorům. Navíc od roku 2010 je prvním malakologickým periodikem na světě, které je nejen volně dostupné (open access) ale také volně použitelné (open content).

Webové stránky jsou archivovány na Webarchivu Národní knihovny České republiky. Všechny články jsou archivovány také na Zenodo.

Články jsou indexovány také v Zoological Record (Thomson Zoological Limited) a v Online Journals from Smithsonian Libraries. Články obsahující nomenklatorické akty jsou registrovány v ZooBank. Články lze také vyhledávat přes Directory of Open Access Journals (DOAJ), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), knihovnu Malacologica Bohemoslovaca Library na Zotero.org, OpenAIRE, Národní technickou knihovnu (NTK).Upozornění na nové články emailem (anglicky)


Copyright © 2021   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno