Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 10

Malakofauna údolí Tiché Orlice
Mollusc fauna of the Tichá Orlice River valley

Jan Myšák & Jitka Horáčková

Altogether, 78 terrestrial mollusc species were recorded on 31 plots in a stretch of the Tichá Orlice River valley between the cities Choceň and Letohrad (East Bohemia, Czech Republic) in 2007 and 2009. This region harbours 46% of the total terrestrial mollusc fauna of the Czech Republic. The fairly high species richness corresponds to a high habitat diversity and species pool of the region that includes Alpine and Carpathian elements. Of prime conservation importance is a high share of rare and endangered species (EN-2, VU-9, NT-14 species) and species mostly having an isolated population there from the main distribution range. This region is a real hotspot of forest gastropods in Transalpine Europe.

Keywords: terrestrial snails, Tichá Orlice River, inventory, marls, species richness, Czech Republic

Myšák J. & Horáčková J., 2011: Malakofauna údolí Tiché Orlice [Mollusc fauna of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-38

Publication date: 20. 6. 2011. PDF (354 kB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (3)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Biogeografické regiony České republiky
Martin Culek, Vít Grulich, Zdeněk Laštůvka, Jan Divíšek
ISBN 978-80-210-6693-9  rok:  2013  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013

2. Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and their history
J. Horáčková, M. Horsák, L. Juřičková
Community Ecology  ročník:  15,  číslo:  1,  první strana:  44,  rok:  2014  
https://doi.org/10.1556/ComEc.15.2014.1.5

3. Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice [Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley]
Barbora Kadlecová, Jakub Vácha
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  16,  první strana:  98,  rok:  2017  
https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-98


Copyright © 2011   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: