logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Vojen Ložek

 

RNDr. Vojen LOŽEK, DrSc.

(*1925–†2020) 

Complete bibliography

2021: Bibliografie RNDr. Vojena Ložka, DrSc. [Bibliography of RNDr. Vojen Ložek, DrSc.]Other bibliographies

Kovanda J. 1985: Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – Bohemia centralis, Praha, 14: 243–274.

Kovanda J. 2005: Kompletní bibliografie RNDr. Vojena Ložka DrSc. (k osmdesátým narozeninám – 26. července 2005) [The complete bibliography of RNDr. Vojen Ložek DrSc.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 3: 5–46. https://doi.org/10.5817/MaB2005-3-5 Creative Commons License

Kovanda J. 2013: Bibliografie RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – Manuscript, 53 pp., last update 12-October-2013.

Kovanda J. 2013: Seznam Vojenem Ložkem zpracovaných, rozpracovaných a evidovaných československých lokalit kvartérních měkkýšů z jeho prací. – Manuscript, 15 pp., last update 12-October-2013.

Kovanda J. 2015: Bibliografie RNDr. Vojena Ložka, DrSc. [Bibliography of RNDr. Vojen Ložek, DrSc.]. – Bohemia centralis, Praha, 33: 421–462.

Publications in Malacologica Bohemoslovaca:

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-74 Creative Commons License

Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-21 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M. 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy) [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. https://doi.org/10.5817/MaB2014-13-12 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-48 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2013: Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 26–39. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-26 Creative Commons License

Ložek V., 2012: Molluscan and Vertebrate Successions from the Veľká Drienčanská Cave. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 39–44. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-39 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Nivní malakofauna řeky Ohře – její minulost a současnost [The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) – its past and present]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 51–64. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-51 Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka [Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-24 Creative Commons License

Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L., 2009: Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 24–27. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-24 Creative Commons License

Juřičková L. & Ložek V., 2008: Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 55–69. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-55 Creative Commons License

Ložek V., 2003: K malakologické charakteristice mokřadů Kokořínska [Malacological characteristics of wetlands in the Kokořín Area]. – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 39–40. https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-39 Creative Commons License


Audio and video

30. března  2011 Po stopách pravěkých dějů. – Český rozhlas Vltava.

18. června  2008 Vstupte! s Vojenem Ložkem. – Český rozhlas Leonadro, videovideo v celém okně prohlížečeaudio.


Other selected works

Cílek V., 2015: Jedenácté přikázání. – Vesmír, 94(7): 375.

Juřičková L., 2015: Rozhovor s Vojenem Ložkem u příležitosti jeho 90. narozenin. – Živa, 63(5): XCVII–XCIX.

Kučera B., 2015: 90 let Vojena Ložka. – Ochrana přírody, 70(3): VI–VII.

Pokorný P., 2015: Fenomén Ložek. – Vesmír, 94(7): 423.

Nejezchlebová L. 2015: Mičurinský veleúkol. – Interview, (8): 14–23. abstract

Juřičková L. 2010: K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka. – Ochrana přírody (5).

2007: Rozhovor s Vojenem Ložkem. Křížků stále přibývá. – Sedmá generace (4).

Moravec J. 2004: O šnecích a geodiverzitě s Vojenem Ložkem. – Krása našeho domova, Jaro léto, IV(46): 20–21.

Cílek V.: Neklidné stáří velkého vypravěče – Vojen Ložek 75tiletý. – Speleo 31.

Juřičková L., 2020: Odkazy Vojena Ložka. – Živa, 68(5): CXIV.


Selected bibliography

2021

Juřičková L., Menšík J., Horáčková J. & Ložek V., 2021: Mollusc successions reveal northward postglacial shifts of Alpine species ranges (Bohemian Massif, Czech Republic). – The Holocene, 31(8): 1327–1338. https://doi.org/10.1177/09596836211011657

2020

Flašarová K., Strouhalová B., Šefrna L., Verrecchia E., Lauere T., Juřičková L., Kolařík P.  & Ložek V., 2020: Multiproxy evidence of middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic). – Quaternary International, (552): 4–14. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.10.004

Juřičková L., Šída P., Horáčková J., Ložek V. & Pokorný P., 2020: The lost paradise of snails: Transformation of the middle-Holocene forest ecosystems in Bohemia, Czech Republic, as revealed by declining land snail diversity. – The Holocene, 30(9): 1254–1265. https://doi.org/10.1177/0959683620919985

Ložek V. & Juřičková L., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra II. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow II.] – Živa, 68(2): 86. abstract

Ložek V. & Juřičková L., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra III. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow III.] – Živa, 68(3): 143. abstract

Ložek V., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra I [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow I.] – Živa, 68(1): 33–35.

Měkkýši Českého krasu

Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5

2019

Horsák M., Limondin-Luzouet N., Granai S., Horáčková J., Legentil C. & Ložek V., 2019: Holocene succession patterns of land snails across temperate Europe: East to west variation related to glacial refugia, climate and human impact. – Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 524: 13–24. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.028

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V., 2019: A glacial refugium and zoogeographic boundary in the Slovak eastern Carpathians. – Quaternary Research, 91(1): 383–398. https://doi.org/10.1017/qua.2018.68

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T. & Ložek V., 2019: Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Lateglacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst, Czech Republic. – Boreas, 48(4): 929–939. https://doi.org/10.1111/bor.12390

Juřičková L. & Ložek V., 2019: Měkkýši v labyrintu diverzity prostředí II. Měkkýši a biodiverzita [Molluscs in a Labyrinth of Environmental Diversity II. Molluscs and Biodiversity]. – Živa, 67(2): 76–78. abstract

Juřičková L. & Ložek V., 2019: Měkkýši v labyrintu diverzity prostředí I. Měkkýši a geodiverzita [Molluscs in a Labyrinth of Environmental Diversity II. Molluscs and Geological Diversity]. – Živa, 67(1): 25–28. abstract

Juřičková L., Pokorný P., Šída P. & Ložek V., 2019: Pískovcové krajiny ČR – ztracený ráj závornatek
. – In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (Eds): Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 88–89. (přednáška)

Ložek V., 2019: Ekosystém v geologické minulosti. – Živa, 67(2): XLII.

2018

Horáčková J., Juřičková L., Beran L. & Ložek V. 2018: Měkkýši Chráněné krajinné oblasti České středohoří. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 88–89. (přednáška)Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 516 pp. ISBN 978-80-7620-033-3 (printed and PDF version)

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 1255 pp. (PDF extended version)

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Kovanda J., Harčár J. & Ložek V. 2018: Slovenské východní Karpaty - zoogeografická hranice i možné glaciální refugium suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 100–101. (přednáška)

Juřičková L., Pokorný P., Hošek J., Horáčková J., Květoň J., Zahajská P., Jansová A. & Ložek V., 2018: Early postglacial recolonisation, refugial dynamics and the origin of a major biodiversity hotspot. A case study from the Malá Fatra mountains, Western Carpathians, Slovakia. – The Holocene, 28(4): 583–594. https://doi.org/10.1177/0959683617735592

Ložek V. 2018: Lužická katastrofa. – Živa, 66(4): LXXXIX–XC.

Ložek V. & Juřičková L., 2018: Měkkýši a divočina I. Měkkýši jako nástroj ke zkoumání divočiny. [Molluscs and Wilderness I. Molluscs as a Tool for Wilderness Research]. – Živa, 66(1): 29–31.

Ložek V. & Juřičková L., 2018: Měkkýši a divočina II. Osudy divočiny ve světle výpovědi měkkýšů. [Molluscs and Wilderness II. The Fortunes of the Wilderness in the Light of the Testimony of Molluscs]. – Živa, 66(2): 87–90.

2017

Horáčková J., Beran L., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Měkkýši údolí Liběchovky - jejich vývoj, současnost i budoucnost. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 70–71 (přednáška)

Horáčková J., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Česká kvartérní paleomalakologická databáze. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 71–72 (poster)

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Pokorný P., Hošek J. & Ložek V., 2017: Vývoj měkkýší fauny Malé Fatry v poledové době. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 89–90 (přednáška)

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2017: 40 let CHKO České středohoří II. Středohoří a lidské dílo. [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary II. The České Středohoří Mountains and Human Work]. – Živa, 65(1): 8–10.
 
Škodová J., Juřičková L., Ložek V. & Horsák M., 2017: Nečekané osudy dvou glaciálních zrnovek: Pupilla loessica a Pupilla alluvionica. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 201 (přednáška)

2016

Horsák M., Juřičková L., Škodová J. & Ložek V., 2016: Pupilla alluvionica Meng & Hoffmann, 2008: a land snail extant in the Altai refugium recognised for the first time in Central European Early-Middle Pleistocene glacials. – Malacologia, 59(2): 223–230. DOI: 10.4002/040.059.0203. abstract

Ložek V., 2016: Věstoničtí lovci mamutů a dějiny biosférické rezervace Pálava. – Živa, 64(4): CI–VII.

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2016: 40 let CHKO České středohoří I. Vrchy zrozené v sopečném ohni. [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary I. Peaks Born in Volcanic Fire]. – Živa, 64(6): 281–285.

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J. & Ložek V., 2016: Sukcese měkkýšů Moravského krasu s postglaciálu. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 99–100. (přednáška)

Šizling A. L., Pokorný P., Juřičková L., Horáčková J., Abraham V., Šizlingová E., Ložek V., Tjørve E., Tjørve K. M. C. & Kunin W. 2016: Can people change the ecological rules that appear general across space? – Global Ecology and Biogeography, 25(9): 1072–1084. https://doi.org/10.1111/geb.12467

2015

Horáček I., Knitlová M., Ložek V., Čermák S., Wagner J. & Hošek J. 2015: Klíčovým zdrojem specifik současné fauny Střední Evropy byly areálové expanse v závěru glaciálu. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 88. (přednáška)

Horáček I., Ložek V., Knitlová M. & Juřičková L., 2015: Darkness under candlestick: glacial refugia on mountain glaciers. – In: Sázelová S., Novák M. & Mizerová A. (eds). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, pp. 363–377.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2015: List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics. Quaternary International, 357: 207–211. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.03.007

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License

Korábek O., Juřičková L. & Ložek V., 2015: History of two critically endangered grassland snails (Pulmonata: Helicellinae) in the Czech Republic with first molecular data on extinct populations. – Biologia, 70(8): 1102–1107. https://doi.org/10.1515/biolog-2015-0123

Ložek V., 2015: Malakofauna pěnovců v Pramenném dole pod Kozími hřbety u Únětic. [Molluscan fauna of the tufa deposit in the Pramenný důl/Spring Mine Valley at the foot of the Kozí hřbety/Goat Ridge near Únětice (Central Bohemia)]. – Bohemia Centralis, 33: 115–121.

Ložek V., 2015: Za šneky do podzemí Národního muzea. – Živa, 63(5): C.

Ložek V. & Horáčková J., 2015: Stratigrafie a malakofauna almového ložiska u Spišské Teplice na Slovensku. [Stratigraphy and molluscan fauna of the bog-lime deposit at Spišská Teplica in North Slovakia]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014, 121–124. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2014.10.

Ložek V. & Juřičková L., 2015: Ztráta diverzity a měkkýši I. Osud středoevropské lesní fauny. [The Loss of Diversity and Moluscs I. The Fate of Woodland Fauna in the Central Europe]. – Živa, 63(3): 123–125.

Ložek V. & Juřičková L., 2015: Ztráta diverzity a měkkýši II. Změny diverzity v čase a jejich dopad na malakofaunu. [Diversity and Molluscs II. Changes in Diversity over Time and Their Impact on Malacofauna]. – Živa, 63(5): 249–252.

Pokorný P., Chytrý M., Juřičková L., Sádlo J., Novák J. & Ložek V. 2015: Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? – The Holocene 25(4): 716–726. https://doi.org/10.1177/0959683614566218

2014

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2014: Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. [Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/Bohemian Karst]. – Bohemia centralis, Praha, 32: 189–211.

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Direct evidence of central European forest refugia during the last glacial period based on mollusc fossils. – Quaternary Research, 82(1): 222–228. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2014.01.015

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abraham V. & Ložek V. 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.019


Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Ecological groups of snails – use and perspectives. – 7th European Malacological Congress, Cambridge, UK, 7–11 September, 2014, poster.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Sukcese suchozemských měkkýšů České republiky a Slovenska za posledních 15 000 let. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 87. (přednáška)

Ložek V., 2014: Holocénní malakofauna svahovin pod Terezou v Dalejském údolí (přírodní památka Opatřilka-Červený lom). [Holocene molluscan fauna of slope-wash deposits at Tereza in the Daleje Valley (Opatřilka-Červený lom Nature Monument)]. – Bohemia centralis, Praha, 32: 307–315.

Ložek V., 2014: Holocénní malakofauna z pěnovců v Čertově strouze u Malé Chuchle. [Holocene molluscan fauna from tufa deposits in the
Čertova strouha/Devil’s Groove Gully at Malá Chuchle (City of Prague, Central Bohemia)]
. – Bohemia centralis, Praha, 32: 297–305.

Ložek V., 2014: Michal Horsák, Lucie Juřičková, Jaroslav Picka: Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Živa, 62(1): XVII.

Ložek V., 2014: Nový pohled do světa našich měkkýšů. – Vesmír, 93(4): 248–249.

Ložek V., 2014: Přírodní poměry národní přírodní rezervace Koda a nástin její krajinné historie od konce posledního glaciálu na základě svědectví malakofauny [Natural conditions of the Koda National Nature Reserve and its landscape history since the decline of the Last Glacial based on the molluscan fauna evidence]. – Bohemia centralis, Praha, 32: 41–49.

Ložek V. & Juřičková L., 2014: Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení [Faunistics for the 21st century I. History of the Research]. – Živa, 62(3): 124–126.

Ložek V., Žák K. & Wagner J., 2014: Vývoj Českého krasu v terciéru a kvartéru – nové poznatky uplynulého desetiletí [The Český kras/Bohemian Karst evolution during Tertiary and Quaternary – new findings of the last ten years]. – Bohemia centralis, Praha, 32: 15–40.

Juřičková L. & Ložek V., 2014: Faunistika pro 21. století II. Přínos faunistiky k poznání naší přírody a krajiny a výhledy do budoucna [Faunistics for the 21st century II. The Contribution of Faunistics to Knowledge of the Czech Landscape and Countryside – and Future Prospects]. – Živa, 62(4): 169–174.

2013

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A. & Ložek V., 2013: Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic). – The Holocene, 23(12): 1811­–1823. https://doi.org/10.1177/0959683613505347

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V.
& Horsák M., 2013: Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact. – Boreas, 42(4): 932946. https://doi.org/10.1111/bor.12006

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V. & Ložek V., 2013: Patterns of land snail succession in Central Europe over the last 15.000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 116. ISSN: 0874-0380.

Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P. & Horáček I. 2013: Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). Quaternary International, 353: 210–224. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.02.029

Ložek V. 2013: Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny. – Vesmír, 92(3): 144–148.

Ložek V. 2013: Substrát, půda, vegetace a měkkýši 1. Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků [Substrate, Soil, Vegetation and Mollusca 1. Ecology of European Molluscs in the Light of Present Knowledge]. – Živa, (4): 146–148. abstract

Ložek V. 2013: Substrát, půda, vegetace a měkkýši 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny [Substrate, Soil, Vegetation and Mollusca 2. History of Czech Nature and Landscape in the Light of Malacological Evidence]. – Živa, (5): 238–239. abstract

Ložek V. 2012: Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let [The Bohemian Karst Protected Landscape Area – 40th Anniversary]. – Živa, 60(3): 98–100.

Ložek V. 2012: Kolísání a změny naší měkkýší fauny během kultivace střední Evropy 2. Skrytí imigranti a pohled do hlubší minulosti. [Fluctuation and changes in our molluscan fauna during the Cultivation of Central Europe 2: Cryptic Immigrants and Retrospective]. – Živa, 60(1): 5–7.

Ložek V. 2013: Případ pěnitec. – Vesmír, 91(4): 235–237.

Ložek V. & Juřičková L., 2012: Proudové koridory, náplavy a měkkýši I. Pojem náplav, jeho vymezení a postavení v nivním ekosystému. [Stream Corridors, Alluvia and Molluscs I. The Term Alluvium, Its Definition and Its Status in the Flood Plain Ecosystem]. – Živa, 60(5): 218–220.

Ložek V. & Juřičková L., 2012: Proudové koridory, náplavy a měkkýši II. Co vyčteme z náplavů. [Stream Corridors, Alluvia and Molluscs II.]. – Živa, 60(6): 269–271.

Ložek V. 2011: Bezlesí v české krajině. – Vesmír, 90(10): 560–563.

Ložek V. 2011: Postavení Křivoklátska v rámci české přírody a krajiny. [The importance of the Křivoklát Area in Czech nature and the landscape]. – Bohemia centralis, 31: 9–13.

Ložek V. 2011: Recentní měkkýši Křivoklátska. [Contemporary molluscs of the Křivoklátsko region]. – Bohemia centralis, Praha, 31: 215–218.

Ložek V. 2011: Stratigrafie a malakofauna holocenní výplně jeskyně Pod valem (Zádielská tiesňava, NP Slovenský kras). [Stratigraphy and malacofauna of the Holocene fill of the Pod valem Cave (Zádiel Gorge, NP Slovak Karst, SE Slovakia)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010: 62–65.

Ložek V. 2011: Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava. [Chronostratigraphic revision and paleoclimatic significance of the talus deposit at the foot of the Martinka cliff n the Protected lands]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010: 66–69.

Ložek V. 2011: Kolísání a změny naší měkkýší fauny během kultivace střední Evropy 1. Poměry v poledové době a jejich vliv na živý svět. [Fluctuation and Changes in our Molluscan Fauna During the Cultivation of Central Europe 1: Conditions During the Postglacial Period and their Impact on Nature]. – Živa, 59(6): 258–261.

Ložek V. & Žák K. 2011: Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku. [Tertiary and Quaternary sediments and geomorphological evolution of the Křivoklát area]. – Bohemia centralis, Praha, 31: 49–94.

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. 2011: Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. [Distribution atlas of terrestrial gastropods in the White Carpathians Protected Landscape Area]. – Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp., ISBN 978-80-87614-00-6.
(anotace, abstract.)

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. 2011: Měkkýši nivy Ohře v prostoru a čase. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 97–98.

Ložek V. 2010: Malakostratigrafie dolnovážské nivy u Trakovic (jihozápadní Slovensko). [Malacostratigraphy of the lower Váh River floodplain at Trakovice (SW Slovakia)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 105–107.

Ložek V. 2010: Malakostratigrafie pěnitcového převisu ve vchodu jeskyně Řečiště (Moravský kras). [Malacostratigraphy of the foam-sinter rock-shelter at the entrance of the Řečiště Cave (Moravian Karst)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009: 108–111.

Ložek V. 2010: Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic. [Relict malacocoenoses of Jarvová louka at Sedlčánky and Nature Reserve Slatinná louka near Liblice (Central Bohemia)]. – Bohemia centralis, Praha, 30: 109–113.

Ložek V. 2010: Spraš a sprašová step – přehlížený biom ledových dob I. Spraš – zemina dvou tváří. [Loess and Loess Steppe – a Neglected Biome of the Ice Age I. Loess – a Two-Faced Soil]. – Živa, 58(3): 98–101.

Ložek V. 2010: Spraš a sprašová step – přehlížený biom ledových dob II. Spraš – významný prvek glaciální krajiny. [Loess and Loess Steppe – a Neglected Biome of the Ice Age II. The Loess Steppe – a Prominent Constituent of Glacial Landscape]. – Živa, 58(4): 146–149.

Horsák M., Škodová J., Myšák J., Čejka T., Ložek V. & Hlaváč J. Č. 2010: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on multidimensional analysis of shell measurements. – Biologia, 65: 1012–1018. DOI: 10.2478/s11756-010-0117-4.

Ložek V. 2009: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech. [Křivoklát Protected Landscape Area – 30th Anniversary]. – Živa, 57(1): 2–3.

Ložek V. 2009: Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy). [Malacostratigraphy of the Holocene tufa deposit at Kalivody (Nature park Džbán Tableland, north-western Bohemia)]. – Bohemia centralis, Praha, 29: 29–35.

Ložek V. 2009: Malakostratigrafie holocenního pěnovce u Stankovan na severním Slovensku. [Malakostratigraphy of the Holocene tufadeposit at Stankovany (North Slovakia)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008: 229–231.

Ložek V. 2009: Na cestě od modelu k realitě. – Vesmír, 88(6): 392–393.

Ložek V. 2009: Refugia, migrace a brány. I. Ohlédnutí za starými problémy. [Refugia, Migration and Entrance Points. I. Review of Old Problems]. – Živa, 57(4): 146–149.

Ložek V. 2009: Refugia, migrace a brány II. Ve světle dnešních poznatků. [Refuges, Migration and Gateways II. In the Light of Recent Knowledge]. – Živa, 57(5): 194–198.

Ložek V. 2008: Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin. – Vesmír, 87(12): 856–860. + příloha.

Ložek V. 2008: Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava). [Malacostratigraphy of Pleistocene slope sediments at Dolní Věstonice (Protected Landscape Area/Biosphere Reserve Pálava)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007: 104–109.

Ložek V. 2007: K osudu dolního českého Labe. [The Problem of the Czech Lower Section of the Elbe River]. – Živa, 55(5): 194.

Ložek V. 2007: Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava). [Malacostratigraphy of the Klentnice Brook floodplain near Pavlov (Protected Landscape Area/Biosphere Reserve Pálava)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006: 79–81.

Ložek V. 2007: Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí. [Mollusca of the Nature Reserve Karlické údolí]. – Bohemia centralis, Praha, 28: 393–410.

Ložek V. 2006: Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí. [The Land Snail Macrogastra latestriata and Sandstone Area Degradation]. – Živa, 54(1): 34.

Ložek V. 2006: Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy). [Early Holocene tufa in the Malý dolík Valley near Bílichov (Džbán Plateau, NW Bohemia)]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005: 79–81.

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. Creative Commons License

Vašátko J., Ložek V. & Horsák M., 2006: Měkkýši Moravského krasu. AOPK ČR - SCHKO Moravský kras, 62 pp.

Ložek V. 2005: Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě I. [New View on the Post-glacial Development of Central Europe. I. Facial Division of the Holocene, its Causes and Consequences]. – Živa, 53(3): 100–103.

Ložek V. 2005: Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě II. [New View of Post-glacial Development in Central Europe. II. The Central European Holocene Viewed on the Basis of New Discoveries]. – Živa, 53(4): 149–152.

Ložek V. 2005: Svrchní Pleistocén a Holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský Kras). [Upper Pleistocene and Holocene at the entrance of the Malý Lesík Cave (Moravian Karst)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004: 6265.

Horáček I. & Ložek V. 2004: Ledová doba z pohledu zoologa I. Glaciální fauna a historie její výpovědi. [The Ice Age through the Eyes of the Zoologist I. Glacial Fauna and the History Involved in its Testimony]. – Živa, 52(1): 5–8.

Horáček I. & Ložek V. 2004: Ledová doba z pohledu zoologa II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz. [The Ice Age through the Eyes of the Zoologist II. Glacial Environments in the Light of Analyses of Fossil Zoocoenoses]. – Živa, 52(2): 50–54.

Ložek V. 2004: Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech. [Malacostratigraphical investigation of tufas at the Pivný Brook in the White Carpathians]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003: 71–72.

Juřičková L. & Ložek V., 2003: Oxychilus alliarius (Miller, 1882) (Gastropoda, Zonitidae) in the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohem., 67: 183–184.

Ložek V. 2003: Co odhalila srpnová povodeň 2002. – Vesmír, 82(9): 482.

Ložek V. 2003: Povodně a život nivy. [Floods and the life of floodplain]. – Bohemia centralis, Praha, 26: 9–24.

Ložek V. 2002: Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech. [Malacostratigraphical studies on Holocene depositional and erosional processes in the White Carpathians]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001: 136138.

Ložek V. 2001: Přirozené změny podnebí. – Vesmír, 80(3): 146–152.

Ložek V. 2000: Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita. – Vesmír, 79(2): 97–98.

Ložek V., 1999: Analýza měkkýšů z převisu Pod zubem (K. O. Česká lípa). – p. 266–267. – In: Svoboda J., Cílek V., Jarošová L. & Peša V.: Mezolit a perspektivy regionu: Výzkumy v ústí Pekla. – Archeologické rozhledy, LI, 2.

Ložek V. 1998: Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část I – Základní údaje a měkkýši. – Archeologické rozhledy, L(2): 436–451.

Ložek V. 1998: Šumava a Blanský les - srovnání na základěmalakofauny. [Šumava and Blanský les - a comparison based on malacofauna]. – Silva Gabreta, 4: 211–220.

Ložek V. 1997: Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého koně během holocénu. [Environmental conditions on the south-facing slope
of the Zlatý Kůň Hill during the Holocene]
. – Bohemia centralis, Praha, 25: 127–137.

Ložek V. & Vašátko J., 1997: Měkkýši národního parku Podyjí. (Mollusken des Nationalparks Thayatal). – 67 pp., 3 tab., 2 mapy v textu. ISBN 80-85304-47-3

Svoboda J., Opravil E., Škrdla P., Cílek V. & Ložek V. 1996: Mezolit z perspektivy regionu: nové výzkumy v Polomených horách. – Archeologické rozhledy, XLVIII: 3–15.

Ložek V. 1996: Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy. – Vesmír, 75(12).

Cílek V. & Ložek V. 1995:  Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. – Vesmír, 74.

Ložek V. 1995: Stratigrafie a malakofauna holocenní terasy Bakovského potoka u Vepřeku. [Stratigraphy and molluscan fauna of the holocene terrace of the Bakov brook near Vepřek]. – Bohemia Centralis, 24: 17–26.

Ložek V. 1994: Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd. [Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts]. – Bohemia centralis, Praha, 23: 7–22.

Ložek V. & Horáček I. 1994: Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve stráni (č. 1504) v Kodě. [Mollusken- und Kleinvertebratenfunde aus der Höhle Nr. 1504 in Koda]. – Bohemia centralis, Praha, 23: 71–73.

Ložek V. & Horáček I. 1993: Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou. – Bohemia centralis, Praha, 22: 111–125.

Ložek V. 1992: Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu. [Netz von Stútzprofilen zur Landschaftsgeschichte des Böhmischen Karstes]. – Bohemia centralis, Praha, 21: 47–67.

Ložek V. 1991: Měkkýši rezervací Stráně u splavu a Stráň u Chroustova. [Weichtiere der NSG Stráně u splavu und Stráň u Chroustova]. – Bohemia centralis, Praha, 20: 35–41.

Ložek V. 1990: Měkkýši chráněných území Třebichovická olšinka a Čtvrtě. [Weichtiere der Naturschutzgebiete Třebichovská olšinka und
Čtvrtě]
. – Bohemia centralis, Praha, 19: 139–145.

Ložek V. 1989: Měkkýši chráněných území Klokočka a Rečkov. [Weichtiere der Naturschutzegebiete Klokočka und Rečkov]. – Bohemia centralis, Praha, 18: 189–194.

Ložek V. 1989: Měkkýši obory v Liblicích. [Molusken des Obora – Waldes bei Liblice]. – Bohemia centralis, Praha, 18: 195–200.

Ložek V. 1988: Potglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova. [Nacheiszeitlicher Schuttkegel am Fuss der Jizera-Felswände bei Ptýrov]. – Bohemia centralis, Praha, 17: 7–19.

Ložek V. 1988: Měkkýši chráněného území Drbákov – Albertovy skály. [Weichtiere des Naturschutzgebietes Drbákov – Albertovy skály]. – Bohemia centralis, Praha, 17: 139–144.

Ložek V. 1987: Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou. – Československý kras 38: 55–69.

Ložek V. 1986: Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie Polabí. – Bohemia centralis, Praha, 15: 103–112.

Ložek V. 1986: Doplňky a poznámky k malakofauně Českého krasu. – Bohemia centralis, Praha, 15: 143–145.

Ložek V. 1985: Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny. – Bohemia centralis, Praha, 14: 225–241.

Ložek V. 1983: Současný stav přírodního prostředí Křivoklátska podle výpovědi malakofauny. – Bohemia Centralis, Praha, 12: 91–113.

Ložek V. 1982: K poznání měkkýšů SPR Žehuňská obora. – Bohemia Centralis, Praha, 11: 155–158.

Ložek V. 1981: Klonk u Suchomast jako naleziště měkkýšů. – Bohemia Centralis, Praha, 10: 263–265.

Ložek V. 1981: Malakozoologické nálezy z lokality Šakvice–Štěpničky. – p. 89 in: Unger J.: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Mikulov. – Archeologické rozhledy, XXXIII: 55–90.

Ložek V. 1981: Měkkýši Státní přírodní rezervace Sv. Alžběta na Klíčavě. – Bohemia Centralis, Praha, 10: 207–215.

Ložek V. 1981: Měkkýši v archeologii. – Archeologické rozhledy, XXXIII: 166–175.

Ložek V. 1981: Změny krajiny v souvislosti s osídlením ve světle malakologických poznatků. – Archeologické rozhledy, XXXIII: 176–188.

Ložek V. 1980: Měkkýši Veltruského parku. – Bohemia Centralis, Praha, 9: 215–219.

Ložek V. 1977: K padesátým narozeninám prof. dr. Vladimíra Hudce. – Živa, XXV(LXIII)(5): 180.

Ložek V. 1975: Přehled měkkýšů Křivoklátska. – Bohemia Centralis, 4: 104–131.

Ložek V. & Brabenec J. 1974: Sylvestr Mácha se dožívá 60 let. – Živa, XXII(LX)5: 181.

Příroda ve čtvrtohorách

Ložek V., 1973: Příroda ve čtvrtohorách. – Academia, 372 pp.

    at National Library of the Czech Republic (Národní knihovna České republiky):
    https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1a61b030-ce76-11e4-ae4e-5ef3fc9ae867

    at Internet Archive (only pages 1–347 included, pages 348–404 not included):
    https://archive.org/details/PrirodaVeCtvrtohorachLožek V. 1972: Rozbor malakofauny z výkopů na Velízu u Kublova. – Archeologické rozhledy, XXIV, 5: 578–579.

Ložek V. 1965: Das Problem der Lößbildung und die Lössmollusken. – Eiszeitalter und Gegenwart 16(1): 61–75. DOI: 10.3285/eg.16.1.05 Creative Commons License

Quartärmollusken Der Tschechoslowakei

Ložek V., 1964: Quartärmollusken Der Tschechoslowakei. – Rozpravy Ústředního ústavu geologického, Praha, 31: 374 pp.

    at National Library of the Czech Republic (Národní knihovna České republiky):
    https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:02d289ea-08f2-4f31-99e2-f5528537c6a1

    at Internet Archive:
    https://archive.org/details/QuartarmolluskenDerTschechoslowakeiKukla J., Ložek V. & Bárta J. 1962: Das Lößprofil von Nové Mesto im Waagtal. – Eiszeitalter und Gegenwart 12(1): 73–91. DOI: 10.3285/eg.12.1.08 Creative Commons License

Ložek V. & Gulička J. 1962: Gastropoda, Diplopoda a Chilopoda slovenskej časti Východných Karpát. [Gastropoda, Diplopoda and Chilopoda of Slovak part of the Východné Karpaty Mts]. – Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 6 (Tom. 7, Fasc. 1-2): 61–93.

Smolíková L. & Ložek V. 1962: Zur Altersfrage der mitteleuropäischen Terrae calcis. – Eiszeitalter und Gegenwart 13(1): 157–177. DOI: 10.3285/eg.13.1.11 Creative Commons License

Ložek V. 1960: K současné problematice stratigrafie mladopleistocenních spraší a časového zařazení mladého paleolitu. – Archeologické rozhledy, XII, 4: 560–579.

Ložek V. & Kukla J. 1959: Das Lößprofil von Leitmeritz an der Elbe, Nordböhmen. – Eiszeitalter und Gegenwart 10(1): 81–104. DOI:     10.3285/eg.10.1.08 Creative Commons License

Záruba Q. & Ložek V. 1959: K otázce stáří podhorských kuželů na úpatí Malé Fatry. – Geologica Carpatica, 10(2): 291–300.

Ložek V., 1958: Cochlicopa nitens (Kokeil) in Czechoslovakia. – Basteria, 22(4): 69–74.

Prošek F. & Ložek V. 1957: Stratigraphische Übersicht des tschechoslowakischen Quartärs. – Eiszeitalter und Gegenwart 8(1): 37–90. DOI: 10.3285/eg.08.1.03 Creative Commons License

Klíč československých měkkýšů

Ložek V., 1956: Klíč československých měkkýšů. – Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied Bratislava, 435 pp.

    at National Library of the Czech Republic (Národní knihovna České republiky):
    https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b75855d2-ee4f-4cf5-a4a2-b388d2a6b913

    at Internet Archive (no plates included):
    https://archive.org/details/KlicCeskoslovenskychMekkysuLožek V., 1956: Vertigo moulinsiana (Dupuy) in Czechoslovakia. – Basteria, 20(1): 12–17.

1955

Ložek V., 1955: Měkkýši Kalvarie u Velkých Žernosek. – Ochrana přírody, Praha, 10(4): 117–118.

Ložek V., 1955: Měkkýši lužní reservace u Kozel nad Labem. – Ochrana přírody, Praha, 10(6): 186.

Ložek V., 1955: Měkkýši luhu Zástudánčí u Kojetína na Hané. – Ochrana přírody, Praha, 10(10):  310–311.

1954

Ložek V., 1954: Malakozoologické výzkumy v ČSR v létech 1951–1952. – Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný, CXXII (1953), 2: 123–139.

Ložek V., 1954: Návrh na zřízení reservace Obřany v Hostýnských horách. – Ochrana přírody, Praha, 8(6): 132–133.

Ložek V., 1954: Měkkýši Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 15(1): 16–65.

Ložek V. & Mácha S. 1954: Zeměpisné rozšíření plže Laciniaria moravica Brabenec (Čeleď Clausiliidae). – Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný, 123(2): 148–155.

1953

Ložek V., 1953: Měkkýši reservací v okolí Štúrova. – Ochrana přírody, Praha, 8(1): 16–17.

Ložek V., 1953: Několik poznámek o reservaci na Štěpánovském vrchu v Českém Středohoří. – Ochrana přírody, Praha, 8(1): 17–18.

Ložek V., 1953: Vrch Baba u Ladmovců – památné naleziště měkkýše Jaminia tridens albolimbata (L. PFR.). – Ochrana přírody, Praha, 8(3): 68–69.

Ložek V., 1953: Nový nález praménky Bythinella austriaca FRFLD. v chráněné šárecké oblasti. – Ochrana přírody, Praha, 8(4): 92–93.

Ložek V., 1953: Malakozoologický výzkum reservace Žebračka u Přerova. – Ochrana přírody, Praha, 8(5): 115–116.

Ložek V. & Prošek F., 1953: P. Woldstedt: Norddeutschland und angrenzende Gebiete im Eiszeialter 464 S. Stuttgart 1950. – Archeologické rozhledy, V: 115–116.

1949

Malakozoologické exkurze. – P, 42, 3-4: 35-38.

Reliktní měkkýši Československa a jejich ochrana. – OP, IV, 3: 49-59.

Nové výzkumy v jižní části Povážského Inovce. – OP, IV, 6: 130-134.

Studie
      českých stepí na základě recentních i fosilních měkkýšů

Ložek V., 1949: Studie českých stepí na základě recentních i fosilních měkkýšů. – Rozpravy Československé akademie věd a umění, Třída II (matematicko-přírodovědecká), Praha, LVIII, 18: 91 pp.

Étude des steppes en Bohême sur la base des mollusques récents et fossiles. – BI, XLIX, 18: 41 S. Praha.

Revue critique des Mollusques de la République Tchécoslovaque. Kritický přehled československých měkkýšů. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, 5(3): 1–43.

Žije Chondrina avenacea (BRUG.) opravdu v Moravském Krasu? – ČSK, II, 7-8: 229-230.

Malakozoologické výzkumy v Sudetském mezihoří. – HS, II, 4: 169-173.

Plž Fusulus varians C. PF. ve Vysokých Tatrách. – HS, II, 6: 273-274.

Několik zajímavých malakozoologických nálezů z okolí Popradu. – HS, II, 6: 274-275.

Malakozoologické výzkumy na Broumovsku. – Broumovsko, III, 7-8: 53-56. Broumov.

Mäkkýše Muránskeho krasu. – PSbSAV, IV: 119-158.

Stepní měkkýši Žatecka. – Krajem Lučanů, XV, 7-8: 54-57. Žatec.

1948

Českoslovenští měkkýši. – Příroda, 40, 6: 124-128. Brázda. Praha.

Malakozoologické novinky z Muráňského krasu. – P, 4l, 4: 89-90.

Přehled měkkýších druhů rodu Pupilla LEACH. – ČNM, CXVII, 1: 32-49.

(recenze) Jaroslaw  Urbański: Klucz  do  oznaczania  krajowych  Mieczaków  (Mollusca).  Zaklad  zool.  szczególowej  Univ. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie 1946. – ČNM, CXVII, l: 104.

Studie plže Vitrea inopinata ULIČNÝ na území Československa. – ČNM, CXVII, 2: 140-148.

Předběžná zpráva o malakozoologickém výzkumu Moravského krasu. – ČSK, I, 4: 97-103.

Přehlížené druhy měkkýšů ve středních Čechách. – HS, I, 2: 141-143.

Příspěvek k ekologii plže Chondrina avenacea BRUGUIÈRE v Čes. krasu. – HS, I, 2: 146-148.

Xerothermní květena Husova kostela v Komárovském pohoří. – HS, I, 5: 97.

Nový plž z rodu Chondrina v ČSR. - Chondrina tatrica n. sp. en Tchécoslovaquie. – VČSZS, 12: 83-88.

Naši okružáci. - AL, XX, 1: 3-4. Praha.

Mäkkýše Juhoslovenského krasu. - Prírodoved. Sb., III, 2-3: 87-116. Turč. Sv. Martin (Prievidza).

Prodromus českých měkkýšů

Ložek V., 1948: Prodromus českých měkkýšů. – Příroda a věda, 3: 177 S. Praha.

Ložek V. & Leiský O., 1948: Juhoslovenský kras - perla západných Karpát. – Príroda, III, 4: 49-52. Bratislava.  


Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
     4.01!
Updated: