logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jitka
       Horáčková

 

RNDr. Jitka HORÁČKOVÁ, PhD.

P: Estonská 2569, CZ-27208, Kladno-Kročehlavy
email: jitka.horackova@gmail.com

Z: Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Viničná 7, CZ-128 44, Praha 2

Z: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Podbabská 2582/30, CZ-160 00, Praha 6


 


 

List of malacological publications

2017

Horáčková J., Beran L., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Měkkýši údolí Liběchovky - jejich vývoj, současnost i budoucnost. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 70–71 (přednáška)

Horáčková J. & Dvořák L., 2017: Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy). [Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 12–27.  Creative Commons License

Horáčková J., Juřičková L. & Jansová A., 2017: Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy). [Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 77–97. Creative Commons License

Horáčková J., Juřičková L. & Ložek V., 2017: Česká kvartérní paleomalakologická databáze. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 71–72 (poster)

Juřičková L., Jansová A., Horáčková J., Pokorný P., Hošek J. & Ložek V., 2017: Vývoj měkkýší fauny Malé Fatry v poledové době. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 89–90 (přednáška)

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2017: 40 let CHKO České středohoří II. Středohoří a lidské dílo. [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary II. The České Středohoří Mountains and Human Work]. – Živa, 65(1): 8–10. abstract

2016

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J. & Ložek V., 2016: Sukcese měkkýšů Moravského krasu s postglaciálu. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 99–100. (přednáška)

Ložek V., Juřičková L. & Horáčková J., 2016: 40 let CHKO České středohoří I. Vrchy zrozené v sopečném ohni. [České Středohoří Landscape Park 40th Anniversary I. Peaks Born in Volcanic Fire]. – Živa, 64(6): 281–285.

Šizling A. L., Pokorný P., Juřičková L., Horáčková J., Abraham V., Šizlingová E., Ložek V., Tjørve E., Tjørve K. M. C. & Kunin W. 2016: Can people change the ecological rules that appear general across space? – Global Ecology and Biogeography, – . DOI: 10.1111/geb.12467.

2015

Horáčková J., 2015: Nivní malakofauna přítoků dolního Labe – její historie, ekologie a změny způsobené rostlinnými invazemi. [Floodplain mollusc fauna of the Elbe drainage area – its history, ecology and changes induced by invasion plant species]. – Ms., Doctor thesis, Department of Ecology, Faculty of Science, Charles University in Prague, 310 pp.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2015: List of malacologically treated Holocene sites with brief review of palaeomalacological research in the Czech and Slovak Republics. Quaternary International, 357: 207–211. DOI: 10.1016/j.quaint.2014.03.007. abstract

Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2015: River floodplains as habitat and bio-corridors for distribution of land snails: their past and present. – Journal of Landscape Ecology, 8(3): 23–39. DOI: 10.1515/jlecol-2015-0012.

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License

Ložek V. & Horáčková J., 2015: Stratigrafie a malakofauna almového ložiska u Spišské Teplice na Slovensku. [Stratigraphy and molluscan fauna of the bog-lime deposit at Spišská Teplica in North Slovakia]. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014, 121–124. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2014.10.

Podroužková Š., Janovský Z., Juřičková L. & Horáčková J., 2015: Do snails eat exotic plant species invading the river floodplains? – Journal of Molluscan Studies, 81(1): 139–146. DOI: 10.1093/mollus/eyu073 abstract

Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu. [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. Creative Commons License

2014

Horáčková J., Horsák M. & Juřičková L. 2014: Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and history. – Community Ecology, 15(1): 44­–53. DOI:10.1556/ComEc.15.2014.1.5. abstract

Horáčková J., Juřičková L., Šizling A. L., Jarošík V. & Pyšek P. 2014: Invasiveness Does Not Predict Impact: Response of Native Land Snail Communities to Plant Invasions in Riparian Habitats. – PLoS ONE, 9(9): e108296. DOI:10.1371/journal.pone.0108296. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M. 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy). [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2014: Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. [Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/Bohemian Karst]. Bohemia centralis, Praha, 32: 189–211.

Horáčková J. & Tichý T. 2014: Květena a vegetace Národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. [Flora and vegetation of the Koda National Nature Reserve in the eský kras/Bohemian Karst Protected Landscape Area (Central Bohemia)]. Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154.

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Direct evidence of central European forest refugia during the last glacial period based on mollusc fossils. – Quaternary Research, 82(1): 222–228. DOI: 10.1016/j.yqres.2014.01.015. abstract

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abraham V. & Ložek V. 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166. DOI:10.1016/j.quascirev.2014.03.019. abstract

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Ecological groups of snails – use and perspectives. – 7th European Malacological Congress, Cambridge, UK, 7–11 September, 2014, poster.

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J. & Ložek V. 2014: Sukcese suchozemských měkkýšů České republiky a Slovenska za posledních 15 000 let. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 87. (přednáška)

2013

Horáčková J. & Juřičková L. 2013: Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy). [The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 40–47. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2013: Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu. [The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 26–39. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. 2013: Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy). [The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 48–59. Creative Commons License

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A. & Ložek V. 2013: Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic). – The Holocene, 23(12): 1811­1823. DOI: 10.1177/0959683613505347. abstract

Juřičková L., Horáčková J., Ložek V. & Horsák M. 2013: Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower
Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact
.
– Boreas, 42(4): 932946. DOI: 10.1111/bor.12006. abstract

Juřičková L., Horsák M., Horáčková J., Abrahám V. & Ložek V. 2013: Patterns of land snail succession in Central Europe over the last 15.000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. In: Frias Martins de A.M. et al. (eds), World congress of malacology 2013, book of abstracts, Acoreana, supp. 8: 116. ISSN: 0874-0380.

Juřičková L., Ložek V., Horáčková J., Tlachač P. & Horáček I. 2013: Holocene succession and biogeographical importance of mollusc fauna in the Western Sudetes (Czech Republic). Quaternary International, 353: 210–224. DOI: 10.1016/j.quaint.2013.02.029. abstract

2012

Horáčková J., 2012: Měkkýši Národní přírodní rezervace Soos. [Molluscs (Mollusca) of the Soos National Nature Reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 54–57. Creative Commons License

Juřičková L., Horáčková J., Tlachač P. & Ložek V., 2012: Vývoj měkkýší fauny Sudet v poledové době. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 87–88. (přednáška)

2011

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Nivní malakofauna řeky Ohře – její minulost a současnost. [The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) – its past and present]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 51–64. Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L., 2011: Měkkýši v nivě Milešovského potoka. [Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. Creative Commons License

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. 2011: Nivní malakofauna luhů na Ohři – její minulost a současnost. – In: Kopsová L. (ed.) 2011: Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii „Ekologie 2011“, 21.–23. října 2011, Kostelec nad Černými lesy, str. 18.

Horáčková J., Juřičková L. & Ložek V. 2011: Floodplain mollusc assemblages of the Ohře River (Czech Republic) over time and space. – In: Abstract book of 6th Congress of the European Malacological Societies - Vitoria-Gasteiz, Spain, p. 79.

Horáčková J., Juřičková L., Škodová J. & Horsák M. 2011: What is the impact of invasive plants on land snail assemblages in the alluvial ecosystems? – In: Abstract book of 6th Congress of the European Malacological Societies - Vitoria-Gasteiz, Spain, 0p.

Hrubešová J., Drábek O., Tejnecký V., Borůvka L., Vokurková P., Horáčková J., Drahota P., Goliáš V. & Šebek O. 2011: Comparison of soil characteristics and Al forms in forest soils with contrasting lithology. − Ninth Keele Meeting on Aluminium, Aluminium and Life: Living in the Aluminium Age. Sborník abstraktů. Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19.-23.2. 2011. str 27.

Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. 2011: Měkkýši nivy Ohře v prostoru a čase. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 97–98.

Myšák J. & Horáčková J., 2011: Malakofauna údolí Tiché Orlice. [Mollusc fauna of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. Creative Commons License

2010

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M. 2010: Jaký vliv mají rostlinné invaze na společenstva suchozemských měkkýšù říčních niv? – In: Bryja J. & Zasadil P. (eds) 2010: Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktù z konference 11.-12. února 2010, str. 91.

2009

Horáčková J. & Juřičková L., 2009: A new record of Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) with the species distribution in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 63-65. Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L. 2009: Vliv rostlinných invazí na měkkýšů společenstva říčních niv. – In: Drozd P. & Greplová P. (2009): Od jedinců k ekosystémùm - struktury a vztahy, Sborník abstraktů z 2. celostátní konference CSPE, Ostravská univerzita, Ostrava.

Horáčková J., Juřičková L. & Horsák M. 2009: What is the impact of invasive plants on land snail assemblages in the alluvial ecosystems? – The Malacologist, 54: 8. (poster)


2008

Horáčková J. & Dvořák L., 2008: Měkkýši Českého lesa – IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa [Molluscs of the Český Les Mts. – IV. New data for the southern part of the Český Les Mts.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 81-92. Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L. 2008: Land snail assemblages of natural and plant-invaded alluvial ecosystems in the Czech Republic. – In: Pyšek P. & Pergl J. (eds) 2008: Towards a synthesis: Neobiota book of abstracts. Institute of Botany Průhonice, Academy of Sciences, Czech Republic.

Schlägelová J. & Juřičková L. 2008: Měkkýší společenstva přirozených a rostlinnými invazemi postižených aluvií v ČR. – In: Bryja J. et al. (eds): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15.února 2008, str. 180.

2007

Schlägelová J. & Juřičková L. 2007: The land snail assemblages of natural and plant-invaded alluvial ecosystems in Czech Republic. – Molluscan Forum 2007: 18.


Copyright © 2017   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: