logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

eISSN 1336-6939

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 3 (2005)

Předmluva ke 3. číslu

Třetí číslo bylo vytištěno v červenci 2005 k 80. narozeninám předního českého malakologa Vojena Ložka. On-line verze byla vyvěšena později v 2011–2012.

Malacologica Bohemoslovaca vydala Karlova univerzita v Praze, Viničná 7, Praha 2, k tisku jej připravila Lucie Juřičková.

Obsah


Copyright page, title page, foreword and contents

26. 7. 2005
2005: Copyright page, title page, foreword and contents. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 0–4.


Kompletní bibliografie RNDr. Vojena Ložka DrSc. (k osmdesátým narozeninám 26. července 2005) [The complete bibliography of RNDr. Vojen Ložek DrSc.]

26. 7. 2005
Kovanda J., 2005: Kompletní bibliografie RNDr. Vojena Ložka DrSc. (k osmdesátým narozeninám 26. července 2005) [The complete bibliography of RNDr. Vojen Ložek DrSc.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 5–46. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-5


Koncept ekologických fenoménů v interpretaci středoevropské vegetace [Ecological phenomena concept: the interpretation of the Central-European vegetation]

26. 7. 2005
Kučera T., 2005: Koncept ekologických fenoménů v interpretaci středoevropské vegetace [Ecological phenomena concept: the interpretation of the Central-European vegetation]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 47–77. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-47


Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem [Aquatic molluscs of the Elbe River between Pardubice and Hřensko (Czech Republic)]

26. 7. 2005
Beran L., 2005: Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem [Aquatic molluscs of the Elbe River between Pardubice and Hřensko (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 78–88. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-78


Fenomén prameništních slatinišť a malakologické konsekvence [The uniqueness of spring fens and malacological consequences]

26. 7. 2005
Horsák M., 2005: Fenomén prameništních slatinišť a malakologické konsekvence [The uniqueness of spring fens and malacological consequences]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 89–99. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-89


Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu (Česká republika) [Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic)]

26. 7. 2005
Juřičková L., 2005: Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu (Česká republika) [Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 100–148. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-100


Pátek, Levousy a Chlumčany – významné fosiliferní středopleistocénní lokality na pravém břehu Ohře mezi Louny a Libochovicemi [Pátek, Levousy and Chlumčany – important mid-pleistocene localities on the right bank of the Ohře River between Louny and Libochovice]

26. 7. 2005
Kovanda J., Horáček I. & Symonová R., 2005: Pátek, Levousy a Chlumčany – významné fosiliferní středopleistocénní lokality na pravém břehu Ohře mezi Louny a Libochovicemi [Pátek, Levousy and Chlumčany – important mid-pleistocene localities on the right bank of the Ohře River between Louny and Libochovice]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 149–172. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-149


cover
cover


Copyright © 2005   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno