logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Michal Maňas

 

Mgr. Michal MAŇAS

Malacologica Bohemoslovaca
editor and webmaster of Malacologica Bohemoslovaca journal

addressaddress:
Táboritů 23, Olomouc, CZ-77900

emaile-mail:
michal.manas@tiscali.cz

ORCIDORCID:
0000-0003-2697-5140

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Manas

FacebookFacebook:
http://facebook.com/michal.manas


ImpactstoryImpactstory:
https://profiles.impactstory.org/u/0000-0003-2697-5140


List of malacological publications

Maňas, M. 2013–2020: Blog about gastropods. http://gastropods.wordpress.com/ Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

Horáčková J., Horsák  M., Beran L., Čejka T., Juřičková L., Maňas M. & Simon O., 2018: Malacologica Bohemoslovaca and other freshwater mollusc data sources from the Czech and Slovak Republics. – First Freshwater Mollusk International Society Meeting in Europe. Bringing the gap between freshwater mollusk research and conservation in the Old and New World, Riccardi N., Urbanska M., Lopes-Lima M., Crovato P., Book of abstracts, Verbania, Italy, September 16–20 2018, 97 p. (poster)

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Divíšek J., Maňas M. & Ložek V., 2018: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. Creative Commons License

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 21-April-2015. Creative Commons License

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License

Maňas, M. 20112012: http://michalmanas.posterous.com/ – moved to http://gastropods.wordpress.com/ in 2013

Maňas, M. (ed.) 1998–2006: Stránky o měkkýších [Pages about molluscs].  http://www.mollusca.cz/ ISSN 1801-1233

Maňas, M. 2004: Měkkýši (Mollusca). – In: Bussinow, M. (ed.): Biomonitoring vybraných ploch vápencového lomu Kotouč u Štramberku. Závěrečná zpráva 2004. Ms. depon in: Ecological Consulting spol. s r. o., Olomouc. xx pp. + přílohy. (kapitola měkkýši).
[Molluscs (Mollusca) – Biomonitoring of selected sites in calcareous quarry Kotouč near Štramberk. Report for 2004] (in Czech)

Maňas, M. 2004: Měkkýši (Mollusca) chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. – Dipl. práce, Ms. depon. in: PřF UP, Olomouc, 80 pp., 66 pp. příloh.
[Molluscs (Mollusca) of Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area] (in Czech)

Maňas, M. 2004: Měkkýši (Mollusca) NPP Růžičkův lom. Dílčí úkol pro dosažení cílů a parametrů pro řešení projektu "VaV 620/2/03 Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území." – Nositelem grantového projektu je MŽP, Ms. depon in: AOPK Olomouc, 8 pp.
[Molluscs (Mollusca) of national natural monument Růžičkův lom quarry] (in Czech)

Maňas, M. 2004: Měkkýši (Mollusca) NPP Státní lom. Dílčí úkol pro dosažení cílů a parametrů pro řešení projektu "VaV 620/2/03 Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území." – Nositelem grantového projektu je MŽP, Ms. depon in: AOPK Olomouc, 8 pp.
[Molluscs (Mollusca) of national natural monument Státní lom quarry] (in Czech)

Maňas, M. 2004: Měkkýši (Mollusca) PR Panské louky. – Ms. depon in: Sagittaria, Olomouc, 8 pp.
[Molluscs (Mollusca) of natural reserve Panské louky] (in Czech)

Maňas, M. 2003: Měkkýši (Mollusca) Terezského údolí (zpráva za rok 2003). – Ms., depon in: Sagittaria, Olomouc, 11 pp.
[Molluscs (Mollusca) of the Terezské údolí valley (report for 2003)] (in Czech with English abstract)

Maňas, M. 2003: Měkkýši (Mollusca). – In: Bussinow, M. (ed.): Biomonitoring vybraných ploch vápencového lomu Kotouč u Štramberku. Závěrečná zpráva 2003. Ms. depon in: Ecological Consulting spol. s r. o., Olomouc. 105 pp. + přílohy. (kapitola měkkýši 36–46).
[Molluscs (Mollusca) – Biomonitoring of selected sites in calcareous quarry Kotouč near Štramberk. Report for 2003] (in Czech)

Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001. [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 6379.

Maňas, M. 2002: Měkkýši (Gastropoda, Bivalvia) černovírského slatiniště u Olomouce. – Ms. depon. in: OkÚ Olomouc.
[Molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the transition bog at Černovír near Olomouc] (in Czech with English abstract)

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences  Valid HTML
          4.01!
Updated: