logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 19 (2020)


On Helix grisea
          Linnaeus, 1758 and the Helix species described by
          Carl Linnaeus and Otto Friedrich Müller

12. 1. 2020
Korábek O., 2020: On Helix grisea Linnaeus, 1758 and the Helix species described by Carl Linnaeus and Otto Friedrich Müller. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 1–8. Creative Commons License

Rozšírenie, ekológia
          a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na
          Slovensku [Distribution, ecology and conservation of
          the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus
          vorticulus) in Slovakia]

27. 2. 2020
Čejka T.,  Černecký J. & Ďuricová V., 2020: Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku [Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 9–19. Creative Commons License

Vodní měkkýši národní
          přírodní památky Žehuňský rybník (střední Čechy)
          [Aquatic molluscs of the Žehuňský rybník National
          Nature Monument (Central Bohemia)]

11. 3. 2020
Beran L. & Beranová V., 2020: Vodní měkkýši národní přírodní památky Žehuňský rybník (střední Čechy) [Aquatic molluscs of the Žehuňský rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 20–28. Creative Commons License

Vodní měkkýši Sázavy
          a vybraných přítoků se zaměřením na ohrožené a
          nepůvodní druhy [Aquatic molluscs of the Sázava
          River and its selected tributaries with a focus on
          threatened and non-native species]

30. 3. 2020
Beran L., 2020: Vodní měkkýši Sázavy a vybraných přítoků se zaměřením na ohrožené a nepůvodní druhy [Aquatic molluscs of the Sázava River and its selected tributaries with a focus on threatened and non-native species]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 29–54. Creative Commons License

Vodní měkkýši
          Zoologické zahrady hl. m. Prahy [Aquatic molluscs of
          Prague Zoo]

25. 4. 2020
Beran L., 2020: Vodní měkkýši Zoologické zahrady hl. m. Prahy [Aquatic molluscs of Prague Zoo]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 55–60. Creative Commons License

Vzpomínka na
          Jiřího Kovandu [In memory of Jiří Kovanda]

13. 9. 2020
Juřičková L. & Žák K., 2020: Vzpomínka na Jiřího Kovandu [In memory of Jiří Kovanda]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 61–70. Creative Commons License

Malacological news
          from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019

18. 10. 2020
Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

Plži přírodní
          rezervace Draplavý v CHKO Beskydy [Gastropods of the
          Draplavý Nature Reserve in the Beskydy PLA]

19. 10. 2020
Coufal R., 2020: Plži přírodní rezervace Draplavý v CHKO Beskydy [Gastropods of the Draplavý Nature Reserve in the Beskydy PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 107–113. Creative Commons License

Plži přírodní
          rezervace U Výpustku v CHKO Moravský kras
          [Gastropods of the U Výpustku Nature Reserve in the
          Moravian Karst PLA]

24. 10. 2020
Coufal R., 2020: Plži přírodní rezervace U Výpustku v CHKO Moravský kras [Gastropods of the U Výpustku Nature Reserve in the Moravian Karst PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 114–123. Creative Commons License

Vodní měkkýši
          přírodní rezervace Maštale (východní Čechy) [Aquatic
          molluscs of the Maštale Nature Reserve (East
          Bohemia)]

26. 12. 2020
Beran L., 2020: Vodní měkkýši přírodní rezervace Maštale (východní Čechy) [Aquatic molluscs of the Maštale Nature Reserve (East Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 124–130. Creative Commons LicenseCopyright © 2020   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
     4.01!
Aktualizováno