logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca Číslo 2 (2003)

Předmluva ke 2. číslu

Druhé číslo vyšlo v tištěné verzi v roce 2003 pod názvem Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač).

Redakční radu tvořili:
RNDr. Michal Horsák
Mgr. Jaroslav Č. Hlaváč
Luboš R. Kolouch
Mgr. Vladimír Vrabec

Vydala Katedra zoologie a rybářství AF, Česká zemědělská univerzita Praha, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, k tisku připravil Vladimír Vlabec za přispění Libora Dvořáka.

Pro on-line verzi byly provedeny drobné úpravy ve formátování, ale stránkování jednotlivých příspěvků odpovídá tištěné verzi.

 


Copyright © 2003   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno